VIETNAMESE DVD 8022
21304.00 Chuyện hẹn h辰 Mạnh Đ足nh, Châu Tuấn
21303.00 Chuyện hẹn h辰 Bruce Đo角n
21300.00 Chuyện gi角n thi那n lý Trường Vũ
21306.00 Chuyện hoa hồng Thanh Thảo
21298.00 Chuyến đ辰 Vỹ Tuyến Trường Vũ, Thanh Thư
21296.00 Chuyến đ辰 Vỹ Tuyến Ho角ng Oanh
21295.00 Chuyến đ辰 Vỹ Tuyến Giao Linh
21292.00 Chuyến đ辰 qu那 hương Hồng Y那n
21291.00 Chuyến đ辰 không em Tuấn Vũ
21289.00 Chuyến đ辰 không em Quốc Tuấn, Đo角n Thy
21288.00 Chuyến đ辰 không em Ho角ng Lan
21287.00 Chuyến đ辰 không em Female
21283.00 Chuyến đ辰 Hậu Giang Yến Vy
21282.00 Chuyến đ辰 Hậu Giang Châu H角 My
21280.00 Chuyến đi về s芍ng Trường Vũ
21279.00 Chuyến đi về s芍ng Trung Chỉnh, Ho角ng Oanh
21363.00 Chuyện t足nh Lâm Nhật Tiến
21362.00 Chuyện thường t足nh thế thôi Quỳnh Anh
21360.00 Chuyến t角u về qu那 hương Ho角i Nam
21359.00 Chuyến t角u t足nh y那u Nini
21357.00 Chuyến t角u ho角ng hôn Mạnh Đ足nh
21355.00 Chuyến t角u 4h 55 Kỳ Anh
21354.00 Chuyến t角u 4h 55 Kevin Khoa
21352.00 Chuyện sui gia Th角nh Lộc
21349.00 Chuyện người l那n xe hoa Trường Vũ, Phi Nhung
21348.00 Chuyện người đ角n b角 ng角n năm trước Vũ Khanh
21347.00 Chuyện người đ角n b角 ng角n năm trước Thế Sơn
21343.00 Chuyện người con g芍i h芍i sim Phi Nhung
21341.00 Chuyện người con g芍i h芍i sim Hồng Tr迆c
21335.00 Chuyện ng角y xưa Quang Dũng
21334.00 Chuyện ng角y xưa Phi Nhung
21333.00 Chuyện ng角y xưa Mạnh Quỳnh, Quế Trang
21332.00 Chuyện ng角y xưa Khả T迆
21338.00 Chuyện ng角y xưa (tân cổ) Minh Vương
21330.00 Chuyện ng角y cuối năm Trường Vũ
21329.00 Chuyện n角ng h角ng x車m Trường Vũ
21328.00 Chuyện mưa mây Trường Vũ, Hồng Tr迆c
21325.00 Chuyện một người đi Tuấn Vũ
21324.00 Chuyện một lo角i hoa Song Ca
21233.00 Chuyện 1 chiếc cầu đã gãy Quang L那
21319.00 Chuyện một chiếc cầu đã gãy Ho角ng Oanh
21311.00 Chuyện hợp tan Hương Lan
21309.00 Chuyện hoa tigon Diệp Thanh Thanh
21308.00 Chuyện hoa sim chuyện hoa trắng Đặng Thế Luân, Mạnh Đ足nh
21274.00 Chuyện đ那m mưa Tuấn Vũ
21273.00 Chuyện đ那m mưa Thế Vũ
21272.00 Chuyện đ那m mưa Thế Sơn
21271.00 Chuyện đ那m mưa Phi Nhung
21266.00 Chuyện ch迆ng m足nh Thanh Thanh
21265.00 Chuyện ch迆ng m足nh Phương Hồng Quế
21264.00 Chuyện ch迆ng m足nh Lâm Gia Minh
21263.00 Chuyện ch迆ng m足nh Hồng Tr迆c
21262.00 Chuyện chiếc cầu đã gẫy Thanh Thuý
21261.00 Chuyện chiếc cầu đã gẫy Ho角ng Oanh
21259.00 Chuyện buồn t足nh y那u Vũ Khanh, Ngọc Lan
21260.00 Chuỵện buồn t足nh y那u Phương Hồng Quế
21255.00 Chuyện buồn t足nh y那u Huy Vũ
21254.00 Chuyện buồn ng角y xuân Tuấn Vũ, Hương Lan
21252.00 Chuyện buồn ng角y xuân Mạnh Quỳnh
21251.00 Chuyện buồn dĩ vãng Cẩm Ly
21248.00 Chuyển bến Quang Dũng
21247.00 Chuyển bến Lưu B赤ch
21237.00 Chuyện Ba Người Thanh Thanh
21240.00 Chuyện ba m迄a mưa Khả T迆
21239.00 Chuyện ba m迄a mưa Hồng Tr迆c
21231.00 Ch迆t t足nh đầu (tân cổ) Kim Tử Long, C芍t Ti那n
21229.00 Ch迆t nắng m迄a đông L那 Quang
21226.00 Ch迆t nắng mong manh Th芍i Châu
21224.00 Ch迆t kỷ niệm buồn Trường Vũ
21222.00 Ch迆t kỷ niệm buồn Ngọc Hồ
21215.00 Chung vầng trăng đôi Phi Nhung
21214.00 Chung vầng trăng đôi Long Nhật
21213.00 Chừng n角o em mới về Duy Mạnh
21212.00 Chung một d辰ng sông Phi Nhung, Th芍i Châu
21208.00 Ch迆c xuân Dương Triệu Vũ, Vân Quỳnh
21207.00 Ch迆c Tết (tân cổ) Kim Tử Long, Ngọc Huyền
21203.00 Ch迆c em hạnh ph迆c Vân Quang Long
21218.00 Chử t足nh Mạnh Quỳnh
21217.00 Chủ nhật buồn Thy Dung
21187.00 Chợt như năm 18 Thanh Tr迆c, Gia Huy
21167.00 Chồng xa Cẩm Ly
21166.00 Chồng xa Bruce Đo角n
21150.00 Chồng sớm Loan Châu, Bảo Hân
21177.00 Chôn vui tâm sự Trường Vũ, Tâm Đoan
21176.00 Chôn vui kỹ niệm Mạnh Đ足nh, La Sương Sương
21201.00 Cho xin sống lại Tuấn Vũ
21195.00 Cho vừa l辰ng em Ngọc Sơn
21194.00 Cho vừa l辰ng em Mặc Thế Nhân
21190.00 Cho tôi lại từ đầu Quang Dũng
21181.00 Cho qu那n mau Man
21179.00 Chờ phone của anh Th芍i Thảo
21174.00 Cho n車i lời biệt ly Ngọc Thuý,Anh T迆
21171.00 Cho nhau lần cuối Tuấn Ngọc
21165.00 Chờ người v角o cuộc chiến Hồng Tr迆c
21164.00 Cho người t足nh xa Lâm Vũ
21163.00 Cho người t足nh nhỏ Tâm Đoan
21161.00 Cho người t足nh lỡ Trần Th芍i Ho角
21160.00 Cho người t足nh lỡ Dương Triệu Vũ
21155.00 Chờ người Man
21154.00 Chờ người Khả T迆
21149.00 Cho một tiếng y那u Thế Sơn
21146.00 Cho một kiếp mai Trần Th芍i Ho角
21145.00 Chờ mong anh Thanh Tr迆c
21144.00 Cho lần cuối Tuấn Ngọc, Th芍i Thảo
21142.00 Cho kỷ niệm m迄a đông Mạnh Đ足nh
21140.00 Cho em ra đi Tiến Dũng
21133.00 Cho em một ng角y Thuỳ Dương
21129.00 Cho em một lời cuối Phương Thanh
21127.00 Cho em lời cuối Phi Nhung
21124.00 Cho em được mãi y那u anh Ngọc Thuý
21123.00 Cho em Trịnh Nam Sơn
21122.00 Cho d迄 c車 đi nơi đâu Th芍i Châu
21121.00 Cho d迄 c車 đi nơi đâu Maline Nhã Lan
21118.00 Cho đời ch迆t ơn Mỹ Tâm
21115.00 Cho anh xin số nh角 Huy Vũ
21114.00 Cho anh xin số nh角 Cardin Thuỳ Hương
21113.00 Chờ anh b那n đời Như Quỳnh
21087.00 Ch赤n d辰ng sông h辰 hẹn Mai Tuấn
21086.00 Ch赤n d辰ng sông hẹn h辰 Phi Nhung
21085.00 Ch足m v角o lãng qu那n Tô Chấn Phong
21084.00 Chim trắng mổ côi Đan Trường, Cẩm Ly
21081.00 Chim s芍o xa rồi Tâm Đoan
21080.00 Chim s芍o ng角y xưa Vũ Sơn
21079.00 Chim s芍o ng角y xưa Trường Vũ
21074.00 Chim s芍o ng角y xưa Mạnh Quỳnh
21073.00 Chim s芍o ng角y xưa Châu Khanh
21061.00 Chiều xuân Sisi
21060.00 Chiều xuân Ngọc Thuý
21059.00 Chiều xuân Ngọc Huyền
21058.00 Chiều xuân Minh Tuyết
21055.00 Chiều xuân Linda Trang Đ角i
21054.00 Chiều Winningpeg Thanh Tr迆c
21049.00 Chiều tưởng nhớ Trần Th芍i Ho角
21048.00 Chiều tr那n ph芍 Tam Giang Lâm Thuý Vân, Thi那n Kim
21047.00 Chiều tr那n ph芍 Tam Giang Đo角n Thy,Quốc Tuấn
21045.00 Chiều tr那n đồi vắng Th芍i Châu
21044.00 Chiều t赤m Ý Lan
21042.00 Chiều t赤m Man
21041.00 Chiều t赤m Kh芍nh H角, Tuấn Ngọc
21038.00 Chiều thương đô thị Phi Nhung
21037.00 Chiều thương đô thị Chế Linh
21034.00 Chiều Tây Đô Phi Nhung
21032.00 Chiều Tây Đô Duy Quang, Phượng Mai
21030.00 Chiều t角n Kh芍nh H角
21028.00 Chiều t角 Kh芍nh H角
21024.00 Chiều phi trường Thế Sơn
21021.00 Chiều nhớ Kh芍nh H角
21019.00 Chiều nay tr那n đồi thông Linda Trang Đ角i
21017.00 Chiều nay không c車 em Đon Hồ
21015.00 Chiều Mỹ Tho (tân cổ) Châu Thanh, Cẩm Ti那n
21013.00 Chiều mưa th芍ng 7 Huy Tâm
21012.00 Chiều mưa năm xưa (tân cổ) Lệ Thuỷ
21011.00 Chiều mưa H角 Nội Nguyễn Khang
21001.00 Chiều một m足nh qua phố Linda Trang Đ角i
21000.00 Chiều mơ Diệp Thanh Thanh
20998.00 Chiều l那n bản thượng Phi Nhung
20999.00 Chiều l那n bản thượng (tân cổ) Ch赤 Tâm, Hương Lan
20997.00 Chiều l角ng em Thuỳ Trang
20995.00 Chiều không em Ngọc Anh
20994.00 Chiều không c車 em Mỹ Hạnh
20992.00 Chiều hôm nay Sông Hằng
20991.00 Chiều hôm nay Lâm Thuý Vân
20989.00 Chiều hoang Quang Dũng
20987.00 Chiều h角nh quân Trường Vũ
20986.00 Chiều đồng qu那 Hạ Vy
20983.00 Chiều đông Moscow Nguyễn Khang
20982.00 Chiều đông dĩ vãng Phương Thanh
20980.00 Chiều cuối tuần Phương Hồng Quế
20979.00 Chiều cuối tuần Duy Kh芍nh
20978.00 Chiều biển vắng th那nh thang Tuấn Hưng
20977.00 Chiều biển vắng th那nh thang Quang Dũng
20971.00 Chiếc xuồng Quang Linh
20972.00 Chiếc xuồng* Phi Nhung, Kh芍nh Ho角ng
20970.00 Chiếc xuồng H角 Phương
20969.00 Chiếc xe lam chiều Trường Vũ
20968.00 Chiếc v辰ng cầu hôn Phi Nhung
20967.00 Chiếc phao t足nh Trần Tâm
20966.00 Chiếc nhẫn cỏ Mỹ Tâm
20964.00 Chiếc l芍 thu phai Tuấn Ngọc
20960.00 Chiếc l芍 m迄a đông Vân Quang Long
20957.00 Chiếc l芍 m迄a đông Ngọc Hương
20955.00 Chiếc l芍 m迄a đông Linda Trang Đ角i
20953.00 Chiếc l芍 m迄a đông Ho角ng Nam
20949.00 Chiếc l芍 cuối c迄ng L那 Tr赤
20942.00 Chiếc cầu chiều mưa Yến Vy
20935.00 Chiếc 芍o b角 ba Thanh Đỗ
20932.00 Chiếc 芍o b角 ba Ngọc Sơn
20931.00 Chiếc 芍o b角 ba Ngọc Huyền
20930.00 Chiếc 芍o b角 ba Hương Lan
20902.00 Chia tay trong mưa Phương Thanh
20893.00 Chia tay cuộc t足nh T迆 Quy那n
20892.00 Chia tay Lâm Thuý Vân
21110.00 Chỉ y那u m足nh anh Loan Châu
21105.00 Chị tôi 2 Trường Vũ
21104.00 Chị tôi 2 Trần Th芍i Ho角
21102.00 Chị tôi Ý Lan
21101.00 Chị tôi Trần Th芍i Ho角
21098.00 Chị tôi Quang Linh
21095.00 Chị tôi Mỹ Linh
21094.00 Chị tôi Lâm Gia Minh
21069.00 Chỉ m足nh anh thôi Hải Thinh
21072.00 Chỉ một lần y那u Ngọc Thuý
21067.00 Chỉ l角 giấc mơ qua Trish
21065.00 Chỉ l角 giấc mơ Song Ca
21064.00 Chỉ l角 giấc mơ Phong Đạt
21063.00 Chỉ l角 giấc mơ Nay Dung
20928.00 Chỉ c辰n vần thơ Thanh Huyền
20926.00 Chỉ c辰n minh anh Anh T迆
20925.00 Chỉ c辰n lại kỷ niệm Khang Việt
20927.00 Chỉ c辰n m足nh anh Khả T迆
20920.00 Chỉ c車 em y那u em bốn m迄a Henry Ch迆c, Bảo Hân
21317.00 Chuyện lứa đôi Đon Hồ, Như Quỳnh
21277.00 Chuyến đi về s芍ng Chế Linh, Thanh Tuyền
21257.00 Chuyện buồn t足nh y那u L那 To角n, Ngọc Đại
21197.00 Cho vừa l辰ng em Như Quỳnh, Thế Sơn
21136.00 Cho em ng角y nắng xanh Kh芍nh H角
21126.00 Cho em lời cuối Nguyễn Khang
21089.00 Ch赤n th芍ng quân trường Trường Vũ
21052.00 Chiều vắng Hải Lý
21010.00 Chiều mưa bi那n giới Thanh Tuyền, Ngọc Huyền
20976.00 Chiều b那n đồi sim Như Quỳnh,Trường Vũ
20951.00 Chiếc l芍 cuối c迄ng Nguyễn Khang
20945.00 Chiếc l芍 cuối c迄ng Bảo Yến, Y Phương
20792.00 Căn nh角 ngoại ô Thanh Thư
20520.00 Biển mặn Nhật Trường, Đặng Thế Luân
20493.00 Bến xuân Kh芍nh Ly, Trần Th芍i Ho角
20919.00 Chỉ c車 em y那u anh Ngọc Thuý
20917.00 Chỉ c車 em Vũ Tuấn
20915.00 Chỉ c車 em Elvis Phương
20914.00 Chỉ c車 em Christian L那
20911.00 Chỉ c車 bạn b豕 thôi Trường Vũ
20909.00 Chỉ c車 bạn b豕 thôi Tâm Đoan, Quốc Dũng
20908.00 Chỉ c車 bạn b豕 thôi Mạnh Quỳnh
20913.00 Chỉ c車 bạn b豕 thôi (tân cổ) Châu Thanh, Cẩm Ti那n
20889.00 Ch谷n đắng Thu Phương
20887.00 Ch谷n đắng Đ角m Vĩnh Hưng
20882.00 Ch角o m迄a xuân mới Lương T迄ng Quang, Bằng Kiều
20867.00 Chạnh l辰ng Tâm Đoan
20864.00 Chạnh l辰ng Mạnh Quỳnh
20861.00 Ch角ng lui Christine L那
20858.00 Ch角ng l角 ai Mộng Ngọc
20856.00 Chẳng d芍m l角m quen Hạ Vy
20857.00 Chẳng d芍m l角m quen (tân cổ) Châu Thanh, Cẩm Ti那n
20876.00 Chân t足nh Huy Vũ
20875.00 Chân t足nh Hạ Vy
20874.00 Chân qu那 Vũ Sơn
20871.00 Chân qu那 Nguyễn B足nh, Minh Quang
20870.00 Chân qu那 Ho角i Nam
20886.00 Cha y那u Ngọc Huyền
20885.00 Cha y那u Minh Thuận
20884.00 Cha y那u Ho角i Vũ
20850.00 Cây vong đồng (tân cổ) Trọng Nghĩa, Kim Thanh
20844.00 Cay đắng t足nh đời Tâm Đoan
20842.00 Cay đắng t足nh đời Female
20840.00 Cay đắng bờ môi Hồng Tr迆c
20847.00 Cây đ角n sinh vi那n Thanh Tr迆c
20845.00 Cây đ角n sinh vi那n Bruce Đo角n
20839.00 Cây đ角n bỏ qu那n Vũ Khanh
20836.00 Cây đ角n bỏ qu那n Man
20835.00 Cây đ角n bỏ qu那n Female
20829.00 Cây bã đậu Cẩm Ly
20828.00 Cầu tre qu那 hương Duy Linh
20825.00 Câu kinh t足nh y那u Sỹ Đan
20821.00 Câu h芍t t足nh qu那 Ngọc Sơn
20819.00 Câu h芍t lý theo chồng Ngọc Huyền, Vũ Luân
20816.00 Câu chuyện t足nh tôi Quang Dũng
20814.00 Câu chuyện đầu xuân Ho角ng Oanh
20812.00 Câu chuyện đầu năm Trọng Ph迆c
20810.00 Câu chuyện đầu năm Như Quỳnh
20808.00 Câu chuyện đầu năm Đ足nh Văn
20813.00 Câu chuyện đầu năm (tân cổ) Ch赤 Tâm, Phi Nhung
20806.00 C芍t bụi t足nh xa Thuỷ H角 T迆
20803.00 C芍t bụi Ngọc Sơn
20801.00 Cao Tiệm Ly tiễn Kinh Kha (tân cổ) Kim Tử Long, Linh Tâm
20776.00 C芍nh thiệp đầu xuân Khả T迆, Phi Nhung
20775.00 C芍nh thiệp đầu xuân Hương Lan
20773.00 C芍nh hoa t足nh y那u Lucia Kim Chi
20772.00 C芍nh hoa t角n Điền Th芍i To角n
20769.00 C芍nh hoa lẽ loi Mỹ Linh
20764.00 Canh c辰ng rau đắng Phi Nhung
20767.00 C芍nh c辰 v角 d辰ng sông Ngọc Huyền, Trọng Ph迆c
20766.00 C芍nh c辰 v角 d辰ng sông Mộng Thy
20760.00 C芍nh chim tr那n sông Thi那n Trường Địa Hải
20755.00 C芍nh bướm vườn xuân Thu Minh
20754.00 C芍nh buồm ng角y xuân Hồ Lệ Thu
20751.00 C芍nh buồm chuyển bến Phương Dung, Thanh Thuỷ
20750.00 C芍nh buồm chuyển bến Mạnh Quỳnh
20749.00 C角ng qu那n c角ng đau Lâm Ch赤 Vỹ
20789.00 Căn nh角 ngoại ô Man
20794.00 Căn nh角 ngoại ô (tân cổ) Phương Quang,Hương Lan
20786.00 Căn nh角 m角u t赤m Ngọc Huệ
20784.00 Căn nh角 m角u t赤m Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
20781.00 Căn nh角 dĩ vãng Lâm Gia Minh
20747.00 Cảm x迆c t足nh y那u Thanh Hải
20745.00 Cầm tay m迄a h豕 Thanh Lam
20741.00 C芍m ơn m迄a thu Thu H角
20740.00 C芍m ơn một đ車a xuân ngôi Mỹ Tâm
20736.00 C芍m ơn Mạnh Quỳnh
20730.00 C芍i trống cơm Thanh Thanh Tâm
20728.00 C芍i trâm em c角i Thi那n Kim
20727.00 C芍i c辰 Băng Tâm
20719.00 Caf谷 đắng trở lại Đon Hồ
20715.00 Caf谷 đắng Ho角i Nam
20714.00 Caf谷 buồn Minh Tuyết, Nhật Trung
20706.00 C芍c anh vể Quang Dũng
20705.00 C芍c anh về Quan Kim Thuỷ
20703.00 C芍c anh đi Quang Dũng
20731.00 Ca kh迆c mừng xuân Thanh Tr迆c, Philip Huy
20712.00 Ca dao Mẹ Quang Dũng
20708.00 Ca dao em v角 tôi Ngọc Huyền, Chế Thanh
20707.00 Ca dao Hương Thuỷ
20697.00 B迆p b那 không t足nh y那u Female
20695.00 Buồn vương m角u 芍o Man
20694.00 Buồn vương m角u 芍o Lưu Hồng
20693.00 Buồn vương m角u 芍o Female
20691.00 Buồn v角o đ那m Hương Lan
20689.00 Buồn trong kỹ niệm H角 Mi
20685.00 Buồn t角n thu Ánh Tuyết
20684.00 Buồn ơi xin hãy qu那n Nguyễn Hưng, Ái Vân
20681.00 Buồn ơi ch角o mi Đinh Ngọc
20680.00 Buồn ơi ch角o mi Bằng Kiều
20679.00 Buồn mãi quanh ta Th芍i Hiền
20676.00 Buồn không em Thanh Tuyền
20674.00 Buồn ga nhỏ Ngọc Sơn
20673.00 Buồn con s芍o sậu Quốc Đại
20671.00 Buồn Anh Thu
20670.00 Bướm xuân Kim Khanh
20668.00 Bướm trắng Tuấn Vũ
20667.00 Bướm trắng Quang H角
20666.00 Bướm trắng Ho角i Nam
20665.00 Bướm trắng Giao Linh
20664.00 Bướm trắng Female
20662.00 Bước t足nh hồng Nguyễn Hưng, Kỳ Duy那n
20660.00 Bước t足nh hồng Lili Huệ
20658.00 Bước chân Việt Nam Hợp Ca
20657.00 Bước chân t足nh y那u Trần Tâm
20656.00 Bước chân phong trần Vân Quang Long
20655.00 Bước chân phi那u lưu Tuấn Lực
20654.00 Bước chân lẽ loi Đan Trường
20653.00 Bước chân lầm lỡ Châu Gia Kiệt
20652.00 Bừng sang Trần Th芍i Ho角, Thế Sơn
20649.00 Bức tâm thư Thanh Mai
20630.00 B車ng nhỏ gi芍o đường Tuấn Vũ
20626.00 B車ng người c迄ng thôn Mỹ Lệ
20625.00 B車ng mây qua thềm Thu Minh
20624.00 B車ng m芍t Trường Vũ
20623.00 B車ng m芍t Chế Linh
20618.00 Bông đi那n điển Ngọc Huyền
20617.00 Bông đi那n điển Hương Lan
20616.00 Bông đi那n điển Ho角i Nam, Khả T迆
20615.00 B車ng đ那m Man
20612.00 B車ng d芍ng thi那n thần Đan Trường
20610.00 Bông cỏ may Tuấn Vũ
20608.00 Bông cỏ may Trường Vũ
20609.00 Bông cỏ may Trường Vũ, Lâm Gia Minh
20606.00 B車ng chiều xưa Hoạ Mi
20605.00 B車ng chiều xưa Female
20604.00 B車ng chiều t角 Quang Dũng
20602.00 Bong b車ng ơi Hồng Nhung
20601.00 Bong b車ng mưa Trịnh Nam Sơn
20598.00 Bông biển Đan Trường
20638.00 Bốn m迄a Khả T迆
20637.00 Bốn m角u 芍o Vũ Tuấn
20634.00 Bốn mắt anh thương Minh Kỳ
20591.00 Bội bạc Tâm Đoan
20645.00 Bơ vơ Lưu B赤ch
20640.00 Bỏ qu那n con tim Man
20590.00 Bờ c芍t trắng Thanh Tr迆c
20588.00 Bờ bến lạ Huỳnh Phong Điền
20586.00 B足nh minh t足nh y那u Lý Hải , Ho角ng Châu
20582.00 B足nh minh sẽ mang em đi Johnny Dũng
20580.00 B足nh minh sẽ mang em đi Đ角m Vĩnh Hưng
20579.00 B足nh minh Đan Trường
20577.00 Biết t足m đâu Tuấn Hưng
20576.00 Biết thưở n角o nguôi Tuấn Vũ
20573.00 Biết n車i g足 đây Thế Sơn, Tâm Đoan
20570.00 Biệt ly Ý Lan
20569.00 Biệt ly Tâm Đoan
20567.00 Biệt ly Female
20566.00 Biệt ly Cẩm Ly
20562.00 Biệt kh迆c cho nhau Đan Trường, Triệu Vy
20561.00 Biệt kh迆c Man
20560.00 Biệt kh迆c Lam Trường
20559.00 Biệt kh迆c Kh芍nh H角
20558.00 Biết em không c辰n nhớ Vpop
20555.00 Biết đến thưở n角o Từ Đức Khải
20553.00 Biết đến thuở n角o Dương Triều Vũ
20552.00 Biết đến bao giờ, đ那m tiền đồn Trường Vũ, Mạnh Quỳnh
20550.00 Biết đến bao giờ Phương Hồng Quế
20545.00 Biết đâu nguồn cội Đon Hồ, Ngọc Lan
20542.00 Biển vắng em chiều nay Nguy那n Khang
20538.00 Biển tuyết Phi Nhung
20536.00 Biển t足nh Thanh Tuyền
20532.00 Biển nhớ Tuấn Ngọc
20531.00 Biển nhớ Thy Nga
20528.00 Biển ngh足n thu ở lại Quang Dũng
20524.00 Biển mặn Trường Vũ
20522.00 Biển mặn Thanh Thanh
20521.00 Biển mặn Phượng Mai
20517.00 Biển mặn Bruce Đo角n
20515.00 Biển gọi Mỹ Tâm
20514.00 Biển dâu Tâm Đoan
20512.00 Biển chờ Thu Phương
20511.00 Biển chờ Bằng Kiều
20510.00 Biển cạn Kh芍nh H角
20494.00 Bến xuân Kiều Hưng
20490.00 Bến vắng Cẩm Ly
20487.00 Bến Thượng Hải Tuấn Đạt
20486.00 Bến Thượng Hải T角i Linh, Sỹ Ben
20483.00 Bến Thượng Hải Man
20482.00 Bến Thượng Hải Doanh Doanh
20489.00 Bến Thượng Hải (tân cổ) Dũng Thanh Lam
20488.00 Bến Thượng Hải (tân cổ) Ch赤 Tâm, Hương Lan
20478.00 B那n nhau ng角y vui Thuý Vi
20476.00 B那n nhau ng角y vui Linda Trang Đ角i
20475.00 B那n nhau ng角y vui Female
20474.00 B那n nhau d迄 không c辰n cảm gi芍c Lưu Ch赤 Vỹ
20473.00 B那n nhau đ那m nay Linda Trang Đ角i
20472.00 B那n lưng đ豕o Elvis Phương, Ái Vân
20469.00 Bến giang đầu Trường Vũ
20466.00 B那n em m迄a xuân Ho角i An
20465.00 B那n em l角 biển rộng Loan Châu
20459.00 B那n d辰ng sông nhỏ (tân cổ) Minh Vương, Cẩm Thu
20451.00 Bến Đ角 Giang Hương Lan
20450.00 B那n cầu nhớ người Ngọc Hồ
20448.00 B那n cầu ng車 mong Minh Kỳ
20508.00 B谷 y那u Tuấn Vũ
20507.00 B谷 y那u Sơn Ca, Kh芍nh Dung
20506.00 B谷 y那u Mạnh Quỳnh
20504.00 B谷 y那u Huy Vũ
20502.00 B谷 y那u Ch赤 T角i
20501.00 B谷 ơi Vân Quang Long
20443.00 B谷 mắt nhung Vân Quang Long
20441.00 Bẽ b角ng Diệp Thanh Thanh
20439.00 Bảy ng角y đợi mong Tr迆c Mai, Y Phương
20438.00 Bảy ng角y đợi mong Tammi L那
20435.00 Bây giờ th芍ng mấy Tuấn Ngọc
20434.00 Bây giờ th芍ng mấy Tô Chấn Phong, Thanh Thuý
20432.00 Bây giờ th芍ng mấy Man
20431.00 Bây giờ th芍ng mấy Alian Ái
20427.00 Bây giờ c辰n nhớ hay không Diệp Thanh Thanh
20426.00 Bay đi những cơn mưa ph迄n Ngọc Huệ
20424.00 Bay đi c芍nh chim biển Kh芍nh H角
20420.00 Bất chợt ta nh足n nhau Thế Sơn
20416.00 Bảo l辰ng Kh芍nh Ngọc
20415.00 Bao l足 x足 Đức Phương, B谷 Mập
20413.00 Bao giờ ta gặp lại Tâm Đoan
20412.00 Bao giờ ta gặp lại Hạ Vy
20411.00 Bao giờ người trở lại Đ角m Vĩnh Hưng
20408.00 Bao giờ em qu那n Duy Kh芍nh
20407.00 Bao giờ c車 nhau Khang Việt
20404.00 Bao giờ biết tương tư Man
20379.00 B芍nh bông lan (tân cổ) Ch赤 Tâm, Hương Lan
20400.00 Bạn tôi Quốc Dũng, Tường Nguy那n
20398.00 Bản t足nh cuối Tuấn Ngọc
20396.00 Bản t足nh cuối Th芍i Châu, Hương Lan
20394.00 Bản t足nh cuối Nhật Tinh Anh, Kh芍nh Ngọc
20389.00 Bản t足nh cuối Man
20388.00 Bản t足nh cuối Lệ Thu
20385.00 Bản t足nh ca m迄a đông Tuấn Hưng
20384.00 Bản t足nh ca m迄a đông Quang Dũng
20383.00 Bản t足nh ca đầu ti那n Nguyễn Khang
20382.00 Bản t足nh ca cho em Th芍i Hiền
20381.00 Ban mai t足nh y那u Mỹ Tâm
20373.00 Bần Trường Vũ
20369.00 B角i t足nh mơ Hợp Ca
20360.00 B角i t足nh ca cho giai nhân Vũ Khanh
20366.00 B角i t足nh ca m迄a đông Lệ Thu, Dạ Nhật Yến
20365.00 B角i t足nh ca không qu那n Ngọc B赤ch
20364.00 B角i t足nh ca không qu那n Minh Tuyết
20363.00 B角i t足nh ca của em Đon Hồ
20361.00 B角i t足nh ca cho kỷ niệm Loan Châu
20359.00 B角i t足nh ca cho giai nhân Quang Dũng
20357.00 B角i t足nh ca cho em Man
20356.00 B角i t足nh ca cho em Duy Quang
20354.00 B角i thơ đan 芍o Diệp Thanh Thanh
20350.00 B角i Th芍nh ca buồn Vũ Khanh
20348.00 B角i Th芍nh ca buồn Man
20347.00 B角i Th芍nh ca buồn Julie
20344.00 B角i Th芍nh ca buồn Đ角m Vĩnh Hưng
20338.00 B角i tango cho em Man
20340.00 B角i tango cho em Ngọc Minh
20334.00 B角i tango buồn Lương Gia Huy
20332.00 B角i ngợi ca qu那 hương Th芍i Châu, Sơn Ca
20331.00 B角i ngợi ca qu那 hương Mạnh H迄ng
20328.00 B角i luân vũ m迄a mưa Elvis Phương, Trang Thanh Lan
20309.00 B角i không t那n số 5 Phương Nghi
20305.00 B角i không t那n số 4 Thuý Hằng
20294.00 B角i không t那n số 2 Christian L那
20325.00 B角i không t那n số 9 Man
20316.00 B角i không t那n số 8 Female
20308.00 B角i không t那n số 5 Ngọc B赤ch
20301.00 B角i không t那n số 2 Nini Hạ Vy
20298.00 B角i không t那n số 2 Ngọc B赤ch
20290.00 B角i không t那n số 1 Duy Quang
20288.00 B角i không t那n cuối c迄ng Man
20285.00 B角i hương ca vô tận Chế Linh, Thanh Tuyền
20283.00 B角i h芍t ru m迄a xuân Dương Thụ
20282.00 B角i h芍t ru m迄a đông Ngọc Hạ
20280.00 B角i cuối cho người t足nh Bruce Đo角n
20274.00 B角i ca thơ mộng L那 To角n
20278.00 B角i ca xuân Kh芍nh Ho角ng
20277.00 B角i ca tuổi trẻ Hợp Ca
20276.00 B角i ca t足nh nhớ Tuấn Ngọc
20272.00 B角i ca ngợi t足nh y那u Loan Châu
20271.00 B角i ca ngợi qu那 hương Th芍i Châu, Sơn Ca
20270.00 B角i ca m迄a xuân Đan Trường
20268.00 B角i ca kỷ niệm Thanh Đổ
20265.00 B角i ca hạnh ngộ Tuấn Ngọc, Thanh Thảo
20263.00 B角i ca hạnh ngộ L那 Uy那n
20261.00 B角i ca đ那m Mỹ Tâm
20259.00 B角i ca đất phương Nam Đo角n Thy
20255.00 B角i ca dao đầu đời Ngọc Sơn
20251.00 B角i ca ch迆ng m足nh Tuấn Vũ
20250.00 B角i ca cho em Th芍i Hiền
20249.00 B角i ca cho anh Sơn Tuyền
20247.00 B角i 20 Khải Tuấn, Châu Tuấn
20246.00 B角i 20 Hợp Ca
20245.00 Bạc trắng lửa hồng Trường Vũ
20243.00 Bạc t足nh ca Vũ Tuấn
20242.00 Bạc t足nh Tuấn Ngọc
20241.00 Bạc t足nh Ngọc Sơn
20240.00 Bạc t足nh Kh芍nh Ho角ng
20234.00 Bạc m角u 芍o trận Mạnh Quỳnh
20422.00 Ba th芍ng tạ từ Phi Nhung
20418.00 B角 rằng b角 r赤 Khả T迆
20374.00 Ba n角ng thiếu nữ Loan Châu, Bảo Hân, Tr迆c Linh
20370.00 B角 lảo ăn m角y (tân cổ) Ho角ng Tuấn
20231.00 Áo xanh Phi Nhung
20229.00 Áo trắng G辰 Công Th芍i Châu, Hạ Vy
20228.00 Áo t赤m ng角y xưa Mạnh Đ足nh
20227.00 Áo nh角 binh Trường Vũ
20226.00 Ảo mộng t足nh y那u Đan Trường, Cẩm Ly
20224.00 Áo lụa H角 Đông Ý Lan
20223.00 Áo lụa H角 Đông Vũ Sơn
20221.00 Áo lụa H角 Đông L那 To角n
20217.00 Áo em chưa mặc một lần Bruce Đo角n
20216.00 Áo đẹp n角ng dâu Trường Vũ
20211.00 Áo cưới m角u hoa c角 Phi Nhung
20206.00 Ảo ảnh sa mạc Hồng Ngọc
20205.00 Ảo ảnh Ý Lan
20200.00 Ảo ảnh Mộng Ngọc
20192.00 Anh xin l角m cỏ dại Quang Dũng
20189.00 Anh về với em Tuấn Vũ, Như Mai
20186.00 Anh về với em Anh Khoa, Phương Hồng Quế
20181.00 Anh vẫn không đổi thay L那 To角n
20177.00 Anh vẫn biết Đ角m Vĩnh Hưng
20176.00 Ánh trăng t角n Ý Lan
20175.00 Ánh trăng t角n Th芍i Châu
20174.00 Ánh trăng t角n Duy Khi那m
20170.00 Ánh trăng lẽ loi Tâm Đoan
20169.00 Ánh trăng lẽ loi Loan Châu
20168.00 Anh th足 không Ngọc Lan
20161.00 Ánh s芍ng của đời tôi Thu Minh
20159.00 Ánh s芍ng của đời tôi Chord Gm
20157.00 Anh nhớ em nhiều Lam Trường
20154.00 Anh muốn n車i y那u em Quang Dũng
20150.00 Anh mong em Duy Mạnh
20146.00 Anh l角 người c車 lỗi Lâm Vũ
20144.00 Anh không muốn ra đi Nguyễn Phi H迄ng
20140.00 Anh không chết đâu anh Lâm Nhật Tiến
20139.00 Anh không chết đâu anh Hợp Ca
20136.00 Anh h迄ng xạ đi那u Johnny Dũng, Minh Tuyết
20135.00 Anh h迄ng tử kh赤 h迄ng bất tử Nhật Trường, Mỹ Lan
20133.00 Anh đừng c車 lo H迄ng Cường, Mai Lệ Huyền
20132.00 Anh đi về nơi đâu Yến Phương
20130.00 Anh đi chiến dịch Hồng Tr迆c
20129.00 Anh đi chiến dịch Ho角ng Oanh
20126.00 Anh đến thăm em đ那m 30 Lâm Nhật Tiến
20125.00 Anh đến thăm em đ那m 30 Đon Hồ
20124.00 Anh đến thăm em đ那m 30 Anh Khoa
20121.00 Ánh đ豕n m角u Female
20120.00 Anh đâu em đ車 Mai Lệ Huyền
20119.00 Anh đã thấy m迄a xuân chưa Thi那n Kim
20118.00 Anh đã thấy m迄a xuân chưa Thanh Mai
20117.00 Anh đã thấy m迄a xuân chưa Đon Hồ
20115.00 Anh đã qu那n m迄a thu Lưu B赤ch, Như Quỳnh, Kh. H角
20114.00 Anh đã qu那n m迄a thu Female
20111.00 Anh cứ hẹn Như Quỳnh
20104.00 Anh cho em m迄a xuân Thuỷ Ti那n
20103.00 Anh cho em m迄a xuân Thanh Thuý
20101.00 Anh cho em m迄a xuân Lâm Thuý Vân
20097.00 Anh chỉ l角 h足nh b車ng của người kh芍c Lâm Vũ
20095.00 Anh L那 To角n
20094.00 Áng mây buồn Cẩm Ly
20093.00 Âm thầm Thuỷ Ti那n
20092.00 Âm thầm Hải Lý
20086.00 Ai về sông tương Tuấn Ngọc
20085.00 Ai về sông tương Nguyễn Hưng
20083.00 Ai về sông tương Mỹ Hạnh
20082.00 Ai về sông tương Anh Khoa
20076.00 Ai ra xứ Huế Quang L那, Ngọc Hạ
20069.00 Ai n車i với em Giao Linh,Bruce Đo角n
20066.00 Ai l那n xứ hoa đ角o Thanh Mai
20064.00 Ai l那n xứ hoa đ角o Ho角ng Oanh, Trung Chỉnh
20061.00 Ai khổ v足 ai Hương Lan
20060.00 Ai đưa em về Ngọc Hương, Lương T. Quang
20059.00 Ai đưa em về L那 To角n
20058.00 Ai đưa em về Gia Huy, Ho角ng Nam
20056.00 Ai đến S角i G辰n Lý Hải, Thanh Thảo
20054.00 Ai cho tôi t足nh y那u Trường Vũ
20053.00 Ai cho tôi t足nh y那u Lâm Gia Minh
20055.00 Ai cho tôi t足nh y那u (tân cổ) Thanh Tuấn
20052.00 Ai cho tôi t足nh y那u Chế Linh
20049.00 Ai buồn hơn ai Tâm Đoan
20047.00 Ai biểu anh l角m thinh Yến Phương
20045.00 Ai biết Thanh Mai
20044.00 Ai bảo em l角 giai nhân Gia Huy
20043.00 Ai Mai Lệ Huyền
20038.00 999 đ車a hồng Anh T迆
20042.00 9 con số 1 linh hồn Hồ Lệ Thu
20034.00 7000 đ那m g車p lại Thanh Tuyền
20033.00 7000 đ那m g車p lại Ngọc Huyền
20032.00 7000 đ那m g車p lại Hồng Tr迆c
20031.00 60 năm cuộc đời Christiane L那
20030.00 54 每 75 Sơn Ca
20028.00 4000 năm gấm hoa Mỹ Tâm
20027.00 24 giờ ph谷p Trường Vũ
20026.00 24 giờ ph谷p Thi那n Trang
20025.00 24 giờ ph谷p Quốc Tuấn
20018.00 20 每 40 T迆 Quy那n
20023.00 20 năm t足nh đẹp m迄a chôm chôm Trường Vũ
20022.00 20 năm t足nh đẹp m迄a chôm chôm Thanh Thu
20021.00 20 năm t足nh củ Vũ Khanh
20020.00 20 năm t足nh củ La Sương Sương
20019.00 20 năm bến lạ Thanh H角
20024.00 2 + 1 equal 0 Quang Vinh, Ngô Mai Trang
20017.00 16 trăng tr辰n Trường Vũ
20016.00 13 tuổi l赤nh Vũ Sơn
20010.00 100 phần trăm L那 Tâm
20015.00 10 năm y那u em Vũ Khanh, Diễm Li那n
20014.00 10 năm y那u em Bruce Đo角n
20013.00 10 năm t芍i ngộ Tuấn Vũ
20012.00 10 năm t芍i ngộ Mạnh Quỳnh
20011.00 10 năm đợi chờ Mạnh Quỳnh
21365.00 Chuyện t足nh b谷 nhỏ Kh芍nh Ho角ng
22827.00 Gh谷t anh gh那 H迄ng Cường, Mai Lệ Huyền
22825.00 Ghen Tuấn Ngọc
22823.00 Ghen Ngọc Bảo
22822.00 Ghen L那 To角n
22817.00 Gặp nhau l角m ngơ Tuấn Vũ, Sơn Tuyền
22812.00 Gặp lại người xưa Mạnh Quỳnh, Quế Trang
22805.00 G芍i xuân Man
22802.00 G芍i xuân H角 Phương
22801.00 G芍i nh角 ngh豕o Mỹ Huyền
22800.00 G芍i nh角 ngh豕o Mộng Thi
22798.00 G芍c nhỏ đ那m xuân Hương Lan
22797.00 Ga chiều (tân cổ) Ch赤 Tâm, Hương Lan
22794.00 Em y那u qu那 biển (tân cổ) Trọng Nghĩa, Hồng Lan
22789.00 Em về với người Quốc Đại
22787.00 Em về với người Quang L那
22786.00 Em về với người Ngọc Sơn
22775.00 Em về tinh khôi Bằng Kiều, Phương Thanh
22781.00 Em về tinh khôi Nhật H角o
22782.00 Em về tinh khôi Tony Tuấn, Ngọc Hạ
22778.00 Em về tinh khôi Johnny Dũng, Minh Tuyết
22777.00 Em về tinh khôi Đan Huy, Tường Vy
22774.00 Em về tinh khôi Bằng Kiều
22771.00 Em về qua bến Bắc Kh芍nh Ho角ng
22773.00 Em về qua bến Bắc (tân cổ) Minh Cảnh
22770.00 Em về n角o c車 hay Ngọc Lan
22761.00 Em về kẽo mưa Cẩm Ly
22764.00 Em về kẽo mưa Thanh Thu
22762.00 Em về kẽo mưa Kh芍nh Ho角ng
22758.00 Em về bến bắc (tân cổ) Ngân Tuấn, Trung Hậu
22757.00 Em về Lâm Thuý Vân
22748.00 Em vẫn chờ anh C芍t Ti那n
22746.00 Em vẫn cần anh Tr迆c Loan
22744.00 Em v角 cô ấy anh phải l角m sao Lưu Ch赤 Vỹ
22743.00 Em tuyệt vời Quang Dũng
22740.00 Em tôi Quang Linh
22732.00 Em sắp về chưa Trường Vũ
22731.00 Em r芍ng chờ Trần Th芍i Ho角
22729.00 Em qu那n m迄a đông Lam Trường
22727.00 Em ơi l芍 thu mưa Johnny Dũng, T迆 Quy那n
22726.00 Em ơi H角 Nội phố Kh芍h Ly
22716.00 Em ngủ trong một m迄a đông Vũ Khanh, Ý Lan
22714.00 Em mới biết y那u lần đầu Dalena
22708.00 Em l角 tất cả Tuấn Vũ
22706.00 Em l角 m迄a xuân Thuỷ Ti那n
22704.00 Em l角 m迄a xuân Lam Trường
22702.00 Em l角 đo芍 hoa hồng Thanh Thuý
22701.00 Em l角 biển rộng Ninh C芍t Loan Châu
22700.00 Em l角 芍nh sao băng L那 Dũng
22696.00 Em không buồn nhưng em sẽ kh車c v足 em Ho角ng Châu
22693.00 Em kh車c đi em Man
22687.00 Em hãy về đi Chế Thanh
22686.00 Em hãy ngủ đi Thanh Lam
22685.00 Em hãy ngủ đi Thanh H角
22684.00 Em hãy ngủ đi Mỹ Tâm
22683.00 Em hãy ngủ đi Mỹ Linh
22681.00 Em hậu phương anh tiền tuyến Tuấn Vũ, Hương Lan
22679.00 Em hậu phương anh tiền tuyến Trường Vũ, Như Quỳnh
22674.00 Em gắng chờ Trần Th芍i Ho角
22669.00 Em đi xem hội trăng rằm Anh Dũng
22668.00 Em đi tr那n cỏ non Phương Hồng Quế
22667.00 Em đi tr那n cỏ non Phi Nhung
22666.00 Em đi tr那n cỏ non Khả T迆
22661.00 Em đi nơi ấy Jimmi Nguyễn
22660.00 Em đi m迄a cưới Tuấn Vũ
22659.00 Em đi ch迄a Hương Ý Lan
22658.00 Em đi ch迄a Hương Hồng Vân
22652.00 Em đi Th芍i Châu
22646.00 Em đẹp như mơ Man
22641.00 Em đến thăm anh một chiều mưa Sỹ Ph迆
22640.00 Em đến thăm anh một chiều mưa L那 Tr赤
22639.00 Em đến thăm anh đ那m 30 Lâm Nhật Tiến
22634.00 Em đâu n角o hay Nguyễn U Vi那n
22633.00 Em đâu biết Trung H角nh, Nini
22632.00 Em đâu biết Lam Trường, Minh Tuyết
22627.00 Em đã qu那n một d辰ng sông Đ角m Vĩnh Hưng
22623.00 Em cứ hẹn Ho角i Nam
22618.00 Em c辰n tuổi 15 Đặng Th角nh Ph芍t
22615.00 Em c辰n nhớ hay em đã qu那n Đan Huy
22614.00 Em c辰n nhớ hay em đã qu那n Ch赤 Linh, Thanh Thuý
22613.00 Em c辰n mãi t足nh đầu Như Quỳnh
22612.00 Em con g芍i Việt Nam Vân Sơn, Bảo Li那m
22611.00 Em c辰n b谷 lắm anh ơi Tâm Đoan
22610.00 Em c車 hiểu l辰ng anh Lương Gia Huy
22609.00 Em c車 c辰n nhớ L那 Uy那n Nhi
22598.00 Duy那n t足nh Ý Lan
22594.00 Duy那n t足nh Quang Linh
22592.00 Duy那n t足nh Kh芍nh Ho角ng
22590.00 Duy那n t足nh Hương Lan
22584.00 Duy那n qu那 Female
22583.00 Duy那n phận Ngọc Hồ
22582.00 Duy那n nợ (tân cổ) Kim Tử Long, Thanh Kim Huệ
22579.00 Duy那n kiếp L那 Huỳnh
22577.00 Duy那n d芍ng 芍o hoa Quốc Đại
22569.00 Đường xưa lối củ Man
22568.00 Đường xưa lối củ Huyền Châu
22567.00 Đường xưa lối củ Ho角i Nam
22563.00 Đường xưa Ho角i Vũ
22562.00 Đường xa ướt mưa Nguyễn Hưng
22560.00 Đường xa ướt mưa Công Th角nh
22557.00 Đường về Việt Bắc Nguyễn Khang, Vũ Tuấn Đức
22553.00 Đường về qu那 hương Quang B足nh, Trang Thanh Lan
22552.00 Đường về miền Trung Lâm Vũ
22549.00 Đường về khuya Bảo Hân, Tr迆c Lam, Tr迆c Linh
22546.00 Đường về hai thôn Song Ca
22544.00 Đường về hai thôn Phi Nhung
22543.00 Đường về hai thôn Lili Huệ,Andy Trâm
22539.00 Đường t足nh nhiều lối Bảo Tuấn
22538.00 Đường t足nh hai lối Thế Sơn, Đon Hồ, Châu Ngọc
22533.00 Đường t足nh đôi ngã Giao Linh, Tuấn Vũ
22526.00 Đường l那n non Man
22523.00 Đường em đi Trần Th芍i Ho角
22522.00 Đường ai nấy đi Thi那n Kim
22521.00 Dưới gi角n hoa củ Tuấn Ngọc
22518.00 Dưới 芍nh nắng mặt trời Bảo Hân
22517.00 Được tin em lấy chồng (tân cổ) Minh Vương
22514.00 Đừng y那u tôi Vũ Khanh
22511.00 Đừng y那u tôi Man
22507.00 Đừng xa nhau Female
22503.00 Đừng xa em đ那m nay Thảo Mi, Y Phụng
22502.00 Đừng xa em đ那m nay La Sương Sương
22499.00 Đừng vội Lay minh & Truc Lam
22494.00 Đừng tr芍ch người ơi Thuỷ Ti那n
22491.00 Đừng tr芍ch em tội nghiệp Hạ Vy
22484.00 Đừng qu那n em nh谷 Ho角ng Hải
22476.00 Đừng n車i xa nhau Kỳ Anh, Khả T迆
22475.00 Đừng nh足n đời xa vời Lâm Nhật Tiến, Lâm Thuý Vân
22473.00 Đừng nhắc đến t足nh y那u Lâm Nhật Tiến
22471.00 Đừng nhắc chuyện l辰ng Mạnh Quỳnh
22470.00 Dựng một m迄a hoa Lý hải, Thanh Thảo
22466.00 Đừng lừa dối nhau Bruce Đo角n
22459.00 Đừng ho角i nghi anh nh谷 Bảo Hân, Thi那n Kim
22458.00 Đừng giận anh nh谷 Trương Gia Huy
22451.00 Đừng buồn phiền Mỹ Tâm
22447.00 Dừng bước giang hồ Hồng Ngọc
22444.00 Đừng bao giờ hứa Thanh H角
22443.00 Đừng anh nh谷 Tr迆c Lam, Tr迆c Linh
22441.00 Đừng anh nh谷 Thanh Vy
22419.00 Đưa em về Trường Vũ
22418.00 Đưa em về Duy Quang
22415.00 Đưa em v角o hạ, b角i thương ca vô tận Bảo Yến, Thanh Tuyền
22416.00 Đưa em v角o hạ (tân cổ) Ch赤 Tâm ,Hương Lan
22413.00 Đưa em t足m động hoa v角ng Duy Quang
22411.00 Đưa em qua c芍nh đồng v角ng Song Ca
22574.00 Du xuân Loan Châu
22573.00 D迄 t足nh y那u đã mất Th芍i Hiền
22438.00 D迄 nắng c車 mong manh Nguyễn Khang
22437.00 D迄 hoa lạc lối H迄ng Cường
22436.00 D迄 đ車 l角 người t足nh (tân cổ) Ngân Tuấn, Thanh Hằng
22427.00 Dư âm t足nh y那u Nhã Thanh
22428.00 D迄 anh ngh豕o Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
22426.00 Dư âm m迄a hạ Tuấn Vũ, Khả T迆
22424.00 Dư âm Đinh Vũ
22387.00 Đồng xanh Man
22384.00 D辰ng sông xanh L那 Dung
22382.00 D辰ng sông tuổi trẻ Female
22381.00 D辰ng sông ru 那m La Sương Sương
22380.00 D辰ng sông m迄a thu Nguyễn Khang
22379.00 D辰ng sông m迄a đông Trần Tâm
22378.00 D辰ng sông lơ đãng Vũ Luân, Trinh Trinh
22377.00 D辰ng sông lơ đãng Thu Phương
22376.00 D辰ng sông lơ đãng Ngân Hạnh
22374.00 D辰ng sông kỷ niệm, một nữa đời em Thi那n Kim, Quốc Khanh
22372.00 D辰ng sông kỹ niệm Lâm Thuý Vân
22371.00 D辰ng sông không trở lại Thuỷ Ti那n
22369.00 D辰ng sông Thanh Ngân, Quốc Việt
22368.00 D辰ng sông Anh T迆
22365.00 D辰ng đời đổi thay Phi Phi, Bảo Hân
22364.00 D辰ng đời Nguyễn Khang
22361.00 D辰ng đời Hương Lan
22400.00 Đ車n xuân n角y nhớ xuân xưa Trường Vũ
22399.00 Đ車n xuân n角y nhớ xuân xưa Thanh Tuyền
22402.00 Đ車n xuân n角y nhớ xuân xưa Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
22401.00 Đ車n xuân n角y nhớ xuân xưa Hồng Tr迆c
22398.00 Đ車n xuân Pham Đ足nh Chương
22396.00 Đ車n xuân Lương T迄ng Quang, Như Loan
22393.00 Đ車n xuân Dạ Nhật Yến
22391.00 Đồn vắng chiều xuân Johnny Dũng
22389.00 Đơn phương một cuộc t足nh Qu芍ch Th角nh Danh
22388.00 Đ車n mừng xuân mới T迆 Quy那n
22359.00 Đơn b車ng t足nh ngh豕o Khả T迆
22358.00 Đom đ車m Khả T迆
22349.00 Đời tôi chỉ y那u c車 một người Carol Kim
22348.00 Đồi t赤m hoa sim Sỹ Ben, T角i Linh
22344.00 Đồi thông 2 mộ 2 Trường Vũ
22343.00 Đồi thông 2 mộ Tuấn Vũ
22342.00 Đồi thông 2 mộ Trường Vũ
22341.00 Đồi thông 2 mộ Hương Lan
22340.00 Đồi thông 2 mộ Female
22347.00 Đồi thông hai mộ (tân cổ) Vũ Linh, Ngọc Huyền
22331.00 Đồi thay Yến Khoa
22337.00 Đổi thay Phương Hồng Thuỷ
22339.00 Đổi thay (tân cổ) Minh Vương Thanh Ngọc
22327.00 Đôi ta Thuc Oanh
22324.00 Đời ph迄 du Đ足nh Văn, Sỹ Ben
22322.00 Đời nghệ sỹ Hương Lan
22321.00 Đôi ngã đôi ta Man
22320.00 Đôi ngã chia ly Phi Nhung
22318.00 Đôi ngã chia ly Ngọc Sơn
22316.00 Đôi mắt người xưa Tuấn Vũ
22315.00 Đôi mắt người xưa Trường Vũ
22314.00 Đôi mắt người xưa Rumba
22312.00 Đôi mắt người Sơn Tây Th芍i Hiền
22310.00 Đôi mắt li那u trai Chung Tử Lưu
22307.00 Đời l角 như thế Thế Sơn
22304.00 Đời gọi em biết bao lần Female
22302.00 Đợi em về b那n anh Nhật Tinh Anh
22299.00 Đời đ芍 v角ng Tuấn Ngọc
22296.00 Đời đ芍 v角ng Kh芍nh H角
22355.00 Đời vẫn cô đơn Duy Linh
22293.00 Đợi chờ phố xưa Đan Trường
22291.00 Đợi chờ Nguyễn Khang
22290.00 Đợi chờ Kh芍nh Ly
22289.00 Đời ca sỉ Th芍i Châu
22282.00 Đôi bờ Trịnh Nam Sơn
22280.00 Đôi bờ Hồng Tr迆c
22279.00 Đợi anh về Kh芍nh H角
22266.00 Đoản xuân ca Quỳnh Dung
22265.00 Đoản xuân ca Hương Thuỷ
22260.00 Đoạn t芍i b迆t Nguyễn Sơn
22253.00 Đoạn kh迆c cho em Thuỳ Dương
22252.00 Đoạn cuối t足nh y那u Trường Vũ
22250.00 Đoạn cuối t足nh y那u Phi Nhung, Mạnh Quỳnh
22248.00 Đoạn cuối t足nh y那u Chế Linh, Phi Nhung
22247.00 Đoạn cuối một cuộc t足nh Ho角ng Lan
22237.00 Đ車a hoa đôi Tr迆c Lam, Tr迆c Linh
22405.00 Đ辰 t足nh Phong Điền
22277.00 Đ辰 dọc Y Phụng, Kim Tử Long
22276.00 Đ辰 dọc Thanh Tuyền, Sơn Tuyền
22274.00 Đ辰 dọc Mỹ Huyền, Ho角ng Lan
22272.00 Đ辰 dọc Khả T迆, Cao Thắng
22268.00 Đ辰 chiều Ngọc Đại
22241.00 Đố ai Alian Ái Lien
22216.00 Định nghĩa t足nh y那u L那 Tâm, Sỹ Đan
22215.00 Định mệnh đắng cay Gia Huy, Gia Linh
22214.00 Định mệnh cay đắng Vân Quang Long, Cẩm Ly
22210.00 Định mệnh Trung Chỉnh, Hương Lan
22209.00 Định mệnh Phi Việt
22207.00 Đỉnh gi車 h迆 L那 Uy那n, Đo角n Phi
22206.00 Đỉnh gi車 h迆 Lâm Nhật Tiến
22202.00 Điệu lý buồn Ho角i Nam
22198.00 Điệu h辰 phu th那 Bảo Li那m
22197.00 Điều g足 đ車, mãi y那u người thôi Cardin, Trish, Chosen
22196.00 Điều g足 đ車 L那 Tâm
22195.00 Điều đ車 không thật đẹp sao Nguyễn Thanh Tr迆c
22190.00 Điệu buồn phương Nam Khả T迆
22189.00 Điệu buồn phương Nam Hương Lan
22188.00 Điệu buồn phương Nam Đo角n Thy
22193.00 Điệu buồn phương Nam (tân cổ) Phi Nhung
22187.00 Điệu buồn dang dỡ Thi那n Trang
22185.00 Điệu buồn dang dỡ Hải Lý
22175.00 Điệp kh迆c m迄a xuân Thuý Hằng
22174.00 Điệp kh迆c m迄a xuân Hơp Ca
22173.00 Điệp kh迆c buồn Ý Lan
22172.00 Đi那n v角 say Nguyễn Hưng
22171.00 Đi那n Nguyễn Hưng
22170.00 Đi那n Ngọc Hồ
22167.00 Diễm xưa Trần Thu H角
22164.00 Diễm xưa Female
22234.00 Đi về nơi xa Nguyễn Khang
22233.00 Đi về nơi xa Man
22231.00 Đi về nơi xa Đan Trường
22230.00 Đi về đâu Đ足nh Ngọc
22229.00 Dĩ vãng xa xôi Gia Huy
22226.00 Dĩ vãng nhạt nho角 T迆 Quy那n, Lây Minh
22225.00 Dĩ vãng một lo角i hoa Yến Phương
22228.00 Dĩ vãng vẩn c辰n đ車 L那 Tâm
22223.00 Dĩ vãng buồn Ngọc Sơn
22220.00 Dĩ vãng Man
22205.00 Đi lễ đầu năm (tân cổ) Trọng Nghĩa, Kim Thoa
22160.00 Đi Bolsa Bruce Đo角n
22151.00 Đẹp m迄a hoa tuyết Lucia Kim Chi
22149.00 Đẹp l辰ng người y那u Tuấn Vũ
22145.00 Đ豕n c迄 Ái Vân
22144.00 Đến b那n nhau Như Quỳnh,Gia Huy
22138.00 Đ那m y那u thương Anh T迆
22141.00 Đ那m y那u thương Ngọc Sơn
22140.00 Đ那m y那u thương Layminh
22135.00 Đ那m vũ trường Elvis Phương
22134.00 Đ那m vũ trường Đon Hồ
22124.00 Đ那m trắng (tân cổ) Ch赤 Tâm, Hương Thanh
22122.00 Đ那m t車c rối Mạnh Quỳnh
22121.00 Đ那m t車c rối Khả T迆
22123.00 Đ那m t車c rối (tân cổ) Vương Linh, Phương Hằng
22116.00 Đ那m tiễn biệt Hải Triều
22112.00 Đ那m thấy ta l角 th芍c đổ Mỹ Linh
22110.00 Đ那m th芍nh vô c迄ng Hợp Ca
22108.00 Đ那m t角n Bến Ngự Thanh Thuý
22106.00 Đ那m t角n Bến Ngự Phương Mai
22105.00 Đ那m t角n Bến Ngự Ngọc Hạ
22103.00 Đ那m tâm sự Tuấn Vũ
22101.00 Đ那m tâm sự Ngọc Sơn
22100.00 Đ那m tâm sự Man
22097.00 Đ那m say t足nh 芍i Đon Hồ
22096.00 Đ那m say Vũ Khanh
22094.00 Đ那m sao băng Nhã Thanh
22093.00 Đ那m ru t足nh nhớ Ngọc Hương
22089.00 Đ那m nhớ về S角i G辰n Trần Th芍i Ho角
22085.00 Đ那m nhớ về S角i G辰n Đon Hồ
22083.00 Đ那m nhớ trăng S角i G辰n L那 Uy那n
22080.00 Đ那m nhớ người t足nh Mạnh Quỳnh
22079.00 Đ那m nguyện cầu Nguyễn Hưng
22074.00 Đ那m nay em thấy cô đơn Thanh Thuý
22073.00 Đ那m nay em thấy cô đơn Thanh H角
22072.00 Đ那m nay em thấy cô đơn Lưu B赤ch
22071.00 Đ那m nay ai đưa em về L那 To角n
22069.00 Đ那m m角u trắng Vũ Tuấn Đức, Sỹ Đan
22064.00 Đ那m lao xao Phương Thanh
22062.00 Đ那m lang thang Vũ Luân
22060.00 Đ那m lang thang Man
22057.00 Đ那m không c車 tiếng s迆ng Hồng Tr迆c
22056.00 Đ那m không c辰n nghe tiếng s迆ng Female
22055.00 Đ那m hồng ân (tân cổ) Châu Thanh, Phượng Hằng
22053.00 Đ那m hoang Lâm Gia Minh
22050.00 Đ那m hoa đăng Nhã Thanh
22042.00 Đ那m giao thừa nghe một kh迆c dân ca Hương Thuỷ
22045.00 Đ那m giả từ L那 To角n
22036.00 Đ那m đông Trần Th芍i Ho角
22035.00 Đ那m đông Diễm Li那n, Lệ Thu
22039.00 Đ那m đô thị Thi那n Kim, Đon Hồ
22037.00 Đ那m đô thị Christtian L那
22029.00 Đ那m cuối c迄ng Thuỳ Dương
22028.00 Đ那m cuối Trường Vũ
22027.00 Đ那m cuối Ngọc Sơn
22025.00 Đ那m cuối Lâm Tuyền
22023.00 Đ那m cô đơn Trần Th芍i Ho角
22022.00 Đ那m cô đơn Nguyễn Khang
22021.00 Đ那m cô đơn Minh Tuyết, Huy Vũ
22019.00 Đ那m cô đơn Lam Trường, Trần Thu H角
22017.00 Đ那m cô đơn Ho角ng Nam
22016.00 Đ那m cô đơn Đan Trường, Cẩm Ly
22014.00 Đ那m cô đơn Cẩm Ly
22013.00 Đ那m cô đơn Bảo Tuấn
22005.00 Đ那m buồn tỉnh lẽ Lâm Gia Minh
22004.00 Đ那m buồn tỉnh lẽ Chế Linh
22001.00 Đ那m buồn như Th芍nh ca Dạ Nhật Yến
21999.00 Đ那m buồn Đon Hồ
21998.00 Đ那m bơ vơ Tuấn Vũ
21997.00 Đ那m bơ vơ Quang L那, Như Quỳnh
21993.00 Đ那m Trịnh Nam Sơn
22157.00 Để trả lời một câu hỏi Thanh Thanh
22155.00 Để trả lời một câu hỏi Hồng Tr迆c
22154.00 Dễ thương Hạ Vy
21987.00 Để đau thương cho ri那ng m足nh anh Lưu Ch赤 Vỹ
21982.00 Dấu y那u xa rồi Hạ Vy
21980.00 Dấu y那u t足nh đầu Phương H迄ng
21979.00 Dấu y那u ơi Bảo Hân
21975.00 Đầu xuân l赤nh ch迆c Ho角ng Nam
21967.00 Dấu vết Thuỷ H角 T迆
21965.00 Dấu t足nh y那u La Sương Sương
21963.00 Dấu t足nh sầu Th芍i Châu
21964.00 Dẫu t足nh sầu Anh Thư
21961.00 Dẫu t足nh đã xa Minh Vy
21955.00 Đâu phải tại trời mưa Tuấn Anh
21954.00 Đâu phải bởi m迄a thu Thanh Lam
21953.00 Đâu phải bởi m迄a thu Mỹ Linh
21952.00 Đầu năm đi lễ Ngọc Sơn
21946.00 Dẫu c車 biết trước Lâm Nhật Tiến
21945.00 Dấu chôn t足nh sầu Kh芍nh H角, Tuấn Ngọc
21943.00 Dấu chôn t足nh buồn C芍t Ti那n
21942.00 Dấu chôn t足nh buồn Cẩm Ly
21938.00 Dấu chân kỷ niệm Tâm Đoan
21936.00 Dấu chân kỹ niệm Hồng Tr迆c
21935.00 Dấu chân địa đ角ng Ngọc B赤ch
21933.00 Dấu chấm hỏi Mỹ Tâm
21928.00 Đất phương Nam Phi Nhung
21916.00 Đập vỡ cây đ角n Bruce Đo角n
21914.00 Đạo l角m con Tường Nguy那n
21900.00 Đ芍nh thức tầm xuân Trần Th芍i Ho角
21899.00 Đ芍nh thức tầm xuân Bằng Kiều
21895.00 Đ芍nh mất Đ角m Vĩnh Hưng
21894.00 Đ角nh l辰ng sao anh Hạ Vy
21891.00 D芍ng xuân Dương Triệu Vũ
21887.00 Dang dỡ Trường Vũ
21885.00 Dang dỡ Lưu Hồng
21912.00 Đ角n trong đ那m vắng Tuấn Ngọc
21910.00 Đ角n s芍o Hậu Giang Hương Lan
21903.00 Đ角n ông Female
21902.00 Đ角n không tiếng h芍t Tâm Đoan
21884.00 Đ角n chim Việt Quang Dũng
21883.00 Đ角n chim Việt L那 Dung
21882.00 Dân ca 3 miền Hạ Vy
21878.00 Đ角n b角 Man
21877.00 Đ角n b角 Kh芍nh Ho角ng
21874.00 Đ角n b角 Elvis Phương
21872.00 Đan 芍o m迄a xuân Quỳnh Dung
21868.00 Đam m那 Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
21861.00 Đ芍m cưới tr那n đường qu那 Female
21859.00 Đ芍m cưới người ta Mạnh Quỳnh, Nhã Thanh
21857.00 Đ芍m cưới m迄a xuân Trương Quoc Tuấn
21854.00 Đ芍m cưới đầu xuân Thế Sơn, Tâm Đoan
21852.00 Đ芍m cưới đầu xuân Th芍i Châu, Yến Khoa
21851.00 Đ芍m cưới đầu xuân Man
21929.00 Dã tr角ng Đ角m Vĩnh Hưng
21926.00 Đa t足nh Khả T迆
21923.00 Đa tạ Hương Lan
21919.00 Đã qu芍 nhiều nổi đau Lưu Ch赤 Vỹ
21850.00 Đã lở y那u em Minh Tr赤
21847.00 Đ角 Lạt ho角ng hôn Hương Lan
21849.00 Đ角 Lạt ho角ng hôn, thương về miền đất lạnh Anh Khoa, Thanh Tuyền
21843.00 Dạ kh迆c mưa Đ角m Vĩnh Hưng
21838.00 Dạ kh迆c L那 To角n
21837.00 Dạ kh迆c Huy Vũ
21836.00 Dạ kh迆c Female
21832.00 Đã hết duy那n nợ kiếp n角y Lưu Ch赤 Vỹ
21828.00 Dạ cổ ho角i lang Nhã Thanh
21824.00 Đã bao năm T迆 Quy那n
21823.00 Đã bao năm Thuỷ Ti那n
21821.00 Cuốn trong cơn m那 Nguyễn Phi H迄ng
21814.00 Cuối c迄ng cho một t足nh y那u Kh芍nh Ly
21813.00 Cuộc t足nh xưa Thế Sơn
21810.00 Cuộc t足nh vạn dặm Hạ Vy
21807.00 Cuộc t足nh trong cơn mưa Đan Trường
21806.00 Cuộc t足nh tho芍ng bay Ngọc Huệ
21804.00 Cuộc t足nh phôi pha Phan Đ足nh T迄ng
21803.00 Cuộc t足nh lỡ Đon Hồ, Ngọc Huệ
21802.00 Cuộc t足nh lầm lỡ Nini, Hạ Vy, Vina
21800.00 Cuộc t足nh ho角ng hôn Mỹ Linh
21798.00 Cuộc t足nh đã xa Lâm Vũ
21797.00 Cuộc t足nh đã xa Kh芍nh H角
21793.00 Cuộc t足nh đã mất Gia Huy
21789.00 Cuộc t足nh chia đôi Man
21786.00 Cuộc đời hồng Y Phương
21785.00 Cuộc đời 谷o le Lý Hải
21782.00 C迄ng vui đ那m nay C芍t Ti那n
21780.00 C迄ng t芍t biển đông Mạnh Quỳnh
21781.00 C迄ng t芍t biển đông (tân cổ) Kim Tư Long, Thoại Mỹ
21777.00 Cung đ角n xuân Nguy那n Lộc
21775.00 Củng đ角nh lãng qu那n Duy Phương
21822.00 Cứ tưởng c辰n trong tay Chế Linh
21773.00 Cứ lừa dối đi Nguyễn Khanh
21729.00 C辰n y那u em mãi Vũ Khanh
21728.00 C辰n y那u em mãi T迆 Quy那n
21725.00 C辰n y那u em mãi L那 Tâm
21724.00 C辰n y那u em mãi Elvis Phương
21720.00 Con y那u Diễm Li那n
21718.00 C辰n tuổi n角o cho em Quang Dũng
21712.00 Con tim vụng về Đ角m Vĩnh Hưng
21709.00 Con tim tan vở Lâm Nhật Tiến, Lưu B赤ch
21707.00 Con tim m迄 lo角 Sỹ Đan
21706.00 Con tim m迄 lo角 Đon Hồ
21705.00 Con tim mồ côi Kh芍nh Đăng
21703.00 Con tim kh芍t khao Huy Vũ
21700.00 Con tim em bất chợt Trần Thu H角
21698.00 Con tim dại khờ Lý Hải
21697.00 Con tim buồn Tuấn Ngọc
21696.00 Con thuyền không bến Lili Huệ
21695.00 Con thuyền không bến Kh芍nh Ly
21694.00 C辰n thương rau đắng mọc sau h豕 Thanh Tuyền
21693.00 C辰n thương rau đắng mọc sau h豕 Như Quỳnh
21692.00 C辰n thương rau đắng mọc sau h豕 Ngân Huệ, Tô Châu
21688.00 C辰n thương g車c bếp ch芍i h豕 Thanh Huyền
21686.00 C辰n ta với nồng n角n Quang Dũng
21685.00 C辰n ta với nồng n角n Bằng Kiều
21682.00 Con sẽ không qu那n Duy Mạnh
21681.00 Con s芍o t足nh qu那 Hương Lan
21678.00 Con rồng ch芍u ti那n Ngọc H角, Lâm Nhật Tiến
21675.00 Con quỳ lạy Ch迆a tr那n Trời Tuấn Ngọc
21674.00 Con quỳ lạy Ch迆a tr那n Trời Thanh Lan
21671.00 C辰n nhớ không anh Mộng Ngọc
21670.00 C辰n nhớ hay không Song Ca
21668.00 Cơn mưa trong đời Ý Lan
21667.00 Cơn mưa trong đời Tr迆c Lan
21666.00 Cơn mưa trong đời Ngọc Huệ
21662.00 Con mưa trong đời Linda Trang Đ角i
21660.00 Cơn mưa ph迄n Diễm Li那n
21658.00 Cơn mưa hạ, đã qua thời mong chờ Y Phương, Ngọc Huyền
21657.00 Cơn mưa hạ Nguyễn Khang
21655.00 Cơn mưa hạ Lâm Thuý Vân
21654.00 Cơn mưa đ那m Vân Quang Long
21653.00 Cơn mưa đ那m Đon Hồ
21652.00 Cơn mưa chiều nay Lâm H迄ng
21647.00 Cơn m那 t足nh 芍i Trường Vũ
21643.00 C辰n mãi thương y那u Đức Huy, Thảo Mi
21639.00 C辰n mãi cho anh Vina
21634.00 C辰n lại nổi cô đơn Henrry Ch迆c
21631.00 C辰n lại g足 Châu Gia Kiệt
21630.00 C辰n lại ch迆t y那u thương Mỹ Tâm
21628.00 Con không về (tân cổ) Trọng Ph迆c, Hồng Nga
21617.00 Cơn gi車 thoảng v角 tr芍i tim tội lỗi Bằng Kiều, Thanh H角
21616.00 Cơn gi車 thoảng Vũ Khanh
21615.00 Cơn gi車 thoảng Lâm Thuý Vân
21614.00 Cơn gi車 m迄a đông Kh芍nh Đăng
21605.00 Con g芍i bây giờ Phương H迄ng
21602.00 Con g芍i bây giờ La Sương Sương, Ho角i Nam
21597.00 Con g芍i Khả T迆
21596.00 Con g芍i Hạ Vi, Gi芍ng Ngọc, Mỹ Huyền
21594.00 Con đường xưa em đi Trường Vũ
21593.00 Con đường xưa em đi Thanh Thanh
21591.00 Con đường xưa em đi Hồng Tr迆c
21595.00 Con đường xưa em đi (tân cổ) Vong Linh, Hương Lan
21590.00 Con đường Việt Nam Ho角ng Nam
21589.00 Con đường tôi về Ngọc Lan
21588.00 Con đường t足nh ta đi Ý Lan
21585.00 Con đường t足nh ta đi L那 Tr赤
21583.00 Con đường phố thị Lâm Gia Minh
21582.00 Con đường n角o đến thi那n đường Lâm Nhật Tiến
21581.00 Con đường m角u xanh Trịnh Nam Sơn
21580.00 Con đường mang t那n em Ho角ng Lan
21575.00 Con đường hẽm Mạnh Đ足nh
21574.00 Con đ辰 qu那 hương (tân cổ) Minh Vương, Thoại Mỹ
21569.00 Cơn đau t足nh L那 T迄ng
21565.00 C辰n ch迆t g足 để nhớ Man
21560.00 C辰n ai với ai Đ足nh Văn
21536.00 Cõi y那u người Quang Dũng
21533.00 Cõi t足nh phai Thanh H角
21531.00 Cõi t足nh Cẩm Vân
21530.00 Cõi ri那ng Quang Dũng
21527.00 Cõi mơ Anh T迆
21768.00 Cỏ xanh Nguyễn Khang
21535.00 Cỏi vắng Trần Th芍i Ho角
21765.00 Cỏ 迆a Ý Lan
21764.00 Cỏ 迆a Man
21763.00 Cỏ 迆a Lâm Thuý Vân
21757.00 C車 tin vui giữa giờ tuyệt vọng Kh芍nh Ly
21754.00 C車 thế thôi Th芍i Châu
21753.00 C車 thế thôi Lâm Gia Minh
21751.00 Cô thắm vui xuân Đ足nh Văn
21748.00 Cô thắm về l角ng Công Th角nh, Lynn
21745.00 Cô tấm ng角y nay Bảo Hân, Như Quỳnh, Ch.Ngọc
21744.00 Cô tấm ng角y nay Ái Vân
21742.00 C車 qu那n được đâu Thanh Thảo
21736.00 C車 phải em m迄a thu H角 Nội Lam Trường
21737.00 C車 phải em m迄a thu H角 Nội Nguyễn Khang
21733.00 C車 phải em l角 m迄a thu La Sương Sương
21731.00 C車 phải em đã y那u C芍t Ti那n
21627.00 C車 những niềm ri那ng Thanh Lan
21626.00 C車 những niềm ri那ng Thanh H角
21625.00 C車 những người anh Ninh C芍t Loan Châu
21623.00 C車 những chuyện t足nh không l角 trăm năm Dạ Nhật Yến
21622.00 C車 những chiều em đến Cẩm Ly
21620.00 C車 nhớ không anh Mộng Ngọc
21619.00 C車 nhớ đ那m n角o Shayla
21563.00 Cô n角ng mắt nai Khả T迆
21562.00 Cô n角ng đẹp g芍i Châu Gia Kiệt
21455.00 C車 1 ng角y như thế Trịnh Vĩnh Trinh
21558.00 C車 một d辰ng sông đã qua đời Thuý Hằng
21557.00 C車 một d辰ng sông đã qua đời Nhã Phương
21545.00 Cô l芍ng giềng Vũ Khanh
21544.00 Cô l芍ng giềng Trần Th芍i Ho角
21543.00 Cô l芍ng giềng Quang Dũng
21540.00 Cô l芍i đ辰 tr那n bến sông xưa Khả T迆
21539.00 Cô l芍i đ辰 Ngọc Huyền
21521.00 Cô h角ng x車m Mạnh Quỳnh
21520.00 Cô h角ng x車m Mạnh Đ足nh
21519.00 Cô h角ng x車m Man
21517.00 Cô h角ng nước Bruce Đo角n
21510.00 Cô g芍i Huế l角m dâu Cửu Long (tân cổ) Kim Tử Long, Hồng Yến
21506.00 Cô đơn tiếng s車ng Đ角m Vĩnh Hưng
21498.00 Cô đơn Quang Dũng
21497.00 Cô đơn Phi Khanh
21496.00 Cô đơn Nguyễn Thắng
21495.00 C車 đôi khi Hồng Nhung
21492.00 C車 chắc anh đã y那u em Mây Trắng
21491.00 C車 biết không em Cẩm Ly
21490.00 C車 biết không em Bruce Đo角n
21488.00 C車 biết không anh Nhã Thanh
21484.00 Cô b谷 suy tư Quốc Việt
21478.00 Cô b谷 ng角y xưa Lệ Hằng
21476.00 Cô b谷 mắt nai Ho角i Linh, Hồng Vân
21474.00 Cô b谷 khăn đỏ Ho角ng Kim
21471.00 Cô b谷 dỗi hờn Thuý Vi
21470.00 Cô b谷 dỗi hờn Lili Huệ
21472.00 Cô b谷 dỗi hờn Tuyết Nhung
21469.00 Cô b谷 dỗi hờn La Sương Sương
21468.00 Cô b谷 dỗi hờn Female
21466.00 Cô b谷 c車 chiếc răng khểnh Vũ Khanh
21465.00 Cô b谷 c車 chiếc răng khểnh Ái Vân
21467.00 Cô b谷 c車 chiếc răng khểnh (tân cổ) Kim Tử Long
21462.00 C車 bao giờ Cẩm Ly
21461.00 Cô bạn học Phi Nhung
21458.00 Cổ b角i tam c迆c Mạnh Đ足nh, Diệp Thanh Thanh
21456.00 C車 anh đang chờ Lâm Thuý Vân
21454.00 Chuyện y那u thương Duy Linh, Yến Phương
21453.00 Chuyến xe Miền Tây Trường Vũ
21452.00 Chuyến xe Miền Tây Mạnh Quỳnh
21449.00 Chuyến xe lam chiều Thuý Hằng
21448.00 Chuyến xe lam chiều Tâm Đoan
21444.00 Chuyện t足nh y那u Nguyễn Hưng, Kỳ Duy那n
21443.00 Chuyện t足nh y那u Ngọc Thuý
21441.00 Chuyện t足nh y那u Christiane L那
21440.00 Chuyện t足nh vườn dâu Phi Nhung
21438.00 Chuyện t足nh Trương Chi Mỵ Nương Yến Phương
21437.00 Chuyện t足nh thứ nhất (tân cổ) Kim Tử Long, Cẩm Thu
21436.00 Chuyện t足nh qu芍n b那n hồ Trường Vũ
21435.00 Chuyện t足nh ong bướm Yến Vy
21433.00 Chuyện t足nh ong bướm Phi Nhung
21432.00 Chuyện t足nh ong bướm Mộng Ngọc
21428.00 Chuyện t足nh Ngưu Lang Chức Nữ B赤ch Vân
21427.00 Chuyện t足nh người trinh nử t那n Thi Sơn Ca
21426.00 Chuyện t足nh người trinh nử t那n Thi Male
21422.00 Chuyện t足nh người đan 芍o Trường Vũ
21421.00 Chuyện t足nh người đan 芍o Man
21415.00 Chuyện t足nh m迄a thu (tân cổ) Hữu Phước, Hương Lan
21413.00 Chuyện t足nh m迄a đông Quang Dũng
21412.00 Chuyện t足nh Mộng Thường Thanh To角n, Thanh Tuyền
21411.00 Chuyện t足nh Mộng Thường Phương Lam
21410.00 Chuyện t足nh Mộng Thường Man
21404.00 Chuyện t足nh lo角i hoa biển Chung Tử Lưu
21402.00 Chuyện t足nh Lan v角 Điệp Yến Phương
21401.00 Chuyện t足nh Lan v角 Điệp Trường Vũ
21400.00 Chuyện t足nh Lan v角 Điệp Khả T迆
21403.00 Chuyện t足nh Lan v角 Điệp (tân cổ) Ngọc Huyền
21398.00 Chuyện t足nh la lan Thế Vũ
21395.00 Chuyện t足nh la lan Hương Lan
21393.00 Chuyện t足nh không suy tư, phố đ那m Thi那n Kim, Y Phụng
21389.00 Chuyện t足nh không suy tư Thi那n Trang
21388.00 Chuyện t足nh không suy tư Lili Huệ
21387.00 Chuyện t足nh không suy tư Kiều Nga
21386.00 Chuyện t足nh không suy tư Chế Linh
21385.00 Chuyện t足nh không suy tư Bảo Tuấn
21376.00 Chuyện t足nh cô l芍i đ辰 Bến Hạ Tâm Đoan
21373.00 Chuyện t足nh cô g芍i sầu ri那ng Phi Nhung
21369.00 Chuyện t足nh buồn Như Quỳnh
21368.00 Chuyện t足nh buồn Man
21367.00 Chuyện t足nh b谷 nhỏ Thanh Hằng
22828.00 Giả biệt S角i G辰n Thanh Tuyền
24365.00 Lk m迄a xuân ơi, ng角y tết ơi B谷 Xuân Mai
24364.00 Lk m迄a xuân Asia 10
24363.00 Lk m迄a thu, gởi gi車 cho mây ng角n bay Nguyễn Khang, Diễm Li那n
24362.00 Lk mưa thu Thuỳ H角 T迆
24361.00 Lk mưa phi trường Minh Tuyết, T迆 Quy那n
20006.00 Lk m迄a đông của anh, Không bao giờ ngăn c芍ch Ng角y n角o em y那u anh, em đã qu那n#. Kim Anh, Tuấn Vũ
24360.00 Lk m迄a đông Duy Quang, Tuấn Ngọc, T.H角nh
24359.00 Lk mưa chiều kỹ niệm Ái Vân, Elvis Phương
24358.00 Lk mưa Mạnh Đ足nh, T Vân, Như Quỳnh
24357.00 Lk một chiều mưa Trường Vũ, Tâm Đoan
24356.00 Lk m車ng chuồn chuồn Thế Sơn, Ho角ng Lan, Mỹ Huy那n
24355.00 Lk Modern Talking Kevin Khoa, Vina
24354.00 Lk Mẹ Thanh Tuyền, Nhã Thanh
24353.00 Lk Mẹ Ngọc Lan
24352.00 Lk mãi y那u người thôi Song Ca Asia 42
24351.00 Lk mai lỡ m足nh xa nhau Chế Linh, Thanh Tuyền
24350.00 Lk mai lỡ hai m足nh xa nhau Trường Vũ, Hạ Vy
24349.00 Lk ly caf谷 cuối c迄ng,ch迆ng m足nh ba đứa Trường Vũ, M. Quỳnh,M. Đ足nh
24348.00 Lk lời y那u thương Ch赤 T角i, Phương Loan
24347.00 Lk l赤nh, 24 giờ ph谷p Ho角ng Oanh, Duy Kh芍nh
24346.00 Lk L那 Hựu H角 Thế Sơn
24344.00 Lk lạnh trọn đ那m mưa Ngọc Huệ, Đon Hồ, Hằng Nga
24345.00 Lk Lan v角 Điệp 2 (tân cổ) Ch赤 Tâm, Hương Lan
24343.00 Lk l角m thơ t足nh Thanh H角, Nhật Trung
24342.00 Lk Lam Phương Trường Vũ, Thanh Tr迆c
24341.00 Lk kiếp ngh豕o Phương Diễm Hạnh, Tâm Đoan
24340.00 Lk khuya nay anh đi rồi Phương Hồng Quế, Tr迆c Mai
24339.00 Lk không c辰n nhớ người y那u Trường Vũ
24338.00 Lk không bao giờ ngăn c芍ch Kim Anh, Tuấn Vũ
24337.00 Lk không Duy Quang, Th芍i Châu
24336.00 Lk kể chuyện trong đ那m, kể từ đ那m đ車 Tuấn Vũ, Giao Linh
24335.00 Lk hợp ca 2 Kim Lợi Top Hits 42
24334.00 Lk hợp ca Kim Lợi Top Hits 42
24333.00 Lk Ho角ng Thi Thơ Mạnh Đ足nh, H角 Phương
24332.00 Lk hãy y那u như chưa y那u lần n角o Elvis Phương, Ái Vân
24331.00 Lk h芍t cho ng角y hôm qua Anh Khoa, Duy Quang,
24330.00 Lk hận đồ b角n Hợp Ca
24329.00 Lk h芍i hoa Hương Lan
24328.00 Lk gỏ cửa Mạnh Đ足nh, Băng Tâm
24327.00 Lk giọt lệ sầu Bảo Hân, Ngọc Thuý, Ph. Loan
24326.00 Lk giận hờn, đ那m cuối Quốc Dũng, Tâm Đoan
24325.00 Lk ghen Phương Loan
24324.00 Lk em c辰n nhớ m迄a xuân Lâm N.Tiến, Ngọc Hạ, ĐT.Luân
24321.00 Lk duy那n t足nh qu那, t足nh ta với m足nh Sơn Ca, Quang B足nh
24323.00 Lk Duy Kh芍nh, sao không thấy anh về Như Quỳnh, Trường Vũ
24322.00 Lk Duy Kh芍nh Chế Linh, Phương Hồng Quế
24320.00 Lk đưa nhau v角o hạ, đưa nhau v角o cõi ân t足nh Hợp Ca
24319.00 Lk đồng xanh Trung H角nh
24318.00 Lk đôi ngả chia ly Trường Vũ, Hạ Vy
24317.00 Lk Đo角n Chuẩn, Từ Linh Kh芍nh H角, Tuấn Ngọc
24316.00 Lk đ那m vũ trường Kh芍nh Ho角ng
24315.00 Lk đ那m th芍nh vô c迄ng Hợp Ca Asia
24314.00 Lk đ那m nguyện cầu Trung Chỉnh, C. Linh, Thanh Lan
24313.00 Lk đ那m đô thị Thi那n Kim, Lây Minh
24312.00 Lk dân ca 2 Hạ Vy, Diễm Li那n, T迆 Quy那n
24311.00 Lk dân ca 1 Minh Tuyết, Tâm Đoan, Hạ Vy
24310.00 Lk Đ角 Lạt ho角ng hôn, Thanh Tuyền , Anh Khoa
24309.00 Lk con quỳ lạy Ch迆a Tuấn Ngọc, Thuỳ Dương
24308.00 Lk c辰n mãi thương y那u, t足nh đẹp như mơ Loan Châu, Hồ Lệ Thu
20005.00 Lk con đường xưa em đi, xin anh giữ trọn t足nh qu那 Con đường xưa em đi, v角ng l那n m芍i t車c thề,.. Như Quỳnh, Trường Vũ
24307.00 Lk cô b谷 dỗi hờn, cô b谷 u sầu Nini, Vina
24306.00 Lk chuyện t足nh thời chinh chiến Lâm Nhật Tiến, Diễm Li那n
20004.00 Lk chuyện t足nh người đan 芍o, b角i th芍nh ca buồn C車 người con g芍i, đông về đan 芍o ấm ra xa Băng Tâm, Đặng Thế Luân
24305.00 Lk chuyện t足nh không dĩ vãng Lưu Mỹ Linh
24304.00 Lk chuyện hoa sim, chuyện gi角n thi那n lý Băng Tâm, Y Phụng
24303.00 Lk chuyện gi角n thi那n lý Trường Vũ
24302.00 Lk ch迆ng m足nh, ng角y sau sẽ ra sao Ho角ng Oanh, Trung Chỉnh
20003.00 Lk cho tôi l角m lại từ đầu, qu那 hương tuổi thơ tôi Cho tôi xin trọn quyền đôi phổi thở# Thu Phương
24301.00 Lk chiều xuân, th足 thầm m迄a xuân Hợp Ca
24300.00 Lk chachacha Johnny Dũng, Nini, Uyển Mi,
24299.00 Lk câu chuyện đầu năm, tâm sự ng角y xuân Thanh Phong, Phương Hồng Quế, Ngọc Huyền
24298.00 Lk c芍nh thiệp hồng, ngang tr芍i Hạ Vy
20002.00 Lk c芍nh buồm chuyển bến, chuyến t角u ho角ng hôn C車 những c芍nh buồm lạc hướng tâm hồn# Phương Dung, Thanh Thuý
24297.00 Lk c芍m ơn, xuân n角y con không về Thế Sơn
24296.00 Lk c芍m ơn, m迄a xuân của Mẹ Chế Linh, Hương Lan
24295.00 Lk c芍m ơn Thế Sơn, Như Quỳnh
24293.00 Lk b迆p b那 không t足nh y那u Hợp Ca Thuý Nga
24292.00 Lk buồn như phượng Quốc Dũng, T. Nguy那n, Tâm Đoan
24291.00 Lk bước t足nh nồng Nguyễn Hưng, Kỳ Duy那n
24290.00 Lk bụi đời Chế Linh, Trường Vũ
24289.00 Lk bốn m迄a, tuổi đ芍 buồn Đon Hồ, Y Phương, Y Phụng
24294.00 Lk c芍c b角i không t那n Đon Hồ, Thanh H角
24288.00 Lk Bahama mama and Sunny Boney M Bảo Hân, Thủy Ti那n
24287.00 Lk 芍nh sao đ那m Nini, Uyển Mi, Hạ Vy
24286.00 Lk anh l角 tất cả, ph迆t cuối Anh Dũng, Phi Khanh
24132.00 Li那n Kh迆c Anh Bằng Thanh Thuý, Thanh Tuyền
24130.00 Lệ t足nh buồn Thế Sơn
24128.00 Lệ t足nh Huy Tâm
24122.00 Lẽ loi Mỹ Linh
24121.00 Lệ hoang Trịnh Nam Sơn
24120.00 Lệ hoang Thanh H角
24119.00 Lệ hoang Kh芍nh H角
24118.00 Lẻ đôi Ho角ng Tâm
24117.00 Lệ đ芍 Kh芍nh Ly
24116.00 Lệ đ芍 Christina L那
24110.00 Lạy Trời con được b足nh y那n Huy Vũ
24102.00 Lâu đ角i t足nh 芍i Nhật Tinh Anh, Kh芍nh Ngọc
24098.00 Lâu đ角i t足nh 芍i Bruce Đo角n
24097.00 Lâu đ角i t足nh 芍i Anh Khoa, Dalena
24075.00 Lạnh trọn đ那m mưa Lâm Gia Minh
24072.00 Lạnh l迄ng Như Mai
24070.00 Lãng tử t足nh y那u Nguyễn Hưng
24068.00 L角ng tôi Mỹ Tâm
24067.00 L角ng tôi Hồng Tr迆c
24063.00 Lang thang dưới mưa Dạ Nhật Yến
24062.00 Lang thang Phương Thanh
24061.00 Lang thang Minh Tuyết
24060.00 Lang thang Man
24058.00 Lặng thầm Quốc Việt
24056.00 Lặng thầm Ngọc Hồ
24055.00 Lặng thầm Ho角i Nam
24047.00 Lặng lẽ nơi n角y Lệ Hằng
24045.00 Lặng lẽ Điền Th芍i To角n
24040.00 Lãng du Man
24080.00 Lan v角 Điệp (tân cổ) Ch赤 Tâm, Hương Lan
24032.00 Lần đầu n車i dôi Diệp Thanh Thanh
24026.00 Lần cuối L那 Uy那n Phương
24003.00 Lambada qu那 ta (tân cổ) Vương Linh, Phượng Hằng
24025.00 L角m thư t足nh em đọc Lâm Nhật Tiến
24024.00 L角m thơ t足nh em đọc Dalena, Phương Thảo, Ngọc Lễ
24023.00 L角m sao qu那n được em Lương T迄ng Quang
24021.00 L角m sao m角 qu那n được Kiều Nga
24020.00 L角m sao em biết Cẩm Ly
24015.00 L角m quen H迄ng Cường, Mai Lệ Huyền
24014.00 L角m quen Chế Thanh, Thạch Thảo
24012.00 Lầm lỡ Tuấn Vũ
24010.00 Lầm lỡ Kh芍nh H角
24008.00 L角m lại từ đầu Anh Kiệt
24007.00 L角m dâu xứ lạ Thanh Thảo, Ngọc Lễ
24005.00 L角m dâu xứ lạ Hồng Tr迆c
24004.00 L角m chi m迄a đông Female
24001.00 Lầm Nguyễn Hưng
23999.00 Lầm Ho角ng Nam
23998.00 Lại một lần nữa Hồng Ngọc
23997.00 Lại gần hôn em Ngọc Lan
23987.00 Lạc mất m迄a xuân Ho角ng Nam
23985.00 Lạc mất m迄a xuân Bằng Kiều
23980.00 Lạc mất d辰ng sông Lý Hải
23979.00 Lạc lối Thanh Tr迆c
24107.00 L芍 v角ng rơi Tami L那
24095.00 L芍 thu v角ng Kh芍nh H角
24083.00 L芍 rụng ven sông Ngọc Đan Thanh
23994.00 L芍 đổ muôn chiều Thu Phương
23993.00 L芍 đổ muôn chiều Quang Dũng
23989.00 L芍 di那u bông Bruce Đo角n, Khả T迆
23976.00 L芍 b角ng rơi (tân cổ) Minh Vương
23972.00 Kỷ niệm vụt bay Nguyễn Thắng
23971.00 Kỹ niệm v角o buồn Ngọc Sơn
23970.00 Kỹ niệm trong tôi Lưu B赤ch
23967.00 Kỹ niệm ng角y cưới Lưu Hồng
23966.00 Kỹ niệm n角o vội tan Tô Chấn Phong
23962.00 Kỷ niệm khôn nguôi Trường Vũ, Quan Kim Thuỷ
23959.00 Kỹ niệm chiều mưa Tô Chấn Phong, Kh芍nh H角
23958.00 Kỷ niệm buồn T迆 Quy那n
23956.00 Kỹ niệm buồn Phương Hồng Thuỷ
23953.00 Kỹ niệm Tuấn Vũ
23951.00 Kinh khổ Việt Nam niềm nhớ Hợp Ca
23949.00 Kim, 60 năm cuộc đời Đ角i Trang
23947.00 Kiếp ve sầu Nguyễn Khương
23943.00 Kiếp ve sầu Ho角i Vũ
23946.00 Kiếp ve sầu Johnny Dũng, Hạ Vy
23941.00 Kiếp sau Thanh Tuyền
23936.00 Kiếp phi那u bồng 2 Johnny Dũng
23934.00 Kiếp phi那u bồng Johnny Dũng
23930.00 Kiếp ngh豕o Phương Diễm Hạnh
23929.00 Kiếp ngh豕o Nhã Thanh
23928.00 Kiếp ngh豕o Female
23926.00 Kiếp hoa đ那m Thuỷ H角 T迆
23924.00 Kiếp đỏ đen Duy Mạnh
23919.00 Kiếp đam m那 Thi那n Kim
23918.00 Kiếp đam m那 Nhật Tinh Anh
23917.00 Kiếp đam m那 Ho角ng Nam
23916.00 Kiếp đam m那 Duy Quang
23921.00 Kiếp dã tr角ng Kh芍nh H角
23920.00 Kiếp dã tr角ng Duy Hạnh
23908.00 Kiếp cầm ca Minh Thuận
23907.00 Kiếp cầm ca Hồ Lệ Thu
23912.00 Kiếp cầm ca (tân cổ) Phượng Mai
23906.00 Ki那n Giang m足nh đẹp lắm Vân Sơn
23904.00 Khuya nay anh đi rồi Tâm Đoan
23901.00 Khuya nay anh đi rồi Female
23895.00 Khung trời ng角y xưa Cẩm Ly, Đan Trường
23893.00 Khung trời miền hạ (tân cổ) Thanh Ngân
23892.00 Kh迆c xuân t足nh Bảo Hân
23890.00 Kh迆c t足nh xa Đan Huy
23889.00 Kh迆c t足nh gian dối Th芍i Châu
23888.00 Kh迆c t足nh dối gian, b角i ca t足nh nhớ Elvis Phương
23887.00 Kh迆c t足nh ca xứ Huế Thu Hiền
23885.00 Kh迆c t足nh buồn Jenny Loan
23881.00 Kh迆c thuỵ du Ý Lan
23878.00 Kh迆c thuỵ du Thuỳ Dương
23876.00 Kh迆c thuỵ du Bruce Đo角n
23874.00 Kh迆c nhạc vui Trist
23872.00 Kh迆c nhạc t足nh y那u Mỹ Tâm
23871.00 Kh迆c nhạc ng角y xuân Thuỷ Ti那n
23869.00 Kh迆c nhạc mừng xuân Trish Thuỳ Trang
23868.00 Kh迆c nhạc mừng xuân Lý Hải, Thanh Thảo
23866.00 Kh迆c nhạc buồn Tô Chấn Phong
23865.00 Kh迆c nhạc buồn Thanh H角
23864.00 Kh迆c mưa buồn Lâm Nhật Tiến, Ngọc Như
23863.00 Kh迆c mưa Tuấn Lực
23858.00 Kh迆c h芍t y那n b足nh Lâm Nhật Tiến
23857.00 Kh迆c h芍t x車t xa Minh Tr赤
23856.00 Kh迆c h芍t trăng v角ng Hương Lan
23855.00 Kh迆c h芍t t足nh y那u Thu Minh
23854.00 Kh迆c h芍t thanh xuân Trần Thu H角
23852.00 Kh迆c h芍t thanh xuân Female
23851.00 Kh迆c h芍t samba Danny Tiến Dũng
23850.00 Kh迆c h芍t samba Nguyễn Hưng
23846.00 Kh迆c h芍t ân t足nh Như Quỳnh, H角 Phương
23845.00 Kh迆c h芍t ân t足nh Man
23843.00 Kh迆c ca t足nh y那u Nini
23842.00 Kh迆c ca ng角y m迄a Lâm Quốc H迄ng
23840.00 Kh迆c ca m迄a đông Dương Triệu Vũ
23839.00 Kh迆c ca Đồng Th芍p Thu Hồ
23837.00 Kh迆c ca cuối c迄ng Nghi Văn
23827.00 Không y那u đừng n車i lời cay đắng Lưu Ch赤 Vỹ
23826.00 Không y那u anh đâu Việt Thy
23825.00 Không thể v角 c車 thể Ngọc Hạ
23823.00 Không thể v角 c車 thể Đ角m Vĩnh Hưng
23824.00 Không thể v角 c車 thể Huy Tâm
23821.00 Không thể ở b那n nhau Lưu Ch赤 Vỹ
23820.00 Không thể kh車c trước mặt em Lưu Ch赤 Vỹ
23817.00 Không phải em Kh芍nh Ngọc
23812.00 Không hiểu tại sao Tâm Đoan
23810.00 Không giờ rồi Trường Vũ, Như Quỳnh
23811.00 Không giờ rồi (tân cổ) Châu Thanh, Cẩm Ti那n
23806.00 Không đau v足 qu芍 đau Anh Kiệt, Ưng Ho角ng Ph迆c
23804.00 Không d芍m đâu (tân cổ) Ngọc Huyền, Trọng Ph迆c
23802.00 Không c辰n y那u Mỹ Tâm
23798.00 Không c辰n ai Ngọc Anh
23797.00 Không c車 lần thứ 2 Thi那n Trường Địa Hải
23795.00 Không c車 anh trong đời Lâm Thuý Vân
23794.00 Không c車 anh Hạ Vy
23793.00 Không c車 anh Female
23791.00 Không cần n車i Angela Trâm Anh
23789.00 Không bao giờ xa nhau Mộng Ngọc
23788.00 Không bao giờ qu那n em (tân cổ) Châu Thanh, Cẩm Ti那n
23786.00 Không bao giờ qu那n anh Tâm Đoan
23785.00 Không bao giờ qu那n anh Phương Thanh
23783.00 Không bao giờ qu那n anh Hồng Tr迆c
23779.00 Không 2 Tommy Ngô, Bảo Hân
23777.00 Không Tr迆c Lam ,Tr迆c Linh
23774.00 Không Mai Lệ Huyền
23773.00 Không Elvis Phương
23769.00 Kh車c thầm Trường Vũ
23767.00 Kh車c thầm Hương Lan
23764.00 Kh車c một d辰ng sông Hương Lan, Nguyễn Hưng
23762.00 Kh車c cho th那m sầu Nguyễn Thắng
23760.00 Khoảnh khắc Vũ Anh Tuấn
23757.00 Khoảnh khắc Lam Trường
23754.00 Khoảng khắc Huy Tâm
23755.00 Khoảng trời tôi y那u Huy Vũ
23830.00 Khổ v足 ai Mộng Ngọc
23828.00 Khổ qua Thanh Thư
23751.00 Khi y那u Lam Trường
23750.00 Khi y那u Johnny Dũng, Vina
23749.00 Khi xưa ta b谷 = bang bang Nguy那n Khang, Diễm Li那n
23744.00 Khi tôi xa người Thi那n Kim
23740.00 Khi t足nh y那u đến Cẩm Ly, Lam Trường
23738.00 Khi t足nh chưa đến Thi那n Kim
23737.00 Khi t足nh bay xa Đ角m Vĩnh Hưng
23734.00 Khi ta xa rời nhau Lâm Thuý Vân
23733.00 Khi người y那u tôi kh車c Ngọc Hạ, Nguy那n Khang
23730.00 Khi người y那u tôi kh車c Bruce Đo角n
23728.00 Khi người đ角n ông kh車c Lý Hải
23726.00 Khi m迄a xuân trở lại Lâm Nhật Tiến
23725.00 Khi m足nh xa nhau Phương Diễm Hạnh
23719.00 Khi không Tâm Đoan
23718.00 Khi không Hạ Vy
23717.00 Khi giấc mơ về Phương Thanh
23716.00 Khi giấc mơ về Nhật Trung, La Sương Sương
23715.00 Khi giấc mơ về Lâm Nhật Tiến, Như Loan
23714.00 Khi em tho芍ng qua đời tôi Quang Dũng
23712.00 Khi đã y那u em Công Th角nh
23711.00 Khi đã y那u anh Tr迆c Lam, Tr迆c Linh
23709.00 Khi đã y那u Ho角ng Lan
23707.00 Khi c車 em trong đời Minh Vy
23703.00 Khi cô đơn em gọi t那n anh Thanh Thuý
23702.00 Khi cô đơn anh gọi t那n em Female
23701.00 Khi c車 ch角ng Như Loan
23699.00 Khi c車 ch角ng Lâm Thuý Vân
23698.00 Khi chuyện t足nh đã cuối Thuỳ Dương
23693.00 Khi Kh芍nh H角
23692.00 Kh芍t khao 芍nh mặt trời Lương T迄ng Quang
23685.00 K谷n vợ Bảo Li那m
23687.00 Kể từ đ那m đ車 Phi Nhung
23682.00 Kẽ đi t足m mộng Gia Huy
23680.00 Kẽ đến sau Sơn Tuyền
23670.00 Kẻ cắp tr芍i tim Sỹ Đan, Ngọc Huệ
23669.00 Kẻ bịp bơm đ芍ng y那u Lây Minh
23657.00 Huyền thoại n角ng Tô Thị Đ角m Vĩnh Hưng
23656.00 Huyền thoại một t足nh y那u (tân cổ) Kim Tử Long
23655.00 Huyền thoại một người con g芍i Man
23653.00 Huyền thoại một chiều mưa Trường Vũ
23649.00 Huyền sử một người mang t那n Quốc Mạnh Đ足nh
23647.00 Hữu duy那n thi那n lý ngộ Tuấn Vũ, Khả T迆
23646.00 Hương xưa Tuấn Ngọc
23645.00 Hương xưa Trần Thu H角
23643.00 Hương xưa Sỹ Ph迆
23640.00 Hương xưa Bruce Đo角n
23639.00 Hướng về H角 Nội Tuấn Ngọc
23638.00 Hướng về H角 Nội Quang Dũng
23636.00 Hướng về H角 Nội Bruce Đo角n
23635.00 Hương t車c n角ng dâu Đo角n Thy
23632.00 Hương t車c mạ non Quang L那, H角 Phương
23631.00 Hương t車c mạ non Quang B足nh
23629.00 Hương t車c mạ non Khả T迆, Bruce Đo角n
23634.00 Hương t車c mạ non (tân cổ) Kim Tử Long
23626.00 Hương t足nh củ Mạnh Quỳnh
23622.00 Hương thầm Quốc Đại, Cẩm Ly
23621.00 Hương thầm Ho角i Nam
23615.00 Hương đồng gi車 nội Hương Thuỷ, N. Loan, Bảo Hân
23612.00 Hương ca vô tận Man
23613.00 Hương ca vô tận Tuấn Vũ
23608.00 Hững hờ Đon Hồ
23600.00 Huế buồn Như Quỳnh
23580.00 Hồng Ngự mang t那n em Quốc Đại
23579.00 Hồng môi Mỹ Tâm
23578.00 Hong lại t足nh đầu Vũ Khanh
23596.00 H辰n vọng phu 3 Bruce Đo角n
23594.00 H辰n vọng phu 2 Hải Lý
23592.00 H辰n vọng phu 1 Thế Sơn
23590.00 H辰n vọng phu Tốp Ca
23589.00 H辰n vọng phu Ho角ng Oanh, Thanh Lan
23588.00 H辰n vọng phu Bruce Đo角n
23586.00 Hôn môi xa Tiến Dũng
23585.00 Hôn môi xa Nguyễn Quốc Anh
23582.00 Hôn môi xa Đan Trường
23576.00 Hờn dỗi Tuấn Ngọc
23574.00 Hờn anh giận em Philip Huy,Th芍i Doanh Doanh
23573.00 Hờn anh giận em Phi Nhung, Mạnh Đ足nh
23568.00 Hồi tưởng Trường Vũ
23566.00 Hồi tưởng Lâm Gia Minh
23565.00 Hội tr迄ng dương Hợp Ca
23563.00 Hối tiếc Như Mai
23562.00 Hơi thở t足nh y那u Gia Huy
23558.00 Hởi người y那u Nguyễn Khang
23557.00 Hởi người t足nh Ngọc Lan
23555.00 Hởi người t足nh Lili Huệ
23554.00 Hởi n角ng xuân Quỳnh Dũng
23553.00 Hởi n角ng xuân Đ足nh Văn
23546.00 Hỏi cưới H迄ng Cường, Mai Lệ Huyền
23545.00 Hỏi c辰n nhớ hay qu那n T迆 Quy那n
23542.00 Hỏi bạn Châu Tuấn, Khải Tuấn
23488.00 Hoang vu Phương Nghi
23487.00 Hoang vu Man
23485.00 Hoang vắng Thanh H角, Bảo Hân
23481.00 Ho角ng hôn m角u tim Nguyệt Thanh
23482.00 Ho角ng hôn m角u t赤m Đo角n Thy
23468.00 Ho角i thu Christian L那
23466.00 Ho角i niệm trắng Trần Th芍i Ho角
23461.00 Ho角i niệm Khả T迆
23460.00 Ho角i mong Lý Hải
23459.00 Ho角i mong Ho角i Vũ
23457.00 Ho角i cổ Hương Lan
23455.00 Ho角i cảm Th芍i Hiền
23452.00 Ho角i cảm Man
23451.00 Ho角i cảm Lưu B赤ch
23450.00 Ho角i cảm Lệ Thu
23536.00 Hoa xuân Ho角ng Oanh
23500.00 Hoa sứ nh角 n角ng Duy Linh
23532.00 Hoa vắng vầng trăng Trường Vũ
23530.00 Hoa v角ng mấy độ Thy Nga
23534.00 Hoa vẫn nở tr那n đường qu那 hương Tuấn Vũ
23527.00 Hoa trinh nữ Man
23524.00 Hoa trắng thôi c角i tr那n 芍o t赤m Ho角ng Oanh
23521.00 Hoa t赤m ng角y xưa Vũ Khanh
23520.00 Hoa t赤m ng角y xưa Thu Phương
23518.00 Hoa t赤m ng角y xưa Th芍i Châu, Phi Nhung
23514.00 Hoa t赤m ng角y xưa Ngọc Thuý
23512.00 Hoa t赤m ng角y xưa Hồng Tr迆c
23507.00 Hoa thương nhớ ai Như Mai
23498.00 Hoa soan b那n thềm củ Tuấn Vũ
23497.00 Hoa soan b那n thềm củ Tr迆c Lam, Tr迆c Linh
23493.00 Hoa soan b那n thềm củ Man
23477.00 Hoa mười giờ Quốc Đại, Cẩm Ly
23476.00 Hoa mười giờ Quế Trang
23474.00 Hoa Mộc Lan (tân cổ) Ch赤 Tâm, Phượng Mai
23473.00 Hoa lục b足nh thương nhớ (tân cổ) Nhân Hậu
23472.00 Hoa khế vườn xưa (tân cổ) Tuấn Anh
23448.00 Hoa hồng t足nh y那u Loan Châu
23447.00 Hoa hồng m迄a xuân Quốc Kiệt, Trinh Trinh
23443.00 Hoa học tr辰 Phi Nhung
23441.00 Hoa học tr辰 Kiều Nga
23440.00 Hoa học tr辰 Duy Quang, Ngọc Minh
23434.00 Hoa cỏ m迄a xuân Tik Tik Tac
23433.00 Hoa ch迄m gởi (tân cổ) Lương Tuấn, Phương Loan
23432.00 Hoa cau vườn trầu Vũ Luân, Tâm Tâm
23429.00 Hoa c角i m芍i t車c Man
23428.00 Hoa bướm ng角y xưa Trần Th芍i Ho角, Như Quỳnh
23427.00 Ho角 b足nh ơi, Việt Nam ơi Trung Chỉnh, Phương Dung
23425.00 Hoa biển Mạnh Đ足nh
23424.00 Hoa biển Man
23423.00 Hoa biển Khải Tuấn, Dạ Nhật Yến
23422.00 Hoa biển Gia Huy
23421.00 Hoa bất diệt (tân cổ) Ch赤 Tâm, Hương Lan
23418.00 H足nh b車ng qu那 nh角 Tuấn Vũ
23417.00 H足nh b車ng qu那 nh角 Thanh Huyền, Chung Tử Lưu
23415.00 H足nh b車ng qu那 nh角 Mạnh Quỳnh, Hương Thuỷ
23414.00 H足nh b車ng qu那 nh角 Kh芍nh Ho角ng
23413.00 H足nh b車ng qu那 nh角 Hương Lan
23412.00 H足nh b車ng người y那u Quốc Đại
23409.00 H足nh ảnh người không đợi Thuỳ Trâm
23408.00 H足nh ảnh người em không đợi Tr迆c Lam, Tr迆c Linh
23407.00 H足nh ảnh người em không đợi Sơn Ca
23403.00 Hiến chương t足nh y那u L那 Tâm
23396.00 Hẹn h辰 đ那m trăng Mạnh Đ足nh, Như Quỳnh
23395.00 Hẹn h辰 Tuấn Ngọc
23392.00 H豕 muộn Bằng Kiều
23385.00 Hãy y那u như chưa y那u lần n角o Đon Hồ, Doanh Doanh
23384.00 Hãy y那u như chưa y那u lần n角o Ái Vân, Elvis Phương
23386.00 Hãy y那u như chưa y那u lần n角o Female
23383.00 Hãy y那u nhau đi Thuý Hằng
23382.00 Hãy vui đ那m nay Kiều Nga
23380.00 Hãy về với anh Nguyễn Khang
23378.00 Hãy về đây b那n anh Gia Huy
23377.00 Hãy về đây b那n anh Duy Mạnh
23372.00 Hãy tha thứ cho em Lâm Thuý Vân
23369.00 Hãy sống như mọi người Bảo Hân, Trang Đ角i
23367.00 Hãy sống c迄ng t足nh y那u Bảo Hân, Như Loan
23363.00 Hãy qu那n nhau Phi Nhung
23362.00 Hãy qu那n em đ那m nay Chung Tử Lưu
23360.00 hãy ở đây đ那m nay đ角m vĩnh hưng
23359.00 Hãy n車i y那u em đ那m nay Lưu B赤ch
23357.00 Hãy n車i với em Mỹ Tâm&Bằng Kiều
23356.00 Hãy n車i với em Hồng Ngọc
23353.00 Hãy n車i một lời Tuấn Việt
23351.00 Hãy n車i lời y那u Thanh Thuý
23350.00 Hãy n車i lời y那u Johnny Dũng
23344.00 Hãy mang niềm vui tới T迆 Quy那n
23343.00 Hãy mang đến những m迄a xuân Quang Dũng
23342.00 Hãy mang đến những m迄a xuân Nguyễn Hưng
23341.00 Hãy mang đến những m迄a xuân Lý Hải
23339.00 Hay l角 anh đã qu那n em Mộng Ngọc
23334.00 Hãy đến b那n em Jacquelin Thuỵ Tram
23333.00 Hãy đến b那n ch角ng Trizzie Phương Trinh
23336.00 hãy để t足nh ngủ y那n minh tuyết
23331.00 Hãy để mưa rơi Trần Th芍i Ho角
23328.00 Hãy để mưa rơi Ngọc Thuý
23327.00 Hãy để mưa rơi Lý Hải
23325.00 Hãy để mưa rơi Đan Trường
23324.00 Hãy dắt em về Ngọc Hương
23321.00 H芍t với d辰ng sông Diễm Lien
23318.00 H芍t với ch迆 ve con Bằng Kiều
23315.00 H芍t ru t足nh đời Th芍i Châu
23313.00 H芍t ru t足nh đời Ngọc Sơn
23302.00 H芍t nữa đi em Trường Duy
23301.00 H芍t nữa đi em Quốc Đại
23300.00 H芍t nữa đi em Kh芍nh Ho角ng
23299.00 Hạt mưa v角 nổi nhớ Nguyễn Khang
23298.00 Hạt mưa v角 nổi nhớ Lưu B赤ch
23297.00 H芍t l角m quen Mai Lệ Huyền
23287.00 H芍t cho người y那u dấu Man
23281.00 H芍t cho người t足nh Chế Linh
23278.00 H芍t cho người ở lại Mỹ Tâm
23276.00 H芍t cho người nằm xuống Kh芍nh Ly
23273.00 H芍t cho một d辰ng sông Lâm H迄ng
23267.00 H芍t b那n trời lãng qu那n Mỹ Tâm
23263.00 H角o hoa Khả T迆
23266.00 H角o hoa (tân cổ) Linh Tâm, Ngọc Huyền
23243.00 H角nh tr足nh tr那n đất ph迄 sa Phi Nhung
23238.00 H角nh tr足nh tr那n đất ph迄 sa Chi那u H迄ng, Tuyết Ngân
23236.00 H角nh trang giả từ Như Quỳnh, Trường Vũ
23233.00 Hạnh ph迆c vẫn c辰n đây Hương Lan
23232.00 Hạnh ph迆c trong tầm tay Mộng Ngọc
23230.00 Hạnh ph迆c trăm năm Phương Ho角ng Châu
23229.00 Hạnh ph迆c thương đau Trường Vũ
23226.00 Hạnh ph迆c quanh đây Khả T迆
23223.00 Hạnh ph迆c nữa vời Kenny Th芍i
23221.00 Hạnh ph迆c một m迄a xuân Lương T迄ng Quang
23219.00 Hạnh ph迆c mang theo Ý Lan
23218.00 Hạnh ph迆c lang thang Ý Lan
23217.00 Hạnh ph迆c lang thang Th芍i Châu
23214.00 Hạnh ph迆c đơn sơ Mạnh Quỳnh
23213.00 Hạnh ph迆c đôi ta Quang B足nh, Trang Thanh Lan
23206.00 Hạnh ph迆c bất chợt Ngọc Thuý
23205.00 Hang Belem Man
23259.00 Hận tha la Hồng Tr迆c
23261.00 Hận tha la (tân cổ) Ch赤 Tâm, Hương Lan
23249.00 H角n mặc tử Thanh Tuyền
23244.00 H角n mặc tử Ho角i Nam
23202.00 Hận đồ b角n Tuấn Vũ
23199.00 Hận đồ b角n Bảo Tuấn
23195.00 Hai v足 sao lạc Hồng Tr迆c
23194.00 Hai v足 sao lạc Giao Linh
23187.00 Hai phương trời c芍ch biệt Thanh Thuý
23175.00 Hai m迄a noel Mạnh Đ足nh, Như Quỳnh
23172.00 Hai m迄a mưa Ngọc Đại
23169.00 Hai lối mông Mỹ Huyền
23165.00 Hai kỷ niệm một chuyến đi Mạnh Quỳnh
23164.00 Hai kỷ niệm một chuyến đi Hồng Tr迆c
23160.00 Hai kỹ niệm một chuyến đi Giao Linh
23156.00 Hai kh赤a cạnh cuộc đời Lili Huệ
23152.00 H芍i hoa rừng cho em Chế Linh, Thi那n Trang
23153.00 H芍i hoa rừng cho em Thanh Thanh
23149.00 Hai đứa giận nhau Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
23143.00 Hai b角n tay trắng Quốc Đại
23142.00 Hai b角n tay trắng Kh芍nh Ho角ng
23145.00 Hai b角n tay trắng (tân cổ) Kim Tử Long, Bảo Quy那n
23140.00 Hải âu phi xứ T角i Linh, Sỹ Ben, Mộng Na
23310.00 Hạ trắng Sisi Thanh Ly
23307.00 Hạ trắng Kh芍nh Ly
23296.00 H角 Ti那n Thanh Tuyền
23291.00 Hạ thương Man
23290.00 Hạ thương Hạ Vy
23256.00 H角 Nội ng角y th芍ng củ Ngọc Hạ
23253.00 H角 Nội m迄a vắng những cơn mưa Trần Th芍i Ho角
23139.00 Hạ hồng Tommy Ngô, Linda Trang Đ角i
23136.00 Hạ buồn Phương Diễm Hạnh
23134.00 Gửi niềm thương về Huế Kh芍nh Ho角ng
23133.00 Gửi người tôi y那u Cẩm Ly, Cảnh H角n
23132.00 Gửi người em g芍i Trần Thu H角
23131.00 Gửi người dưới mộ Gia Huy
23126.00 G車t phi那u du H迄ng Cường
23125.00 G車t hồng thôi hết phi那u lưu Man
23123.00 G車t hồng phi那u du Vũ Khanh
23122.00 G車t hồng Vũ Luân, Ngọc Huyền
23120.00 G車t hồng Đan Trường
23119.00 Gởi về H角 Nội (tân cổ) Mỹ Hằng
23115.00 Gởi trao tr芍i tim Kenny Th芍i
23114.00 Gọi t足nh xưa thức dậy Ngọc Hồ
23107.00 Gợi nhớ qu那 hương Trường Vũ
23106.00 Gợi nhớ qu那 hương Thanh Tuyền
23104.00 Gợi nhớ qu那 hương Nguyễn Sơn
23103.00 Gợi nhớ qu那 hương Ngân Tuấn, Như Hằng
23102.00 Gợi nhớ Ý Lan
23101.00 Gởi người y那u dấu Man
23099.00 Gọi người xa vời Đon Hồ
23098.00 Gởi người ở lại Lâm Gia Minh
23097.00 Gởi người dưới mồ Gia Huy
23090.00 Gọi giấc mơ xưa Thanh H角
23084.00 Gởi cố nhân đôi điều (tân cổ) Kim Tử Long, Thanh Ngân
23083.00 Gởi anh m迄a xuân Diễm Li那n
23065.00 G車c phố r那u xanh Nhật Trung
23063.00 G車c phố r那u xanh Ho角ng Nam
23061.00 G車c phố dịu d角ng Yến Vy
23058.00 Go芍 phụ ngây thơ Minh Thông, Diễm Li那n
23080.00 Gỏ cửa tr芍i tim Trường Vũ
23079.00 Gỏ cửa tr芍i tim Quốc Đại
23077.00 Gỏ cửa tr芍i tim Mạnh Quỳnh
23075.00 Gỏ cửa t足nh y那u Thanh Thuý
23073.00 Gỏ cửa, căn nh角 ngọai ô Đặng Thế Luân, Băng Tâm
23072.00 Gỏ cửa Tuấn Vũ
23070.00 Gỏ cửa Thế Vũ
23069.00 Gỏ cửa Tâm Đoan
23068.00 Gỏ cửa Mạnh Đ足nh
23057.00 Giữ mãi t足nh anh trong tim Thu Minh
23056.00 Giữ lại cho ấu thơ Nguyễn Khang
23055.00 Giữ đời cho nhau Tuấn Ngọc
23039.00 Giọt sương tr那n mi mắt Diễm Li那n
23038.00 Giọt sầu trong tim Thanh H角
23037.00 Giọt sầu trong mưa Thanh Tr迆c
23035.00 Giọt sầu trinh nữ Trường Vũ
23033.00 Giọt sầu trinh nữ Hạ Vy
23029.00 Giọt nước mắt ng角 Th芍i Thảo
23024.00 Giọt nước mắt cho đời Lương T迄ng Quang
23014.00 Giọt nắng b那n thềm Ho角ng Sơn
23012.00 Giọt nắng b那n thềm Bruce Đo角n
23008.00 Giọt mưa thu Nini, Hạ Vy
23006.00 Giọt mưa thu Kh芍nh H角
23005.00 Giọt mưa thu Anh Tuyết
23001.00 Giọt mưa gọi buồn Nhã Thanh
22999.00 Giọt mưa đ那m Jenny Loan
22998.00 Giọt mưa cuối thu Thanh H角
22997.00 Giọt m芍u chung t足nh Ngọc Huyền, Chế Thanh
22992.00 Giọt lệ sầu Thuý Hằng
22991.00 Giọt lệ sầu Gia Linh
22990.00 Giọt lệ sầu Chế Linh
22987.00 Giọt lệ đ角i trang Tuấn Vũ
22984.00 Giọt lệ đ角i trang Ngọc Sơn
22980.00 Giọt lệ cô đơn H角 Ngọc Vân
22971.00 Giọt buồn không t那n Tâm Đoan
22969.00 Giọt buồn Kh芍nh H角
22965.00 Gi辰ng lệ Chế Linh
22964.00 Giọng ca dĩ vãng Th芍i Châu
22962.00 Giọng ca dĩ vãng Hồng Tr迆c
22961.00 Giọng ca dĩ vãng Dalena, Anh Khoa
22959.00 Gi辰ng An Giang Hải Ly
23046.00 Giờ tý canh ba Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh
22976.00 Gi車 thổi b那n sông Ngọc Huyền
22967.00 Gi車 n迆i mưa rừng Trường Vũ
22954.00 Gi車 m芍t trăng thanh Tâm Đoan
22950.00 Gi車 đ芍nh đ辰 đưa Quang Linh
22947.00 Giờ anh hứa để l角m g足 Lưu Ch赤 Vỹ
22946.00 Gi車 Kh芍nh H角
22945.00 Giết người trong mộng Tuấn Ngọc
22944.00 Giết người trong mộng Ngọc Lan
22941.00 Giết người anh y那u Trường Duy
22938.00 Giây ph迆t tâm t足nh (tân cổ) Minh Vương
22939.00 Giây ph迆t tạ từ Hạ Vy
22937.00 Giây ph迆t cuối tuần H迄ng Cường, Mai Lệ Huyền
22936.00 Giây ph迆t chia xa 2 Duy Mạnh
22935.00 Giây ph迆t chia xa Lý Hải
22889.00 Giang sinh hồng Vũ Luân, H角 My
22885.00 Gi芍ng lan Ý Lan
22884.00 Giăng câu 2 Thanh Huyền, Chung Tử Lưu
22879.00 Giăng câu Khả T迆, Kỳ Vương
22878.00 Giăng câu Elvis Phương, Hương Lan
22906.00 Giận nhau mất vui H迄ng Cường, Mai Lệ Huyền
22902.00 Giận hờn 2 Thế Vũ
22898.00 Giận hờn Kh芍nh Ho角ng
22897.00 Giận hờn H迄ng Cường, Mai Lệ Huyền
22896.00 Giận hờn Ho角ng Sơn
22894.00 Giận hờn Đon Hồ, Thế Sơn
22893.00 Giận hờn Đặng Trường Ph芍t
22873.00 Giấc ngủ đầu nôi (tân cổ) Linh Tâm, Phượng Hằng
22871.00 Giấc ngủ cô đơn Thanh Thanh
22856.00 Giấc mộng viễn du Ý Lan
22869.00 Giấc mơ về em Lam Trường
22868.00 Giấc mơ tuyệt vời Lam Trường
22865.00 Giấc mơ tuyệt vời Diễm Li那n
22864.00 Giấc mơ t足nh y那u Mỹ Tâm
22863.00 Giấc mơ thời gian Ngọc Hương
22857.00 Giấc mơ nồng say Thanh Thuý
22854.00 Giấc mơ ng角y xưa Việt Quang
22851.00 Giấc mơ m迄a thu Mỹ Tâm
22850.00 Giấc mơ m迄a đông Thu Minh
22848.00 Giấc mơ m迄a đông Loan Châu
22846.00 Giấc mơ m迄a đông Đan Trường
22842.00 Giấc mơ hồi hương Lệ Thu
22838.00 Giấc mơ c芍nh c辰 Phi Nhung, Như Quỳnh
22837.00 Giấc mơ buồn Quang Dũng
22835.00 Giấc mơ Vpop
22834.00 Giấc mơ Phạm H Anh
22933.00 Giả từ vũ kh赤 Trường Vũ
22930.00 Giả từ t足nh y那u Female
22927.00 Giả từ em Lý Hải, Thanh Thảo
22926.00 Giả từ dĩ vãng Tr迆c Lan
22925.00 Giả từ dĩ vãng Ho角i Vũ
22920.00 Giả từ đ那m mưa Kh芍nh Ho角ng
22919.00 Giả từ đ那m mưa Female
22916.00 Giả từ cố đô Ngọc Hạ
22915.00 Giả từ Quốc Đại
22913.00 Giả từ Quang B足nh
22912.00 Giả từ Nguyễn Sơn
22876.00 Giai điệu t足nh y那u Quang Dũng
22829.00 Giả biệt S角i G辰n Trường Vũ
25650.00 Ng角y xuân t芍i ngộ (tân cổ) Trọng Ph迆c, Thoại Mỹ
25647.00 Ng角y xưa l那n 5 l那n 3 Quang Linh, Mỹ Lệ
25646.00 Ng角y xưa ho角ng thị Thuý Hằng
25645.00 Ng角y xưa ho角ng thị Thanh Lan
25642.00 Ng角y xưa ho角ng thị Lệ Hằng
25631.00 Ng角y xưa 2 đứa Vân Quang Long, Cẩm Ly
25637.00 Ng角y xưa c辰n b谷 Tam Ca Áo Trắng
25635.00 Ng角y xưa anh n車i Yến Vy
25634.00 Ng角y xưa anh n車i Phi Nhung
25628.00 Ng角y vui qua mau Kỳ Vương
25624.00 Ng角y về Sơn Ca
25622.00 Ng角y trở về Trường Vũ
25621.00 Ng角y trở về Man
25617.00 Ngây thơ Khả T迆
25614.00 Ng角y th芍ng của t足nh y那u Lâm Thuý Vân
25613.00 Ng角y ta xa nhau Minh Tuyết, Cẩm Ly
25608.00 Ng角y ta b那n nhau Thanh H角
25607.00 Ng角y ta b那n nhau Th芍i Châu
25603.00 Ng角y sau sẽ ra sao Trường Vũ
25602.00 Ng角y sau sẽ ra sao Thi那n Trang
25597.00 Ng角y mưa tuyết Nini, Uyển My, Hạ Vy
25594.00 Ng角y mưa thôi rơi Ho角i An
25592.00 Ng角y mai xa nhau Female
25590.00 Ng角y mai tôi về Trường Vũ
25587.00 Ng角y không t那n Quang Dũng
25586.00 Ng角y hôm qua l角 thế Quang Dũng
25582.00 Ng角y hạnh ph迆c Tâm Đoan, Hương Thuỷ,
25584.00 Ng角y hạnh ph迆c (tân cổ) Ch赤 Tâm, Hương Lan
25580.00 Ng角y em đi Thế Sơn
25576.00 Ng角y em đi Hồng Tr迆c
25575.00 Ng角y em đi Đ角m Vĩnh Hưng
25573.00 Ng角y đ車 xa rồi Phi Nhung
25569.00 Ng角y đ車 Việt Dzũng
25568.00 Ng角y đ車 Nguyễn Hưng, Kỳ Duy那n
25566.00 Ng角y đ車 Man
25565.00 Ng角y đ車 Anh T迆
25564.00 Ng角y đẹp nhất (tân cổ) Mỹ Hằng
25561.00 Ng角y đ芍 đơm bong Thanh Thanh
25559.00 Ng角y đ芍 đơm bong Man
25557.00 Ng角y chia tay C芍t Ti那n,Andy Qu芍ch
25556.00 Ng角y buồn Trường Vũ
25554.00 Ng角y buồn Phương Diễm Hạnh
25552.00 Ng角y b那n nhau Linda Trang Đ角i
25550.00 Ng角y ấy c辰n anh Lâm Thuý Vân
25546.00 Ngẫu hứng lý qua cầu Vũ Tuấn
25543.00 Ngẫu hứng lý qua cầu Kỳ Vương, Khả T迆
25533.00 Ng角n năm vẫn đợi Nini
25531.00 Ng角n năm tương ph迄ng Đăng Khôi
25530.00 Ng角n năm phôi pha Quang Vinh, Uy那n Nhi
25529.00 Ng角n năm mây bay Kh芍nh H角
25509.00 Ngã ba t足nh Thi那n Trường Địa Hải
25507.00 Nếu xuân n角y vắng anh (tân cổ) Phi Nhung
25505.00 Nếu vắng anh, nổi l辰ng người đi Vũ Khanh, Kim Anh
25502.00 Nếu ta đừng quen nhau Phương Diễm Hạnh
25503.00 Nếu ta đừng qu那n nhau Bảo Ngọc
25499.00 Nếu phôi pha ng角y mai Minh Vy
25490.00 Nếu một ng角y Nguyễn Hưng, Đon Hồ
25486.00 Nếu mai n角y xa nhau Nini Khanh
25485.00 Nếu mai n角y Thế Sơn
25484.00 Nếu lỡ ch迆ng m足nh Trường Vũ
25482.00 Nếu không c車 em Lâm Nhật Tiến
25478.00 Nếu đừng dang dở Hằng Nga
25477.00 Nếu đời không c車 anh Thanh Tuyền
25474.00 Nếu điều đ車 xẩy ra Phương Thanh
25473.00 Nếu điều đ車 xẩy ra Bằng Kiều
25466.00 Nếu c辰n c車 mai sau Ngọc Anh
25465.00 Nếu c車 lỡ xa l足a nhau Tuấn Hưng
25463.00 Nếu ch迆ng m足nh c芍ch trở Tuấn Vũ
25462.00 Nếu ch迆ng m足nh c芍ch trở Kh芍nh Ho角ng
25461.00 Nếu ch迆ng m足nh c芍ch trở Hạ Vy
25460.00 Nếu ch迆ng m足nh c芍ch trở Chế Linh, Phi Nhung
25456.00 Nếu biết trước Gia Huy
25453.00 Nếu anh về b那n em Tr迆c Lam, Tr迆c Linh
25449.00 Nếu anh đừng hẹn Phi Nhung
25446.00 Nếu anh đừng hẹn Duy Linh, Tâm Đoan
25443.00 Nếu Duy Quang
25442.00 N谷t son buồn Thi那n Trang
25441.00 N谷t son buồn Sisi Thanh Ly
25439.00 N谷t buồn thời chiến Phi Nhung
25437.00 N角y người y那u Man
25435.00 N角y cô em Kenny Th芍i
25434.00 N角y cô em Ho角ng Nam, Kỳ Anh
25432.00 Nấu b芍nh đ那m xuân (tân cổ) Ch赤 Tâm, Hương Lan
25429.00 N角ng y那u hoa t赤m Quang L那
25428.00 N角ng y那u hoa t赤m Phi Nhung
25427.00 N角ng xuân của tôi Hồng Hạnh
25418.00 Nắng 迆a t足nh tôi Quang Dũng
25417.00 N角ng Trung Hoa xinh đẹp Linda Trang Đ角i
25416.00 N角ng Trung Hoa xinh đẹp Ánh Minh
25415.00 N角ng ti那n của l赤nh H迄ng Cường, Mai Lệ Huyền
25406.00 Nắng S角i G辰n, nắng Paris Sisi Thanh Ly
25407.00 Nắng S角i G辰n, nắng Paris Th芍i Hiền
25401.00 Nắng hạ Anh Thư
25398.00 Nắng đẹp miền nam Phương Loan, Ngọc Thuý
25396.00 Nắng c車 c辰n xuân Kh芍nh H角
25394.00 Nắng chiều Thanh H角
25390.00 Nắng chiều Female
25387.00 Năm cụm n迆i qu那 hương Hồng Tr迆c
25377.00 Năm 17 tuổi Male
25376.00 Năm 17 tuổi Khả T迆
25375.00 Năm 17 tuổi Hạ Vy
25374.00 Nấc thang t足nh y那u Johnny Dũng
25371.00 Muộn m角ng Trizzie Phương Trinh
25368.00 Muộn m角ng L那 To角n
25367.00 Muộn m角ng Ho角ng Châu
25362.00 Muốn T迆 Quy那n
25348.00 Mừng xuân Hợp Ca
25347.00 Mừng tuổi Mẹ Trường Vũ
25343.00 Mừng tân thế kỷ Hợp Ca
25336.00 Mực t赤m mồng tơi Ho角i Nam
25339.00 Mực t赤m mồng tơi (tân cổ) Minh Cảnh, Cẩm Ti那n
25335.00 M迆c 芍nh trăng v角ng Như Quỳnh, Thế Sơn
25329.00 M迄a xuân trong đôi mắt em Phi Khanh
25327.00 M迄a xuân trong đôi mắt em Ngọc Lan
25326.00 M迄a xuân trong đôi mắt em Loan Châu
25325.00 M迄a xuân trong đôi mắt em Đức Huy
25332.00 M迄a xuân trở vế Lưu B赤ch
25331.00 M迄a xuân trở vế Lương T迄ng Quang
25324.00 M迄a xuân tr那n đỉnh b足nh y那n Th芍i Hiền
25323.00 M迄a xuân t足nh y那u Quang Dũng
25321.00 M迄a xuân qua Female
25320.00 M迄a xuân ơi Hợp Ca
25319.00 M迄a xuân nồng n角n L那 Quang
25316.00 M迄a xuân mới (tân cổ) Trọng Nghĩa, Ngân Huệ
25315.00 M迄a xuân l芍 khô Mạnh Quỳnh
25314.00 M迄a xuân l芍 khô Lâm Gia Minh
25312.00 M迄a xuân không c辰n nữa Mạnh Quỳnh
25309.00 M迄a xuấn đ車 c車 em Chế Linh
25307.00 M迄a xuân đầu ti那n Như Quỳnh, Thế Sơn
25305.00 M迄a xuân đầu ti那n Ngọc B赤ch
25304.00 M迄a xuân đầu ti那n Đinh Ngọc, Thanh Tr迆c
25300.00 M迄a xuân của Mẹ Trường Vũ
25298.00 M迄a xuân của Mẹ Mạnh Quỳnh
25296.00 M迄a xuân Minh Tuyết
25295.00 M迄a xuân Đức Trịnh
25294.00 M迄a xuân Chương Đức
25293.00 Mưa xa Ngọc B赤ch
25287.00 Mưa ướt mi buồn Lưu B赤ch
25282.00 Mưa trong mắt em Kh芍nh H角
25272.00 Mưa tr那n phố Huế Phi Nhung
25277.00 Mưa tr那n phố Huế Mỹ Lệ
25275.00 Mưa tr那n phố Huế Ho角ng Oanh
25270.00 Mưa tr那n phố C芍t Ti那n
25262.00 Mưa tr那n biển vắng Thu Thảo
25261.00 Mưa tr那n biển vắng Ngọc Lan
25259.00 Mưa tr那n biển vắng Lili Huệ
25258.00 Mưa tr那n biển vắng Dalena
25257.00 Mưa t足nh Loan Châu
25256.00 Mưa t赤m C芍t Ly
25243.00 M迄a thương củ Vũ Khanh, Hải Lý
25248.00 M迄a thu trong mưa Nini, Hạ Vy, Vina
25245.00 M迄a thu sắp đến Lâm Thuý Vân
25242.00 M迄a thu năm đ車 Thanh Tuyền
25239.00 M迄a thu l芍 bay Phi Nhung
25238.00 M迄a thu l芍 bay Ngọc B赤ch
25228.00 M迄a thu cho em Phi Khanh
25218.00 M迄a thu chết Julie
25217.00 M迄a thu c芍nh nâu Kh芍nh Ly
25216.00 M迄a thu Thu Phương
25213.00 Mưa ta không c車 nhau Thanh Hằng
25211.00 M迄a sầu ri那ng Trường Vũ
25212.00 M迄a sầu ri那ng (tân cổ) Ch赤 Tâm Hương Lan
25208.00 Mưa sao băng Sơn Tuyền
25206.00 Mưa S角i G辰n c辰n buồn không em Nguyệt Anh
25205.00 Mưa rừng Thi那n Trang
25202.00 Mưa rừng Như Quỳnh
25201.00 Mưa rừng Carol Kim
25199.00 Mưa rơi cuối tuần Cẩm Ly
25196.00 Mưa rơi Christian L那
25195.00 Mưa qua phố vắng Phi Nhung
25192.00 Mưa qua phố vắng Chung Tử Lưu
25188.00 Mưa phố Minh Vy
25185.00 Mưa phi trường Nguyễn Khang
25182.00 Mưa phi trường Lam Trường
25181.00 Mưa phi trường Johnny Dũng, Hạ Vy
25179.00 Mưa phi trường Chế Thanh, Ngọc Huyền
25187.00 Mưa phi trường Trương Ngọc Thuý
25176.00 Mưa nữa đ那m Trường Vũ
25171.00 Mưa ngâu Kh芍nh H角
25169.00 Mưa m迄a đông Vân Quang Long
25166.00 Mưa lệ Mộng Ngọc
25165.00 Mưa lệ L那 Huỳnh
25164.00 Mưa lệ Kim Anh
25163.00 Mưa lạnh thảo cầm vi那n (tân cổ) Hữu Phước, Hương Lan
25158.00 Mưa hồng Female
25155.00 Mưa ho角ng hôn Thanh Lam
25154.00 M迄a hoa bỏ lại Nguyễn Khang
25153.00 M迄a hoa b赤 Phi Nhung
25152.00 M迄a hoa anh đ角o Hồng Nhung
25151.00 M迄a hoa anh đ角o Dương Triều Vũ
25149.00 M迄a h豕 xanh Thuý Hằng
25147.00 M迄a h豕 vô tận Th芍i Doanh Doanh
25146.00 M迄a h豕 rức rỡ Thanh Tr迆c, Gia Huy
25138.00 M迄a đông xứ lạ Nhật Huy
25136.00 M迄a đông về chưa anh Female
25134.00 M迄a đông thương nhớ Yến Phương
25133.00 M迄a đông thương nhớ Nini
25132.00 M迄a đông t角n phai Đan Trường
25130.00 M迄a đông sắp đến Lâm Thuý Vân
25127.00 M迄a đông hoa trắng Tâm Đoan
25126.00 M迄a đông đã quay về Loan Châu
25125.00 M迄a đông của anh Vũ Linh
25122.00 M迄a đông của anh Kim Anh, Tuấn Vũ
25121.00 M迄a đông của anh Female
25118.00 M迄a đông cô đơn Việt Quang
25115.00 Mưa dĩ vãng Trần Tâm, Thanh Thảo
25113.00 Mưa đ那m tỉnh nhỏ Mộng Ngọc
25112.00 Mưa đ那m tỉnh lẻ Tâm Đoan
25107.00 Mưa đ那m độc h角nh Th芍i Châu
25102.00 Mưa đ那m Nhật Hạ
25098.00 Mưa chiều kỷ niệm L那 To角n
25097.00 Mưa chiều kỹ niệm Đ角m Vĩnh Hưng
25096.00 Mưa chiều Thanh Thảo
25094.00 Mưa chia tay Ngọc Đan Thanh
25092.00 Mưa buồn Ngọc B赤ch, Nguyễn Khương
25089.00 Mưa buồn Huy Vũ, Minh Tuyết
25086.00 Mưa bụi 2 T角i Linh, Đ足nh Văn
25079.00 Mưa bong b車ng Vũ Khanh
25078.00 Mưa bong b車ng Trường Vũ
25077.00 Mưa bong b車ng Quốc Đại
25075.00 Mưa bong b車ng Cao Thanh
25073.00 Mưa bay trong đời Trường Vũ
25070.00 Mưa Mỹ Nhung
25064.00 Một t足nh y那u Mỹ Tâm
25063.00 Một t足nh y那u Lưu B赤ch
25059.00 Một thưở y那u người Ngọc Hương, Johnny Dũng
25057.00 Một thưở y那u người Kỳ Vương
25055.00 Một thưở y那u người Đon Hồ, Châu Ngọc
25049.00 Một thưở y那u anh Thuý Hằng
25046.00 Một thưở đam m那 Trường Vũ
25045.00 Một thưở đam m那 Ngọc Sơn
25047.00 Một thưở đam m那 (tân cổ) Châu Thanh
25038.00 Một thời đã xa Phương Thanh
25036.00 Một thời đã xa Johnny Dũng, Minh Tuyết
25039.00 Một thời đã xa (tân cổ) Kim Tử Long, Ngân Huệ
25035.00 Một tho芍ng y那u qua C芍t Ti那n
25033.00 Một tho芍ng t足nh ta Mai Linh, Lây Minh
25031.00 Một tho芍ng chi那m bao Quang Dũng
25029.00 Một ph迆t đam m那 Đ角m Vĩnh Hưng
25021.00 Một người đi Mạnh Quỳnh
25020.00 Một người đi Hồng Tr迆c
25019.00 Một người đi Diệp Thanh Thanh
25018.00 Một ng角y xa xăm Phương Thanh
25017.00 Một ng角y xa xăm Nguyễn Khang
25016.00 Một ng角y vui năm đ車 Tr迆c Anh
25014.00 Một ng角y vui m迄a đông Thanh Lam
25013.00 Một ng角y Việt Nam Hợp Ca
25008.00 Một ng角y t角n chiến tranh Trường Vũ
25006.00 Một ng角y như mọi ng角y Th芍i Châu
25005.00 Một ng角y như mọi ng角y Ngọc Lan
25004.00 Một ng角y như mọi ng角y Ngọc B赤ch
25002.00 Một ng角y m迄a đông Tr迆c Quỳnh
25000.00 Một ng角y m迄a đông Ngọc Huệ
24994.00 Một Ng角y không c車 em Man
24991.00 Một ng角y d角i tr那n qu那 hương Kh芍nh Ly
24988.00 Một m足nh trong chiều vắng Ngọc Huệ
24986.00 Một m足nh Ý Lan
24984.00 Một m足nh Mỹ Linh
24983.00 Một m足nh Kh芍nh H角
24980.00 Một minh Đức Huy
24978.00 Một mai giả từ vũ kh赤 Thế Sơn
24975.00 Một mai em đi Thuỳ Dương
24974.00 Một mai em đi Lâm Nhật Tiến
24973.00 Một lời cuối cho em Thế Sơn
24969.00 Một lần xa bến Tâm Đoan
24968.00 Một lần v角 mãi mãi Mỹ Tâm
24967.00 Một lần rồi thôi Nguyễn Thắng
24964.00 Một lần n角o cho tôi gặp lại em Sisi Thanh Ly
24963.00 Một lần lỡ y那u C芍t Ti那n
24959.00 Một lần được y那u Lưu B赤ch, Kỳ Duy那n
24956.00 Một lần dang dỡ Phương Diễm Hạnh
24955.00 Một lần dang dỡ Duy Kh芍nh
24948.00 Một kiếp phong ba Bảo Hân
24944.00 Một giấc mơ buồn Quốc Việt
24943.00 Một giấc mơ buồn Phương H迄ng
24942.00 Một giấc mơ buồn Kh芍nh Ho角ng
24937.00 Một đời tiếc nuối Đon Hồ
24935.00 Một đ那m vui Kh芍nh H角
24932.00 Một cuộc t足nh lỡ Phương Nghi
24927.00 Một cõi đi về Tuấn Ngọc
24926.00 Một cõi đi về Ngọc Hương
24924.00 Một cõi đi về Hồng Nhung
24928.00 Một cỏi đi về Bruce Đo角n
24931.00 Một cỏi đi về (tân cổ) Vũ Linh
24923.00 Một chuyến xe hoa Nhã Thanh
24918.00 Một chuyến bay đ那m Thanh Thuý
24907.00 Mộng ước b那n nhau Julie
24905.00 Mộng thuỷ tinh Kh芍nh Ngọc
24904.00 Mộng tha hương Trường Vũ
24903.00 Mộng sầu hối tiếc Anh Khoa, Thanh Lan
24899.00 Mộng ph迄 du Kenny Th芍i
24898.00 Mong người ta luôn tốt luôn y那u em Lưu Ch赤 Vỹ
24894.00 Mong một niềm vui Hợp Ca
24885.00 Mong em về Gia Huy
24879.00 Mong em c辰n c車 ng角y mai Ngọc Hồ
24881.00 Mong em c辰n c車 ng角y mai Quốc Dũng
24878.00 Mộng dưới hoa Vũ Khanh
24877.00 Mộng dưới hoa Thu Phương
24876.00 Mộng dưới hoa Th芍i Châu, Ái Vân
24875.00 Mộng dưới hoa Quang Dũng
24873.00 Mộng dưới hoa Man
24872.00 Mộng dưới hoa Lili Huệ
24870.00 Mộng dưới hoa Ho角ng Nam
24871.00 Mộng dưới hoa Huy MC
24867.00 Mộng du Như Quỳnh
24865.00 Mộng đẹp ng角y xưa Man
24863.00 Mong chờ Ngọc Huệ
24862.00 Mong chờ Ho角ng Oanh
24859.00 Mộng chiều xuân Loan Châu
24857.00 Mộng chiều xuân Christian L那
24856.00 Mộng chiều xuân Ý Lan
24855.00 Mộng ban đầu Thuý Hằng
24842.00 Mời về qu那 em Hương Lan, Cao Thanh
24832.00 Mời l那n h芍i đo芍 hoa rừng Ái Vân
24831.00 Mời em về qu那 hương Chung Tử Lưu
24946.00 Mơ thấy em về Th芍i Châu
24847.00 Mơ l角m c芍nh chim Ngọc Thuý
24845.00 Mơ l角m c芍nh chim Anh T迆
24844.00 Mơ kh迆c tương ph迄ng Tam Ca Áo Trắng
24821.00 Mơ hoa L那 To角n
24819.00 Mơ hoa Female
24822.00 Mơ hoa (tân cổ) Kim Tử Long
24817.00 Minh Tr赤
24816.00 M足nh ơi Ý Lan
24814.00 M足nh mất nhau bao giờ Đon Hồ, Ngọc Thuý
24812.00 M足nh mãi b那n nhau Hồng Ngọc
24811.00 M足nh em với em Nhật Tinh Anh, Kh芍nh Ngọc
24809.00 Mimosa đ那m trời s車ng Giao Linh
24803.00 Mi那n kh迆c Ý Lan
24802.00 Miền c芍t trắng Quang Vinh
24790.00 M豕o hoang Trường Vũ
24787.00 Men say t足nh 芍i L那 Tâm, Thuỵ Trâm
24801.00 Mẹ y那u Ngọc Huyền
24800.00 Mẹ y那u Lâm Thuý Vân
24797.00 Mẹ tôi Trường Vũ
24796.00 Mẹ tôi Như Quỳnh
24784.00 Mẹ l角 b角i ca dao Mỹ Huyền
24783.00 M那 kh迆c Quang Dũng
24779.00 Mẹ hiền y那u dấu Female
24778.00 Mẹ G辰 Công Hương Lan
24776.00 Mẹ chồng của tôi (tân cổ) Thanh Tuyền, Ngọc Huyền
24774.00 Mấy nhịp cầu tre Duy Kh芍nh, Thanh Tuyền
24772.00 Mây lang thang Thanh T迄ng
24770.00 Mây lang thang Phương Trinh, Tuấn T角i
24767.00 Mây lang thang Bảo Hân, Thanh H角
24762.00 Mây chiều Mạnh Quỳnh
24761.00 Mây chiều Cẩm Ly
24759.00 Mây bay ng角n nhớ Đon Hồ
24754.00 M角u t赤m pense Ngọc Đại
24753.00 M角u nhiệm t足nh y那u Philip Huy
24749.00 M角u hoa t足nh y那u Ngọc Huệ, Andy Thanh
24742.00 M角u của lãng qu那n Trần Th芍i Ho角
24741.00 Mắt ướt mi buồn Lưu B赤ch
24736.00 Mặt trời b谷 con Phi Nhung
24735.00 Mặt trời b谷 con Lây Minh
24730.00 Mắt nai chachacha T迆 Quy那n
24727.00 Mắt lệ người t足nh Duy Hạnh
24726.00 Mắt lệ cho người t足nh Kh芍nh H角
24724.00 Mắt lệ cho người Quang Dũng
24723.00 Mắt lệ cho người Nguyễn Khang
24722.00 Mắt lệ cho người Ngọc Lan
24721.00 Mắt lệ cho người Lệ Thu, Từ Công Phụng
24719.00 Mắt Huế xưa Hương Lan
24718.00 Mật đắng t足nh y那u Sỹ Ben
24717.00 Mật đắng t足nh y那u Quốc Đại
24713.00 Mắt buồn Minh Tuyết
24712.00 Mắt biếc Tuấn Ngọc
24711.00 Mắt biếc Sỹ Ph迆
24710.00 Mắt biếc Ngọc Lan
24708.00 Mắt biếc Man
24707.00 Mang theo tr芍i tim (tân cổ) Linh Tâm, Cẩm Thu
24706.00 Mang tạm niềm đau Female
24701.00 Mãi y那u người Hạ Vy
24699.00 Mãi y那u Mỹ Tâm
24697.00 Mãi vẫn c辰n xuân Mạnh Quỳnh
24696.00 M芍i tranh mơ Duy Linh, Yến Phương
24695.00 Mai tôi đi Diễm Li那n, Nguyễn Khang
24693.00 M芍i t車c dạ hương Lệ Thu
24691.00 Mãi mong chờ Quang Vinh
24690.00 Mãi mãi một t足nh y那u Đan Trường
24687.00 Mãi mãi Lây Minh, Phương Uy那n
24680.00 Mai lỡ m足nh xa nhau Đổ Thanh
24674.00 Mai lỡ hai m足nh xa nhau Chế Linh, Thanh Tuyền
24678.00 Mai lở hai m足nh xa nhau Ngọc Hồ
24677.00 Mai lở hai m足nh xa nhau Ho角i Nam
24673.00 Mai lệ xuân Thế Sơn
24669.00 Mãi không trở về Nguyễn Thắng
24667.00 Mai em sang ngang Linh Huệ
24665.00 Mãi dấu y那u chiều mưa L那 Uy那n
24664.00 Mãi c辰n y那u Trịnh Nam Sơn
24663.00 Mãi c辰n y那u Đ角m Vĩnh Hưng
24662.00 Mãi c辰n y那u Bảo Hân, Như Loan
24660.00 Mãi cho t足nh l那nh đ那nh Đan Trường
24659.00 Mãi chờ ai Nguyễn Khang
24658.00 Mai chị về (tân cổ) Hương Lan, Phượng Mai
24655.00 Mai anh đi rồi Trường Vũ
24653.00 Mai Man
24651.00 Mặc kệ tôi Ngưyễn Hưng
24648.00 Ly rượu mừng Hợp Ca
24647.00 Ly rượu mừng Bruce Đo角n
24646.00 Lý quạ k那u H角 Phương
24645.00 Lý ngựa t足nh thi那ng Ho角i Nam, Yến Vy
24642.00 Lý ngựa ô Đ角m Vĩnh Hưng, Lam Trường
24643.00 Lý ngựa ô Minh Thuận,Phương Thanh
24639.00 Lý g芍i hư Ho角i Linh
24638.00 Lý đĩa phải voi Ch赤 T角i, Mỹ Linh
24630.00 Lý chim quy那n Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
24632.00 Lý chim quy那n (tân cổ) Ch赤 Tâm, Hương Lan
24628.00 Lý chiều chiều Thanh Tuyền
24629.00 Lý chiều chiều (tân cổ) Lương Tuấn, Thanh Thuý
24625.00 Lý cây mơn Phi Nhung
24624.00 Lý cây đa Bảo Hân, Loan Châu
24623.00 Lý cây đa Ái Vân
24622.00 Lý cảnh ch迄a Phi Nhung
24620.00 Lý cai mơn Mỹ Huyền
24617.00 Ly caf谷 cuối c迄ng Thanh Phong, Duy Trường
24607.00 Lưu b迆t ng角y xanh Trường Vũ
24606.00 Lưu b迆t ng角y xanh Kh芍nh Ho角ng
24601.00 Lung linh giọt mưa Lý Hải
24600.00 Lung linh giọt mưa Đan Trường
24602.00 Lung linh giọt mưa (tân cổ) Trọng Ph迆c, Ngọc Huyền
24598.00 Lục b芍t xa người Tâm Đoan
24596.00 Lửa m迄a hạ Hồng Tr迆c
24584.00 L辰ng Mẹ Man
24582.00 L辰ng Mẹ Kh芍nh H角, Lưu B赤ch
24579.00 L辰ng Mẹ Female
24577.00 L辰ng Mẹ Dalena
24581.00 L辰ng Mẹ Hương Lan, Hồng Nga
24555.00 Lối về x車m nhỏ Song Ca
24552.00 Lối về x車m nhỏ Lam Trường
24551.00 Lối về đất Mẹ Tuấn Vũ
24550.00 Lối về đất Mẹ Man
24546.00 Lời tr芍i tim muốn n車i Lam Trường
24545.00 Lời tỏ t足nh m迄a xuân Thanh T迄ng
24539.00 Lời tỏ t足nh dễ thương Tommy Ngô, Lynda
24544.00 Lời tỏ t足nh dể thương Ngọc Sơn
24537.00 Lời tỏ t足nh dễ thương Gia Huy
24588.00 Lờ tỏ tỉnh đ芍ng y那u Bruce Đo角n
24535.00 Lời t足nh viết vội Trường Vũ
24533.00 Lời t足nh buồn Ý Lan
24530.00 Lời t足nh buồn Kh芍nh H角
24527.00 Lời t足nh băng gi芍 Lâm Thuý Vân
24523.00 Lối thu xưa Tâm Đoan
24520.00 Lối thu xưa Ngọc Hải
24519.00 Lời th足 thầm Nh車m Giao Thời
24516.00 Lời tạ từ Th芍i Châu, Phi Nhung
24514.00 Lời s芍m hối của kẽ hấp hối Duy Mạnh
24509.00 Lời r那u Ý Lan
24507.00 Lời phụ t足nh m迄a thu Kh芍nh Ho角ng
24505.00 Lời n車i vu vơ Thanh H角
24503.00 Lời n車i dối cuối c迄ng Ngọc Sơn
24502.00 Lời n車i dối chân th角nh Lâm Nhật Tiến
24501.00 Lối nhỏ v角o đời Đ角m Vĩnh Hưng
24497.00 Lời người ra đi Phi Nhung
24496.00 Lời người mộng du Ho角ng Nam
24491.00 Lỗi lầm Phan Đ足nh T迄ng
24489.00 Lời kẻ đăng tr足nh Trường Vũ
24488.00 Lời hứa vu vơ Thanh Tr迆c
24486.00 Lời hứa ch車ng phai Mỹ Tâm
24485.00 Lời h芍t kinh cầu Ngọc Li那n
24484.00 Lời gọi chân mây L那 Uy那n Phương
24481.00 Lời đầu năm cho con Trường Vũ
24477.00 Lời đắng cho cuộc t足nh Trường Vũ
24479.00 Lời đắng cho một cuộc t足nh Man
24474.00 Lời cuối cho t足nh y那u Mộng Nga, Sỹ Ben
24469.00 Lời cuối cho em Elvis Phương
24472.00 Lời cuối cho em Song ca
24466.00 Lời cuối Thu Minh
24464.00 Lời của tr芍i tim Duy Mạnh
24463.00 Lời của gi車 Thu Phương
24461.00 Lời của gi車 Lam Trường
24460.00 Lời của gi車 Bằng Kiều
24465.00 Lối củ em về (tân cổ) Châu Thanh, Mỹ Hằng
24455.00 Lời cho người y那u nhỏ Vũ Khanh
24454.00 Lời chinh nhân Trường Vũ
24453.00 Lời chia tay Cẩm Ly, Vân Quang Long
24450.00 Lời ca từ l辰ng đất Lâm Gia Minh
24448.00 Lời buồn th芍nh Nini, Hạ Vy, Vina
24447.00 Lời buồn th芍nh Đon Hồ
24440.00 Loan mắt nhung Th芍i Châu
24439.00 Loan mắt nhung Man
24438.00 Loan mắt nhung Bảo Tuấn
24437.00 Lo角i hoa không vỡ Thanh Thanh
24572.00 Lỡ l角ng Khả T迆
24569.00 Lở lầm Lam Trường
24441.00 Lỡ chuyến đ辰 t足nh Trường Vũ
24283.00 L赤nh xa nh角 Trường Vũ
24280.00 L赤nh trận miền xa Mạnh Quỳnh
24275.00 Linh hồn tượng đ芍 Tuấn Vũ
24274.00 Linh hồn tượng đ芍 Tuấn Ngọc
24435.00 Lk y那u người, y那u đời Thế Sơn
24434.00 Lk y那u L那 Tâm, Shayla, Thanh Tr迆c
24433.00 Lk xuân vui ca, ch迆c mừng xuân Bảo Hân, Như Loan
24432.00 Lk xuân Hợp Ca
24431.00 Lk xây nh角 b那n suối, t迆p liều lý tưởng Linda Trang Đ角i, Tommy Ngô
24430.00 Lk x芍c ph芍o nh角 ai Mỹ Huyền, Thế Sơn
24429.00 Lk Vũ Th角nh An Tuấn Ngọc, Kh芍nh H角
24428.00 Lk tuổi xa người Từ Công Phụng, Kh芍nh Ly
24427.00 Lk tuổi học tr辰 Như Quỳnh, Mỹ Huyền, H. Lan
24426.00 Lk Tr迆c Phương Duy Kh芍nh, Phương Hồng Quế
24425.00 Lk Tr迆c Hồ Minh Thông, KhảiTuấn, Bảo Yến
24424.00 Lk tr迆c đ角o Vũ Khanh
24423.00 Lk Trinh Công Sơn Thanh T迄ng, Thoại Mỹ
24422.00 Lk trăng t角n tr那n h豕 phố Đặng Thế Luân
24421.00 Lk Trance Johnny Dũng,Diễm Li那n
24420.00 Lk trăm nhớ ng角n thương Trần Th芍i Ho角, Ngọc Li那n
24419.00 Lk tr芍i tim ngục t迄 Quang Minh, Thi那n Kim, Th. H角
24418.00 Lk tr芍i tim b那n lề Khả Tuấn, Anh Thông, Ch.Tuấn
24417.00 Lk top hits 2 Hợp Ca
24416.00 Lk tôi muốn Hợp Ca
24415.00 Lk t足nh y那u tuổi trẻ Thanh Lan, Duy Quang
24414.00 Lk t足nh y那u Trung H角nh, Ngọc Lan
24413.00 Lk t足nh y那u Thi那n Kim, Hồ Ngọc Như
24412.00 Lk t足nh y那u Công Th角nh, Lynn
24411.00 Lk t足nh qu那 hương, lối về đất Mẹ Quang L那, Tường Nguy那n
24410.00 Lk t足nh nhạt phai Tommy Ngô, Linda Trang Đ角i
20009.00 Lk t足nh kh迆c chiều mưa, thương nhau ng角y mưa Chiều mưa ng角y n角o s芍nh bước b那n nhau# Nhật Tinh Anh, Kh芍nh Ngọc
24409.00 Lk t足nh hờn ghen, b足nh minh sẽ mang em đi Loan Châu, Như Loan
24408.00 Lk t足nh đơn phương Johnny Dũng, M Tuyết, T Quy那n
20008.00 Lk t足nh chết theo m迄a đông, nhớ một chiều xưa: Chiều buồn ngồi một m足nh Nh足n mây trôi#. Chế Linh, Thanh Tuyền
24406.00 All Was Lost Thụy Trâm, Evan
24405.00 Lk t足nh buồn Duy Hạnh
24404.00 Lk t足nh 2 in Shangshai Đon Hồ, Hạ Vy, Huy Vũ, Shayla
24402.00 Lk Thương về miền Trung Trường Vũ, Nhã Thanh
20007.00 Lk thương ho角i ng角n năm,t足nh kh迆c chiều mưa Ng角n năm thương ho角i một b車ng h足nh ai# Thanh Tuyền
24401.00 Lk thu ca Hợp Ca
24400.00 Lk thất t足nh Mạnh Đ足nh, Trường Vũ
24398.00 Lk th角nh phố buồn Trường Vũ, Chế Linh
24399.00 Lk th角 như giọt mưa Duy Quang,Th芍i Châu
24397.00 Lk t角u đ那m năm củ, đ辰 chiều Tuấn Vũ, Sơn Tuyền
24396.00 Lk t角 芍o d角i Việt Nam Hợp Ca
24395.00 Lk Shalala, v角o hạ Tốp Ca
24403.00 Lk thu sầu, trả lại em Mạnh Đ足nh, Ho角ng Lan
24394.00 Lk sầu lẽ b車ng, đôi b車ng, lẽ b車ng Tuấn Vũ
24393.00 Lk samba Thi那n Kim, Như Quỳnh
24392.00 Lk S角i G辰n thừ 7, hai m迄a mưa Băng Tâm, Nay Dũng
24391.00 Lk rước t足nh về với qu那 hương Ái Vân, Th芍i Châu
24390.00 Lk rừng l芍 thấp, tâm sự người l赤nh trẻ Chế Linh, Phương Vũ
24389.00 Lk Rave Johnny Dũng, Diễm Li那n, Vina
24388.00 Lk quỳnh hương Hợp Ca Nữ
24387.00 Lk qu那 hương v角 mộng ước Quốc Dũng, Thanh Mai
24386.00 Lk ph迆t giao thừa, ng角y đầu một năm Phương H. Quế, N. Đ. Thanh
24385.00 Lk ph迆t đầu ti那n, mấy nhịp cầu tre Ái Vân, Elvis Phương
24384.00 Lk phượng ho角ng Elvis Phương
24383.00 Lk nụ tầm xuân, b角i ca sao Ý Lan, Th芍i Thanh
24382.00 Lk nỗi buồn hoa phượng Ho角ng Oanh, Như Quỳnh
24381.00 Lk những nấm mồ hoang, trở về c芍t bụi Lâm Nhật Tiến, Lâm Thuý Vân
24380.00 Lk nhớ người y那u Trường Vũ, Chế Linh
24379.00 Lk nhớ Yến Ly, Quốc Dũng
24378.00 Lk nhẫn cưới Như Quỳnh, Phi Nhung
24377.00 Lk nhạc Tr迆c Phương Phương Diễm Hạnh, Tâm Đoan
24376.00 Lk nhạc trẻ Trung H角nh, Thanh Lan
24375.00 Lk nhạc trẻ Đ角m Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm
24374.00 Lk nhạc Ph芍p Thuý H角 T迆
24373.00 Lk nhạc Ph芍p Elvis Phương, Thanh Lan
24372.00 Lk người t足nh m迄a đông Thi那n Kim, Kim Anh
24371.00 Lk người t足nh M那xico Th芍i T角i, Phương Loan
24370.00 Lk Ngô Thuỵ Mi那n Ý Lan
24369.00 Lk ngh豕o Trường Vũ, M. Quỳnh, M. Đ足nh
24368.00 Lk new wave Vina Uyển Mi
24367.00 Lk never fall in love Tuấn Ngọc, Đon Hồ, Th芍i Hiền
24366.00 Lk nếu vắng anh, nỗi l辰ng người đi Vũ Khanh, Kim Anh
24285.00 Lk 10 năm y那u em Elvis Phương
24284.00 Lk 10 năm t足nh củ Thế Sơn
25772.00 Người lữ h角nh trong mưa Ý Lan
25771.00 Người l赤nh gi角 xa qu那 hương Trường Vũ
25770.00 Người l角 niềm đau Lâm H迄ng
25769.00 Người h迄ng v角 giai nhân H迄ng Cường
25768.00 Người giử đ角n c辰 Tuấn Vũ
25767.00 Người gi角u tương tư Mạnh Quỳnh
25764.00 Người gi角u cũng kh車c Nguyễn Sơn
25762.00 Người gi角u cũng kh車c Khả T迆
25763.00 Người gi角u cũng kh車c Mạnh Quỳnh
25761.00 Người em x車m đạo Trường Vũ
25760.00 Người em x車m đạo Tâm Đoan
25759.00 Người em x車m đạo Nguyễn Sơn
25757.00 Người em x車m đạo Man
25756.00 Người em sầu mộng Nhã Thanh
25754.00 Người em g芍i miền Nam Phi Nhung
25753.00 Người đi xa mãi Bằng kiều
25750.00 Người đi qua đời tôi, nữa hồn thương đau Y Phương, Minh Thông
25747.00 Người đi qua đời tôi Julie
25736.00 Người đến sau Cẩm Ly
25734.00 Người đầu gi車 Trường Vũ
25727.00 Người đ角n ông tham lam Ho角ng Châu
25726.00 Người đ角n ông chân thật Trần Tâm
25735.00 Người đã xa mãi Đan Trường
25731.00 Người đã thay l辰ng Phi Nhung
25729.00 Người đã thay l辰ng Hương Lan
25724.00 Người đã như mơ Kỳ Vương, Đ角i Trang
25723.00 Người đã như mơ Hạ Vy
25720.00 Người c迄ng cảnh ngộ Hạ Vy
25719.00 Người c迄ng cảnh ngộ Bảo Hân
25715.00 Người con g芍i Lưu B赤ch
25718.00 Người c車 nhớ ta chăng Bạch Yến
25714.00 Người cho em biết cô đơn Hồ Lệ Thu
25712.00 Người ấy v角 tôi em phải chọn Lưu Ch赤 Vỹ
25706.00 Ngựa phi đường xa Cao Minh
25704.00 Ngựa ô thương nhớ (tân cổ) Kim Tử Long
25708.00 Ngủ đi con Hồng Nhung
25699.00 Ngọt ng角o hương vị qu那 hương (tân cổ) Lệ Thuỷ, Thanh Thanh
25691.00 Ngồi xuống đây L那 Uy那n Phương
25687.00 Ngồi ôm b車ng em Nguyễn Thắng
25686.00 Ngôi nh角 trong 芍nh b足nh m足nh Ngọc Anh
25684.00 Ngồi h芍t ca bồng bềnh Thanh Lam
25655.00 Ng谷o tay nhau thề Tâm Đoan
25676.00 Ngoại ô buồn Tuấn Vũ
25675.00 Ngoại ô buồn Trường Vũ
25674.00 Ngoại ô buồn Th芍i Châu, Mỹ Huyền
25671.00 Ngoại ô buồn Đo角n Thy,Bruce Đo角n
25703.00 Ngỏ ý Tuấn Vũ
25698.00 Ngở như t足m thấy em Song ca
25696.00 Ngở như giấc mơ Kh芍nh Ngọc
25694.00 Ngỡ ng角ng Tuấn Ngọc
25680.00 Ngở đâu t足nh đã qu那n m足nh Mỹ Tâm
25669.00 Ngh足n tr迄ng xa c芍ch Man
25667.00 Ngh足n tr迄ng xa c芍ch Diễm Li那n
25664.00 Ngh豕o m角 c車 t足nh H角n Th芍i T迆
25659.00 Nghẹn ng角o Hoạ Mi
25651.00 Ng角y xuân thăm nhau Hương Lan, Duy Kh芍nh
25652.00 Ng角y xuân thăm nhau (tân cổ) Châu Thanh, Cẩm Ti那n
25649.00 Ng角y xuân t芍i ngộ Mạnh Quỳnh , H角 Phương
26462.00 Phi trường ph迆t biệt ly Minh Ch芍nh, Hạ Vy
26440.00 Phận tơ tằm Thanh Tuyền
26439.00 Phận tơ tằm Tâm Đoan
26434.00 Phận g芍i thuyền quy那n Phượng Mai
26431.00 Phản bội Tâm Đoan
26430.00 Phải duy那n hay nợ Mạnh Quỳnh, Quế Trang
26416.00 Ông l芍i đ辰 Trường Vũ
26413.00 Ông l芍i đ辰 Mạnh Quỳnh
26420.00 Ơn nghĩa sinh th角nh (tân cổ) Mạnh Quỳnh, b谷 Xuân Mai
26402.00 Ôi t足nh y那u Tứ Ca
26401.00 Ôi t足nh y那u Thanh Thảo
26403.00 Ôi t足nh y那u 2 C芍t Ti那n
26399.00 Ôi t足nh y那u Hồ Ngọc Như
26398.00 Ôi t足nh y那u C芍t Ti那n
26395.00 Ôi ng角y xưa y那u dấu Quốc Vượng
26393.00 Ôi chưa kịp n車i một lời Lưu B赤ch
26425.00 Ở trọ Quang Minh, Mỹ Tâm
26408.00 Ô m那 ly Man
26407.00 Ô m那 ly Ho角ng Nam, Diệp Thanh Thanh
26406.00 Ô m那 ly Elvis Phương, Ái Vân
26404.00 Ô k足a đời bổng dưng vui Thi那n Kim, Tr迆c Lam
26391.00 Ở hai đầu n車i nhớ Trường Vũ
26383.00 Nuối tiếc Trịnh Nam Sơn
26381.00 Nuối tiếc Quỳnh Hương
26371.00 Nước mắt m迄a thu Th芍i Hiền
26370.00 Nước mắt m迄a thu Lệ Thu
26363.00 Nước mắt Đ角m Vĩnh Hưng
26361.00 Nước cuốn hoa trôi Thanh Thanh
26360.00 N迆i rừng chờ mong Lucia Kim Chi
26358.00 N迆i đôi Trường Vũ
26333.00 Nữa v辰ng tay lạnh T迄ng Châu & Nhật Ngân
26331.00 Nữa vầng trăng Như Quỳnh
26328.00 Nữa tr芍i tim y那u người Nguyễn Khang
26323.00 Nữa hồn thương đau Thanh Lam
26321.00 Nữa hồn thương đau Ngọc Hương
26322.00 Nữa hồn thương đau Quang Dũng
26320.00 Nữa hồn thương đau Man
26317.00 Nữa hồn thương đau Hoạ Mi
26309.00 Nữa đời ph車ng đãng Huy Vũ
26304.00 Nữa đ那m ngo角i phố Th芍i Châu
26303.00 Nữa đ那m khấn hứa Kh芍nh Linh
26301.00 Nữa đ那m bi那n giới Ho角ng Oanh
26300.00 Nữa bước đường t足nh Th芍i Hiền
26385.00 Nụ t足nh hồng L那 Tâm
26384.00 Nụ tầm xuân, b角i ca s芍o Th芍i Thanh, Ý Lan
26353.00 Nụ hồng mong manh Thanh Thuý
26352.00 Nụ hồng mong manh Thanh Thảo
26349.00 Nụ hồng mong manh Ho角i Vũ
26346.00 Nụ hồng hờ hững Lam Trường
26356.00 Nụ hôn lừa dối Ngọc Thuý
26345.00 Nụ hôn dưới mưa Ý Lan
26343.00 Nụ hôn buồn Johnny Dũng
26342.00 Nụ hôn b那n anh Ngọc Hương
26337.00 Nụ cười hạnh ph迆c Ngọc B赤ch
26336.00 Nụ cười chua cay Trường Vũ
26290.00 Non nước hữu t足nh Ngọc Hạ
26287.00 N車i với tôi một lời Lâm Nhật Tiến, Diệu Hương
26286.00 N車i với người t足nh Trường Vũ, Quan Kim Thuỷ
26283.00 N車i với người t足nh Mạnh Quỳnh, Mộng Ngọc
26280.00 N車i với em Việt Quang
26288.00 Nổi vô t足nh ngọt ng角o Diễm Li那n
26279.00 Nổi sầu Thanh Tr迆c
26278.00 N車i sao cho em hiểu Đon Hồ
26275.00 Nổi niềm Th芍i Hiền
26271.00 Nỗi niềm Alian Ái
26257.00 Nỗi nhớ dịu 那m Johnny Dũng
26256.00 Nỗi nhớ dịu 那m Gia Huy, Nhật Quân
26261.00 Nỗi nhớ dịu 那m (tân cổ) Kim Tử Long, Ngọc Huyền
26254.00 Nổi nhớ Ph迆 Quang
26253.00 Nổi nhớ Mỹ Huyền
26250.00 Nơi m迄a thu bắt đầu Bằng Kiều
26249.00 Nỗi l辰ng thiếu phụ Ti那u Phụng
26248.00 Nổi l辰ng người đi Vũ Khanh, Kim Anh
26245.00 Nỗi l辰ng người đi Tuấn Ngọc
26246.00 Nổi l辰ng người đi Thuỳ Dương
26241.00 Nỗi l辰ng Thanh H角
26237.00 Nối lại t足nh xưa Tuấn Vũ
26233.00 Nỗi đau vô thường Đ角m Vĩnh Hưng
26229.00 Nổi đau niềm nhớ Ngọc Hương
26226.00 Nổi đau ngọt ng角o Nguyễn Khang
26225.00 Nỗi đau ngọt ng角o Lâm Thuý Vân
26221.00 Nỗi đau ng角y qua Diễm Li那n
26223.00 Nổi đau ng角y qua Cẩm Ly
26216.00 Nỗi đau dịu d角ng Thuỳ Dương
26214.00 Nơi cuối nỗi cô đơn Gia Huy
26213.00 Nổi buồn sa mạc Tuấn Vũ
26212.00 Nỗi buồn sa mạc Nguyễn Hưng
26209.00 Nổi buồn ri那ng em Ngô Mai Trang
26205.00 Nổi buồn hoa phượng Tuấn Vũ
26204.00 Nổi buồn hoa phượng Thanh Tuyền
26203.00 Nổi buồn hoa phượng Tâm Đoan
26202.00 Nổi buồn hoa phượng Phi Nhung
26206.00 Nổi buồn hoa phượng (tân cổ) Minh Vuơng
26197.00 Nổi buồn g芍c trọ Thuý Diễm
26196.00 Nổi buồn g芍c trọ Phương Dung
26198.00 Nổ足 buồn g芍c trọ Phi Nhung
26194.00 Nỗi buồn của Mẹ Cẩm Ly
26190.00 Nổi buồn chưa trọn Trường Vũ
26185.00 Nỗi buồn Châu Pha Sơn Ca
26186.00 Nổi buồn Châu Pha Khả T迆
26182.00 Nổi buồn Ý Lan
26181.00 Nỗi buồn Kh芍nh H角
26178.00 Nơi ấy b足nh y那n Lâm Nhật Tiến
26298.00 N車 v角 tôi Yến Vy
26297.00 N車 v角 tôi Tuấn Vũ
26296.00 N車 v角 tôi Trường Vũ
26293.00 N車 v角 tôi Hương Lan
26172.00 N車 Man
26167.00 Ninh kiều em g芍i Cần Thơ Hương Lan
26164.00 Niềm vui cô đơn, cỏ 迆a Ái Vân, Elvis Phương
26163.00 Niềm tin t足nh y那u L那 Dung
26160.00 Niềm thương nhớ Ngọc Du
26156.00 Niệm kh迆c cuối Tuấn Ngọc
26151.00 Niệm kh迆c cuối Man
26150.00 Niệm kh迆c cuối Elvis Phương, Hồng Hạnh
26143.00 Niềm đau chôn dấu Female
26140.00 Niềm cô đơn cuối c迄ng Sỹ Đan, Vũ Tuấn Đức
26130.00 Những tâm hồn hoang lạnh Vũ Khanh
26135.00 Nhưữg nụ t足nh xanh Female
26126.00 Những người không chết Lâm Thuý Vân
26125.00 Những ng角y xưa thân 芍i Trường Vũ
26124.00 Những ng角y xưa thân 芍i Th芍i Châu, Phi Nhung
26122.00 Những ng角y xưa thân 芍i Female
26121.00 Những ng角y xưa thân 芍i Ch赤 Thiện
26120.00 Những ng角y thơ mộng, buồn trong kỹ niệm Thanh Thuý
26118.00 Những ng角y th芍ng không t那n Thi那n Kim
26117.00 Những ng角y th芍ng Hạ Vy
26116.00 Những ng角y nghĩ ph谷p H迄ng Cường
26115.00 Những ng角y mưa gi車 Ý Lan
26112.00 Những nẽo đường Việt Nam Thế Sơn, Như Quỳnh
26110.00 Những nấm mồ hoang, trở về c芍t bụi Lâm Nhật Tiến
26107.00 Những m迄a thu đã qua tr那n cuộc t足nh tôi Ninh C芍t Loan Châu
26105.00 Những m迄a dấu y那u Đan Trường
26104.00 Những mãnh vở t足nh y那u Sỹ Đan
26102.00 Những lời dối gian Phương H迄ng
26099.00 Những lời dối gian Ho角ng Nam
26098.00 Những kiếp hoa xuân Ngọc Lan
26095.00 Những gian dối chỉ l角m l辰ng đớn đau Lưu Ch赤 Vỹ
26096.00 Những g足 cho em Anh Khoa
26092.00 Những d辰ng lưu niệm Mạnh Quỳnh
26090.00 Những đ車m mắt hoả châu Trường Vũ
26088.00 Những đồi hoa sim Tuấn Vũ
26085.00 Những đồi hoa sim Sơn Tuyền
26084.00 Những đồi hoa sim Phương Dung
26083.00 Những đồi hoa sim Phi Nhung
26080.00 Những đồi hoa sim Giao Linh
26079.00 Những đ那m chờ s芍ng, biệt kinh kỳ Philip Huy, Trần Thanh To角n
26076.00 Những con đường trắng Ho角ng Oanh
26074.00 Những chuyến xe trong đời Trường Vũ
26072.00 Nhũng chiều l芍 đổ Kh芍nh Ly
26070.00 Những chiều không c車 em Thế Sơn
26068.00 Những c芍nh hoa rừng Lucia Kim Chi
26067.00 Những bước chân âm thầm Uyển Mi
26065.00 Những bước chân âm thầm Mạnh Quỳnh
26064.00 Những bước chân âm thầm Kevin Khoa
26063.00 Những bước chân âm thầm Bảo Hân, Ngọc Thuý, Phi Phi
26059.00 Như một lời chia tay Quang Minh
26058.00 Như một kh迆c nhạc buồn Đon Hồ
26057.00 Như một giấc mơ T迆 Quy那n
26055.00 Như mây như mưa Vũ Khanh, Thanh H角
26053.00 Như mây Châu Gia Kiệt
26050.00 Như l角 t足nh y那u Nguyễn Hưng, Loan Châu
26049.00 Như l芍 thu v角ng Ngọc Hạ
26048.00 Như kh迆c t足nh ca Đan Trường
26043.00 Như giấc chi那m bao Thảo My
26042.00 Như giấc chi那m bao Gia Huy
26040.00 Như đã dấu y那u Th芍i Hiền
26035.00 Như đã dấu y那u Elvis Phương
26034.00 Như đã dấu y那u Anh T迆
26029.00 Nhu chiếc que di那m Ý Lan
26027.00 Như c芍nh vạc bay Gia Huy, Như Quỳnh
26025.00 Như c芍nh vạc bay Đon Hồ
26023.00 Như anh cần em Lâm Nhật Tiến
26022.00 Nhớ về một m迄a xuân Trường Vũ
26021.00 Nhớ về một m迄a xuân Lưu B赤ch
26019.00 Nhớ về em Trường Vũ
26015.00 Nhớ về em Lương Gia Huy
26012.00 Nhớ Tần Phi Trường Vũ
26013.00 Nhớ ta th足 về Ngọc Lan
26011.00 Nhớ S角i G辰n Nguyễn Khang
26009.00 Nhớ S角i G辰n Lam Trường
26006.00 Nhớ qua thăm em Jacqueline Thuỵ Trâm
26005.00 Nhớ ph迆t ấy Tô Chấn Phong, Trịnh Nam Sơn
26002.00 Nhớ nhau l角m g足 Nini
26001.00 Nhớ nhau l角m g足 Kh芍nh H角
25997.00 Nhớ nhau ho角i Bruce Đo角n
25991.00 Nhớ người t足nh phụ Mạnh Quỳnh
25990.00 Nhớ người dưng Diệp Thanh Thanh
25988.00 Nhớ người Minh Tuyết
25984.00 Nhớ m迄a thu H角 Nội Man
25983.00 Nhớ m迄a thu H角 Nội Kim Anh
25981.00 Nhớ mưa S角i G辰n Quang Dũng
25977.00 Nhớ một chiều xuân Trần Th芍i Ho角
25976.00 Nhớ m足nh anh thôi Mai Lệ Huyền
25971.00 Nhớ mãi t足nh đầu Uy那n Trang
25968.00 Nhớ kỷ niệm ch迆ng ta Lý Hải , Thanh Thảo
25967.00 Nhớ huế Ho角i Nam
25965.00 Nhớ em lý bông mai Mỹ Huyền
25963.00 Nhớ em lý bông mai Đo角n Thy
25961.00 Nhớ đừng kh車c Man
25960.00 Nhớ cha Ngọc Sơn
25958.00 Nhớ anh chiều mưa Hạ Vy
25955.00 Nhớ anh Thu Minh
25954.00 Nhớ Vpop
25952.00 Nhớ Trịnh Nam Sơn
25949.00 Nhớ Lưu B赤ch
25948.00 Nhịp điệu của t足nh y那u Gia Huy
25947.00 Nhịp đập dại khờ Mỹ Tâm
25946.00 Nhịp đập con tim Châu Ngọc
25944.00 Nhịp cầu tri âm Tuấn Vũ
25943.00 Nhịp cầu tri âm Mạnh Quỳnh
25942.00 Nh足n những m迄a thu đi, nắng thuỷ tinh Kh芍nh Ly, Lệ Thu
25940.00 Nh足n những m迄a thu đi Christian L那
25935.00 Nh谷 anh Mỹ Tâm
25923.00 Nhạt nắng Thanh Thuý
25921.00 Nhạt nắng Hạ Vy
25920.00 Nhật ký hai đứa m足nh Phi Nhung
25918.00 Nhật ký hai đứa m足nh Female
25917.00 Nhật ký đời tôi Tuấn Vũ
25916.00 Nhật ký đời tôi Trường Vũ
25915.00 Nhật ký đời tôi Thanh Hằng
25913.00 Nhật ký đời tôi Mạnh Quỳnh, Hạ Vy
25911.00 Nhật ký cho ai Vân Quang Long
25905.00 Nh芍nh cây trứng c芍 Khả T迆
25909.00 Nh芍nh cây trứng c芍 (tân cổ) Châu Thanh, Cẩm Ti那n
25903.00 Nhẫn cỏ cho em Cao Thanh
25928.00 Nha Trang Ngọc Lễ, H角 Thanh, Ph. Thảo
25892.00 Nguyện cầu Thanh Thảo
25891.00 Ngưu Lang Chức Nữ Song Ca
25889.00 Người y那u tương lai Hạ Vy
25887.00 Người y那u nếu ra đi Lâm Nhật Tiến
25885.00 Người y那u lý tưởng Mai Lệ Huyền
25882.00 Người y那u dấu ơi Mỹ Tâm
25880.00 Người y那u của l赤nh Thanh Tr迆c
25879.00 Người y那u của l赤nh Ngọc Minh, Doanh Doanh
25878.00 Người y那u của l赤nh Hồng Tr迆c
25871.00 Người y那u cô đơn Đon Hồ
25870.00 Người y那u cô đơn Bruce Đo角n
25877.00 Người y那u cô đơn (tân cổ) Dũng Thanh Lâm
25869.00 Người xo芍 vết t足nh thừa Man
25866.00 Người về từ phương xa Quang Dũng
25864.00 Người về từ l辰ng đất Sỹ Đan
25863.00 Người về từ l辰ng đất Phương Thanh
25861.00 Người về từ l辰ng đất Gia Huy
25856.00 Người về đơn vị mới Lâm Gia Minh
25853.00 Người về cuối phố Cẩm Ly
25850.00 Người t足nh xa Female
25845.00 Người t足nh văn khoa Nguyễn Khang
25848.00 Người t足nh v角 qu那 hương Phi Nhung
25846.00 Người t足nh v角 qu那 hương Mỹ Huyền
25843.00 Người t足nh trong mộng Trịnh Nam Sơn
25841.00 Người t足nh trăm năm Tuấn Hưng
25839.00 Người t足nh trăm năm Thuỷ Ti那n
25837.00 Người t足nh trăm năm Ngọc Hương
25835.00 Người t足nh trăm năm Man
25834.00 Người t足nh trăm năm Đức Huy
25833.00 Người t足nh trăm năm Bảo Hân
25829.00 Người t足nh người đẹp xinh xinh Thuỷ Ti那n
25827.00 Người t足nh m迄a thu Kiều Nga
25826.00 Người t足nh m迄a đông Như Quỳnh
25824.00 Người t足nh la lan Thế Vũ
25823.00 Người t足nh không đến Mỹ Linh
25818.00 Người t足nh ichiban Huy Vũ
25828.00 Người t足nh người đẹp xinh xinh Gia Huy
25815.00 Người t足nh Quan Kim Thuỷ
25808.00 Người ta n車i rằng Ho角ng Châu
25807.00 Người ta n車i em vui chơi qua đường Lưu Ch赤 Vỹ
25804.00 Người ra đi Nguyễn Thắng
25801.00 Người qu那n kẽ nhớ Tuấn Vũ, Như Mai
25796.00 Người phu k谷o mo cau (tân cổ) Vũ Linh, T角i Linh
25792.00 Người ở lại Charlie Lâm Thuý Vân, Lâm Nhật Tiến
25789.00 Người ở lại Chalie Duy Quang, Thanh Lan
25784.00 Người nhập cuộc Tuấn Vũ
25783.00 Người nhập cuộc Mạnh Quỳnh
25782.00 Người ngo角i phố Trường Vũ
25781.00 Người ngo角i phố Thanh Thanh
25779.00 Người ngo角i phố Phi Nhung
20029.00 Qu那 hương tuổi thơ tôi Mỹ Tâm
26575.00 Qu那 hương 3 miền Quốc Đại
26574.00 Qu那 hương Ho角i Nam
26573.00 Qu那 hương B赤ch Hồng
26570.00 Qu那 chồng (tân cổ) Phương Hồng Thuỷ
26562.00 Quần vương v角 thiếp (tân cổ) T角i Linh, Kim Tử Long
26560.00 Qu芍n vắng một m足nh Minh Tuyết
26555.00 Qu芍n Th芍i Vân Sơn
26552.00 Qu芍n nữa khuya Giao Linh
26548.00 Qu芍n gấm đầu l角ng Tuấn Đạt, Khả T迆
26545.00 Qu芍n c車c Nguyễn Khang
26543.00 Qu芍n caf谷 vắng Tô Chấn Phong
26564.00 Qua x車m nhỏ Cẩm Ly
26541.00 Qua lối nhỏ Hương Lan, Nguyễn Sơn
26537.00 Qua cơn m那 Man
26540.00 Qua cơn m那 (tân cổ) Ch赤 Tâm, Hương Lan
26535.00 Qua câu h芍t lý xa nhau Duy Linh
26533.00 Qua cầu gi車 bay H角 Phương
26531.00 Ph迆t giây thần ti那n Lưu B赤ch, Lan Anh
26529.00 Ph迆t đầu ti那n Tuấn Vũ
26526.00 Ph迆t cuối Chế Linh, Thanh Tuyền
26523.00 Ph迆t cuối Anh Khoa
26521.00 Ph迆t biệt ly Lý Hải, Ho角ng Châu
26520.00 Ph迆t biệt ly Huy Vũ
26519.00 Ph迆t biệt ly Cẩm Ly
26512.00 Phương trời xứ lạ Mạnh Quỳnh, Hương Thuỷ
26510.00 Phượng t足m ho角ng Nguyễn Hưng
26509.00 Phượng S角i G辰n Tuấn Vũ
26507.00 Phượng S角i G辰n Thế Vũ
26506.00 Phượng hồng Vũ Sơn
26504.00 Phượng hồng Mạnh Quỳnh
26503.00 Phượng hồng Gia Huy
26502.00 Phượng hồng Đan Trường
26499.00 Phượng buồn Tuấn Vũ, Kiều Nga
26495.00 Ph迄 du Sông Hằng
26481.00 Phong ba t足nh đời Đan Trường
26473.00 Phôi pha Cẩm Vân
26490.00 Phố xa Mộng Thy
26483.00 Phố nhỏ t足nh người Kh芍nh Ho角ng
26482.00 Phố ngh豕o Trần Thu H角
26469.00 Phố đ那m Female
26449.00 Phi那n g芍c đ那m xuân Khải Tuấn, M. Thông, Dạ N Yến
26455.00 Phi那n kh迆c chiều mưa Giao Linh
26453.00 Phi那n g芍c đ那m xuân Thế Sơn
26450.00 Phi那n g芍c đ那m xuân Mạnh Quỳnh
26448.00 Phi那n g芍c đ那m xuân Bảo Tuấn
28985.00 X芍m hối Vũ Khanh
29007.00 Xa vắng L那 Chi
29006.00 Xa vắng Hạ Vy
29004.00 Xa rồi m迄a đông Diễm Li那n
29000.00 Xa rồi hạnh ph迆c gian nan Ngọc Hồ
29003.00 Xa rồi hạnh ph迆c gian nan (tân cổ) Linh Tâm, Thanh Hằng
28999.00 Xa rồi b車ng h足nh xưa Lâm Gia Minh
28997.00 Xa nhau từ đây Anh T迆
28993.00 Xa nhau Anh T迆, Minh L那
28991.00 Xa người y那u Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
28990.00 Xa người y那u Lâm Truyền
28987.00 Xa người m足nh y那u Mỹ Tâm
28983.00 Xa em rồi Man
28980.00 Xa em kỷ niệm Nguyễn Hưng, Lưu B赤ch
28978.00 Xa em kỷ niệm Man
28976.00 Xa em kỹ niệm Đon Hồ
29030.00 Xin anh giử trọn t足nh qu那 Trường Vũ
29029.00 Xin anh giữ trọn t足nh qu那 Phương Lam
29023.00 Xin anh giữ trọn t足nh qu那 Đ. T. Ph芍t, Phương Diễm Hạnh
29026.00 Xin anh giữ trọn t足nh qu那 Mạnh Quỳnh
29025.00 Xin anh giữ trọn t足nh qu那 Duy Kh芍nh
29021.00 X赤ch lô Mỹ Tâm
29020.00 X谷 thư t足nh Trường Vũ
29019.00 X谷 thư t足nh Mạnh Đ足nh
29016.00 Xe hoa c芍ch biệt (tân cổ) Ch赤 Tâm, Hương Lan
29012.00 Xe đạp ơi Kh芍nh Ho角ng
29011.00 Xe đạp ơi Hạ Vy
28982.00 Xa em kỷ niệm (tân cổ) Vương Linh, Phượng Hằng
28973.00 Xa cuộc t足nh xưa Thi那n Trang
28971.00 Xa anh kỹ niệm Nini
28970.00 Xa anh kỹ niệm Ngọc Huệ
28952.00 Vương cung Th芍nh Đường Mạnh Quỳnh
28961.00 Vườn thu Th迆y Hằng
28960.00 Vườn tao ngộ Tuấn Vũ, Sơn Tuyền
28955.00 Vườn tao ngộ Phương Hồng Quế
28947.00 V迄ng trước mắt Trường Vũ
28946.00 V迄ng trời xanh kỷ niệm Chế Linh
28943.00 V迄ng trời b足nh y那n Đon Hồ
28942.00 V迄ng trời b足nh y那n Đ角m Vĩnh Hưng
28938.00 V迄ng ngoại ô Man
28937.00 Vũng lầy của ch迆ng ta Ý Lan
28936.00 Vũng lầy của ch迆ng ta L那 Uy那n Phương
28934.00 V迄ng l芍 me bay Phi Nhung
28926.00 Vui trong ng角y cưới (tân cổ) Vũ Luân, Ngân Huệ
28949.00 Vũ nữ thân gầy Kh芍nh Ly
28922.00 Vũ hội t足nh y那u Tâm Đoan
28907.00 V辰ng tay người ấy Lưu B赤ch
28905.00 V辰ng tay người ấy Lam Trường
28904.00 V辰ng tay lỡ l角ng Mạnh Quỳnh
28903.00 V辰ng tay giữ trọn ân t足nh Tr迆c Quy那n
28902.00 V辰ng tay giữ trọn ân t足nh Thế Vũ
28899.00 V辰ng nhẫn cưới Trường Duy
28898.00 V辰ng nhẫn cưới Quốc Tuấn
28897.00 V辰ng nhẫn cưới Lâm Gia Minh
28844.00 Viết từ KBC Mạnh Đ足nh
28843.00 Viết từ KBC Lâm Quốc H迄ng
28840.00 Viết thư t足nh Hương Lan
28837.00 Viễn kh迆c Việt Nam Dương Triều Vũ
28877.00 V足 y那u dấu ng角y xưa Lương T迄ng Quang, Tâm Đoan
28875.00 V足 trong nghịch cảnh (tân cổ) Minh Vương
28866.00 V足 sao không n車i Nguyễn Thắng
28848.00 V足 lỡ thương nhau Yến Vy
28846.00 V足 lỡ thương nhau Hồng Tr迆c
28836.00 V足 em y那u anh Lưu B赤ch
28834.00 V足 đ車 y那u anh Lâm Thuý Vân
28791.00 Về lại đồi sim Mạnh Quỳnh
28788.00 Về dưới m芍i nh角 Trần Th芍i Ho角, Quang L那
28786.00 Về dưới m芍i nh角 L那 Tr赤
28782.00 Về đây nghe em Th芍i Châu
28778.00 Về đây hỡi em Nguyễn Hưng
28775.00 Về đây em Đon Hồ, Nguyễn Hưng, Thế Sơn
28772.00 Về đây anh Ý Lan
28771.00 Về đây anh Ho角ng Oanh
28769.00 Về đâu m芍i t車c người thương Nguy那n Sơn
28750.00 V角o hạ Vina, Uyển Mi, Th迄y Hương, Chosen, Dạ Nhật Yến
28747.00 V角o hạ Khả T迆
28746.00 V角o hạ Hợp Ca
28730.00 Vẫn h芍t lời t足nh y那u T迆 Quy那n
20001.00 Vạn điều em muốn n車i, một điều anh muốn nghe: Vạn điều em muốn n車i sao n車i chưa n那n Mạnh Đ足nh, Phi Nhung
28703.00 Vẫn chưa chịu cưới (tân cổ) Tấn Beo, Bảo Chung
28699.00 Vai phụ Loan Châu
28754.00 V角 tôi cũng y那u em Đức Huy, Đon Hồ
28702.00 V角 một đời thủy chung Nguy那n Khang
28698.00 V角 em hãy n車i y那u anh Thuý Vi, Việt Dũng
28696.00 V角 con tim đã vui trở lại Phan Đ足nh T迄ng
28693.00 V角 con tim đã vui trở lại Hợp Ca
28692.00 V角 anh vẫn h芍t Bằng Kiều
28689.00 Ướt mi Thanh Lam
28687.00 Ướt mi Kiều Nga
28686.00 Ước vọng tưong lai Như Quỳnh, Lưu B赤ch
28685.00 Ước thầm Vũ Khanh
28682.00 Ước thầm Ho角i Nam
28681.00 Ước nguyện đầu xuân Ho角ng Trang
28637.00 Tương tư 4 Tuấn Đạt
28635.00 Tương tư Cẩm Ly
28633.00 Tưởng rằng đã qu那n Female
28630.00 Tưởng niệm Nguyễn Khang
28627.00 Tượng đ芍 v角 chuyện suy tư Lâm Thuý Vân
28625.00 Tuổi xa người Đinh Vũ
28623.00 Tuổi ngọc Uy那n Thuý
28622.00 Tuổi ngọc Loan Châu
28619.00 Tuổi học tr辰 Quế Trang
28618.00 Tuổi học tr辰 Mộng Thy
28614.00 Tuôi đôi mươi Thi那n Ph迆
28615.00 Tuổi đôi mươi Cẩm Ly
28612.00 Tuổi đ芍 buồn Như Quỳnh, Thi那n Kim
28608.00 Tuổi mười ba Ý Lan
28606.00 Tuổi 13 Gia Huy
28573.00 Từ đ車 em buồn Ngọc Đan Thanh
28572.00 Từ đ車 em buồn Ngọc Đ角i
28571.00 Từ đ車 em buồn Mạnh Quỳnh
28570.00 Từ đ車 em buồn Hồng Tr迆c
28565.00 Trường củ t足nh xưa Tuấn Vũ
28564.00 Trường củ t足nh xưa Thế Vũ
28563.00 Trường củ t足nh xưa Duy Linh
28561.00 Trương Chi Mỵ Nương Lâm Nhật Tiến, Như Quỳnh
28562.00 Trương Chi, Mỵ Nương (tân cổ) Minh Vương, Ngọc Huyền
28560.00 Trước lầu Ngưng B赤ch Ái Vân, Ngọc Ánh
28558.00 Trước giờ tạm biệt Tâm Đoan
28553.00 Trưng vương khung cửa m迄a thu Thanh Tr迆c
28550.00 Tr迆c đ角o Phi Nhung
28548.00 Tr迆c đ角o Mạnh Đ足nh
28544.00 Trưa vắng Dương Thụ
28551.00 Tr迆 mưa Minh Thuận
28486.00 Trọn đời y那u em Sỹ Đan, Vũ Tuấn
28485.00 Trộm nh足n nhau, Ai biểu em l角m thinh Tuấn Vũ, Đ. T. Luân, Mỹ Huyền
28484.00 Trộm nh足n nhau Thanh Thanh
28475.00 Trời c辰n l角m mưa mãi Đ角m Vĩnh Hưng
28542.00 Trở về phố củ Thanh Tr迆c
28540.00 Trở về m芍i nh角 xưa Trần Th芍i Ho角, Ngọc Hạ
28537.00 Trở về m芍i nh角 xưa Hoạ Mi
28533.00 Trở về c芍t bụi Tuấn Vũ
28530.00 Trở về c芍t bụi Kỳ Vương
28529.00 Trở về bến mơ Julie
28481.00 Trở lại phố củ Đan Trường, Cẩm Ly
28527.00 Trở về Bạc Li那u Ngọc Sơn
28478.00 Trở lại Bạc Li那u Hương Lan
28472.00 Tr辰 chơi cay đắng L那 Dung
28471.00 Trinh nữ t那n Thi Sơn Ca
28423.00 Trăng 迆a sao mờ Thanh H角
28420.00 Trăng thề Hằng Nga
28419.00 Trăng thề Female
28416.00 Trăng t角n tr那n h豕 phố Trường Vũ
28415.00 Trăng t角n tr那n h豕 phố Phương Diễm Hạnh
28414.00 Trăng t角n tr那n h豕 phố Lưu Hồng
28413.00 Trăng t角n tr那n h豕 phố Diệp Thanh Thanh
28410.00 Trăng sơn cước Nina Vina
28409.00 Trăng sơn cước Female
28408.00 Trăng sao Mạnh Đ足nh
28407.00 Trăng s芍ng vườn ch豕 Ý Lan
28406.00 Trăng s芍ng vườn ch豕 Hương Lan
28405.00 Trăng s芍ng vườn ch豕 Ánh Tuyết
28402.00 Trăng s芍ng đồi thông Hồng Tr迆c
28399.00 Trang nhật ký Nhã Thanh
28398.00 Trăng mờ b那n suối Thanh Tr迆c
28396.00 Trăng hờn tủi (tân cổ) Quốc Kiệt, Phương Huệ
28894.00 Vọng g芍c đ那m sương Vũ Tuấn
28893.00 Vọng g芍c đ那m sương Trường Vũ
28892.00 Vọng g芍c đ那m sương Tâm Đoan
28889.00 Vọng g芍c đ那m sương Giao Linh
28886.00 Vọng cổ buồn Như Quỳnh
28882.00 Với anh đ那m nay Dạ Nhật Yến
28918.00 Vợ tôi Mạnh Quỳnh
28913.00 Vợ thằng Dậu Thế Sơn, Phi Nhung
28881.00 Võ đông sơ (tân cổ) Kim Tử Long
28880.00 Vỗ c芍i trống cơm Mộng Ngọc
28859.00 Vịnh cây quạt Ý Lan
28858.00 Vĩnh biệt t足nh anh Female
28853.00 Vĩnh biệt Vũ Khanh
28831.00 V足 đ車 l角 em Phan Đ足nh T迄ng, Ngô Mai Trang
28823.00 V足 anh y那u em Nguyễn Thắng
28813.00 Vết thương t足nh y那u Ngọc Hương
28812.00 Vết thương long Huy Vũ
28810.00 Vết thương cuối c迄ng Mạnh Quỳnh
28809.00 Vết thương cuối c迄ng Man
28817.00 Vết th迄 tr那n lưng ngựa hoang Th芍i Châu
28814.00 Vết th迄 tr那n lưng ngựa hoang Đan Huy
28822.00 Về với y那u thương L那 Tâm
28821.00 Về với m芍i nh角 Vũ Tuấn
28820.00 Về với anh Huy Vũ
28819.00 Về với anh Đan Huy, Minh Nh赤
28818.00 Về với anh Bằng Kiều, Trần Thu H角
28799.00 Về qu那 ngoại Quang B足nh
28798.00 Về qu那 ngoại Ngọc Hồ, Tâm Đoan
28797.00 Về qu那 ngoại Mộng Thi
28793.00 Về miền tây Tuấn Vũ, Sơn Ca
28745.00 V角o hạ Elvis Phương
28726.00 Vầng trăng suy tư Phi Nhung
28728.00 Vầng trăng suy tư (tân cổ) Minh Vương, Thanh Hằng
28717.00 Vầng trăng đ那m trôi Mỹ Lệ
28714.00 Vầng trăng cô đơn Ngọc Sơn
28715.00 Vầng trăng cô đơn (tân cổ) Kim Tử Long
28711.00 Vắng n角ng Ngọc Hương
28707.00 Vắng b車ng người y那u Christiane L那
28705.00 Vắng b車ng em L那 To角n
28743.00 Vẫn y那u em muôn tr迄ng Quang Dũng
28742.00 Vẫn y那u Nguyễn Thắng
28741.00 Vấn vương Mỹ Tâm
28739.00 Vẫn mong em b那n anh Nguyễn Thắng
28735.00 Vẫn mãi y那u em Duy Mạnh
28733.00 Vẫn mãi cô dơn Đan Trường
28732.00 Vẫn l角 anh Phương Thanh
28680.00 Ươc mơ xa tầm tay Đ角m Vĩnh Hưng
28673.00 Ước mơ của tôi Cẩm Ly
28670.00 Ước hẹn Female
28669.00 Ước g足 Vân Quỳnh
28668.00 Ước g足 T迆 Quy那n
28667.00 Ước g足 Mỹ Tâm
28666.00 Ước g足 Đ足nh Tr赤
28664.00 Tuyết trắng Sỹ Ph迆, Philip Huy
28659.00 Tuyệt t足nh Lưu Hồng
28657.00 Tuyết rơi Quỳnh Lan
28654.00 Tuyết muộn Don Hồ
28652.00 Tuyết lạnh Lam Trường
28650.00 Tuyết hồng Đan Trường, Cẩm Ly
28647.00 T迆y ca Mạnh Q迄ynh
28646.00 T迆y ca Chế Linh
28641.00 T迆p liều lý tưởng Lâm Quốc H迄ng
28639.00 Tương tư n角ng ca sĩ (tân cổ) Kim Tử Long, Quế Trân
28643.00 Tự t足nh lý cây bông Tâm Đoan
28598.00 Tu l角 cội ph迆c t足nh l角 giây oan Th芍i Châu, Ái Vân
28597.00 Tự kh迆c ng角y sinh Minh Quân
28594.00 Từ khi vắng anh Hạ Vy
28593.00 Từ khi em đến Lương T迄ng Quang
28592.00 Từ khi c車 nhau Mỹ Lệ
28591.00 Từ khi biết em Tô Chấn Phong
28580.00 Từ giả m迄a đông Mỹ Tâm
28577.00 Từ độ xa người Nhã Thanh
28523.00 Tr車t dại Tâm Đoan
28522.00 Tr車t dại Hương Lan
28515.00 Trống vắng Thuỳ Dương
28512.00 Trống vắng Minh Nhi
28511.00 Trống vắng Diễm Li那n
28510.00 Trong t足nh y那u người ta n車i Tuấn Khang
28506.00 Trong tầm mắt đời Trường Vũ
28505.00 Trong tầm mắt đời Trường Duy
28504.00 Trong tầm mắt đời Man
28502.00 Trong tầm mắt đời Ho角i Nam
28497.00 Trong m角n đ那m Lâm Thuý Vân
28493.00 Trong cuộc t足nh ân hận Thi那n Kim
28490.00 Trống cơm Tiến Dũng
28489.00 Trống cơm Như Quỳnh, Thanh Tr迆c
28487.00 Trong 2 chọn 1 Trường Vũ
28518.00 Trọn kiếp đơn côi Nguyễn Hưng
28467.00 Triệu đo芍 hoa hồng T迆 Quy那n
28470.00 Triệu đ車a hoa hồng Gia Huy
28468.00 Triệu đ車a hoa hồng Ái Vân
28466.00 Tr豕o cao t谷 đau Trịnh Tuấn Vỹ
28464.00 Tr那n những niềm đau Đ角m Vĩnh Hưng
28463.00 Tr那n nhịp cầu tre Khả T迆, Bruce Đo角n
28449.00 Tr那n 4 v迄ng chiến thuật Trường Vũ
28448.00 Trâu ơi Quang Linh
28447.00 Trâu ơi Ái Vân
28445.00 Trầu cau Thanh Lan
28444.00 Trầu cau Man
28438.00 Trao em trọn t足nh y那u Bằng Kiều
28403.00 Trăng s芍ng đồi thông Trường Vũ
28425.00 Trăng về thôn dã Th芍i Châu, Mỹ Huyền
28391.00 Trăm năm đợi người Đan Huy
28389.00 Trăm mến ng角n thương Yến Vy
28365.00 Tr芍i tim t足nh si Nguyễn Hưng
28363.00 Tr芍i tim thổn thức T迆 Quy那n
28360.00 Tr芍i tim thôi hết cô đơn Johnny Dũng
28359.00 Tr芍i tim tật nguyền Nguyễn Khang
28357.00 Tr芍i tim rạn vở Lương T迄ng Quang
28355.00 Tr芍i tim phục sinh Lâm Nhật Tiến
28354.00 Tr芍i tim ngục t迄 Ngọc Lan
28353.00 Tr芍i tim ngục t迄 Đon Hồ
28351.00 Tr芍i tim nghiệt ngã Philip Huy
28350.00 Tr芍i tim m迄 lo角 Lý Hải
28347.00 Tr芍i tim mộng mơ Lý Hải
28343.00 Tr芍i tim lầm lỡ Thanh Thảo
28342.00 Tr芍i tim lầm lỡ Sỹ Đan
28337.00 Tr芍i tim lầm lỡ Huy Vũ
28333.00 Tr芍i tim không ngủ y那n Thanh H角
28332.00 Tr芍i tim không ngủ y那n Sisi Tiến Dũng
28331.00 Tr芍i tim không ngủ y那n Nhật Quân, Nini
28336.00 Tr芍i tim không ngủ y那n (tân cổ) Ngọc Huyền, Vũ Linh
28327.00 Tr芍i tim không ngủ y那n Bằng Kiều, Mỹ Linh
28326.00 Tr芍i tim không ngủ y那n Anh Tuấn, Thuỳ Dương
28319.00 Tr芍i tim hoang đường Minh Tuyết
28320.00 Tr芍i tim hoang đường C芍t Ti那n
28318.00 Tr芍i tim ho芍 đ芍 Ngọc B赤ch
28315.00 Tr芍i tim dại khờ Quang Dũng
28313.00 Tr芍i tim dại khờ Cardin
28306.00 Tr芍i tim bụi đường Bằng Kiều
28379.00 Trả lại tho芍ng mây bay Man
28378.00 Trả lại em y那u, kỹ vật cho em Thanh Lan
28377.00 Trả lại em y那u Trần Th芍i Ho角, Loan Châu
28375.00 Trả lại em Th芍i Châu
28374.00 Trả lại em Man
28373.00 Trả lại em Ho角ng Châu
28288.00 Trả em cay đắng mộng v角ng Duy Linh
28283.00 Tôn Tẫn giả đi那n (tân cổ) Minh Vương
28280.00 Tôi y那u Sơn Ca
28279.00 Tôi với trời bơ vơ Nhật Hạ
28277.00 Tôi với người đã qu那n Kh芍nh H角
28276.00 Tôi vẫn nhớ Trường Vũ
28273.00 Tôi vẫn nhớ Ngọc Hồ
28271.00 Tôi vẫn nhớ Kỳ Sơn
28270.00 Tôi vẫn nhớ Female
28269.00 Tôi vẫn không qu那n em Sỹ Đan, Ngọc Huệ
28268.00 Tôi vẫn cô đơn Mạnh Quỳnh
28265.00 Tôi trở về th角nh phố Gia Huy, Lâm Nhật Tiến
28264.00 Tội t足nh Quan Kim Thuỷ
28262.00 Tội t足nh Hồng Tr迆c
28213.00 T車c mây c角i lược Lam Trường
28212.00 T車c mây Ý Lan
28215.00 T車c mây sợi vắng sợi d角i Vũ Khanh, Ý Lan
28214.00 T車c mây sợi vắng sợi d角i Lâm Minh, Kh芍nh Lan
28223.00 T車 gi車 thôi bay Trần Th芍i Ho角
28210.00 T車c gi車 thôi bay Thi那n Kim
28203.00 T車c em đuôi g角 Kỳ Anh
28202.00 T車c em đuôi g角 Đan Huy
28208.00 T車c em đuôi g角 (tân cổ) Ngọc Huyền, Kim Tử Long
28201.00 T車c em chưa 迆a nắng h豕 Thuỷ Ti那n
28225.00 Tơ hồng Ho角ng Dũng
28224.00 Tơ hồng Female
28220.00 Tơ duy那n Tr迆c Quy那n
28222.00 Tơ duy那n (tân cổ) Tuấn Thanh, Phương HồngThuỷ
28221.00 Tơ duy那n (tân cổ) Ngọc Huyền, Linh Tâm
28197.00 T足nh y那u v角 thuỷ thủ Huy, Phi Phi
28160.00 T足nh y那u mang theo Nhật Tinh Anh
28153.00 T足nh y那u không muộn m角ng Nhật Tinh Anh, Kh芍nh Ngọc
28150.00 T足nh y那u không c車 lời Thuận Yến
28154.00 T足nh y那u kh車 qu那n Mỹ Lệ
28148.00 T足nh y那u đơn phương Mạnh Quỳnh
28146.00 T足nh y那u đến từ trong giả từ L那 Tr赤
28145.00 T足nh y那u đến từ trong giả từ Hồ Lệ Thu
27844.00 T足nh duy那n đầu năm Mai Tuấn, Yến Khoa
28140.00 T足nh y那u đam m那 Lam Trường
28139.00 T足nh y那u đã mất Thanh H角
28135.00 T足nh y那u c辰n đâu Duy Mạnh
28091.00 T足nh trong mưa Mạnh Quỳnh
28087.00 T足nh tr那n non cao Lucia Kim Chi
27955.00 T足nh ngang tr芍i Nhật Trung, La Sương Sương
28083.00 T足nh thứ nhất Châu Ho角ng Nhung
28082.00 T足nh thư của l赤nh Trish Asia 4
28081.00 T足nh thư của l赤nh Thế Sơn
28079.00 T足nh thư của l赤nh Gia Huy, Lâm Nhật Tiến,L那 Tâm
28078.00 T足nh thư của l赤nh Elvis Phương
28075.00 T足nh thôi x車t xa Vũ Sơn
28068.00 Tinh thôi x車t xa Tô Chấn Vũ
28074.00 T足nh thôi x車t xa Mỹ Tâm
28072.00 T足nh thôi x車t xa Lam Trường
28070.00 T足nh thôi x車t xa Châu Thanh, Kỳ Anh
28077.00 T足nh thôi x車t xa (tân cổ) Ngọc Huyền, Vũ Linh
28065.00 T足nh thơ Huy Vũ
28029.00 T足nh qu那 Kim Tử Long, Thanh Hằng
28028.00 T足nh quay g車t Nguyễn Khang
28026.00 T足nh quay g車t Đan Trường
28023.00 T足nh phụ Hải Lý
28021.00 T足nh phi那u lãng Thế Sơn, Loan Châu
28018.00 T足nh phai Tâm Đoan
28015.00 T足nh phai Linda Trang Đ角i
28014.00 T足nh phai Lam Trường
28011.00 T足nh ơi xin ngủ y那n Minh Tuyết
28007.00 T足nh ơi em chờ Vina Uyển My
28085.00 T足nh tiếc nuối Nguyễn Khang
28084.00 T足nh tiếc nuối Đ角m Vĩnh Hưng
28002.00 T足nh nồng say Tuấn Hưng, Thanh Thảo
28000.00 T足nh nồng ch芍y Female
27997.00 T足nh như ngọn nến Mỹ Tâm
27994.00 T足nh như mây kh車i Man
27958.00 T足nh ngh豕o Song Ca
27957.00 T足nh ngh豕o Mỹ Huyền
27954.00 T足nh ngăn đôi bờ Phi Nhung
27952.00 T足nh n角y Đ角m Vĩnh Hưng
27950.00 T足nh muộn Thế Sơn
27949.00 T足nh muộn Thanh Tr迆c
27946.00 Tỉnh mộng Ngọc Li那n
27945.00 T足nh m那nh mang Nguyễn Khương
27944.00 T足nh Mẹ Ngọc Sơn
27941.00 T足nh mãi c芍ch xa C芍t Ti那n, Andy Qu芍ch
27939.00 T足nh mãi b那n anh T迆 Quy那n
27937.00 T足nh mãi bay xa Kevin Khoa
27936.00 T足nh l迆a duy那n trăng Female
27932.00 T足nh lỡ Sisi Thanh Ly
27926.00 T足nh l赤nh H迄ng Cường
27923.00 T足nh lẽ b車ng T迆 Quy那n
27886.00 T足nh kh迆c chiều mưa Bằng Kiều, Trần Th芍i Ho角
27885.00 T足nh kh迆c buồn Vũ Khanh
27881.00 T足nh kh迆c buồn Đon Hồ
27876.00 T足nh không đổi thay Nguyễn Hưng
27871.00 T足nh hồng như mơ Cẩm Ly, Đan Trường
27870.00 T足nh hồng Thủy Ti那n&Lam Trường
27868.00 T足nh ho角i hương Ngọc Hạ
27864.00 T足nh giữa đôi bờ Vũ H角
27861.00 T足nh ghen Julie
27860.00 T足nh gần t足nh xa Ngọc Sơn
27858.00 T足nh em trao anh Nini&Vina Uyễn My
27855.00 T足nh em ngọn nến Mỹ Tâm
27853.00 T足nh em m迄a xuân Trường Huy
27852.00 T足nh em m迄a xuân Nhật Trung, La Sương Sương
28302.00 Tr芍i tim b那n lề Nguyễn Hưng
28301.00 Tr芍i tim b那n lề Hợp Ca
28299.00 Tr芍i tim ăn năn Thi那n Kim
28298.00 Trai thời nay Tốp Ca Nữ
28296.00 Trai t角i g芍i sắc Linh Tâm, Cẩm Thu
28295.00 Tr芍i mồng tơi Quốc Đại
28290.00 Tr芍i cấm t足nh y那u Johnny Dũng,Minh Tuyết
28287.00 Tr芍ch người trong mộng (tân cổ) Minh Vương
28436.00 Trả nợ t足nh xa Thuỳ Dương
28435.00 Trả nợ t足nh xa Nguyễn Hưng, Lưu B赤ch
28432.00 Trả nợ t足nh xa Mai Huyền, Y Phương
28429.00 Trả nợ t足nh xa Diễm Lien
28428.00 Trả nợ người ta Quốc Đại
28427.00 Trả nhau ng角y th芍ng củ (tân cổ) Lương Tuấn
28385.00 Trả lại thời gian Yến Vy
28384.00 Trả lại thời gian Phi Nhung
28382.00 Trả lại thời gian Hồng Tr迆c
28380.00 Trả lại tho芍ng mây bay Tuấn Ngọc
28261.00 Tội t足nh Hạ Vy
28260.00 Tôi t足m lại một m迄a xuân Lệ Thu
28259.00 Tôi sẽ đưa em về Vũ Khanh
28258.00 Tôi ơi đừng tuyệt vọng Lệ Thu
28257.00 Tôi nhớ t那n anh Trish
28255.00 Tội nghiệp thân anh Lâm Nhật Tiến
28254.00 Tôi ng角n năm vẫn đợi Lam Trường
28253.00 Tôi ng角n năm đợi Tr迆c Lam& Tr迆c Linh
28251.00 Tôi ng角n năm đợi Hồng Ngọc
28250.00 Tôi muốn qu那n người Vũ Khanh
28244.00 Tôi đưa em sang sông Tuấn Vũ
28242.00 Tôi đưa em sang sông Man
28241.00 Tôi đưa em sang sông Hương Lan
28240.00 Tôi đi t足m lại một m迄a xuân Lệ Thu
28239.00 Tôi đi giửa trời bơ vơ Trần Thu H角
28238.00 Tôi đi giửa ho角ng hôn Man
28231.00 Tôi chưa c車 m迄a xuân Nguyễn Hưng
28230.00 Tôi chưa c車 m迄a xuân Mạnh Quỳnh
28229.00 Tôi b芍n đường tơ Tuấn Vũ
28196.00 T足nh y那u v角 thân thể H迄ng Cường, Mai Lệ Huyền
28195.00 T足nh y那u v角 giọt nước mắt Uy那n Trang
28192.00 T足nh y那u trả lại trăng sao Quan Kim Thuỷ
28191.00 T足nh y那u trả lại trăng sao Nguyễn Hưng
28189.00 T足nh y那u trả lại trăng sao Mạnh Đ足nh
28182.00 T足nh y那u ơi trả lại trăng sao Ho角ng Oanh
28174.00 T足nh y那u như b車ng mây Kh芍nh Ly
28171.00 T足nh y那u ngăn c芍ch cho em Huy Tâm, Giao Linh
28168.00 T足nh y那u m迄a xuân Sỹ Đan
28165.00 T足nh y那u mờ khuất Lili Huệ
28162.00 T足nh y那u mắt nai Lam Trường
28127.00 T足nh y那u Kiều Nga
28118.00 T足nh xuân Mạnh Đ足nh
28117.00 T足nh xuân Hợp Ca
28126.00 T足nh xưa xa rồi Kh芍nh H角
28125.00 T足nh xưa vụng dại Yến Vy
28123.00 T足nh xưa vụng dại Trường Vũ
28113.00 T足nh x車t xa thôi L那 Quang
28108.00 T足nh xa khuất Phương Thanh
28107.00 T足nh xa khuất Nguyễn Khương
28104.00 T足nh vỗ c芍nh bay Man
28102.00 T足nh v角o thu Trịnh Nam Sơn
28101.00 T足nh vẫn thiết tha Tuấn Ngọc
28095.00 T足nh tuổi ô mai Mộng Ngọc
28096.00 T足nh tuổi ô mai Tâm Đoan
28064.00 T足nh thơ Đ角m Vĩnh Hưng
28062.00 T足nh thi那n lý Tuấn Dũng, Trung H角nh
28056.00 T足nh thắm duy那n qu那 Mạnh Đ足nh, Sơn Tuyền
28060.00 T足nh thắm duy那n qu那 (tân cổ) Ch赤 Tâm, Hương Lan
28059.00 T足nh thắm duy那n qu那 (tân cổ) Châu Thanh, Cẩm Ti那n
28049.00 T足nh sương kh車i Phương Thanh
28046.00 T足nh si T迆 Quy那n
28044.00 T足nh si Thanh H角
28043.00 T足nh si Th芍i Thảo
28042.00 T足nh si Ngọc B赤ch
28036.00 T足nh sầu Lili Huệ
28030.00 T足nh qu那 hương Cao Minh
27996.00 T足nh như mây kh車i (tân cổ) Kim Tử Long
27992.00 T足nh như giấc mộng tan Minh Tuyết
27990.00 T足nh như cơn gi車 La Sương Sương
27988.00 T足nh như chiếc l芍 Vân Quang Long
27983.00 T足nh nhỏ mau qu那n Ngọc Sơn
27982.00 T足nh nhỏ mau qu那n Ngọc Hồ
27981.00 T足nh nhỏ mau qu那n Kh芍nh Ho角ng
27979.00 T足nh nhỏ mau qu那n Hạ Vy
27987.00 T足nh nhỏ mau qu那n (tân cổ) Minh Vương,Thanh Hằng
27971.00 T足nh nhạt phai Đon Hồ
27969.00 T足nh ngở trăm năm Lương T迄ng Quang, T迆 Quy那n
27964.00 T足nh nghĩa đôi ta Huyền Châu
27963.00 T足nh nghĩa đôi ta Giao Linh
27922.00 T足nh lẽ b車ng Cẩm Ly
27914.00 T足nh lầm lỡ Nguyễn Khang
27912.00 T足nh lầm lỡ Ngọc Lan
27919.00 T足nh l角 sợi tơ Loan Châu
27910.00 T足nh l角 giấc mơ Kh芍nh H角
27906.00 T足nh kỹ nữ Mạnh Quỳnh
27905.00 T足nh kỹ nữ Man
27903.00 T足nh kh迆c thứ nhất Trần Đức
27901.00 T足nh kh迆c thứ nhất L那 Uy那n
27900.00 T足nh kh迆c th芍ng s芍u Kh芍nh H角
27899.00 T足nh kh迆c m迄a xuân Tuấn Ngọc
27898.00 T足nh kh迆c m迄a xuân Đinh Ngọc
27896.00 T足nh kh迆c m迄a đông Nhật Trung
27893.00 T足nh kh迆c đoạn trường Trường Vũ
27892.00 T足nh kh迆c đ那m trăng Ngọc Hương
27889.00 T足nh kh迆c cho em Như Quỳnh, Loan Châu
27888.00 T足nh kh迆c cho em Bruce Đo角n, Anh Thư
27850.00 T足nh em mãi trao Thu Minh
27849.00 T足nh em l角 đại dương Duy Mạnh
27845.00 T足nh em biển rộng sông d角i Quang L那
27839.00 Tinh đơn phương 2 Lam Trường
27840.00 T足nh đơn phương 2 Huy Vũ
27836.00 T足nh đơn phương Lam Trường
27834.00 T足nh đơn phương Huy Vũ
27833.00 T足nh đơn phương Đan Trường
27832.00 T足nh đơn phương Đan Huy
27829.00 T足nh đơn côi Minh Tuyết
27826.00 T足nh đời tay trắng Trường Vũ
27824.00 T足nh đời nghệ sỹ Đ角m Vĩnh Hưng
27817.00 T足nh đời Thi那n Kim
27816.00 T足nh đời Thanh Tuyền
27811.00 T足nh đời Man
27807.00 T足nh đẹp như mơ Man
27803.00 T足nh đẹp m迄a chôm chôm Đ足nh Văn
27802.00 T足nh đẹp m迄a chôm chôm Cao Thanh
27805.00 T足nh đẹp m迄a chôm chôm (tân cổ) Thanh Nam,Thanh Kim Huệ
27800.00 T足nh đẹp Thanh Tr迆c, Gia Huy
27799.00 T足nh đến tr芍i tim Hải Mi
27797.00 T足nh đến rồi đi Thanh Tr迆c
27787.00 T足nh đầu t足nh cuối Quang Dũng
27785.00 T足nh đầu t足nh cuối Man
27782.00 T足nh đầu t足nh cuối Đon Hồ
27781.00 T足nh đầu phố củ (tân cổ) Kim Tử Long
27778.00 T足nh đầu một thời 芍o trắng Diễm Li那n
27776.00 T足nh đầu kh車 phai Lâm Thuý Vân
27740.00 T足nh c車 như không Mai Lệ Huyền, Ánh Minh
27737.00 T足nh cờ gặp nhau Ho角i Nam
27731.00 T足nh cờ Phi Nhung
27730.00 T足nh cờ Ngọc B赤ch
27728.00 T足nh cờ Minh Nhi
27726.00 T足nh cờ Huy Sơn, Huy Nhật
27721.00 T足nh cho không biếu không Nguyễn Hưng, Kỳ Duy那n
27719.00 T足nh cho không biếu không Man
27722.00 T足nh cho không biếu không T迆 Quy那n
27713.00 T足nh chết theo m迄a đông Bruce Đo角n
27711.00 T足nh ch角ng ý thiếp Y Vân, Hương Lan
27709.00 T足nh ch角ng ý thiếp Thanh Tuyền
27671.00 T足nh bọt nước Quốc Đại
27675.00 T足nh bơ vơ Tuấn Vũ
27673.00 T足nh bơ vơ Bruce Đo角n, Giao Linh
27676.00 T足nh bơ vơ (tân cổ) Ch赤 Tâm, Hương Lan
27670.00 T足nh biển (tân cổ) Vũ Luân, Thanh Huệ
27661.00 T足nh băng gi芍 Nguyễn Khương
27657.00 T足nh bạn Phương Uy那n
27656.00 T足nh bạn Phương H迄ng
27655.00 T足nh bạn Lam Trường
27654.00 T足nh bạc Ngọc Hồ
27653.00 T足nh anh vẫn như thế Nhật Tinh Anh
27652.00 T足nh anh ngọn nến Anh T迆
27651.00 T足nh anh l赤nh chiến Trường Vũ
27648.00 T足nh anh Ho角ng Nam
27646.00 T足nh 2000 Đ角m Vĩnh Hưng
27645.00 T足nh Vpop
27644.00 T足nh Thanh Tr迆c
27641.00 T足nh Nguyễn Khang
27592.00 Tiếng xưa Thanh Thuý
27590.00 Tiếng xưa Ngọc Đại
27587.00 Tiếng vỹ cầm Minh Tuyết
27585.00 Tiếng thời gian L那 Dũng
27582.00 Tiếng s車ng biển T角i Linh, Mộng Na
27580.00 Tiếng s芍o thi那n thai Thanh Tr迆c
27577.00 Tiếng s芍o thi那n thai Kh芍nh H角, Thuỳ Anh, Lưu B赤ch
27575.00 Tiếng s芍o thi那n thai Christiane L那, L那 Tr赤
27574.00 Tiếng s芍o Cẩm Ly
27571.00 Tiếng rao Ngọc B赤ch
27569.00 Tiếng rao Huỳnh Phong Điền
27566.00 Tiếng mưa buồn Ngọc Lan
27565.00 Tiếng l辰ng xao động Mỹ Tâm
27564.00 Tiếng l辰ng nỉ non Thanh Huyền
27532.00 Tiếng chuông gi芍ng sinh C芍t Ti那n
27531.00 Tiếng chim quy那n Cẩm Ly
27529.00 Tiếng ca đ車 về đâu Lâm Gia Minh
27598.00 Tiến tho芍i lưỡng nan Bảo Ph迆c
27595.00 Tiễn người đi Giao Linh
27526.00 Tiễn em nơi phi trường Man
27523.00 Tiễn đưa Y Lan
27521.00 Tiễn đưa Tiến Long
27517.00 Tiễn đưa Lâm H迄ng
27515.00 Tiễn đưa Hồng Tr迆c
27514.00 Tiễn đưa Đ角m Vĩnh Hưng
27513.00 Tiển bước sang ngang Kiều Nga
27510.00 Tiễn biệt Tuấn Vũ
27509.00 Tiễn biệt Quốc Đại
27469.00 Thuyển hoa ( tân cổ) Kim Tử Long, Hương Thuỷ
27460.00 Thuyền giấy chiều mưa (tân cổ) Linh Tâm, Ngọc Huệ
27458.00 Thuý đã đi rồi Nguyễn Hưng
27432.00 Thương về xứ Huế Thuỳ Dương
27431.00 Thương về xứ Huế Mỹ Lệ
27430.00 Thương về v迄ng hoả tuyến Hồng Tr迆c
27429.00 Thương về qu那 tôi Mạnh Đ足nh
27427.00 Thương về Phan Rang (tân cổ) Lương Trần
27422.00 Thương về miền Trung Quang L那
27420.00 Thương về miền Trung Kh芍nh Ho角ng
27419.00 Thương về miền Trung Hồng Tr迆c
27418.00 Thương về miền đông bi那n giới Trường Vũ
27386.00 Thương lắm qu那 anh (tân cổ) Thanh Thuý
27384.00 Thương ho角i ng角n năm Phương Diễm Hạnh
27383.00 Thương ho角i ng角n năm Đ角m Vĩnh Hưng
27379.00 Thương hận Chế Linh
27376.00 Thương đời hoa Hằng Nga
27374.00 Thương chiếc 芍o b角 ba Phi Nhung
27371.00 Thương 芍o b角 ba Cẩm Ly
27368.00 Thương ai Lưu Hồng
27367.00 Thương Ý Lan
27434.00 Thưở y那u nhau (tân cổ) Phương Hồng Thuỷ
27433.00 Thưở y那u nhau (tân cổ) Lệ Thuỷ
27349.00 Thưở 20 Mỹ Tâm
27362.00 Thưở ban đầu Mộng Thi
27361.00 Thưở ban đầu Bruce Đo角n
27360.00 Thưở ban đầu Alan Ái
27365.00 Thưở ban đầu (tân cổ) Kim Tử Long, Ngọc Huyền
27345.00 Thu h芍t cho người Việt Dũng
27341.00 Thư gửi người buồn xa Hồng Tr迆c
27339.00 Th迆 đau thương Kenny Th芍i
27338.00 Thư cuối Vân Quang Long
27330.00 Thu ca Nguyễn Hưng
27324.00 Thoi tơ Ý Lan
27322.00 Thôi ta xa nhau Man
27317.00 Th車i đời Tuấn Vũ
27314.00 Th車i đời Nguyễn Hưng, Đon Hồ
27312.00 Th車i đời Kh芍nh Ho角ng
27309.00 Thôi anh hãy về Thanh Thuý, Anh T迆
27306.00 Thôi anh hãy về Lam Trường, Thu Phương
27304.00 Thôi anh hãy về Female
27773.00 T足nh đầu chưa nguôi Trịnh Nam Sơn
27771.00 T足nh đầu chưa nguôi Man
27770.00 T足nh đầu chưa nguôi Ho角i Vũ
27769.00 T足nh đầu Purity
27768.00 T足nh đầu Dức Hải
27766.00 T足nh đắng lý khổ qua Tâm Đoan
27765.00 T足nh đắng lý khổ qua Nhã Thanh
27761.00 T足nh dại khờ Trường Vũ
27789.00 T足nh đã vụt bay Tuấn Ngọc
27767.00 T足nh đã nhạt mờ Nguyễn Thắng
27762.00 T足nh đã lãng qu那n C芍t Ti那n
27757.00 T足nh cuồng si Huy Tâm
27755.00 T足nh cuồng say Andy Qu芍ch
27753.00 T足nh cuồng đi那n Loan Châu
27707.00 T足nh ch角ng ý thiếp Hồng Tr迆c
27705.00 T足nh cha Nhã Thanh
27703.00 T足nh cha Ngọc Hồ
27702.00 T足nh cha Đặng Trường Ph芍t
27701.00 T足nh cây v角 đất Tâm Đoan
27700.00 T足nh cây v角 đất Hạ Vy
27699.00 T足nh cay đắng Johnny Dũng
27687.00 T足nh câm Duy Linh
27698.00 T足nh ca tr那n l迆a Mạnh Quỳnh, Thuý Hằng
27694.00 T足nh ca muôn thưở Man
27692.00 T足nh ca muôn đời Female
27684.00 T足nh ca chim đa đa Phi Nhung
27683.00 T足nh ca Alisan Th芍i Doanh Doanh
27682.00 T足nh ca Sơn Ca
27680.00 T足nh ca Hợp Ca
27679.00 T足nh buồn trong mưa Thế Sơn
27678.00 T足nh buồn đ那m mưa (tân cổ) Linh Tâm, Ngọc Tram
27677.00 T足nh buồn Nhật Trường
27640.00 T足nh Christiene L那
27634.00 T足m về phố xưa Hợp Ca
27632.00 T足m về ng角y hôm qua Phan Đ足nh T迄ng
27626.00 T足m về chốn củ Loan Châu, Tr迆c Linh, Tr迆c Lam
27621.00 T足m lại lần nữa Vũ Quốc Việt
27616.00 T足m em nơi đâu (tân cổ) Châu Thanh, Cẩm Ti那n
27611.00 T足m đâu giấc mơ Mỹ Tâm
27610.00 T足m đâu Tuấn Ngọc
27604.00 T足m bạn bốn phương Th芍i Châu
27602.00 Tiểu cô nương Mạnh Đ足nh
27561.00 Tiếng h辰 miền nam Female
27560.00 Tiếng h芍t với cung đ角n Elvis Phương, Duy Quang
27559.00 Tiếng h芍t từ nhịp tim T迆 Quy那n, Loan Châu
27558.00 Tiếng h芍t tr芍i tim Hợp Ca
27556.00 Tiếng h芍t sao đ那m Vũ Khanh
27554.00 Tiếng h芍t nữa vời Thanh H角
27553.00 Tiếng h芍t nữa vời Female
27552.00 Tiếng h芍t Mường Luông Trường Vũ
27551.00 Tiếng h芍t Mường Luông Phi Nhung
27550.00 Tiếng h芍t hậu phương Female
27547.00 Tiếng h芍t chim đa đa Vũ Sơn
27546.00 Tiếng h芍t chim đa đa Tuấn Châu
27545.00 Tiếng h芍t chim đa đa Trường Vũ
27544.00 Tiếng h芍t chim đa đa Tr迆c Quy那n
27540.00 Tiếng h芍t chim đa đa Đon Hồ
27548.00 Tiếng h芍t chim đa đa (tân cổ) Thanh Thanh
27538.00 Tiếng gi車 xôn xao T迆 Quy那n, Huy Vũ
27534.00 Tiếng dân ch角i Johnny Dũng, Mạnh Đ足nh
27507.00 Tiễn biệt Kỳ Vương, Mỹ H角o
27504.00 Tiễn bạn l那n đường Lam Trường
27502.00 Tiễn anh trong mưa Christiane L那
27497.00 Tiếc thương Diễm Li那n, Lây Minh
27493.00 Tiếc thu Hoạ Mi
27490.00 Tiếc nuối Ý Lan
27487.00 Tia nắng dưới mưa T迆 Quy那n
27481.00 Thuyền xa bến đổ Ngọc Hồ
27480.00 Thuyền xa bến đổ Mộng Ngọc
27479.00 Thuyền xa bến đổ Hạ Vy
27476.00 Thuyền viễn xứ Duy Hạnh
27475.00 Thuyền viễn xứ Christiane L那
27474.00 Thuyền trăng Anh T迆
27472.00 Thuyền t足nh tr那n sông Đon Hồ, Ngọc Huệ
27467.00 Thuyển hoa Ngân Tuấn, Trinh Trinh
27466.00 Thuyển hoa Khả T迆, Bruce Đo角n
27462.00 Thuyền hoa Công Th角nh, Lynn
27468.00 Thuyền hoa ( tân cổ) Linh Tâm, T角i Linh
27417.00 Thương về miền đất lạnh (tân cổ) Minh Vương
27414.00 Thương về Mẹ Huế Mỹ Huyền
27412.00 Thương t足nh nhân Ho角i Nam
27410.00 Thương sao điệu m迆a Lâm Thol (tân cổ) Châu Thanh
27409.00 Thương sao chiếc n車n b角i thơ = Dang dở Trường Vũ
27406.00 Thương nhớ trong mưa Ngọc B赤ch
27405.00 Thương nhớ qu那 nh角 Phi Nhung
27399.00 Thương nhau trọn đời Mạnh Quỳnh
27398.00 Thương nhau ng角y mưa Tuấn Ngọc, Th芍i Thảo
27396.00 Thương nhau ng角y mưa L那 Tr赤
27394.00 Thương nhau ng角y mưa Lâm Thuý Vân
27393.00 Thương nhau m迄a h豕, kh車c nhau m迄a đông Lâm Nhật Tiến,
27391.00 Thương nhau lý tơ hồng Nhã Thanh
27390.00 Thương một người ở xa Mạnh Quỳnh
27389.00 Thương một người Ý Lan
27355.00 Thưở ấy c車 em Trần Th芍i Ho角
27347.00 Thung lũng hồng Ngọc B赤ch
27346.00 Thung lũng hồng Kh芍nh Ly
27455.00 Thư xuân hải ngoại Gia Huy
27450.00 Thu v角ng tr那n lối Ngọc Hu那
27449.00 Thu v角ng Thanh Lan
27447.00 Thu v角ng Hồng Nhung
27445.00 Thu ước nguyện Châu Thanh, Ngân Huệ
27442.00 Thu sầu, lạy trời con được b足nh y那n Ý Lan
27436.00 Thu quyến rũ Tuấn Ngọc
27333.00 Thư cho người con g芍i th角nh đô Tuấn Vũ
27302.00 Thôi anh cứ đi Ho角ng Châu
27299.00 Thôi Mạnh Quỳnh
27297.00 Thôi Đinh Ngọc
27295.00 Tho芍t ly Quốc Dũng
27292.00 Tho芍ng một giấc mơ Tâm Đoan
27291.00 Tho芍ng mây bay Thảo My
27290.00 Tho芍ng mây bay Th芍i Châu
27327.00 Thơ thẩn Chế Phong
27321.00 Thôi ta chia tay Vân Quang Long
27326.00 Thơ ngây Dạ Nhật Yến
27276.00 Thiệp hồng b芍o tin Trường Vũ
27271.00 Thi那n thần mủ đỏ H迄ng Cường
27266.00 Thi那n duy那n tiền định Quang B足nh, Trang Thanh Lan
27265.00 Thi那n duy那n tiền định Philip Huy, Shayla
27260.00 Thi那n đường t足nh y那u Tuấn Anh, Ho角ng Trâm, Sỹ Đan
27256.00 Thi那n đường mong manh Phương Thanh
27255.00 Thi那n đường mong manh Đan Trường
27253.00 Thi那n đường l角 đây Tốp Ca Nữ
27250.00 Thi那n đ角ng không xa Đon Hồ, Thanh H角
27287.00 Thị trấn m迄 sương Hương Thuỷ
27285.00 Th足 thầm m迄a xuân T迆 Quy那n
27284.00 Th足 thầm m迄a xuân Thanh Thảo
27283.00 Th足 thầm m迄a xuân Sisi Thanh Ly
27282.00 Th足 thầm m迄a xuân Ngọc Thuý
27281.00 Th足 thầm m迄a xuân Ngọc Huệ
27278.00 Th足 thầm m迄a xuân Bảo Hân
27244.00 Th那m một đoạn buồn Lâm Gia Minh
27245.00 Thế rồi một m迄a h豕 Hồng Tr迆c
27243.00 Thế giới t足nh ca Nguyễn Khang
27240.00 Thế giới h角o hoa Man
27239.00 Thầy tôi Phương Quang, Hoa Phượng
27178.00 Th芍ng 9 d辰ng song Vũ Khanh
27176.00 Thần đi那u đại hiệp Minh Tuyết, Lam Trường
27174.00 Thần đi那u đại hiệp Johnny Dũng, Hạ Vy
27173.00 Thân con g芍i kiếp con trai Johnny Dũng, Hạ Vy
27171.00 Thầm ước Tâm Đoan
27169.00 Thầm th足 Kh芍nh Ly, Elvis Phương
27166.00 Thầm mong anh về Lucia Kim Chi
27165.00 Thầm mong Cẩm Ly
27164.00 Thầm lặng (tân cổ) Kim Tử Long
27163.00 Thầm k赤n Mạnh Đ足nh, Như Quỳnh
27235.00 Th角 trắng th角 đen Nguyệt Thanh
27234.00 Th角 trắng th角 đen Khả T迆
27224.00 Tha thứ một lần Đ角m Vĩnh Hưng
27220.00 Th角 rằng anh n車i Lâm Thuý Vân
27135.00 T角u đ那m năm củ Duy Kh芍nh, Phương Hồng Quế
27140.00 T角u đ那m năm củ (tân cổ) Trọng Ph迆c
27122.00 T芍t nước đầu đ足nh Elvis Phương, Ái Vân
27119.00 Tất cả l角 âm nhạc Bảo Hân, Thi那n Kim
27103.00 Tango t足nh Loan Châu
27102.00 Tango say Ái Vân
27101.00 Tango mong chờ Dạ Nhật Yến
27098.00 Tango dĩ vãng Female
27097.00 Tặng nhau đ車a hồng Mỹ Lan
27114.00 Tan vỡ Trịnh Nam Sơn
27112.00 Tan vỡ Ngọc Lan
27111.00 T角n tro Đ角m Vĩnh Hưng
27108.00 Tan t芍c Female
27013.00 Tấm thẻ b角i Thanh Thuý
27009.00 Tâm sự với anh L那 Chi
27008.00 Tâm sự với anh Female
26969.00 Tấm ảnh không hồn Sơn Tuyền
26967.00 Tấm ảnh không hồn Mạnh Quỳnh
26963.00 Tại sao Diễm Li那n
27134.00 Tạ từ trong đ那m Trường Vũ
27133.00 Tạ từ trong đ那m Thanh Tuyền
27132.00 Tạ từ trong đ那m Phương Dung,Băng Tâm
27130.00 Tạ từ trong đ那m Man
27129.00 Tạ từ trong đ那m Lâm Gia Minh
27128.00 Tạ từ trong đ那m Chế Linh
27127.00 Tạ từ trong đ那m Bruce Đo角n
27125.00 Tạ từ Thu H角
27126.00 Tạ từ (tân cổ) Minh Vương
27120.00 Tạ t足nh Hoạ Mi
27116.00 Tạ ơn con g芍i Mạnh Quỳnh
27115.00 Tạ ơn Kiều Nga
26966.00 Ta mang ơn em Duy Mạnh
26961.00 Ta đâu c車 say Duy Mạnh
26960.00 Ta chẳng c辰n ai Thanh Thảo
26959.00 Ta chẳng c辰n ai Phương Thanh
26958.00 Ta chẳng c辰n ai Như Hồng
26914.00 S車ng cuộn Quốc Hung, Ngọc Anh
26912.00 S車ng Mỹ Tâm
26928.00 Sơn nữ ca L那 To角n
26911.00 Sớm mai thức dậy Trio 666
26910.00 Sớm chồng Tâm Đoan
26930.00 Số phận Đ角m Vĩnh Hưng
26898.00 Sẽ không bao giờ y那u Nguyễn Thắng
26895.00 Se chỉ luồn kim Tr迆c Lam, Tr迆c Linh
26893.00 Say v角 lầm Dương Triều Vũ, Trịnh Lam
26890.00 Say m那 cung đ角n Layminh
26888.00 Say Nguyễn Hưng
26886.00 Sầu vương kh車i mây Kh芍nh H角
26846.00 Sao vẫn c辰n y那u Lương T迄ng Quang
26843.00 Sao rơi tr那n biển Mạnh Quỳnh
26840.00 Sao qu芍 mềm long Nguyễn Thắng
26837.00 Sao nỡ đ角nh qu那n Johnny Dũng
26835.00 Sao nhắn nhằm m芍y anh Lâm Chấn Huy, Vĩnh Thi那n Kim
26822.00 Sao em nở vội lấy chồng Th芍i Châu
26821.00 Sao em nở vội lấy chồng Hương Lan
26823.00 Sao em nở vội lấy chồng (tân cổ) Linh Tâm,Ngọc Trâm
26838.00 Sao nỡ vô t足nh Quang L那
26784.00 Sao anh chẳng đến Minh Tuyết
26781.00 Sang rừng Hợp Ca
26779.00 Sang ngang Ngọc Lan
26777.00 Sang ngang Man
26782.00 Sân khấu buồn Thuỳ Dương
26773.00 S芍m hối Tuấn Ngọc
26763.00 S角i G辰n thứ 7, hai m迄a mưa Nay Dũng, Băng Tâm
26762.00 S角i G辰n thứ 7 Bảo Tuấn
26758.00 S角i G辰n ơi vĩnh biệt Kh芍nh H角
26756.00 S角i G辰n niềm nhớ không t那n Kh芍nh Ly
26748.00 Sắc m角u t足nh y那u C芍t Ly
26747.00 Sắc m角u Thi那n Kim
26776.00 Sa mưa giông (tân cổ) Kim Tử Long
26770.00 Sa mạc t足nh y那u Lili Huệ
26769.00 Sa mạc t足nh y那u Kh芍nh H角
26739.00 Bốn M角u Áo Như Quỳnh,Tr迆c Lam,Loan Châu
26737.00 Ru t足nh Tuấn Ngọc
26736.00 Ru t足nh Quang Dũng
26735.00 Ru t足nh Kh芍nh Ly
26677.00 Rua ta ngậm ng迄i Ý Lan
26720.00 Ru nữa vầng trăng Mỹ Tuyền
26718.00 Ru nữa vầng trăng Đặng Trường Ph芍t
26722.00 Ru nữa vầng trăng (tân cổ) Linh Tâm, Thanh Ngân
26694.00 Ru lại câu h辰 Tường Nguy那n, Phi Nhung
26692.00 Ru lại câu h辰 Tâm Đoan
26690.00 Ru kh迆c t角n phai Trần Th芍i Ho角
27230.00 Thật l辰ng y那u em Đăng Khôi
27228.00 Thật l辰ng em chẳng muốn như thế Uy那n Trang
27226.00 Thật l辰ng Lưu Ch赤 Vỹ
27219.00 Thao thức một miền qu那 (tân cổ) Phượng Hằng
27210.00 Th角nh phố vắng anh Thanh Lam
27206.00 Th角nh phố sau lưng Chế Linh
27203.00 Th角nh phố mưa bay Kỳ Vương
27205.00 Th角nh phố mưa bay (tân cổ) Minh Vương
27194.00 Th角nh phố buồn Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
27196.00 Th角nh phố buồn (tân cổ) Ch赤 Tâm, Hương Lan
27187.00 Th芍ng s芍u trời mưa Julie
27183.00 Thằng cuội Mạnh Đ足nh
27177.00 Th芍ng 9 d辰ng song Tr迆c Quỳnh
27216.00 Th角 như giọt mưa (tân cổ) Ch赤 Tâm, Hương Lan
27186.00 Th角 ngh豕o m角 c車 nhau Lưu Ch赤 Vỹ
27185.00 Th角 ngh豕o c辰n hơn Lưu Gia Bảo
27158.00 Th角 l角m hạt mưa bay Ninh C芍t Loan Châu
27157.00 Th角 l角m hạt mưa bay Ngọc Huệ
27154.00 Th角 giết người y那u Trường Vũ
27152.00 Th角 đừng y那u nhau Ngọc Hồ
27149.00 Th角 anh n車i một lời Ho角ng Châu
27148.00 Tết đến rồi Nh車m Sắc M角u
27146.00 Tay trong tay Alan Ái
27141.00 T角u về qu那 hương Bruce Đo角n, Hải Lý
27139.00 T角u đ那m năm củ, đ辰 chiều Tuấn Vũ, Sơn Tuyền
27005.00 Tâm sự người l赤nh trẻ Tuấn Vũ
27003.00 Tâm sự người l赤nh trẻ Chế Linh,Phương Vũ
27004.00 Tâm sự người l赤nh trẻ Man
27002.00 Tâm sự người l赤nh trẻ Bảo Tuấn
26994.00 Tâm sự đời tôi Phi Nhung
26991.00 Tâm sự của em Mạnh Quỳnh, Khả T迆
26990.00 Tâm sự của anh Duy Quang, Sơn Ca
26986.00 Tâm hồn xao động Phi Nhung
26983.00 Tâm hồn xao động Đan Trường
26981.00 Tâm hồn cô đơn Th芍i Châu
26980.00 Tâm hồn cô đơn Lâm Nhật Tiến, Gia Huy
26979.00 Tâm hồn cô đơn Kh芍nh Ho角ng
26978.00 T芍m điệp kh迆c Thanh Tuyền
26977.00 Tấm C芍m Ái Vân, Thanh Tuyền
26975.00 Tạm biệt nơi phi trường Th芍i Hiền
26974.00 Tạm biệt chim 谷n Ngọc B赤ch
26957.00 Ta chẳng c辰n ai Đức Tr赤
26955.00 T角 芍o Noel Trường Vũ
26954.00 T角 芍o cưới Quang L那
26953.00 T角 芍o cưới Mạnh Quỳnh
26952.00 T角 芍o cưới Ho角i Nam
26947.00 Sương trắng miền qu那 ngoại Quốc Tuấn
26944.00 Sương phủ đường khuya Hồng Tr迆c
26942.00 Sương lạnh chiều đông Mạnh Quỳnh
26940.00 Sương đ那m Mỹ Tâm
26939.00 Suối vắng Thanh H角
26936.00 Suối t車c Châu Hạ
26934.00 Suối lệ xanh Tuấn Ngọc
26933.00 Sunday buồn Bảo Hân, Như Loan
26925.00 S車ng về đâu Cẩm Vân
26924.00 S車ng ước g足 Mỹ Tâm
26923.00 Sống trong ph迆t giây Nguyễn Thắng, T迆 Quy那n
26919.00 Sông qu那 1 Ho角i Nam
26917.00 Sông nước qu那 tôi (tân cổ) Út Bạch Lan
26884.00 Sầu t赤m thiệp hồng Trường Vũ, Hồng Tr迆c
26883.00 Sầu t赤m thiệp hồng Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
26882.00 Sầu t赤m thiệp hồng Quốc Đại, Cẩm Ly
26878.00 Sau rừng Phi Nhung
26877.00 Sầu ri那ng Nguyễn Sơn
26872.00 Sau ng角y h角nh quân Mạnh Quỳnh
26870.00 Sau một t足nh y那u Trần Tâm
26868.00 Sau một lần n車i dối Ho角ng Châu
26867.00 Sầu lẽ b車ng, đôi b車ng, lẽ b車ng Tuấn Vũ,Tr迆c Mai
26864.00 Sầu lẽ b車ng Ngọc Đại
26863.00 Sầu lẽ b車ng Duy Kh芍nh
26862.00 Sau lần mỏi gối Phi Nhung
26861.00 Sau lần hẹn cuối Trường Vũ
26860.00 Sau lần hẹn cuối Thuý Hằng
26855.00 Sầu đông Nguyễn Hưng
26854.00 Sầu đông Ngọc Huệ
26813.00 Sao em l芍nh mặt Mai Lệ Huyền
26808.00 Sao đổi ngôi T角i Linh, Đ足nh Văn
26810.00 Sao đổi ngôi (tân cổ) Kim Tử Long
26804.00 Sao đ角nh xa em Ngọc Huệ
26802.00 Sao đ角nh xa em Chế Linh
26799.00 Sao chưa thấy hồi âm Phi Nhung
26796.00 Sao chưa tâấh hồi âm Ngọc Đại
26800.00 Sao chưa thấy hồi âm (tân cổ) Minh Vương
26794.00 Sao anh ra đi Cầm Ly
26792.00 Sao anh nở đ角nh qu那n Thanh Tuyền
26791.00 Sao anh nở đ角nh qu那n Ngọc Huyền
26789.00 Sao anh nở đ角nh qu那n Khả T迆
26787.00 Sao anh nở đ角nh qu那n Female
26729.00 Rượu cưới ng角y xuân Kim Tử Long
26730.00 Rượu cưới ng角y xuân (tân cổ) H角 Phương, Trọng Ph迆c
26728.00 Rước xuân về nh角 Ngọc Li那n
26727.00 Rước t足nh về với qu那 hương (tân cổ) Ch赤 Tâm, Hương Lan
26715.00 Rừng xưa đã kh谷p Ngọc B赤ch
26713.00 Rừng thu Ngọc Hương
26711.00 Rừng l芍 thay chưa Trường Vũ
26710.00 Rừng l芍 thay chưa Như Quỳnh
26708.00 Rừng l芍 thấp Thanh Thanh
26705.00 Rừng l芍 thấp Man
26704.00 Rừng l芍 thấp Ho角ng Tâm
26699.00 Rừng đông Nguyễn Thắng
26697.00 Rừng chưa thay l芍 Mộng Ngọc
26696.00 Rừng chưa thay l芍 Mạnh Quỳnh , Hương Thuỷ
26695.00 Rừng chưa thay l芍 Du Minh
26741.00 Ru trong x車t xa Db Band
26682.00 Ru đời đi nh谷 Thanh Lam
26681.00 Ru đời đi nh谷 Lệ Thu
26680.00 Ru con thuyền mộng Phương Loan, Thanh T角i
26678.00 Ru con nam bộ Mỹ Huyền
26674.00 Rong r那u Vũ Khanh
26673.00 Rong r那u Nguyễn Khang
26670.00 Rong r那u Gia Huy
26659.00 Rồi m足nh cũng xa lạ Ho角i Vũ
26657.00 Rồi mai tôi đưa em Vũ Khanh
26656.00 Rồi mai tôi đưa em Trần Th芍i Ho角
26655.00 Rồi mai tôi đưa em Nguyễn Khang, Di那m Li那n
26653.00 Rồi mai tôi đưa em L那 Tr赤
26650.00 Rồi em sẽ qu那n Đ角m Vĩnh Hưng
26645.00 Rồi cũng ra đi Diễm Li那n
26643.00 Rối 芍nh trăng t角n Lưu B赤ch
26642.00 Rồi anh sẽ qu那n Mỹ Tâm
26638.00 Rồi 20 năm sau Phi Nhung
26635.00 Ri那ng một g車c trời Nguyễn Khang
26632.00 R那u phong Minh Nhi
26627.00 Rau răm ở lại Ý Lan
26625.00 Rau đắng mọc sau h豕 Bruce Đo角n
26618.00 Ra gi那ng anh cưới em Mạnh Đ足nh, Như Quỳnh
26620.00 Ra gi那ng anh cưới em (tân cổ) Kim Tử Long,Thanh Thuý
26619.00 Ra gi那ng anh cưới em (tân cổ) Châu Thanh, Cẩm Ti那n
26612.00 Quỳnh hương Ý Lan
26611.00 Quỳnh hương Thanh H角
26610.00 Quỳnh hương Th芍i Thảo
26606.00 Quỳnh hương Kiều Nga
26604.00 Quen nhau tr那n đường về Phi Nhung
26603.00 Quen nhau tr那n đường về Hồng Tr迆c
26594.00 Qu那n đi t足nh y那u củ Trịnh Nam Sơn
26595.00 Qu那n đi t足nh y那u củ Đon Hồ
26588.00 Qu那n đi Thanh Tr迆c, Loan Châu
26601.00 Qu那 ngh豕o Ho角ng Oanh, Elvis Phương
20358.00 B角i T足nh Ca Cho Em Nam ca
20362.00 B角i T足nh Ca Cô Đơn Trường Vũ
20367.00 B角i T足nh Ca M迄a Đông Vũ Khanh
20368.00 B角i T足nh Cho Gia Nhân Vũ Khanh
20327.00 Bailamos Nguyễn Phi H迄ng
20387.00 Bản T足nh Cuối Hương Lan & Th芍i Châu
20397.00 Bản T足nh Cuối Thanh H角
20399.00 Bạn Tôi Quang Linh
20380.00 B芍nh Xe Lãng Tử Sơn Ca
20403.00 Bao Đ那m Không Ngủ Nữ ca
20406.00 Bao Giờ Biết Tương Tư Th迄y Dương
20409.00 Bao Giờ Em Qu那n Mạnh Quỳnh
20410.00 Bao Giờ Em Qu那n Phi Nhung
20414.00 Bao Giờ Ta Lại Gặp Ta Tâm Đoan
20425.00 Bay Đi C芍nh Chim Biển Thanh H角
20433.00 Bây Giờ Th芍ng Mấy Nam ca
20436.00 Bảy Ng角n Đ那m G車p Lại Nữ ca
20437.00 Bảy Ng角n Đ那m G車p Lại Quang L那
20505.00 B谷 Y那u Huy Vũ & Rebecca Quỳnh Giao
20444.00 B那n Ấy B那n N角y Đan Trường
20445.00 B那n Bờ Thượng Hải Tuấn Đạt
20212.00 Áo Cưới M角u Hoa C角 Trường Vũ
20213.00 Áo D角i Việt Nam Vũ Khanh
20215.00 Áo Đẹp N角ng Dâu Lâm Gia Minh
20218.00 Áo Em Chưa Mặc Một Lần Vũ Tuấn
20219.00 Áo Hoa Mạnh Đ足nh
20220.00 Áo Hoa Quang L那 & Như Quỳnh
20222.00 Áo Lụa H角 Đông Vũ Khanh
20225.00 Áo Lụa V角ng Kh芍nh Ly
20232.00 Ầu Ơ V赤 Dầu (Chạnh L辰ng) Thanh Huyền
20371.00 B角 Mẹ Qu那 Hải Lý & Bruce Đo角n
20417.00 Ba Răng Ba R赤 Nữ ca
20421.00 Ba Th芍ng Quân Trường Trường Vũ
20423.00 Ba Th芍ng Tạ Từ Trường Vũ
20235.00 Bạc M角u Áo Trận Trường Vũ
20239.00 Bạc T足nh Huy Vũ
20244.00 Bạc Trắng Lụa Hồng Vũ To角n
20252.00 B角i Ca Dao Cho Em Hương Lan
20253.00 B角i Ca Dao Đầu Đời Mạnh Quỳnh
20256.00 B角i Ca Dao Đầu Đời Tâm Đoan
20257.00 B角i Ca Dao X車t Xa Lâm Gia Minh
20262.00 B角i Ca Hai Ch迆ng M足nh Kh芍nh Ho角ng
20264.00 B角i Ca Hạnh Ngộ Tuấn Ngọc & Th芍i Thảo
20267.00 B角i Ca Kỷ Niệm Ngọc Hồ
20273.00 B角i Ca Tân Hôn L那 To角n
20275.00 B角i Ca T足nh Nhớ Thu Thảo
20279.00 B角i Ca Y那u Đời Cẩm Ly
20281.00 B角i Cuối Cho Người T足nh Mạnh Quỳnh
20284.00 B角i H芍t Ru M迄a Xuân Hồng Nhung
20289.00 B角i Không T那n Cuối C迄ng Vũ Khanh
20292.00 B角i Không T那n Số 1 Ho角ng Nam
20293.00 B角i Không T那n Số 15 Nguyễn Hưng
20302.00 B角i Không T那n Số 2 & 4 Ngọc Huệ
20295.00 B角i Không T那n Số 2 Christiane L那
20310.00 B角i Không T那n Số 5 Vũ Khanh
20312.00 B角i Không T那n Số 6 Ý Lan
20315.00 B角i Không T那n Số 7 L那 Tr赤
20321.00 B角i Không T那n Số 8 Vũ Khanh
20326.00 B角i Không T那n Số 9 Vũ Khanh
20329.00 B角i Luân Vũ M迄a Mưa Elvis Phương & Thanh Lan
20330.00 B角i Luân Vũ Xưa Elvis Phương
20333.00 B角i Ngợi Ca T足nh Y那u Loan Châu
20337.00 B角i Tango Cho Em Kh芍nh Ly
20339.00 B角i Tango Cho Em Nam ca
20341.00 B角i Tango Dĩ Vãng Christiane L那
20342.00 B角i Tango Xa Rồi Loan Châu
20349.00 B角i Th芍nh Ca Buồn Nam ca
20353.00 B角i Thơ Cuối C迄ng Ý Lan
20355.00 B角i Thơ Vu Quy Ngọc Hồ
20452.00 Bến Đợi Chờ Minh Tuyết
20453.00 Bến Đợi Đ辰 Trông Mạnh Quỳnh
20460.00 Bến Duy那n L角nh Trọng Ph迆c & Th迄y Trang
20462.00 B那n Em Đang C車 Ta Hợp Ca
20463.00 B那n Em L角 Biển Rộng Đôn Hồ & Ánh Minh
20468.00 Bến Giang Đầu Bruce Đo角n
20471.00 B那n Lưng Đ豕o Elvis Phương
20477.00 B那n Nhau Ng角y Vui Nam ca
20484.00 Bến Thượng Hải Nguyễn Hưng & Như Quỳnh
20491.00 Bến Xuân Anh Dũng
20496.00 Bến Xuân Th迄y Dương
20500.00 B豕o Giạt Mây Trôi La Sương Sương
20499.00 B豕o Giạt Mây Trôi Kiều Hưng
20513.00 Biển Dâu Phi Nhung
20516.00 Biển Kh芍t Diễm Li那n
20523.00 Biển Mặn Tr迆c Quy那n
20525.00 Biển Mơ Elvis Phương
20527.00 Biển Mộng Th芍i Hiền
20535.00 Biển T足nh Sơn Tuyền
20539.00 Biển V角 Em Kh芍nh H角
20546.00 Biết Đâu Nguồn Cội Vũ To角n
20547.00 Biết Đâu Nguồn Cội Ý Lan
20548.00 Biết Đâu T足m Hồng Tr迆c
20551.00 Biết Đến Bao Giờ Tâm Đoan
20554.00 Biết Đến Thuở N角o Vũ Khanh
20556.00 Biết Em C辰n Ch迆t Hờn Dổi Hồng Nhung
20557.00 Biết Em C辰n Y那u Anh Không Hồng Tr迆c
20568.00 Biệt Ly Mộng Ngọc
20578.00 Biết Y那u Khi N角o Cẩm Ly
20584.00 B足nh Minh Sễ Mang Em Đi Johny Dũng
20035.00 999 Đ車a Hoa Hồng Bruce Đo角n
20039.00 999 Đ車a Hồng Lilian
20040.00 999 Đ車a Hồng Minh Tuyết
20041.00 999 Roses Simon Wong
20046.00 Ai Biết (Qui Sait) Thanh Mai
20051.00 Ai Cho Tôi T足nh Y那u Bruce Đo角n
20057.00 Ai Đi Ngo角i Sương Gi車 Diệp Thanh Thanh
20062.00 Ai Khổ V足 Ai Mạnh Quỳnh
20063.00 Ai Khổ V足 Ai Mộng Ngọc
20065.00 Ai L那n Xứ Hoa Đ角o Sơn Ca
20068.00 Ai Nhớ Chăng Ai Quang L那
20070.00 Ai N車i Với Em Song Ca
20071.00 Ai N車i Với Em Thanh Tuyền
20072.00 Ai N車i Y那u Em Đ那m Nay Quỳnh Lan
20073.00 Ai N車i Y那u Em Đ那m Nay Tuấn Vũ
20074.00 Ai Ra Xứ Huế Ho角i Nam
20075.00 Ai Ra Xứ Huế Ngọc Hạ & Quang L那
20077.00 Ai Sẽ Biết Trước Ngọc Ánh & Quốc H迄ng
20079.00 Ai Sẽ Y那u Em Phương Thanh
20081.00 Ai Trở Về Xứ Việt Lâm Th迆y Vân
20089.00 Ai Y那u Thương Em Randy
20091.00 Aline! Gọi T那n Người Y那u Bruce Đo角n
20194.00 Ăn Năn Lam Trường
20197.00 Ân T足nh Mong Manh Thanh Th迆y
20096.00 Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về Vũ Khanh
20098.00 Anh Chỉ Y那u Em L那 To角n
20099.00 Anh Cho Em M迄a Xuân Dạ Nhật Yến
20106.00 Anh C辰n Nhớ Huế Không Nhã Thanh
20122.00 Ánh Đ豕n M角u Thanh H角
20128.00 Anh Đi Ch角i Tôm Hồng Vân&Đ足nh Văn
20137.00 Anh H迄ng Xạ Đi那u Tuấn Đạt & Lucia Kim Chi
20141.00 Anh Không Chết Đâu Anh Thanh Lan
20148.00 Anh L角 Tia Nắng Trong Em Lâm Th迆y Vân
20153.00 Anh Mơ Về Em L那 To角n
20158.00 Anh Nhớ Không Anh Hạ Vy
20160.00 Ánh S芍ng Của Đời Tôi Lưu B赤ch
20166.00 Anh Sẽ Nhớ Mãi Bằng Kiều
22678.00 Em Hậu Phương Anh Tiền Tuyến Như Quỳnh & Trường Vũ
20178.00 Anh Vẫn Biết Gia Huy
20179.00 Anh Vẫn Chờ Em Đ角m Vĩnh Hưng
20187.00 Anh Về Với Em Kim Anh
20190.00 Anh Về Với Người Hạ Vy
20193.00 Anh Xin L角m Cỏ Lạ Đinh Ngọc
20208.00 Áo Anh Sứt Chỉ Đường T角 Trần Th芍i H辰a
20198.00 Ảo Ảnh Elvis Phương
20202.00 Ảo Ảnh Nữ ca
20210.00 Áo Cưới Không N角ng Dâu Trường Vũ
20585.00 B足nh Minh T足nh Y那u Lý Hải
20589.00 Bờ Bến Lạ Minh Tuyết
20644.00 Bơ Vơ Lệ Hằng
20594.00 Bởi V足 Anh Y那u Em Phan Đ足nh T迄ng
20636.00 Bốn M角u Áo Tốp Ca
20639.00 Bốn M迄a Thay L芍 Vũ Khanh
20600.00 Bông B赤 V角ng Hương Lan
20596.00 B車ng Biển Jenny Hiền
20597.00 B車ng Biển Lưu Minh Thắng
20603.00 Bông Buởi Hoa Cau Trung Hậu
20607.00 B車ng Chiều Xưa Nữ ca
20611.00 Bông Cỏ Mây Trường Vũ
20619.00 Bông Đi那n Điển Phi Nhung
20621.00 Bông Hồng C角i Áo Elvis Phương
20622.00 Bông Hồng Việt Nam Mỹ Huyền
20627.00 B車ng Người Đi Ý Lan
20631.00 B車ng Tối Ly Caf谷 Ngọc Huệ
20632.00 B車ng Tối Ly Caf谷 Xuân Ph迆
20643.00 Boulevard ( Loi Viet) Lily Huệ
20646.00 Bức Họa Đồng Qu那 Tam Ca 3 A
20648.00 Bức Tâm Thư Như Loan & Ngọc Lan
20650.00 Bức Tâm Thư Thanh Thu
20651.00 Bụi Đời Trường Vũ
20661.00 Bước T足nh Hồng Lily Huệ
20663.00 Bướm Đ那m Th芍i Châu
20669.00 Bướm Trắng Vũ Khanh
20678.00 Buồn M角 Chi Em Mỹ Huyền
20683.00 Buồn Ơi! Ch角o Mi Nữ ca
20686.00 Buồn T角n Thu Ngọc Hạ
20675.00 Buông Theo M芍i T車c Khả T迆
20688.00 Buồn Trong Đ那m Mưa Ngọc Th迆y
20690.00 Buồn Trong Kỷ Niệm Trường Vũ
20692.00 Buồn V角o Đ那m Trường Vũ
20672.00 Buồn Ý Lan
20709.00 Ca Dao Em V角 Tôi Nhã Thanh
20713.00 Ca Dao Mẹ Trịnh Vĩnh Trinh
20701.00 C芍c Anh Đi Hương Lan
20704.00 C芍c Anh Về Như Quỳnh
20720.00 Caf谷 Đắng Trở Lại Huy Vũ
20718.00 Caf谷 Đắng L那 Tr赤
20721.00 Caf谷 Một M足nh Đan Huy
20723.00 Caf谷 Một M足nh Mộng Thi
20733.00 Cali B那n Bờ Hiu Quạnh Kim Anh
20734.00 Cạm Bẫy T足nh Y那u Phan Đ足nh T迄ng
20738.00 C芍m Ơn Anh Hợp Ca
20742.00 C芍m Ơn M迄a Thu Trung Ki那n
20744.00 C芍m Ơn T足nh Em Vũ Khanh
20737.00 C芍m Ơn Trường Vũ
20748.00 Căn G芍c Lưu Đ角y Lâm Nhật Tiến
20782.00 Căn Nh角 Dĩ Vãng Trường Vũ
20783.00 Căn Nh角 M角u T赤m Chế Linh & Hương Lan
20785.00 Căn Nh角 M角u T赤m Ngọc Hồ
20790.00 Căn Nh角 Ngoại Ô Nhật Linh
20795.00 Căn Nh角 Xưa Kh芍nh Ly
20796.00 Cắn Rứt Ưng Ho角ng Ph迆c
20797.00 Cần Thết Thanh H角
20753.00 C芍nh Bườm Chuyển Bến Tuấn Vũ
20757.00 C芍nh Bườm Xa Xưa Nam ca
20758.00 C芍nh Chim Lạc Lo角i Cẩm Ly
20759.00 C芍nh Chim Lạc Lo角i Lưu Minh Thắng
20761.00 C芍nh Chim Trời Sơn Ca
20768.00 C芍nh C辰 V角 D辰ng Sông Tâm Đoan
20770.00 C芍nh Hoa Pensee Khả T迆
20771.00 C芍nh Hoa Rừng Phi Nhung
20778.00 C芍nh Thiệp Đầu Xuân Nữ ca
20779.00 C芍nh Thiệp Hồng Hồng Tr迆c
20780.00 C芍nh Thư Bằng Hửu Chung Tử Lưu
20805.00 C芍t Bụi T足nh Xa Nữ ca
20811.00 Câu Chuyện Đầu Năm Phi Nhung
20817.00 Câu Chuyện Trong Tuồng Hải Lý & Bruce Đo角n
20820.00 Câu H芍t T足nh Qu那 Mạnh Quỳnh
20826.00 Câu Lạc Bộ L角m Quen Đ足nh Văn
20827.00 Câu Lạc Bộ L角m Quen Phi Nhung
20830.00 Cây Cầu Dừa Cao Thanh
20837.00 Cây Đ角n Bỏ Qu那n Nam ca
20838.00 Cây Đ角n Bỏ Qu那n Phi Nhung
20841.00 Cay Đắng Bờ Môi Quang L那
20843.00 Cay Đắng T足nh Đời Hạ Vy
20848.00 Cây Si Võ Thu H角
20853.00 Chắc Không Bao Giờ Ho角ng Lan
20855.00 Ch芍n Anh Gh那 Hạ Vy
20872.00 Chân Qu那 Quang L那
20878.00 Chân T足nh Văn Trường
20859.00 Ch角ng L角 Ai Thanh Tr迆c
20862.00 Ch角ng Trai Dể Thương Th芍i Phong Vũ
20863.00 Ch角ng V角 N角ng Thanh Thảo
20860.00 Ch角ng (Lui) Christiane L那
20865.00 Chạnh L辰ng Nam ca
20866.00 Chạnh L辰ng Như Quỳnh
20881.00 Ch角o Em Ch角o Xinh Tươi Thu Phương
20883.00 Chắp Tay Lạy Người Lâm Gia Minh
20905.00 Chỉ Chừng Đ車 Thôi Duy Quang
20907.00 Chỉ C車 Bạn B豕 Thôi Hạ Vy
20910.00 Chỉ C車 Bạn B豕 Thôi Thế Vũ
20921.00 Chỉ C車 M足nh Anh Khả T迆
20922.00 Chỉ C車 Một Lần Th迆y Hương & Ho角ng Tâm
20923.00 Chỉ C辰n hai Đứa M足nh Phương Nguy那n
20929.00 Chỉ C辰n Vầ Thơ Thanh Huyền
21062.00 Chỉ Hai Đứa M足nh Nhã Thanh
21068.00 Chỉ L角 Người H芍t Nhạc Rap Heart 2 Exist
21071.00 Chỉ M足nh Em Thôi T迆 Quy那n
21090.00 Chỉ Ri那ng M足nh Ta Nguyễn Hưng
21103.00 Chị Tôi 2 Chung Tử Lưu
21097.00 Chị Tôi Phi Nhung
21108.00 Chỉ V足 Em Y那u Anh Kỳ Anh & La Sương Sương
21109.00 Chỉ V足 Tôi Không Tin L那 Dũng
20890.00 Chia Ly Ngọc Huệ
20894.00 Chia Tay Đi Châu Gia Kiệt
20896.00 Chia Tay Ho角ng Hôn Huy Tâm
20897.00 Chia Tay Ho角ng Hôn La Sương Sương
20900.00 Chia Tay T足nh Đầu Mộng Ngọc
20901.00 Chia Tay Trong Mưa Lynda Trang Đ角i
20891.00 Chia Tay Kh芍nh Đặng
20903.00 Chia Xa Ngọc Hồ
20934.00 Chiếc Áo B角 Ba Phi Như
20936.00 Chiếc Áo B角 Ba Tuấn Vũ
20938.00 Chiếc B車ng B那n Đường Thanh Lan
20939.00 Chiếc B車ng Đơn Côi Ngọc Hân
20940.00 Chiếc B車ng Mong Manh Kh芍nh H角 & Lưu B赤ch
20937.00 Chiếc B車ng Cẩm Ly
20946.00 Chiếc L芍 Cuối C迄ng Huy Vũ
20948.00 Chiếc L芍 Cuối C迄ng Lệ Thu
20952.00 Chiếc L芍 Đầu Ti那n Hiền Thục
20954.00 Chiếc L芍 M迄a Đông Khả T迆
20958.00 Chiếc L芍 M迄a Đông Nguyễn Hưng
20963.00 Chiếc L芍 Thu Phai Trịnh Vĩnh Trinh
20965.00 Chiếc Nhẫn Cỏ La Sương Sương
20981.00 Chiều Đông Dĩ Vãng Minh Tuyết
20984.00 Chiều Đồng Qu那 Bảo Thi那n & Khả T迆
20990.00 Chiều Hoang Thế Sơn
21005.00 Chiều Mưa Bi那n Giới Giao Linh
21014.00 Chiều Mưa Th芍ng Bảy Huy Tâm
21016.00 Chiều N角o Em Đến Th芍i Châu
21018.00 Chiều Nay Không C車 Em L那 To角n
21020.00 Chiều Nay Vắng Em Ngọc Trọng
21022.00 Chiều Nội Tr迆 Bâng Khuâng Tuấn Ngọc
21025.00 Chiều Phố Xưa Đặng Trường Ph芍t
21026.00 Chiều Phủ Tây Hồ Ái Vân
21027.00 Chiều Qua Ph角 Hậu Giang Phi Nhung
21029.00 Chiều T角n Ho角ng Oanh
21033.00 Chiều Tây Đô Ho角ng Oanh
21035.00 Chiều Tây Đô Trường Vũ
21036.00 Chiều Thu Nhớ Mẹ Như Hảo
21039.00 Chiều Thương Đô Thị Thanh Thu
21040.00 Chiều T赤m Kh芍nh H角
21043.00 Chiều T赤m Nam ca
21050.00 Chiều Tưởng Nhớ Trường Vũ
21053.00 Chiều Về Tr那n Sông Nhã Thanh
21057.00 Chiều Xuân Minh Nhi
20974.00 Chiều Nữ ca
21076.00 Chim S芍o Ng角y Xưa Nhã Thanh
21077.00 Chim S芍o Ng角y Xưa Quang L那
21116.00 Chờ Đ那m Miền Tây Khả T迆 & Kỳ Vương
21120.00 Chờ Đợi Nửa Vầng Trăng Ngọc Hồ & Tâm Đoan
21128.00 Cho Em Lời Cuối T迆 Quy那n
21130.00 Cho Em Một Lối Về Jenny Hiền
21132.00 Cho Em Một Ng角y Diễm Li那n
21134.00 Chờ Em Muôn Kiếp Vũ Khanh
21137.00 Chờ Em Nơi Thềm Trắng Hồng Nhung
21138.00 Cho Em Qu那n Tuổi Ngọc Bạch Yến & Trần Thu H角
21139.00 Cho Em Qu那n Tuổi Ngọc Thanh H角
21141.00 Cho Em T足nh Y那u V角 Ngăn C芍ch Giao Linh & Huy Tâm
21143.00 Cho Lần Cuối L那 Uy那n Phương
21147.00 Chờ Một Ng角y Mộng Ngọc
21148.00 Cho Một Tiếng Y那u Nguyễn Hưng
21159.00 Chờ Người Đến Bao Giờ Khả T迆
21162.00 Cho Người T足nh Lỡ Trường Vũ
21157.00 Chờ Người Trường Vũ
21158.00 Chờ Người Yến Khoa
21170.00 Cho Nhau Cuộc T足nh Thủy Chung Trương Đ Phong & Linh Trang
21175.00 Chờ N車i Lời Biệt Ly Ngọc Th迆y & Anh T迆
21182.00 Chờ Quen Nhau Quang Linh
21189.00 Cho Tôi Được Một Lần Hương Lan
21191.00 Cho Tôi Xin Nữ ca
21192.00 Chờ Tr那n Năm Th芍ng Đan Trường
21199.00 Cho Vừa L辰ng Em Tuấn Vũ
21200.00 Cho Xin Sống Lại Trường Vũ
21111.00 Chờ Hải Lý
21944.00 Dấu Chôn T足nh Buồn Minh Tuyết
21173.00 Chọn Một Cuộc T足nh Vũ Khanh
21168.00 Chồng Xa Như Quỳnh
21185.00 Chợt Nghe Bước Em Về Lam Trường
21186.00 Chợt Nghe Em H芍t Đức Tuấn
21202.00 Chưa N車i C迄ng Anh Tâm Đoan
21206.00 Ch迆c Ph迆c Khả T迆
21211.00 Chung Mộng Như Quỳnh
21219.00 Ch迆t Kỷ Niệm Buồn Hải Triều
21221.00 Ch迆t Kỷ Niệm Buồn Mộng Thi
21227.00 Ch迆t Nắng Mong Manh Vũ Khanh
21230.00 Ch迆t T足nh Cho Biển Phi Nhung
21232.00 Ch迆t T足nh Mong Manh Cẩm Ly
21241.00 Chuyện Ba M迄a Mưa Trường Vũ
21243.00 Chuyện Ba Người Ngọc Đ角i
21245.00 Chuyện Ba Người Quang L那
21249.00 Chuyển Bến Tuấn Ngọc
21250.00 Chuyện B足nh Thường Trường Vũ
21258.00 Chuyện Buồn T足nh Y那u Th芍i Châu
21268.00 Chuyện Ch迆ng M足nh 2 Nhã Thanh
21267.00 Chuyện Ch迆ng M足nh Trường Vũ
21270.00 Chuyện Đ那m Mưa Ngọc Đan Thanh
21275.00 Chuyện Đ那m Qua Mộng Thi
21278.00 Chuyến Đi Về S芍ng Như Quỳnh
21290.00 Chuyến Đ辰 Không Em Trường Vũ
21293.00 Chuyến Đ辰 Vĩ Tuyến Tâm Đoan
21286.00 Chuyện Đời Kh車 Đo芍n Huyền Thoại
21301.00 Chuyện Gi角n Thi那n Lý 2 Mạnh Đ足nh
21299.00 Chuyện Gi角n Thi那n Lý Mạnh Đ足nh
21305.00 Chuyện Hẹn H辰 Nhật Trường
21307.00 Chuyện Hoa Sim Như Quỳnh
21310.00 Chuyện Hợp Tan Ho角i Nam
21313.00 Chuyện Lạ Bằng Kiều
21314.00 Chuyện L角m Dâu Phi Nhung
21315.00 Chuyện L角m Dâu Quang Linh
21318.00 Chuyện Mây Mưa Trường Vũ & Hồng Tr迆c
21320.00 Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy Nhã Thanh
21321.00 Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy Quang L那
21323.00 Chuyện Một Đ那m Ho角ng Oanh
21327.00 Chuyện Mưa Mây Trường Vũ
21331.00 Chuyện Ngây Thơ Sỹ B那n
21337.00 Chuyện Ng角y Xưa Trường Vũ
21339.00 Chuyện Người Con G芍i Ao Sen Bản Tuấn
21340.00 Chuyện Người Con G芍i Ao Sen Trường Vũ
21346.00 Chuyện Người Đ角n B角 Hai Ng角n Năm Trước Vũ Khanh
21350.00 Chuyện Ông Đ辰 Gi角 Chung Tử Lưu
21353.00 Chuyến T角u 4 Giờ 55 Kevin Khoa
21356.00 Chuyến T角u Ho角ng Hôn Ho角i Nam
21405.00 Chuyện T足nh (Love Story) Th芍i Châu
21366.00 Chuyện T足nh B谷 Nhỏ Nhã Thanh
21370.00 Chuyện T足nh Buồn Nữ ca
21372.00 Chuyện T足nh Ch角ng M迄 Th芍i Phong Vũ
21342.00 Chuyện Người Con G芍i H芍i Sim Nguyệt Thanh
21374.00 Chuyện T足nh Cô H角ng Ch豕 Tươi Mỹ Linh
21375.00 Chuyện T足nh Cô L芍i Đ辰 Bến Hạ Ho角ng Lan
21378.00 Chuyện T足nh Đan Áo Hồng Tr迆c
21379.00 Chuyện T足nh Dĩ Vãng Tâm Đoan
21380.00 Chuyện T足nh Hoa Muống Biển Randy
21381.00 Chuyện T足nh Hoa Ngọc Lan Ngọc Hồ
21382.00 Chuyện T足nh Hoa Trắng Như Quỳnh
21383.00 Chuyện T足nh Hồn Bướm Mơ Ti那n Ho角ng Lan
21384.00 Chuyện T足nh Không Suy Tư Băng Châu
21396.00 Chuyện T足nh La Lan Kh芍nh Ho角ng
21397.00 Chuyện T足nh La Lan Phi Nhung
21399.00 Chuyện T足nh Lan & Điệp Yến Phương
21407.00 Chuyện T足nh Mimosa Hạ Vy
21408.00 Chuyện T足nh Mong Manh Trường Vũ
21409.00 Chuyện T足nh Mộng Thường Hương Lan
21414.00 Chuyện T足nh M迄a Thu Duy Linh
21417.00 Chuyện T足nh N角ng Tô Thị Ái Vân
21419.00 Chuyện T足nh Nguời Đan Áo Nam ca
21425.00 Chuyện T足nh Người Trinh Nữ T那n Thi Như Quỳnh
21431.00 Chuyện T足nh Nơi L角ng Qu那 Mỹ Linh & Ch赤 T角i
21434.00 Chuyện T足nh Ong Bướm Randy
21439.00 Chuyện T足nh Vườn Dâu Nam ca
21445.00 Chuyện T足nh Y那u (Histoire Dun Amour) Christiane L那
21442.00 Chuyện T足nh Y那u Ngọc B赤ch & Anh Sơn
21447.00 Chuyến Xe Lam Chiều Nd Th迆y Hằng
21450.00 Chuyến Xe Lam Chiều Trường Vũ
21451.00 Chuyến Xe Miền Tây Bruce Đo角n
21457.00 Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ Kevin Khoa
21464.00 C車 Bao Giờ Em Hỏi Trần Th芍i H辰a
21482.00 Cô B谷 Răng Khểnh Ái Vân
21473.00 Cô B谷 Dổi Hờn Lily Huệ
21477.00 Cô B谷 Môi Hồng Mạnh Đ足nh
21481.00 Cô B谷 Ng角y Xưa Nam ca
21483.00 Cô B谷 Răng Khểnh Vũ Khanh
21489.00 C車 Biết Không Anh Thu Hằng
21494.00 Cố Đô Huế Hương Lan
21499.00 Cô Đơn Tami L那
21501.00 Cô Đơn Vũ Khanh
21503.00 Cô Đơn Đi Qua Trần Tâm
21505.00 Cô Đơn Một M足nh Tommy Ngô
21511.00 Cô G芍i Mắt Xanh Vũ Khanh
21514.00 Cô H角ng Caf谷 Nam ca
21518.00 Cô H角ng Nước Vũ Khanh
21522.00 Cô H角ng X車m Quang L那
21524.00 Cỏ Hồng Ý Lan
21537.00 C車 Khi N角o Đan Huy
21538.00 C車 Khi N角o Minh Tuyết
21551.00 C車 Lẻ Cao Thanh
21552.00 C車 Lẻ Ho角ng Lan, Kim Tuấn
21553.00 C車 Lẻ Song Ca
21559.00 C車 Một Ng角y Như Thế Trịnh Vĩnh Trinh
21561.00 Cô N角ng Ch豕 Tươi Hạ Vy
21621.00 C車 Nhớ Không Em Mạnh Quỳnh
21624.00 C車 Nhũng Người Anh Như Loan
21730.00 C車 Phải Đã Qu芍 Muộn M角ng Ưng Ho角ng Ph迆c
21732.00 C車 Phải Em Đã Y那u Anh Minh Tuyết
21734.00 C車 Phải Em L角 M迄a Thu H角 Nội La Sương Sương
21740.00 Cố Qu那n Đi T足nh Y那u Anh T迆
21743.00 C車 Qu那n Được Đâu Thanh Tr迆c
21746.00 Cô Tấm Ng角y Nay Ngọc Châu
21750.00 Cô Thắm Về L角ng Nam ca
21752.00 C車 Thế Thôi Hương Lan
21755.00 C車 Thế Thôi Trường Vũ
21756.00 Cổ T赤ch Chuyện T足nh Tứ Ca Ngẫu Nhi那n
21758.00 C車 Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng Vũ Khanh
21760.00 Cỏ Úa Chung Tử Lưu
21762.00 Cỏ Úa Kenny Th芍i & Lâm Th迆y Vân
21766.00 Cỏ Xanh Loan Châu
21767.00 Cỏ Xanh Lưu Minh Thắng
21770.00 Cỏ X車t Xa Đưa Ý Lan
21532.00 Cỏi T足nh Tân Minh
21566.00 C辰n Ch迆t G足 Để Nhớ Nam ca
21567.00 C辰n C車 Bao Giờ Em Nhớ Ta Gia Huy
21571.00 Con Đ那 Chung T足nh Phi Nhung
21573.00 Con Đ辰 Qu那 Hương Phi Nhung
21576.00 Con Đường Hoang L那 To角n
21584.00 Con Đường T足nh Ta Đi Kiều Nga
21587.00 Con Đường T足nh Ta Đi Tuấn Vũ
21586.00 Con Đường T足nh Ta Đi Phi Nhung
21598.00 Con G芍i La Sương Sương
21601.00 Con G芍i Bây Giờ Hạ Vy & Johny Dũng
21603.00 Con G芍i Bây Giờ Mộng Thi
21606.00 Con G芍i Bây Giờ Vũ Sơn
21613.00 C辰n G足 M角 Mong Ho角i Nam
21632.00 C辰n Lại Một M足nh Đan Trường
21633.00 C辰n Lại Nhớ Thương Minh Tuyết
21635.00 C辰n Lại Nổi Cô Đơn Ngọc Hương
21638.00 C辰n Mãi Cho Anh Nh車m 1088
21644.00 C辰n Mãi T足m Nhau Diễm Li那n
21646.00 Cơn M那 T足nh Ái Phi Nhung
21648.00 Cơn Mơ Hoang Đường Cẩm Ly
21651.00 Cơn Mưa Bất Chợt Trần Thu H角
21656.00 Cơn Mưa Hạ Lâm Th迆y Vân
21659.00 Cơn Mưa Lao Xao Cẩm Vân
21661.00 Cơn Mưa Phuồn Diễm Li那n
21663.00 Cơn Mưa Trong Đời Đặng Minh Thông
21664.00 Cơn Mưa Trong Đời Khả T迆
21669.00 C辰n Nhớ C辰n Thương Trường Vũ
21672.00 C辰n Nhớ Không Anh Tâm Đoan
21673.00 C辰n Nhớ T那n Em Minh Tuyết
21677.00 Con Quỳ Lạy Ch迆a Tr那n Trời Vũ Khanh & Ngọc Lan
21683.00 C辰n Sống Y那u Thương Đan Trường
21684.00 Con T角u Định Mệnh Diệp Thanh Thanh & Mạnh Đ足nh
21687.00 C辰n Thương G車c Bếp Ch芍i H豕 Kỳ Vương
21689.00 C辰n Thương Rau Đắng Mọc Sau H豕 Bruce Đo角n
21690.00 C辰n Thương Rau Đắng Mọc Sau H豕 Ho角i Nam & Hương Lan
21691.00 C辰n Thương Rau Đắng Mọc Sau H豕 Hương Lan
21699.00 Con Tim Đa T足nh Quỳnh Hương
21701.00 Con Tim Kh芍t Khao Bảo Hân & Hồ Lệ Thu
21713.00 C辰n Tôi Với Tôi Cẩm Ly & Minh Thuận
21715.00 C辰n Tôi Với Tôi Minh Tuyết
21716.00 Con Trai Thời Nay Thế Sơn
21719.00 C辰n Tuổi N角o Cho Em Tuấn Vũ
21723.00 C辰n Y那u Em Mãi Đặng Minh Thông
21726.00 C辰n Y那u Em Mãi Ngọc B赤ch & L那 To角n
21618.00 Công V角 Quạ Phương Thanh
21771.00 Cry (Thương Về Em) Johny Dũng
21772.00 C迆c T角n V足 Ai Ho角i Nam
21776.00 Cung Đ角n Xưa Hải Lý
21774.00 Cũng Đ角nh Chia Xa L那 Huỳnh
21779.00 Cung La Buồn Nữ ca
21784.00 Cuộc Đời Éo Le Đôn Hồ
21787.00 Cuộc Đời Vẫn Đẹp Ngọc B赤ch
21790.00 Cuộc T足nh Chôn Dấu Đôn Hồ & Hạ Vy
21792.00 Cuộc T足nh Đã Lỡ Diễm Li那n
21794.00 Cuộc T足nh Đã Mất Phạm Khải Tuấn
21799.00 Cuộc T足nh Đơn Côi Cẩm Ly
21805.00 Cuộc T足nh Phôi Phai Phan Đ足nh T迄ng
21820.00 Cuốn Theo Chiều Gi車 Khả T迆
21831.00 Đã Đến L迆c Chia Tay Ngọc Th迆y
21839.00 Dạ Kh迆c Nam ca
21840.00 Dạ Kh迆c Cho T足nh Nhân L那 Uy那n Phương
21841.00 Dạ Kh迆c Cho T足nh Nhân Nguy那n Khang
21844.00 Đ角 Lạt Ho角ng Hôn Đan Huy
21846.00 Đ角 Lạt Ho角ng Hôn Ho角ng Lan
21848.00 Đ角 Lạt Ho角ng Hôn Tâm Đoan
21920.00 Đã Qua Thôi Mong Chờ Lâm Th迆y Vân
21922.00 Đã Say Tinh Em Trần Tâm
21924.00 Đa Tạ Quang L那
21925.00 Dạ Tam Kh迆c Vũ Khanh
21930.00 Đã Tr車t Y那u Ai Tuấn Vũ
21855.00 Đ芍m Cưới Đầu Xuân Trịnh Thanh To角n
21856.00 Đ芍m Cưới Đầu Xuân Yến Khoa & Th芍i Châu
21858.00 Đ芍m Cưới Ngh豕o Trường Vũ
21864.00 Đ芍m Cưới Tr那n Đường Qu那 Tường Nguy那n
21911.00 Đ角n Trong Đ那m Vắng Mỹ Huyền
21888.00 Dang Dở Quang L那
21889.00 D芍ng Xưa Minh Quân
21890.00 D芍ng Xưa Minh Tuyết
21893.00 Đ角nh Chọn Theo Qu那n Lãng Nhật Trung & La Sương Sương
21898.00 Đ芍nh Rơi T足nh Y那u Phan Đ足nh T迄ng
21917.00 Đập Vỡ Cây Đ角n Duy Kh芍nh
21918.00 Đập Vỡ Cây Đ角n Quang L那
21927.00 Đất Phương Nam Khả T迆
21931.00 Dấu Ẩn T足nh Y那u La Sương Sương
21932.00 Dấu Bước Thăng Trầm Nam ca
21934.00 Dấu Chân Địa Đ角ng Hồng Ngọc
21937.00 Dấu Chân Kỷ Niệm Phi Nhung
21950.00 Dấu Đạn Th迄 Tr那n Tường Vôi Trắng Nữ ca
21949.00 Dấu Đạn Th迄 Tr那n Tường Vôi Trắng Kỳ Vương
21957.00 Dẫu Sao (Et Pourtant) L那 To角n
21958.00 Đau T足nh
21962.00 Dấu T足nh Sầu Lưu B赤ch
21966.00 Dấu Vết Gia Huy
21968.00 Dấu Vết T足nh Sầu Cẩm Ly
21977.00 Dấu Y那u Minh Tuyết
21981.00 Dấu Y那u T足nh Đầu Tam Ca Áo Trắng
21983.00 Dẫu Y那u Xa Rồi Huy Vũ
21990.00 Để Lại Đơn Côi Minh Tuyết & Huy Vũ
22153.00 Để Qu那n Con Tim Nam ca
22156.00 Để Trả Lời Một Câu Hỏi Mạnh Quỳnh
22158.00 Để Trả Lời Một Câu Hỏi Tr迆c Quy那n
21992.00 Đ那m Thi那n Kim
21994.00 Đ那m Bơ Vơ Mạnh Quỳnh
21995.00 Đ那m Bơ Vơ Phi Nhung
22000.00 Đ那m Buồn Ý Lan
22008.00 Đ那m Cắm Câu Đ足nh Văn & T角i Linh
22011.00 Đ那m Chôn Dầu Vượt Bi那n L那 Uy那n
22018.00 Đ那m Cô Đơn Kh芍nh Ho角ng
22026.00 Đ那m Cuối Ngọc Hồ
22030.00 Đ那m Cuối C迄ng Ý Lan
22031.00 Đ那m Định Mệnh Tuấn H迄ng
22038.00 Đ那m Đô Thị Shayla
22032.00 Đ那m Đông Bruce Đo角n & Hải Lý
22046.00 Đếm Giọt Sầu Rơi Tâm Đoan
22048.00 Đ那m Gợi Mong Hồng Tr迆c
22058.00 Đ那m Khuya Hồng Nhung
22059.00 Đ那m Khuya Tr那n Đường Catina Thanh Lan
22063.00 Đ那m Lao Xao Minh Tuyết
22076.00 Đ那m Nay Nhớ Về S角i G辰n Vũ Khanh
22077.00 Đ那m Nguyện Cầu Elvis Phương
22082.00 Đ那m Nhớ Người T足nh Quan Kim Thủy
22084.00 Đ那m Nhớ Trăng S角i G辰n Vũ Khanh
22087.00 Đ那m Nhớ Về S角i G辰n Kh芍nh Ly
22099.00 Đ那m T芍i Ngộ Nữ ca
22102.00 Đ那m Tâm Sự Thanh Huyền
22104.00 Đ那m T角n Bến Ngự Ho角i Nam
22117.00 Đ那m Tiển Biệt Mỹ Huyền
22118.00 Đ那m Tiền Đồn Giao Linh & Khương Vĩ
22125.00 Đ那m Trao Kỷ Niệm Quang L那
22127.00 Đ那m Tr那n Đỉnh Sầu Trường Vũ
22128.00 Đ那m Tr那n Đỉnh Sầu Trường Vũ & Hồng Tr迆c
22130.00 Đ那m Tr那n V迄ng Đất Lạ Trường Vũ
22133.00 Đ那m Việt Nam Việt Dzũng
22136.00 Đ那m Vũ Trường Mỹ Huyền
22137.00 Đ那m Xuân Th迄y Dương
22143.00 Đến Bao Giờ Em Biết Phan Đ足nh T迄ng
22146.00 Đ豕n Khuya Phương Hồng Quế
22148.00 Đẹp L辰ng Người Y那u Trường Vũ
22161.00 Đi C角y Kim Tử Long & T角i Linh
22222.00 Đi Vắng Nữ ca
22232.00 Đi Về Nơi Xa Huy Tâm
22236.00 Đi Về Nơi Xa T迆 Quy那n
22163.00 Diễm T足nh Đôn Hồ
22165.00 Diễm Xưa Nữ ca
22168.00 Đi那n Kỳ Vương
22169.00 Đi那n L那 Minh
22176.00 Đ足ệp Kh迆c M迄a Xuân Nữ ca
22179.00 Điệp Kh迆c T足nh Y那u Minh Tuyết & Johny Dũng
22180.00 Điệp Vũ T足nh Y那u Nguyễn Hưng
22184.00 Điệu Buồn Chia Xa Duy Kh芍nh
22186.00 Điệu Buồn Dang Dỡ Thanh Lan
22192.00 Điệu Buồn Phương Nam Phi Nhung
22194.00 Điều C車 Thật Trường Vũ
22201.00 Điều Kỳ Lạ Của Em Minh Tuyết & Cẩm Ly
22203.00 Điều Răn Thứ 6 Vũ Khanh
22204.00 Điệu Vũ Trong B車ng Đ那m Đan Huy
22211.00 Định Mệnh Buồn Giao Linh
22217.00 Định Ước Như Quỳnh & Trường Vũ
22242.00 Đố Ai Như Quỳnh
22243.00 Đố Ai Vũ Khanh & Ý Lan
22275.00 Đ辰 Dọc Phi Nhung
22406.00 Đ辰 T足nh Thanh Lam
22408.00 Đ辰 Xưa Cẩm Ly
22239.00 Đ車a Hoa Vô Thường Hồng Nhung
22245.00 Đoạn Buồn Cho Tôi Trường Vũ
22251.00 Đoạn Cuối T足nh Y那u Trường Duy
22249.00 Đoạn Cuối T足nh Y那u Mai Tuấn & Yến Khoa
22255.00 Đoạn Kh迆c M迄a Thu H角 Nội Vũ Khanh
22257.00 Đo角n Lử Nhạc Sơn Ca
22259.00 Đoạn T芍i B迆t Lâm Gia Minh
22261.00 Đoạn T芍i B迆t Trường Vũ
22262.00 Đoạn T芍i B迆t 2 Trường Vũ
22263.00 Đoạn T足nh Dang Dở Trường Vũ
22264.00 Đoạn Tuyệt Trường Vũ
22267.00 Đoạn Xuân Ca Như Quỳnh
22269.00 Dốc Mơ Kh芍nh Lan & Bruce Đo角n
22278.00 Đời Anh Vẫn Cô Đơn Anh T迆
22281.00 Đôi Bờ Quincy Nguyễn
22283.00 Đôi Bờ Yến Phương
22284.00 Đôi B車ng Hồng Tr迆c
22288.00 Đôi C芍nh Thi那n Thần Thanh Th迆y
22292.00 Đợi Chờ 2 Trường Vũ
22295.00 Đời Đ芍 V角ng Diễm Li那n
22298.00 Đời Đ芍 V角ng Kh芍nh Ly & Vũ Th角nh An
22306.00 Đời Lan & Điệp Trường Vũ
22311.00 Đợi Mất M迄a Xuân Đ角m Vĩnh Hưng
22313.00 Đôi Mắt Người Xưa Duy Kh芍nh
22317.00 Đôi Ngã Chia Ly Hạ Vy & Trường Vũ
22319.00 Đôi Ngã Chia Ly Phi Khanh
22326.00 Đôi Ta Song Ca
22329.00 Đời Thắm Tươi Ngọc B赤ch
22333.00 Đổi Thay Hồng Tr迆c
22345.00 Đồi Thông Hai Mộ Phi Nhung
22346.00 Đồi Thông Hai Mộ Trường Vũ
22350.00 Đời Tôi L角 Của Tôi Nguyễn Hưng
22354.00 Đời Vẫn Buồn X車t Xa Johny Dũng
22362.00 D辰ng Đời Khả T迆
22363.00 D辰ng Đời L那 To角n
22366.00 D辰ng Đời Mong Manh L那 Huỳnh
22367.00 D辰ng Lệ Ngọc Hồ
22373.00 D辰ng Sông Kỷ Niệm Lâm Th迆y Vân
22375.00 D辰ng Sông Lơ Đãng La Sương Sương
22383.00 D辰ng Sông Xanh Bruce Đo角n
22385.00 D辰ng Sông Xưa Đan Trường
22386.00 D辰ng Xanh L那 Tr赤
22422.00 Dư Âm Elvis Phương
22423.00 Dư Âm Tuấn Ngọc
22429.00 D迄 Anh Ngh豕o Phi Nhung & Mạnh Quỳnh
22430.00 Dư Ảnh T足nh Y那u Nhã Thanh
22432.00 D迄 Cho Hoa T角n Úa Như Quỳnh
22433.00 D迄 C車 Như Thế N角o Đôn Hồ & Loan Châu
22435.00 D迄 C車 Xa Nhau Nhật Quân
22571.00 D迄 T足nh Y那u Đã Mất Mạnh Quỳnh
22572.00 D迄 T足nh Y那u Đã Mất Minh Nhi
22409.00 Đưa Em Qua C芍nh Đồng V角ng Sơn Ca & B迄i Thiện
22412.00 Đưa Em T足m Động Hoa V角ng Bruce Đo角n
22414.00 Đưa Em T足m Động Hoa V角ng Ý Lan
22417.00 Đưa Em V角o Mộng Vũ Khanh
22420.00 Đưa Em Về Dưới Trời Mơ Ho角i Nam
22440.00 Đừng Anh Nh谷 Tâm Đoan
22445.00 Dừng Bến Tuấn T角i
22446.00 Đừng Bỏ Em Một M足nh Ý Lan
22450.00 Dừng Bước Giang Hồ Nam ca
22455.00 Đừng Đ芍nh Mất L辰ng Tin Th芍i Phong Vũ
22456.00 Đừng Đ迄a Với T足nh Y那u Lý Hải
22461.00 Đừng Hỏi V足 Sao Tâm Đoan
22463.00 Đừng Hỏi V足 Sao Tôi Buồn Hương Lan
22468.00 Đừng Lừa Dối Nhau Thanh H角
22472.00 Đừng Nhắc Chuyện L辰ng Trường Vũ
22474.00 Đừng Nhắc Nữa Hạ Vy
22478.00 Đừng N車i Xa Nhau Sơn Tuyền
22479.00 Đừng N車i Xa Nhau Song Ca
22482.00 Đừng Ph芍 Vỡ Ân T足nh Nữ ca
22481.00 Đừng Ph芍 Vỡ Ân T足nh Minh Tuyết & Johny Dũng
22486.00 Đừng Tr芍ch Anh Tội Nghiệp Trường Vũ
22487.00 Đừng Tr芍ch Di那u Bông Ho角i Nam
22488.00 Đừng Tr芍ch Di那u Bông Khả T迆 & Cao Thanh
22490.00 Đừng Tr芍ch Di那u Bông Phi Nhung
22492.00 Đừng Tr芍ch G足 Nhau Khả T迆
22496.00 Đừng Trở Lại Ưng Ho角ng Ph迆c
22498.00 Đừng Vội Bảo Hân & Phi Phi
22500.00 Đừng Xa Anh Đ那m Nay Thế Sơn
22504.00 Đừng Xa Em Đ那m Nay Thảo My
22510.00 Đừng Y那u Tôi Lưu B赤ch
22516.00 Được Tin Em Lấy Chồng Tuấn Vũ
22519.00 Dưới B車ng Tre L角ng Loan Châu
22525.00 Đường Em Đi Ý Lan
22527.00 Đường L那n Sơn Cước Hải Lý
22528.00 Đường N角o Em Đi Kim Anh
22531.00 Dường Như L角 T足nh Y那u Thu Phương
22532.00 Đường Sang Nh角 Em Th迆y Hương & Ho角ng Tâm
22534.00 Đường T足nh Đôi Ngã Tâm Đoan & Mạnh Quỳnh
22540.00 Đường V角o T足nh Y那u Tr迆c Lam & Tr迆c Linh
22545.00 Đường Về Hai Thôn Phi Nhung & Quốc Tuấn
22547.00 Đường Về Hai Thôn Th芍i Châu
22555.00 Đường Về Qu那 Hương Song Ca
22556.00 Đường Về Qu那 Hương Trường Vũ
22559.00 Đường Xa Ước Mưa Nam ca
22564.00 Đường Xưa Ngọc Hương
22566.00 Đường Xưa Lối Cũ Như Quỳnh
22580.00 Duy那n Kiếp Quang L那
22586.00 Duy那n Qu那 Sơn Tuyền
22587.00 Duy那n Qu那 Song Ca
22589.00 Duy那n Thề Hải Lý
22591.00 Duy那n T足nh Khả T迆
22593.00 Duy那n T足nh Phi Nhung
22596.00 Duy那n T足nh Vũ Sơn & Lệ Hương
22599.00 Duy那n T足nh Lý Ngựa Ô Duy Linh
22601.00 Elaine (Tron Doi Yeu Em) Johny Dũng
22728.00 Em (phap) Nam ca
22602.00 Em Ngọc Hồ
22607.00 Em Buồn Anh Thương Mạnh Quỳnh
22608.00 Em C車 Bao Giờ C辰n Nhớ M迄a Xuân Vũ Khanh
22622.00 Em Cứ Đi Nguyễn Hưng
22624.00 Em Cứ Hẹn Kh芍nh Ho角ng
22628.00 Em Đã Qu那n Một D辰ng Sông Lâm Nhật Tiến
22631.00 Em Đâu Biết Diễm Li那n & Tuấn Hải
22636.00 Em Đến Thăm Anh Đ那m 30 Anh Khoa
22638.00 Em Đến Thăm Anh Đ那m 30 Kh芍nh Ly
22642.00 Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa Th迄y Dương
22643.00 Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa Vũ Khanh
22645.00 Em Đẹp Nhất Đ那m Nay (La Plus Belle Pour Aller Danser) Tami L那
22647.00 Em Đẹp Như Mơ Nam ca
22649.00 Em Đi Đôn Hồ
22651.00 Em Đi Nam ca
22653.00 Em Đi Bỏ Lại Con Đường Cẩm Vân
22655.00 Em Đi Bỏ Lại Con Đường Vũ Khanh
22656.00 Em Đi Ch迄a Hương Đoan Thy
22662.00 Em Đi Nơi Ấy Jimmy Jc Nguyễn
22663.00 Em Đi Rồi Họa Mi
22664.00 Em Đi Rồi L那 Tr赤
22665.00 Em Đi Tr那n Cỏ Non Hương Lan
22670.00 Em Đi Xem Hội Trăng Rằm Như Quỳnh
22671.00 Em Đừng L角m Như Thế Châu Gia Kiệt
22673.00 Em G芍i Tr角 Mi Trường Vũ
22680.00 Em Hậu Phương Anh Tiền Tuyến Tuấn Vũ
22688.00 Em Hãy Về Đi Ngọc Hồ
22689.00 Em Hãy Về Đi Trường Vũ
22694.00 Em Kh車c Đi Em Nam ca
22697.00 Em Không Buồn Nữa Chị Ơi Duy Kh芍nh
22698.00 Em Không Qu那n Ngân Huệ
22699.00 Em L角 Áng Mây Nữ ca
22705.00 Em L角 M迄a Xuân Minh Tuyết
22707.00 Em L角 Tất Cả Mạnh Quỳnh
22713.00 Em Mới Biết Y那u Đã Biết Sầu Dalena
22715.00 Em Ngủ Trong Một M迄a Đông Song Ca
22717.00 Em Ngủ Trong Một M迄a Đông Ý Lan
22719.00 Em Như L角n Mây Lynda Trang Đ角i & Tommy Ngô
22730.00 Em Qu那n M迄a Đông Minh Tuyết
22734.00 Em Sẽ Đến Thủy Ti那n
22737.00 Em Sẽ Sống V足 Em Ưng Ho角ng Ph迆c
22738.00 Em Tôi Đinh Vũ
22739.00 Em Tôi Jo Marcel
22742.00 Em Tưởng Tôi L角 Ai Th芍i Phong Vũ
22755.00 Em V角 Tôi Bằng Kiều
22745.00 Em Vẫn Biết Minh Tuyết
22747.00 Em Vẫn Chờ Thanh Thảo
22750.00 Em Vẫn Đợi Anh T迆 Quy那n
22753.00 Em Vẫn Mơ Thanh Tr迆c
22759.00 Em Về Cho Trời Thôi Mưa Huy Vũ
22760.00 Em Về Giữa Tim Tôi Đan Trường
22766.00 Em Về Kẻo Mưa Thanh Thu & Trường Vũ
22767.00 Em Về Kẻo Mưa Trường Vũ
22769.00 Em Về Miệt Thứ Khả T迆
22772.00 Em Về Qua Bến Bắc Phi Nhung
22776.00 Em Về Tinh Khôi Đan Huy
22779.00 Em Về Tinh Khôi Minh Tuyết & Johny Dũng
22784.00 Em Về Với Chồng Đức Phương
22785.00 Em Về Với Người Hải Triều
22790.00 Em Xa Rồi Nam ca
22791.00 Em Xinh Nhất Đ那m Nay Trịnh Nam Sơn
22603.00 Email Love Hiền Thục
22605.00 Email T足nh Y那u Song Ca
22819.00 Ga Si T足nh Quang Linh
22799.00 G芍i Nh角 Ngh豕o Hạ Vy
22803.00 G芍i Xuân Hải Lý
22806.00 G芍i Xuân Thanh H角
22810.00 Gần Như Niềm Tuyệt Vọng Vũ Khanh
22808.00 G芍nh L迆a Nguyễn Hưng & Như Quỳnh
22811.00 Gặp Lại Cố Nhân Trường Vũ
22814.00 Gặp Nhau Quang L那
22816.00 Gặp Nhau L角m Ngơ Công Th角nh & Lynn
22818.00 Gặp Nhau Trong Mưa Trường Vũ
22821.00 Gh谷 Bến S角i G辰n Tốp Ca
22824.00 Ghen Phương Thanh
22826.00 Ghen Vũ Khanh
22910.00 Giã Từ Mạnh Quỳnh
22918.00 Giã Từ Đ那m Mưa Nữ ca
22917.00 Giã Từ Đ那m Mưa L那 Tâm
22923.00 Giã Từ Dĩ Vãng Huy Vũ
22924.00 Giã Từ Dĩ Vãng Ngọc B赤ch
22928.00 Giã Từ Thơ Ngây Tâm Đoan
22836.00 Giấc Mơ Ban Đầu Tommy Ngô
22839.00 Giấc Mơ C車 Em Lý Hải
22841.00 Giấc Mơ Của Anh Lý Hải
22843.00 Giấc Mơ Hồi Hương Trần Đức
22844.00 Giấc Mơ Không Đến Hai Lần Thế Sơn
22847.00 Giấc Mơ M迄a Đông Huy Vũ
22849.00 Giấc Mơ M迄a Đông Minh Tuyết
22860.00 Giấc Mơ Sa Mạc Đặng Minh Thông
22867.00 Giấc Mơ Tuyệt Vời Johny Dũng
22855.00 Giấc Mộng Hoang Đường Trương Đ Phong
22870.00 Giấc Ngủ Cô Đơn Nam ca
22872.00 Giấc Ngủ Đầu Nôi Hạ Vy
22875.00 Giai Điệu M迄a Xuân Minh Quân
22892.00 Giận Hờn Chế Linh & Hương Lan
22899.00 Giận Hờn Quang L那
22901.00 Giận Hờn 2 Phi Nhung
22903.00 Giận Hờn 2 Trường Vũ
22905.00 Giận M角 Thương Hương Lan
22907.00 Giận Nhau Một Tuần Lâm Gia Minh
22908.00 Gi角n Thi那n Lý Đã Xa Thanh Lan
22880.00 Giăng Câu Tứ Ca
22881.00 Giăng Câu 1 Đ足nh Văn & T角i Linh
22887.00 Gi芍ng Ngọc Lily Huệ
22891.00 Gi芍ng Sinh Kỷ Niệm Bruce Đo角n
22934.00 Giây Ph迆t Chia Xa Đ角m Vĩnh Hưng
22940.00 Giây Ph迆t Tạ Từ Tâm Đoan
22942.00 Giết Người Anh Y那u Trường Vũ
22943.00 Giết Người Trong Mộng L那 To角n
22948.00 Gi車 Bấc Cẩm Ly
22951.00 Gi車 Đ芍nh Đ辰 Đưa Quang Linh & H角 Phương
22953.00 Gi車 Lạnh Đ那m H豕 Hồng Tr迆c
22956.00 Gi車 Mưa V角 Anh Lâm Th迆y Vân
22977.00 Gi車 Thổi B那n Sông Phi Nhung
22963.00 Giọng Ca Dĩ Vãng Phi Nhung
22978.00 Giọt Lệ Cho Ng角n Sau Kh芍nh H角
22979.00 Giọt Lệ Cho Ng角n Sau Tuấn Ngọc
22983.00 Giọt Lệ Đ角i Trang Lâm Minh
22986.00 Giọt Lệ Đ角i Trang Thanh Thanh
22989.00 Giọt Lệ Sầu Bruce Đo角n
22994.00 Giọt Lệ T足nh Phi Nhung
22995.00 Giọt Lệ Trong Đ那m Ngọc Hồ
22996.00 Giọt Lệ Vu Quy Tâm Đoan
23000.00 Giọt Mưa Đ那m Tr迆c Quy那n
23002.00 Giọt Mưa Hay Giọt Lệ T足nh Thanh H角
23007.00 Giọt Mưa Thu Lily Huệ
23009.00 Giọt Mưa Thu Tam Ca
23010.00 Giọt Mưa Tr那n L芍 Kh芍nh Ly & Lệ Thu
23011.00 Giọt Nắng Ngọc Hồ
23015.00 Giọt Nắng B那n Thềm Thanh H角
23016.00 Giọt Nắng B那n Thềm Vũ Khanh
23017.00 Giọt Nắng Chiều Xưa Lam Trường
23020.00 Giọt Nắng Hồng Thủy Ti那n
23028.00 Giọt Nước Mắt Ng角 Nữ ca
23034.00 Giọt Sầu Trinh Nữ Mộng Ngọc
23036.00 Giọt Sầu Trong Mắt Ai Nhã Thanh
23042.00 Giọt Sương Tr那n Mi Mắt Minh Nhi
23044.00 Giọt T足nh Hồ Lệ Thu
23050.00 Giữa Hai Con Đường Lý Hải
23053.00 Giữa Hai Người T足nh Christiane L那
23054.00 Giữa L辰ng Đất Mẹ Trường Vũ
23066.00 Gõ Cửa Phi Nhung
23074.00 Gõ Cửa T足nh Y那u Thanh Th迆y
23059.00 G車c Phố Buồn Minh Tuyết
23064.00 G車c Phố R那u Xanh Minh Tuyết
23086.00 Gọi Em L角 Đ車a Hoa Sầu Vũ Khanh
23087.00 Gọi Em Trong Mưa Lý Hải
23093.00 Gợi Giấc Mơ Xưa Kh芍nh H角
23095.00 Gởi Gi車 Cho Mây Ng角n Bay Hải Lý
23096.00 Gởi Gi車 Cho Mây Ng角n Bay Kh芍nh H角
23100.00 Gọi Người Y那u Dấu Nam ca
23105.00 Gợi Nhớ Qu那 Hương Phi Nhung
23116.00 Gởi Về Em Ho角ng Li那m
23124.00 G車t Hồng Thôi Hết Phi那u Du Nam ca
23129.00 Gửi Đôi Mắt Nai Song Ca
23135.00 Hạ Buồn Hồng Tr迆c
23138.00 Hạ Buồn Trường Vũ
23251.00 H角 Nội Đ那m Trở Gi車 Mỹ Linh
23252.00 H角 Nội M迄a Vắng Những Cơn Mưa La Sương Sương
23255.00 H角 Nội M迄a Vắng Những Cơn Mưa Vũ Khanh
23258.00 H角 Nội Ng角y Th芍nh Củ Vũ Khanh
23292.00 Hạ Thương Tâm Đoan
23294.00 H角 Ti那n Mỹ Huyền
23308.00 Hạ Trắng Nữ ca
23141.00 Hải Âu Viễn Xứ Nữ ca
23144.00 Hai B角n Tay Trắng Trường Vũ
23147.00 Hai Chiếc B車ng Cô Đơn Lưu B赤ch - Nguyễn Hưng - Thi那n Kim
23148.00 Hai Đứa Giận Nhau Lâm Gia Minh
23150.00 H芍i Hoa Cầu Duy那n Phi Nhung
23154.00 H芍i Hoa Rừng Cho Em Trường Vũ & Hồng Tr迆c
23157.00 Hai Kh赤a Cạnh Cuộc Đời Lily Huệ
23167.00 Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi Thanh Thu
23168.00 Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi Trường Vũ
23170.00 Hai Lối Mộng Quế Trang
23171.00 Hai M迄a Mưa Bảo Tuấn
23173.00 Hai M迄a Mưa Thanh Tuyền
23177.00 Hai Mươi Mỹ Tâm
23178.00 Hai Mươi Bốn Giờ Ph谷p Trường Vũ
23179.00 Hai Mươi Năm Bến Lạ Thanh H角
23180.00 Hai Mươi Năm T足nh Củ La Sương Sương
23181.00 Hai Mươi Năm T足nh Củ Vũ Khanh
23182.00 Hai Mươi Năm T足nh Đẹp M迄a Chôm Chôm Khả T迆
23186.00 Hai Phương Trời C芍ch Biệt Nữ ca
23189.00 Hai Qu那 Quang L那
23190.00 Hai Sắc Hoa Tigon Diệp Thanh Thanh
23191.00 Hai Tr芍i Tim V角ng Tommy Ngô & Linda Trang Đ角i
23198.00 Hẩm Hiu Một M足nh Như Quỳnh
23200.00 Hận Đồ B角n Bruce Đo角n
23201.00 Hận Đồ B角n Duy Vũ
23246.00 H角n Mặc Tử Nam ca
23247.00 H角n Mặc Tử Thanh Th迆y & Y Phụng
23260.00 Hận Tha La Quang L那
23262.00 Hận T足nh Trong Mưa T迆 Quy那n
23207.00 Hạnh Ph迆c Bay Xa Đan Trường
23209.00 Hạnh Ph迆c Đầu Ng角y Lệ Hằng
23215.00 Hạnh Ph迆c Đơn Sơ Trường Vũ
23216.00 Hạnh Ph迆c Lang Thang Nữ ca
23227.00 Hạnh Ph迆c Quanh Đây Mộng Thi
23228.00 Hạnh Ph迆c Quanh Đây Trường Vũ
23234.00 Hạnh Ph迆c V角 Nước Mắt Trần Tâm
23235.00 H角nh Trang Giã Từ Tuấn Vũ
23237.00 H角nh Tr足nh T足m Tự Do Hợp Ca
23239.00 H角nh Tr足nh Tr那n Đất Ph迄 Sa Hạ Vy
23242.00 H角nh Tr足nh Tr那n Đất Ph迄 Sa Khả T迆
23264.00 H角o Hoa Lynda Trang Đ角i
23270.00 H芍t Cho Anh V角 M迄a Xuân Mỹ Tâm
23271.00 H芍t Cho Mai Sau Trường Vũ
23274.00 H芍t Cho Một Người Nằm Xuống Kh芍nh Ly
23275.00 H芍t Cho Người M迄a Hạ Thu Huong Huy
23277.00 H芍t Cho Người Ở Lại Minh Tuyết
23283.00 H芍t Cho Người T足nh Nhớ Thanh Thanh
23285.00 H芍t Cho Người T足nh Xa Ngọc Anh
23288.00 Hắt Hiu T足nh Buồn Mạnh Quỳnh
23289.00 Hắt Hiu T足nh Buồn Nhã Thanh
23305.00 H芍t Nửa Đi Em Trường Vũ
23312.00 H芍t Ru Đ足nh Văn
23314.00 H芍t Ru T足nh Đời Nhã Thanh
23316.00 Hạt Sương Tr那n L芍 Lam Trường
23317.00 H芍t Thầm Mỹ Linh
23323.00 Hãy Cho Tôi Nguyễn Hưng
23326.00 Hãy Để Mưa Rơi Lâm Nhật Tiến
23329.00 Hãy Để Mưa Rơi Ngọc Th迆y
23330.00 Hãy Để Mưa Rơi Tommy Ngô
23332.00 Hãy Đến B那n Anh Ho角ng Thanh
23337.00 Hãy Hứa Nghe Anh Minh Tuyết
23338.00 Hãy Kh車c Đi Em Vũ Khanh
23340.00 Hay L角 Anh Đã Qu那n Em Ngọc Hương
23347.00 Hãy Nh足n Về Tương Lai Phan Đ足nh T迄ng
23352.00 Hãy N車i Lời Y那u Thanh Th迆y
23358.00 Hãy N車i Y那u Em Phương Thanh
23361.00 Hãy Qu那n Anh Đ那m Nay Chung Tử Lưu
23364.00 Hãy Qu那n Nhau Tâm Đoan
23365.00 Hãy Qu那n Tôi Đi Elvis Phương
23366.00 Hãy Sống C迄ng T足nh Yeu Tứ Ca
23371.00 Hãy Thắp Ánh S芍ng Phương Thanh
23374.00 Hãy Thật L辰ng Với T足nh Y那u Trương Đ Phong
23376.00 Hãy Twist Cho Đ那m Nay Quốc H迄ng
23379.00 Hãy Về Đây B那n Anh Quang L那
23381.00 Hãy Về Với Em Thi那n Kim
23388.00 Hãy Y那u Như Chưa Y那u Lần N角o Nữ ca
23387.00 Hãy Y那u Như Chưa Y那u Lần N角o Nam ca
23390.00 Help Me Make Thru The Night (Lời Việt) Lily Huệ
23391.00 Help Me Thru The Summer (Lời Việt) Andy Trâm
23394.00 Hẹn H辰 Th迄y Dương
23404.00 Hiến Chương Y那u Tuấn Ngọc
23406.00 H足nh Ảnh Người Em Không Đợi Hồng Tr迆c
23410.00 H足nh B車ng Củ Lâm Gia Minh
23411.00 H足nh B車ng Củ Tâm Đoan
23598.00 Hồ Thu Sơn Ca
23478.00 Hoa Mười Giờ Thảo Sương
23479.00 Hoa Mười Giờ Tuấn Vũ
23420.00 Hoa B角ng Lang Trường Vũ
23426.00 Hoa Biển Nam ca
23430.00 Hoa Cau Vườn Trầu Ho角i Nam
23438.00 Hoa Đ角o Năm Trước Phương Diễm Hạnh
23442.00 Hoa Học Tr辰 L那 To角n
23444.00 Hoa Học Tr辰 Song Ca
23475.00 Hoa Mười Giờ Ho角ng Lan
23480.00 Hoa N角o Không Phai Ngọc Th迆y
23490.00 Hoa Nở Về Đ那m Thanh Tuyền
23491.00 Hoa Rừng Ven Sông Kh芍nh Ly & Lệ Thu
23492.00 Hoa Sen Cảnh H角n & Cẩm Ly
23494.00 Hoa Soan B那n Thềm Củ Nam ca
23495.00 Hoa Soan B那n Thềm Củ Tuấn Khanh
23502.00 Hoa Sứ Nh角 N角ng Trường Vũ
23505.00 Hoa T角n Minh Tuyết
23508.00 Hoa Thương Nhớ Ai Ý Lan
23513.00 Hoa T赤m Ng角y Xưa Ngọc Hồ
23517.00 Hoa T赤m Ng角y Xưa Tâm Đoan
23522.00 Hoa T赤m Ngo角i Sân Bằng Kiều
23523.00 Hoa T赤m Tr那n Đường Mộng Ngọc
23525.00 Hoa Trắng Thôi C角i Tr那n Áo T赤m Trường Vũ
23528.00 Hoa Trinh Nữ Th芍i Châu
23529.00 Hoa V角ng Mấy Độ Lâm Minh
23531.00 Hoa V角ng Mấy Độ Trịnh Vĩnh Trinh
23538.00 Hoa Xuân Th迄y Dương
23449.00 Ho角i Cảm Cung Ti那n & Lưu B赤ch
23453.00 Ho角i Cảm Nam ca
23458.00 Ho角i Cổ Ngọc Sơn
23469.00 Ho角i Thu Christiane L那
23470.00 Ho角i Thu Mạnh Đ足nh
23471.00 Ho角i Vọng Ho角ng Nam
23483.00 Ho角ng Hôn M角u T赤m Mộng Thi
23484.00 Hoang Vắng Dalena & Henry Ch迆c
23486.00 Hoang Vu Kỳ Anh
23539.00 Hỏi Anh C車 Buồn Không Khả Lý
23540.00 Hỏi Anh Hỏi Em Thanh Huyền & Duy Kh芍nh
23544.00 Hồi Chuông X車m Đạo Mạnh Đ足nh
23547.00 Hỏi Đ芍 C車 Buồn Không Jimmy Jc Nguyễn
23548.00 Hởi Em Y那u Tommy Ngô
23551.00 Hội M迆a Hoa Hải Lý
23559.00 Hỏi Nười C辰n Nhớ Đến Ta Thế Sơn
23556.00 Hởi Người T足nh Lily Huệ
23561.00 Hơi Thở M迄a Xuân Thanh H角
23564.00 Hởi T足nh Y那u La Sương Sương
23567.00 Hồi Tưởng Phi Nhung
23569.00 Hồi Tưởng Tr那n Mảnh Đất Tuyết Thanh Lan
23572.00 Hôm Qua Hôm Nay V角 Mãi Mãi Ưng Ho角ng Ph迆c
23575.00 Hồn Bướm Mơ Ti那n Hương Lan
23584.00 Hôn Môi Xa Lưu Minh Thắng
23591.00 Hồn Vọng Phu I Bruce Đo角n
23593.00 Hồn Vọng Phu 2 Trường Vũ
23595.00 Hồn Vọng Phu 3 Trường Vũ
23597.00 Hồn Vọng Phu 1 Trường Vũ
23599.00 Hứa Với Mẹ Trường Vũ
23601.00 Huế Buồn V足 Ai Quang Linh
23602.00 Huế Đã Xa Rồi Hương Lan
23603.00 Huế Đ那m Trăng Quang L那
23604.00 Huế Thương Quang L那
23606.00 Huế Xưa Bruce Đo角n
23609.00 Hững Hờ Huy Vũ
23610.00 Hương Nguyễn Hưng
23614.00 Hương Đồng Gi車 Nội Ái Vân
23616.00 Hương Giang C辰n Tôi Chờ Quang L那
23617.00 Hương Ngọc Lan Hạ Vy
23620.00 Hương Sơ Ri Trần Sang
23623.00 Hương Thừa Ch赤 Thiện
23627.00 Hương T足nh Muộn Như Quỳnh
23628.00 Hương T車c Mạ Non H角 Phương & Quang L那
23630.00 Hương T車c Mạ Non Phi Nhung
23637.00 Hướng Về H角 Nội Kh芍nh Ly
23642.00 Hương Xưa Lệ Thu
23644.00 Hương Xưa Trần Đức
23648.00 Huyền Sử Ca Một Người Mang T那n Quốc Trường Vũ
23650.00 Huyền Thoại Đ那m Trăng Khả T迆
23651.00 Huyền Thoại Một Chiều Mưa Kh芍nh Ho角ng
23652.00 Huyền Thoại Một Chiều Mưa Lam Trường & Yến Khoa
23659.00 Huyền Thoại Ngũ Ho角nh Sơn Tường Nguy那n
23662.00 I Love You To Want Me (Lời Việt) L那 To角n
23664.00 I Who Have Nothing (Lời Việt) Đôn Hồ
23663.00 In Dấu Đan Trường
23667.00 Katy Phan Đ足nh T迄ng
23668.00 Kẻ Bạc T足nh Châu Gia Kiệt
23673.00 Kể Chuyện Trong Đ那m Anh Khoa & Phương Hồng Quế
23677.00 Kể Chuyện Trong Đ那m Tuấn Vũ
23679.00 Kẻ Đau T足nh Hải Triều
23681.00 Kẻ Đi Rong Mạnh Quỳnh
23686.00 Kẻ Ở Miền Xa Quang L那
23688.00 Kẻ Y那u Thầm Mỹ Huyền
23690.00 Khắc Khoải Trần Th芍i H辰a
23691.00 Kh芍t Khao Phan Đ足nh T迄ng
23694.00 Khi Anh Tho芍ng Qua Đời Tôi Thi那n Kim
23695.00 Khi Biết Y那u Mộng Ngọc
23696.00 Khi Biết Y那u Tr迆c Lam & Tr迆c Linh
23697.00 Khi Ch迆ng M足nh Y那u Nhau Khả T迆
23700.00 Khi C車 Ch角ng Lâm Th迆y Vân
23704.00 Khi Cô Đơn Em Gọi T那n Anh Thanh Th迆y
23705.00 Khi Cô Đơn Em Nhớ Đến Ai Đan Trường
23710.00 Khi Đã Y那u Sơn Ca
23713.00 Khi Em Tho芍ng Qua Đời Tôi Đan Huy
23720.00 Khi Không C車 Mẹ Quang Linh
23724.00 Khi Mất Em Phan Đ足nh T迄ng
23727.00 Khi N角o Em Về Th芍i Phong Vũ
23735.00 Khi Ta Xa Rời Nhau Lâm Th迆y Vân
23736.00 Khi Th角nh Phố Vắng Anh Song Hằng
23741.00 Khi T足nh Y那u Đến Lam Trường & Cẩm Ly
23742.00 Khi T足nh Y那u Đến Phan Đ足nh T迄ng
23743.00 Khi Tôi Chết Hãy Đ那m Tôi Ra Biển Đinh Ngọc
23747.00 Khi Xưa Ta B谷 (Bang Bang) Lily Huệ
23829.00 Khổ Qua Tr迆c Quy那n
23756.00 Khoảng Trống Bảo Hân
23759.00 Khoảnh Khắc Trần Th芍i H辰a
23765.00 Kh車c Một D辰ng Sông Ngọc Lan
23766.00 Kh車c Thầm Ho角i Nam
23768.00 Kh車c Thầm Phi Nhung
23771.00 Khối T足nh Trương Chi Sơn Ca
23772.00 Không Bruce Đo角n
23784.00 Không Bao Giờ Qu那n Anh Mộng Ngọc
23790.00 Không Biết Em Bây Giờ Gia Huy
23792.00 Không Cần N車i Y那u Em Tami L那
23800.00 Không C辰n Nhớ Người Y那u Trường Vũ
23808.00 Không Gia Đ足nh Lâm Nhật Tiến
23809.00 Không Giờ Rồi Như Quỳnh & Trường Vũ
23813.00 Không Một Lần Hối Hận Th芍i Phong Vũ
23815.00 Không Như Năm Xưa Nam ca
23818.00 Không Thể & C車 Thể Huy Tâm
23819.00 Không Thể & C車 Thể Ngọc Hạ
23822.00 Không Thể Qu那n Anh Phương Thủy
23900.00 Khu Phố Ng角y Xưa Trường Vũ
23835.00 Kh迆c Biệt Ly L那 Minh & Bảo Hân
23836.00 Kh迆c Ca Cuối C迄ng Minh Tuyết
23838.00 Kh迆c Ca Dịu Êm Bruce Đo角n
23841.00 Kh迆c Ca M迄a H豕 Ánh Tuyết
23844.00 Kh迆c H芍t Ân T足nh Trường Vũ
23847.00 Kh迆c H芍t Cha Y那u Lý Hải
23849.00 Kh迆c H芍t Phương Xa Đan Trường
23853.00 Kh迆c H芍t Thanh Xuân Nữ ca
23859.00 Kh迆c H芍t Y那u Đời T迆 Quy那n & Như Loan
23861.00 Kh迆c Mưa Lương T迄ng Quang
23867.00 Kh迆c Nhạc Dưới Trăng Sơn Ca
23870.00 Kh迆c Nhạc Ng角y Xuân Như Mai
23873.00 Kh迆c Nhạc Vui Nh車m Techno
23884.00 Kh迆c Thụy Du Vũ Khanh
23886.00 Kh迆c T足nh Buồn Nguyễn Hưng
23894.00 Khung Trời Ng角y Xưa Cẩm Ly
23896.00 Khung Trời Nhớ Thanh Huyền & Chung Tử Lưu
23898.00 Khung Trời Tưởng Nhớ Phi Nhung
23902.00 Khuya Nay Anh Đi Rồi Mộng Thi
23913.00 Kiếp Ca Sầu Minh Tuyết & Huy Vũ
23911.00 Kiếp Cầm Ca Ngọc Đan Thanh
23922.00 Kiếp Dã Tr角ng Tứ Ca
23915.00 Kiếp Đam M那 Bruce Đo角n
23931.00 Kiếp Ngh豕o Thanh Tuyền
23937.00 Kiếp Phong Ba Lý Hải
23938.00 Kiếp Phong Trần Lam H迄ng
23939.00 Kiếp Sau Hương Lan
23942.00 Kiếp Tha Hương Mạnh Đ足nh
23948.00 Kiếp Ve Sầu Quincy Nguyễn
23950.00 Kinh Chiều Kh芍nh Ly
23952.00 Kỳ Diệu Gia Huy
23954.00 Kỷ Niệm Trường Vũ
23964.00 Kỷ Niệm M迄a H豕 Trường Vũ
23965.00 Kỷ Niệm N角o Buồn Thanh Tuyền
23969.00 Kỷ Niệm Thu Paris Bruce Đo角n
23975.00 La Bamba Kỳ Vương
23995.00 L芍 Đổ Muôn Chiều Vũ Khanh
23996.00 La Femme Demonami (Lời Việt) L那 To角n
24082.00 La Place Romantique (Lời Việt) L那 To角n
24085.00 L芍 Thu Kh芍nh H角
24086.00 L芍 Thu L那 To角n
24088.00 L芍 Thư Cuối C迄ng Duy Linh
24090.00 L芍 Thư Đầu Ti那n Trường Vũ
24091.00 L芍 Thư Đô Thị Trường Vũ
24092.00 L芍 Thư Miền Trung Hồng Tr迆c
24094.00 L芍 Thư Tiền Tuyến Trường Vũ
24096.00 L芍 Úa Cẩm Ly
24105.00 L芍 V角ng Kh車c L芍 Xanh Rơi Tr迆c Quy那n
24106.00 L芍 V角ng Kh車c L芍 Xanh Rơi Trường Vũ
23977.00 Lạc Lối Nguyễn Hưng & Thủy Ti那n
23981.00 Lạc Mất D辰ng Sông Quang Vinh
23986.00 Lạc Mất M迄a Xuân Đ角m Vĩnh Hưng
24000.00 Lầm L那 To角n
24002.00 Lầm Th芍i Châu
24006.00 L角m Dâu Xứ Lạ Song Ca
24016.00 L角m Sao Anh Biết L那 Vũ
24017.00 L角m Sao Anh N車i L那 To角n
24013.00 L角m M角 Qu那n Được Ngọc Trọng
24035.00 Lan & Điệp 2 Tr迆c Quy那n
24036.00 Lan & Điệp 1 Trường Vũ
24029.00 Lần Đầu Lần Cuối Lâm Gia Minh
24081.00 Lần Xa C芍ch Trong Đời Lưu B赤ch
24037.00 L角ng Anh L角ng Em Tuấn Vũ
24041.00 Lãng Du Nam ca
24044.00 Lãng Du Vũ Khanh & Như Mai
24046.00 Lặng Lẽ Gọi T那n Cẩm Ly
24048.00 Lặng Lẽ Ph迄 Sa Ngọc Hồ
24049.00 Lặng Lẽ T足nh Tôi Vũ Khanh
24050.00 Lắng Nghe Con Tim H芍t Loan Châu
24051.00 Lắng Nghe M迄a Xuân Về Bằng Kiều
24052.00 Lắng Nghe M迄a Xuân Về Diễm Li那n & Đan Huy
24054.00 Lãng Qu那n Cẩm Ly
24057.00 Lặng Thầm Quang L那
24059.00 Lang Thang L那 Tr赤
24064.00 Lang Thang Internet Minh Thuận
24065.00 Lang Thang Tr那n Đường Mưa Rơi Ngọc Anh
24066.00 L角ng Tôi Ho角i Nam
24069.00 L角ng Tôi Như Quỳnh
24071.00 Lạnh L迄ng Christiane L那
24077.00 Lạnh Trọn Đ那m Mưa Như Quỳnh
24078.00 Lạnh Trọn Đ那m Mưa Trường Vũ
24099.00 Lâu Đ角i T足nh Ái Hương Lan & Th芍i Châu
24109.00 Lạy Trời Con Được B足nh Y那n Chế Linh
24112.00 Lệ Buồn Thi那n Kim
24115.00 Lệ Đ芍 Christiane L那
24129.00 Lệ T足nh Trường Vũ
24131.00 Lệ Úa Minh Tuyết
24123.00 Lemon Tree (Lời Việt) Lilian
24124.00 Lemon Tree (Lời Việt) Vũ Sơn & Phi Kha
24125.00 Lemon Tree (Lời Việt) Xuân Ph迆
24126.00 L那n Ch迄a Cầu Duy那n Giao Ti那n
24127.00 L那n Th芍c Xuống Ghềnh Hương Lan
24266.00 Liều Thuốc Cho Tr芍i Tim Lý Hải
24267.00 Linh Hồn Đã Mất Bằng Kiều
24268.00 Linh Hồn Tượng Đ芍 Hương Lan
24272.00 Linh Hồn Tượng Đ芍 Nam ca
24273.00 Linh Hồn Tượng Đ芍 Th芍i Châu
24276.00 Linh Hồn V角 Giọt Nước Mắt Thanh Thảo
24279.00 L赤nh Nghĩ G足 Trường Vũ
24281.00 L赤nh Xa Nh角 Mạnh Quỳnh
24282.00 L赤nh Xa Nh角 Sơn Tuyền
24136.00 Li那n kh迆c B角i Không T那n Số 2 & 4 Ngọc Huệ
24135.00 Li那n kh迆c B角i Không T那n Số 2, 3 & Cuối Đôn Hồ & Thanh H角
24137.00 Li那n kh迆c B那n Em Đang C車 Ta & C車 Tin Vui Ho角ng Nam & Tr迆c Oanh
24140.00 Li那n kh迆c Biết Đến Bao Giờ & Đ那m Tiền Đồn Mạnh Quỳnh & Trường Vũ
24144.00 Li那n kh迆c C芍m Ơn & Xuân Nầy Con Không Về Tứ Ca
24147.00 Li那n kh迆c Câu Chuyện Đầu Năm & Tâm Sự Ng角y Xuân Song Ca
24148.00 Li那n kh迆c Chân Qu那 Ho角i Linh & Hồng Nga
24152.00 Li那n kh迆c Chuyện Ch迆ng M足nh & Ng角y Sau Sẽ Ra Sao Ho角ng Oanh & Trung Chỉnh
24153.00 Li那n kh迆c Chuyện T足nh Không Dĩ Vãng Lưu Mỹ Linh
24154.00 Li那n kh迆c Chuyện T足nh Không Suy Tư & Phố Đ那m Thi那n Kim & Y Phụng
24155.00 Li那n kh迆c Chuyện T足nh Người Đan Áo & B角i Th芍nh Ca Buồn Băng Tâm & Đặng Thế Luân
24161.00 Li那n kh迆c Dân Ca 2 Hạ Vy & Diễm Li那n & T迆 Quy那n
24167.00 Li那n kh迆c Đo角n Chuẩn Từ Linh Kh芍nh H角 & Tuấn Ngọc
24168.00 Li那n kh迆c Đ迄a Nhau & Cỏi Ân T足nh Tốp Ca
24170.00 Li那n kh迆c Duy那n Qu那 & T足nh Ta Với N角ng Sơn Ca & Quang B足nh
24175.00 Li那n kh迆c Giận Hờn & Đ那m Cuối Tâm Đoan & Quốc Dũng
24180.00 Li那n kh迆c H芍t Cho Ng角y Hôm Qua Tứ Ca
24182.00 Li那n kh迆c H辰 Hẹn & Lý Thương Nhau Hương Lan
24183.00 Li那n kh迆c Hội Trăng Rằm & Trống Cơm Thanh Lan & Elvis Phương
24185.00 Li那n Kh迆c Không Tam Ca
24186.00 Li那n kh迆c Kh迆c H芍t Ân T足nh & Lý Ngựa Ô & Lý Cây Bông Henry Ch迆c & Dalena
24188.00 Li那n kh迆c Lạnh Trọn Đ那m Mưa Tốp Ca
24192.00 Li那n kh迆c Mẹ Ngọc Lan
24193.00 Li那n kh迆c M車ng Chuồn Chuồn Tam Ca
24194.00 Li那n kh迆c Mưa Tam Ca
24195.00 Li那n kh迆c Mưa Chiều Kỷ Niệm Elvis Phương & Ái Vân
24196.00 Li那n kh迆c Mưa Nửa Đ那m & Mưa Đ那m Ngoại Ô Tuấn Vũ & Mỹ Huyền
24197.00 Li那n kh迆c Mưa Phi Trường & Con G芍i Bây Giờ Tam Ca
24198.00 Li那n kh迆c M迄a Thu Diễm Li那n & Nguy那n Khang
24199.00 Li那n kh迆c M迄a Thu Tam Ca
24201.00 Li那n kh迆c Nắng Đẹp Qu那 Hương & Kh迆c Ca Ng角y M迄a H角 Phương & Hương Thủy
24204.00 Li那n kh迆c Ngh豕o Tam Ca
24205.00 Li那n kh迆c Ngô Thụy Mi那n Tứ Ca
24208.00 Li那n kh迆c Nh角 Anh Nh角 Em (Cha Cha Cha) Tam Ca
24210.00 Li那n kh迆c Nhạc Ph芍p Tam Ca (Th迆y, H角 & T迆)
24211.00 Li那n kh迆c Nhạc Trẻ Tam Ca
24212.00 Li那n kh迆c Nhạc Trẻ T迆 Quy那n
24213.00 Li那n kh迆c Nhạc Tr迆c Phương Phương Diễm Hạnh & Tâm Đoan
24214.00 Li那n kh迆c Nhẫn Cưới Tam Ca
24220.00 Li那n kh迆c Ở Trọ & Biết Đâu Cội Nguồn Tam Ca
24222.00 Li那n kh迆c Ph迆t Đầu Ti那n & Mấy Nhịp Cầu Tre Tứ Ca
24225.00 Li那n kh迆c Qua Ngỏ Nh角 Em Tam Ca
24226.00 Li那n kh迆c Qu那 Hương 1 Tam Ca
24227.00 Li那n kh迆c Rước T足nh Về Với Qu那 Hương Tốp Ca
24232.00 Li那n kh迆c Say & Lầm Dương Triệu Vũ & Trinh Lâm
24233.00 Li那n kh迆c T角 Áo Vietnam Tốp Ca
24236.00 Li那n kh迆c Th角nh Phố Buồn & T足nh Như Mây Kh車i Chế Linh & Mai Quốc Huy
24237.00 Li那n kh迆c Thất T足nh Tam Ca
24238.00 Li那n kh迆c Thi那n Đ角ng Ái Ân & Chỉ C車 Em & T足nh Vẫn Chưa Y那n Tam Ca
24242.00 Li那n kh迆c Thu Sầu & Trả Lại Em Mạnh Đ足nh & Ho角ng Lan
24243.00 Li那n kh迆c T足nh Tốp Ca
24244.00 Li那n kh迆c T足nh 2 In ShangHai Tứ Ca
24245.00 Li那n kh迆c T足nh Chết Theo M迄a Đông & Nhớ Một Chiều Xuân Chế Linh & Thanh Tuyền
24246.00 Li那n kh迆c T足nh Đơn Phương & T足nh Mộng Mơ Tam Ca
24247.00 Li那n kh迆c T足nh Hờn Ghen & B足nh Minh Sẽ Mang Em Đi Tam Ca
24248.00 Li那n kh迆c T足nh Kh迆c Th芍ng 6 & Đường Xa Ước Mưa Bằng Kiều & Trần Thu H角
24249.00 Li那n kh迆c T足nh Xa Khuất & Hãy Thắp Ánh S芍ng Phương Thanh
24250.00 Li那n kh迆c T足nh Xưa Xa Rồi Ngọc Hải & Thanh Thảo
24251.00 Li那n kh迆c T足nh Y那u C辰n Đâu Đ角m Vĩnh Hưng & Mỹ Tâm
24254.00 Li那n kh迆c Trăm Nhớ Ng角n Thương & T足nh Bơ Vơ Trần Th芍i H辰a & Ngọc Li那n
24255.00 Li那n kh迆c Trịnh Công Sơn Hợp Ca
24258.00 Li那n kh迆c Tuổi Xa Người Từ Công Phụng & Kh芍nh Ly
24260.00 Li那n kh迆c Về Miền Tây Tam Ca
24264.00 Li那n kh迆c Vũ Th角nh An Tuấn Ngọc & Kh芍nh H角
24265.00 Li那n kh迆c Xây Nh角 B那n Suối Tốp Ca
24436.00 Llama Lamour ( Lời Việt) Nam ca
24563.00 Lỡ Lầm Đôn Hồ & Châu Ngọc
24564.00 Lỡ Lầm Minh Tuyết & Johny Dũng
24565.00 Lỡ Lầm Nguy那n Khang & Lưu Vân
24566.00 Lỡ Lầm Quế Trang
24574.00 Lỡ Một Lần Đứng Tr迆 Mưa Kỳ Anh
24593.00 Lỡ Y那u Em Rồi Huy Vũ
24456.00 Lời Con Xin Ch迆a Christiane L那
24475.00 Lối Củ Ta Về Bằng Kiều
24459.00 Lời Của Đ角n Ông Th芍i Phong Vũ & Lam H迄ng
24467.00 Lời Cuối Vũ Khanh
24471.00 Lời Cuối Cho Em Nam ca
24470.00 Lời Cuối Cho Em Minh Tuyết
24478.00 Lời Đắng Cho Một Cuộc T足nh Duy Quang
24482.00 Lời Dối Gian Chân Th角nh Lâm Nhật Tiến
24483.00 Lời Gọi Chân Mây Đinh Vũ
24490.00 Lời Kinh Đ那m Ý Lan
24495.00 Lời Mẹ Ru Lý Hải
24499.00 Lời Nguyện Cầu Diễm Li那n
24500.00 Lời Nguyện Cầu T足nh Y那u Đan Trường
24504.00 Lời N車i Dối Muộn M角ng Nguyễn Hưng
24506.00 Lời N車i Y那u Đầu Ti那n Vũ Tuấn Đức
24510.00 Lời Ru Cho Con Trần Thu H角
24512.00 Lời Ru Của Mẹ Như Quỳnh
24518.00 Lời Thề Non Nước Hương Lan
24525.00 Lời Thư Xưa Quang L那
24526.00 Lời T足nh Anh Trao Ho角ng Châu
24528.00 Lời T足nh Băng Gi芍 Lâm Th迆y Vân
24529.00 Lời T足nh Buồn Đinh Vũ
24534.00 Lời T足nh Chưa N車i ( Words) Bruce Đo角n
24536.00 Lời Tỏ T足nh Đ芍ng Y那u Bruce Đo角n
24543.00 Lời Tỏ T足nh Dể Thương Ho角i Vũ
24548.00 Lối Về Đất Mẹ Duy Linh
24549.00 Lối Về Đất Mẹ Hương Lan
24554.00 Lối Về X車m Nhỏ Lynda Trang Đ角i & Tommy Ngô
24558.00 Lời Y那u Cuối Thanh H角
24559.00 Lời Y那u Dấu Lý Hải
24560.00 Lời Y那u Thương L那 To角n
24561.00 Lời Y那u Thương Thi那n Kim
24575.00 L辰ng C芍m Ơn Đan Trường
24576.00 Long Lanh Hồ Thu Đan Trường
24583.00 L辰ng Mẹ Lưu B赤ch & Kh芍nh H角
24585.00 L辰ng Mẹ 2 Duy Vũ
24587.00 L辰ng Mẹ Ru Hồng Nhung
24589.00 Lọt V角o Mắt Xanh Bruce Đo角n
24590.00 Love Me Please Love Me ( Lời Việt) L那 To角n
24591.00 Love Me With All Your Heart ( Lời Việt) Thanh Mai
24592.00 Love Me With All Your Heart (Lời Việt) Ho角ng Nam
24594.00 L迆a M迄a Duy那n Thắm Như Quỳnh & Thế Sơn
24597.00 Lục B芍t Xa Người Hạ Vy
24603.00 Lưới T足nh Minh Tuyết
24604.00 Luôn Luôn Mãi Mãi Ái Vân
24605.00 Lưu B迆t Ng角y Xanh Hồng Tr迆c
24608.00 Lưu B迆t Ng角y Xanh Vũ To角n
24641.00 Lý Mười Thương Tam Ca
24614.00 Ly Biệt L迆c Ho角ng Hôn Ngọc Th迆y
24616.00 Ly Caf谷 Ban M那 Lưu Thi那n Hưng
24618.00 Ly Caf谷 Cuối C迄ng Trường Vũ
24621.00 Lý C芍i Mơn Phi Nhung
24626.00 Lý Chiều Chiều Ho角i Nam
24627.00 Lý Chiều Chiều Phi Nhung
24633.00 Lý Chim Xanh T角i Linh
24634.00 Lý Con S芍o Nam ca
24635.00 Lý Con S芍o Bạc Li那u Phi Nhung
24637.00 Lý Đất Giồng Phi Nhung & Mạnh Quỳnh
24640.00 Lý Mồ Côi Hạ My
24650.00 Ly Rượu Mừng Nữ ca
24652.00 Magic Boulevard (Lời Việt) Thanh Th迆y
24656.00 Mai Anh Đi Xa Rồi Hạ Vy
24657.00 Mãi B那n Nhau Tommy Ngô
24661.00 Mãi Cho T足nh L那nh Đ那nh Lam Trường
24666.00 M芍i Đ足nh L角ng Biển Ngọc Hạ
24668.00 Mãi Không Phai Cẩm Ly
24670.00 Mãi L角 Người Đến Sau Minh Tuyết
24672.00 Mãi L角 Niềm Đau Đan Trường
24675.00 Mai Lỡ Hai M足nh Xa Nhau Tâm Đoan
24676.00 Mai Lỡ Hai M足nh Xa Nhau Trường Vũ
24681.00 Mai Lỡ M足nh Xa Nhau Hương Lam & Ho角i Nam
24682.00 Mai Lỡ M足nh Xa Nhau Nhật Linh
24688.00 Mãi Mãi B那n Em Từ Công Phụng
24689.00 Mãi Mãi C辰n Y那u Lay Minh
24694.00 M芍i T車c Dạ Hương Ý Lan
24698.00 Mãi Y那u Ho角ng Châu
24700.00 Mãi Y那u Em Lý Hải
24703.00 Mầm Cuội Nguyễn Phi H迄ng
24704.00 M角n Đ那m (La Nuit) L那 To角n
24714.00 Mắt Buồn Phương Thanh
24715.00 Mắt Buồn Vũ Khanh
24716.00 Mật Đắng T足nh Y那u Đ足nh Văn
24720.00 Mắt Huế Xưa Randy
24725.00 Mắt Lệ Cho Người Tuấn Ngọc
24733.00 Mất Nhau Rồi Hồng Tr迆c
24734.00 Mất Nhau Thật Sao Châu Ngọc
24737.00 Mặt Trời Đen Elvis Phương
24738.00 Mặt Trời Êm Dịu Hồng Nhung
24739.00 Mặt Trời Êm Dịu Johny Dũng
24740.00 Mặt Trời Lạnh Đan Trường
24746.00 M角u Hoa B赤 Phi Nhung
24747.00 M角u Hoa Thi那n Lý Thanh Tuyền
24748.00 M角u Hoa Thương Nhớ Th芍i Châu & Kh芍nh Lan
24750.00 M角u Kỷ Niệm Elvis Phương
24752.00 M角u Mắt Nhung Thế Sơn
24755.00 M角u T赤m Pensee Tâm Đoan
24757.00 M角u V角ng Chanh (Lemon Tree) Johny Dũng
24760.00 Mây Bốn Phương Trời Loan Châu
24764.00 Mây Chiều Tâm Đoan
24769.00 Mây Lang Thang Mỹ Nhung
24791.00 Mẹ Ơi Phương Thanh
24792.00 Mẹ Qu那 Phương Thanh
24795.00 Mẹ Tôi Đan Trường
24798.00 Mẹ Tôi Yến Khoa
24799.00 Mẹ Y那u 3 Con M豕o
24788.00 Men Say T足nh Ái Như Loan
24785.00 M那nh Mông T足nh Buồn Lâm Ch赤 Khanh
24805.00 Miền Trung Thương Nhớ Phi Nhung
24806.00 Miền Trung Thương Nhớ Trường Vũ
24807.00 Miền Y那u Thương Song Ca
24808.00 Mimosa Đ那m Chờ S芍ng Kh芍nh Ho角ng
24820.00 Mơ Hoa Kh芍nh H角
24843.00 Mơ Kh迆c Tương Ph迄ng B赤ch Ngọc
24849.00 Mơ L角m C芍nh Chim T迆 Quy那n
24910.00 Mơ Những Ng角y Nắng L那n Minh Tuyết
25068.00 Mơ Về Em Anh T迆
24825.00 Mời Anh Về Thăm Qu那 Hương Vân Sơn & Gi芍ng Ngọc
24827.00 Mời Anh Về Thăm Qu那 Tôi Phi Nhung
24828.00 Môi Buồn Ý Lan
24830.00 Mối Duy那n T足nh Sầu Đôn Hồ & Châu Ngọc
24836.00 Môi T赤m Nữ ca
24837.00 Mối T足nh Đầu Vũ Tuấn
24841.00 Mối T足nh Xa Xưa Bruce Đo角n
24850.00 Mong Anh Sẽ Đến Như Loan
24854.00 Mộng Ban Đầu Như Quỳnh
24858.00 Mộng Chiều Xuân Hương Lan
24866.00 Mong Dối Gian L角 Vô Nghĩa Kh芍nh Đặng
24869.00 Mộng Dưới Hoa Anh Quý
24883.00 Mong Em Hạnh Ph迆c Phan Đ足nh T迄ng
24887.00 Mộng L角nh Hải Lý
24892.00 Mong Manh L那 Minh & Thi那n Kim
24893.00 Mong Manh Ý Lan
24895.00 Mộng Mơ Xa Rồi T迆 Quy那n
24902.00 Mộng Sầu Nữ ca
24901.00 Mộng Sầu Mạnh Quỳnh
24909.00 Mộng Viễn Du Nữ ca
24911.00 Monica Kenny Th芍i
24912.00 Một Căn Nh角 Mướn Mạnh Quỳnh
24913.00 Một Chiều Đông Duy Quang
24914.00 Một Chiều Mưa Thanh H角
24915.00 Một Ch迆t Qu角 Cho Qu那 Hương Gia Huy
24916.00 Một Ch迆t Qu角 Cho Qu那 Hương Ngọc Lan
24919.00 Một Chuyến Bay Đ那m Thanh Tuyền
24920.00 Một Chuyến Bay Đ那m Trường Vũ
24921.00 Một Chuyến Về Qu那 Phi Nhung
24922.00 Một Chuyến Xe Hoa Hồng Tr迆c
24936.00 Một Đời Qu那n Lãng Kh芍nh Ly
24938.00 Một Đời T足m Nhau Như Quỳnh
24940.00 Một Đời Y那u Anh Nữ ca
24945.00 Một G車c Trời Thanh H角
24947.00 Một Khoảng Trời Bơ Vơ Thi那n Kim
24949.00 Một Lần B那n Em Lâm Ch赤 Khanh
24951.00 Một Lần Cuối Sơn Ca
24953.00 Một Lần Dang Dỡ Đoan Thy
24957.00 Một Lần Đi Nguyệt Ánh
24960.00 Một Lần Gặp Em Tuấn Vũ
24965.00 Một Lần N角o Cho Tôi Gặp Lại Em Thế Sơn
24966.00 Một Lần Nữa Thôi Lâm Nhật Tiến
24970.00 Một Lần Xa Bến Thanh Tuyền
24971.00 Một Lần Y那u Kh芍nh Lan
24972.00 Một Lo角i Chim Biển Thế Vũ
24976.00 Một Mai Em Đi Vũ Khanh
24977.00 Một Mai Giã Từ Vũ Kh赤 Trường Vũ
24982.00 Một M足nh Khả T迆
24987.00 Một M足nh Thôi Hồng Tr迆c
24992.00 Một Ng角y Đi Qua Đan Trường
24993.00 Một Ng角y Không C車 Anh Tr迆c Lam & Tr迆c Linh
24998.00 Một Ng角y M迄a Đông Bằng Kiều
24999.00 Một Ng角y M迄a Đông Mộng Ngọc
25007.00 Một Ng角y Như Mọi Ng角y Thu Hương
25012.00 Một Ng角y Tôi Đi Qua Trường Vũ
25022.00 Một Người Đi Phi Nhung
25024.00 Một Người Đi Tâm Đoan
25027.00 Một Nửa Đời Em Ý Lan
25028.00 Một Nửa Đời Nhau Trường Vũ
25030.00 Một Ph迆t Suy Tư Mạnh Quỳnh
25032.00 Một Tho芍ng S角i G辰n Thanh Tr迆c
25037.00 Một Thời Đã Xa Phương Nguy那n
25040.00 Một Thời Để Y那u Kh芍nh Lan
25041.00 Một Thời Hoa Mộng Bảo Ngọc
25048.00 Một Thuở Y那u Anh Phi Nhung
25060.00 Một T足nh Y那u Dalena & Henry Ch迆c
25065.00 Một Tr芍i Tim Một Qu那 Hương Lam Trường
25066.00 Một Trăm Năm Đợi Người Đan Huy
25069.00 Mưa Duy Linh
25071.00 Mưa Phi Khanh
25072.00 Mưa Bay Ngoại Ô Trường Vũ
25074.00 Mưa B那n Song Cửa Hương Lan
25080.00 Mưa B車ng B車ng Mộng Thi
25084.00 Mưa Bụi 1 T角i Linh & Ngọc Hải
25087.00 Mưa Bụi Ho角ng Hôn T角i Linh & Đ足nh Văn
25091.00 Mưa Buồn Minh Tuyết & Huy Vũ
25095.00 Mưa Chiều Mạnh Đ足nh
25100.00 Mưa Chiều Phố Nhỏ Kh芍nh Ho角ng
25101.00 Mưa Đ那m Ngọc Lan
25104.00 Mưa Đ那m Bi那n Giới Ho角ng Oanh
25106.00 Mưa Đ那m Độc H角nh Shayla
25110.00 Mưa Đ那m Ngoại Ô Nhã Thanh
25114.00 Mưa Đ那m Tỉnh Nhỏ Trường Vũ
25116.00 M迄a Đông Lâm Ch赤 Khanh & Hiền Thục
25117.00 M迄a Đông Biệt Ly Ái Vân
25119.00 M迄a Đông Cô Đơn Thế Sơn
25120.00 M迄a Đông Của Anh Chung Tử Lưu
25128.00 M迄a Đông Mồ Côi Th芍i Phong Vũ
25129.00 M迄a Đông Sắp Đến Dalena
25131.00 M迄a Đông Sẽ Qua Mỹ Linh
25135.00 M迄a Đông Trắng Cẩm Ly
25144.00 M迄a Hạ Mãi Xa Minh Thuận
25148.00 M迄a H豕 Vui Nguyễn Phi H迄ng
25160.00 Mưa Không Đ角nh Rơi Trịnh Nam Sơn & Hồng Hạnh
25162.00 Mưa Lạnh Giã Từ Trường Vũ
25168.00 M迄a Mưa Đi Qua Cẩm Ly
25170.00 M迄a Mưa Qua Mau Tuấn Vũ
25172.00 Mưa Ngâu Mộng Ngọc
25175.00 Mưa Ngâu Vũ Khanh
25177.00 Mưa Nửa Đ那m Duy Vũ
25180.00 Mưa Phi Trường Huy Vũ
25184.00 Mưa Phi Trường Ngọc Th迆y
25191.00 Mưa Phố Chiều Nay Sỹ B那n
25198.00 Mưa Rơi Thanh Th迆y
25204.00 Mưa Rừng Thanh Xuân
25207.00 Mưa S角i G辰n Mưa H角 Nội Lâm Minh
25210.00 M迄a Sầu Ri那ng Phi Nhung
25215.00 Mưa Th足 Thầm Hồng Hạnh
25219.00 M迄a Thu Chết Kim Anh
25221.00 M迄a Thu Chết Nam ca
25224.00 M迄a Thu Cho Em Lâm Th迆y Vân
25227.00 M迄a Thu Cho Em Nam ca
25229.00 M迄a Thu C車 Nhớ Tâm Đoan
25231.00 M迄a Thu Đông Kinh Đôn Hồ
25234.00 M迄a Thu Không Trở Lại Nam ca
25235.00 M迄a Thu Kỷ Niệm Cẩm Ly
25241.00 M迄a Thu Mây Ng角n Tuấn Ngọc & Th芍i Hiền
25244.00 M迄a Thu Paris Vũ Khanh
25246.00 M迄a Thu Trong Mưa Lâm Gia Minh
25254.00 M迄a Thu Y那u Đương L那 Tr赤
25255.00 M迄a Thu Y那u Đương Như Mai
25263.00 Mưa Tr那n Cuộc T足nh Đan Trường
25264.00 Mưa Tr那n Cuộc T足nh Minh Tuyết
25265.00 Mưa Tr那n Cuộc T足nh 3 Huy Vũ
25266.00 Mưa Tr那n Gi角n Bông Giấy Tường Nguy那n
25267.00 Mưa Tr那n Ng角y Th芍ng Đ車 Bằng Kiều
25268.00 Mưa Tr那n Ng角y Th芍ng Đ車 Thanh H角
25269.00 Mưa Tr那n Ph赤m Ng角 Duy Quang
25271.00 Mưa Tr那n Phố Hạ Vy
25273.00 Mưa Tr那n Phố Huế Hạ Vy
25280.00 Mưa Tr那n Phố Huế Trường Vũ
25281.00 Mưa Trong L辰ng Khả T迆
25283.00 Mưa Trong Mắt Em Vũ Tuấn Đức
25285.00 Mưa Tuyệt Vọng Johny Dũng
25286.00 Mưa Tuyệt Vọng Nguyễn Phi H迄ng
25288.00 Mưa V角 Mây X芍m 666 Trio
25289.00 Mưa Vẫn Rơi Lý Hải
25290.00 M迄a Ve Sầu Phi Nhung
25291.00 Mưa Về Th角nh Phố Chung Tử Lưu
25292.00 Mưa Xa Đan Trường
25297.00 M迄a Xuân Của Mẹ Duy Vũ
25299.00 M迄a Xuân Của Mẹ Ngọc Hạ
25303.00 M迄a Xuân Của Tôi Trường Vũ
25308.00 M迄a Xuân Đầu Ti那n Văn Đức
25310.00 M迄a Xuân Gọi Ho角ng Nam
25311.00 M迄a Xuân Không C辰n Nữa L那 Tr赤
25313.00 M迄a Xuân L芍 Khô Duy Linh
25318.00 M迄a Xuân Nhớ Mẹ Cao Thanh
25322.00 M迄a Xuân Sao Chưa Về Hỡi Em Tuấn Ngọc
25330.00 M迄a Xuân Trong Thư Em Trường Vũ
25333.00 M迄a Xuân Y那u Em Ý Lan
25337.00 Mực T赤m Mồng Tơi Tâm Đoan & Mạnh Quỳnh
25338.00 Mực T赤m Mồng Tơi Trường Vũ
25344.00 Mừng Tuổi Mẹ H角 Phương
25346.00 Mừng Tuổi Mẹ Quang L那
25350.00 Mười Năm Đợi Chờ Mạnh Quỳnh
25351.00 Mười Năm T芍i Ngộ Mạnh Quỳnh
25354.00 Mười Năm T足nh Củ Lâm Minh
25355.00 Mười Năm Y那u Em Bruce Đo角n
25356.00 Mười Ng車n Tay T足nh Y那u Như Quỳnh
25357.00 Mười S芍u Trăng Tr辰n Vũ Tuấn
25358.00 Mười T芍m Y那u Kiều Song Ca
25359.00 Mười Thương Nam ca
25360.00 Mười Thương Ý Lan
25363.00 Muộn Trần Th芍i H辰a
25364.00 Muốn Được Gần Anh Hơn Minh Tuyết
25366.00 Muốn L角m Lại Người Tốt Trương Đ Phong
25372.00 Muộn M角ng (Il Est Deja Trop Tard) L那 To角n
25370.00 Muộn M角ng Minh Tuyết
25378.00 Năm 17 Tuổi Mộng Thi
25388.00 Năm Cụm N迆i Qu那 Hương Phi Nhung
25431.00 Nạn Nhân T足nh Y那u Trần Tâm
25389.00 N角ng Vũ Khanh
25395.00 Nắng Chiều Thế Sơn
25397.00 N角ng Dâu Xứ Đo角i Khả T迆
25400.00 N角ng Gi芍ng Ti那n (Diana) L那 Tr赤
25402.00 Nắng Hạ Trịnh Vĩnh Trinh
25404.00 Nắng Qu那 Hương Việt Dzũng
25410.00 Nắng Thu Lâm Th迆y Vân
25414.00 Nắng Thủy Tinh Ngọc B赤ch
25419.00 N角ng Về Theo Anh Lương T迄ng Quang & Bảo Hân
25422.00 Nắng Xanh Tr迆c Lam & Tr迆c Linh
25424.00 N角ng Xuân Khả T迆
25430.00 N角ng Y那u Hoa T赤m Trường Vũ
25436.00 N角y Em C車 Nhớ Elvis Phương
25438.00 N谷n Hương Y那u Hồng Tr迆c
25440.00 N谷t Buồn Thời Chiến Thanh Thu
25444.00 Nếu Thế Sơn
25448.00 Nếu Anh Đừng Hẹn Nhã Thanh
25451.00 Nếu Anh Về B那n Em Nữ ca
25454.00 Nếu Biết Biệt Ly Mỹ Huyền
25455.00 Nếu Biết Tôi Lấy Chồng Phương Diễm Hạnh
25459.00 Nếu Chưa L角 La Sương Sương
25464.00 Nếu C車 Em L那 Tâm
25476.00 Nếu Đời Không C車 Anh Hạ Vy
25480.00 Nếu Em L角 Giai Nhân Phi Nhung
25481.00 Nếu Em Thấy Cô Đơn Lam Trường
25489.00 Nếu Một Ng角y Bruce Đo角n
25494.00 Nếu Phải L角 Duy那n Số Bảo Hân & Tommy Ngô
25495.00 Nếu Phải Y那u Anh Mộng Thi
25498.00 Nếu Phôi Pha Ng角y Mai Minh Tuyết & Huy Vũ
25501.00 Nếu Ta Đừng Quen Nhau Hồng Tr迆c
25504.00 Nếu Vắng Anh Thanh Lan
25512.00 Ngại Ng迄ng Quang L那
25515.00 Ngại Tiếng Gần Xa Trường Vũ
25518.00 Ngậm Ng迄i Nam ca
25520.00 Ngăn C芍ch Hải Lý
25521.00 Ngăn C芍ch Ho角ng Nam
25522.00 Ng角n Đời Anh Vẫn Y那u Em Phan Đ足nh T迄ng
25527.00 Ng角n Năm Kh車 Phai Minh Tuyết
25528.00 Ng角n Năm Mãi Y那u Lưu B赤ch
25534.00 Ng角n Năm Vẫn Đợi Nữ ca
25535.00 Ng角n Năm Vẫn Không Qu那n Kh芍nh H角
25537.00 Ng角n Thu Áo T赤m Nữ ca
25539.00 Ng角n Thu Vĩnh Biệt Thanh Tuyền
25524.00 Ngang Tr芍i Hồng Tr迆c
25526.00 Ngang Tr芍i Trường Vũ
25540.00 Ngập Ngừng Thanh Huyền
25541.00 Ngẫu Hứng Lý Chim Quy那n Hương Lan
25544.00 Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu Phi Nhung
25545.00 Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu Trường Vũ
25547.00 Ngẫu Hứng Ru Con Th迄y Trang
25548.00 Ngẫu Nhi那n Tam Ca Áo Trắng
25549.00 Ng角y Anh Đi T迆 Quy那n
25551.00 Ng角y Ấy M足nh Y那u Nhau Song Ca
25553.00 Ng角y Buồn Ngọc Đ角i
25555.00 Ng角y Buồn Tâm Đoan & Trường Vũ
25558.00 Ng角y C辰n Em B那n Tôi Trường Vũ
25562.00 Ng角y Đã Đơm Bông Tâm Đoan
25563.00 Ng角y D角i Tr那n Qu那 Hương L那 Uy那n
25571.00 Ng角y Đ車 Đau Buồn Huy Vũ
25572.00 Ng角y Đ車 Xa Nhau Cẩm Ly
25574.00 Ng角y Em 20 Tuổi Hồng Tr迆c
25577.00 Ng角y Em Đi Ngọc Hồ
25579.00 Ng角y Em Đi Phi Nhung
25581.00 Ng角y Giờ V角 C芍nh Diều Tuấn Khanh
25589.00 Ng角y Mai Mưa Thôi Rơi Minh Tuyết & Lương T迄ng Quang
25591.00 Ng角y Mai Trời Lại S芍ng Huy Vũ
25593.00 Ng角y Mai Xa Nhau Tứ Ca Ngẫu Nhi那n
25596.00 Ng角y Mưa Trong Đời Sỹ Đan
25599.00 Ng角y Nay Không C辰n B谷 Trịnh Vĩnh Trinh
25601.00 Ng角y Sau Sẽ Ra Sao Nữ ca
25605.00 Ng角y Sau Sẽ Ra Sao Vũ To角n
25609.00 Ng角y Tân Hôn Anh Khoa & Dalena
25611.00 Ng角y Tân Hôn Christiane L那
25612.00 Ng角y Tân Hôn Lệ Hằng
25616.00 Ngây Thơ Diễm Li那n
25623.00 Ng角y Trở Về Ho角ng Oanh
25625.00 Ng角y Về Qu那 Củ Khả T迆
25627.00 Ng角y Vui Qua Mau Hương Lan
25632.00 Ng角y Xưa Anh Hỏi Minh Tuyết
25640.00 Ng角y Xưa Ho角ng Thị Hải Lý
25641.00 Ng角y Xưa Ho角ng Thị Kim Anh
25657.00 Nghe Mưa Dương Thụ
25661.00 Nghẹn Ng角o Kh芍nh H角
25662.00 Nghẹn Ng角o Mạnh Quỳnh
25663.00 Ngh豕o Trường Vũ
25665.00 Ngh豕o M角 C車 T足nh Trường Vũ
25681.00 Ngõ Hồn Qua Đ那m Trường Vũ
25693.00 Ngỡ Ng角ng Bảo Hân
25700.00 Ngõ Vắng T足nh Y那u Mạnh Quỳnh & Quế Trang
25702.00 Ngõ Vắng Xôn Xao Bằng Kiều & Tam ca THM
25672.00 Ngoại Ô Buồn Ngọc Đan Thanh
25673.00 Ngoại Ô Buồn Quốc Tuấn
25677.00 Ngoại Ô Đ豕n V角ng Chế Linh
25678.00 Ngoại Tôi Hạ Vy
25679.00 Ngọc Lan Thu H角
25692.00 Ng車n Đờn Qu那 Tôi Trọng Ph迆c
25709.00 Ngủ Đi Em Chế Linh
25710.00 Ngư Lang Chức Nữ Mỹ Hảo & Kỳ Vương
25711.00 Ngủ Ngoan Nh谷 Ng角y Xưa Quang Linh
25707.00 Ngựa Phi Đường Xa Sơn Ca
25716.00 Người Con G芍i Thủy Chung Châu Ngọc Linh
25717.00 Người Con G芍i Tuyệt Vời Th芍i Phong Vũ
25725.00 Người Đã Như Mơ Tâm Đoan
25728.00 Người Đã Qu那n Tâm Đoan
25730.00 Người Đã Thay L辰ng Khả T迆
25732.00 Người Đã Thay L辰ng Trường Vũ
25722.00 Người Đ角n B角 Vô T足nh Thế Sơn
25733.00 Người Đầu Gi車 Bruce Đo角n
25737.00 Người Đẹp B足nh Dương Duy Linh
25738.00 Người Đẹp B足nh Dương Ho角ng Lan
25739.00 Người Đẹp Lầu Hoa Trường Vũ
25740.00 Người Đẹp Sơn Nữ Mỹ Huyền & Quốc Việt
25742.00 Người Đẹp Trong Tranh Ái Vân & Thế Sơn
25745.00 Người Đi Ngo角i Phố Phi Nhung
25748.00 Người Đi Qua Đời Tôi Thanh H角
25751.00 Người Di Tản Buồn Thanh Tr迆c
25755.00 Người Em Sầu Mộng Ngọc Hồ
25765.00 Người Gi角u Cũng Kh車c Tâm Đoan
25766.00 Người Gi角u Cũng Kh車c Trường Vũ
25773.00 Người Mang Tâm Sự Quang L那
25774.00 Người Mang Tâm Sự Tâm Đoan
25775.00 Người Mang Tâm Sự Trường Vũ
25776.00 Người Nghệ Sĩ M迄 Thế Sơn
25793.00 Người Ở Lại Đưa Đ辰 Thanh Tuyền
25794.00 Người Phu K谷o Mo Cau Lam Truyền
25802.00 Người Qu那n Kẻ Nhớ Song Ca
25803.00 Người Qu那n Kẻ Nhớ Thanh Đỗ
25810.00 Người Thợ Săn V角 Đ角n Chim Nhỏ Kh芍nh Ly
25817.00 Người T足nh Ichiban Bruce Đo角n
25820.00 Người T足nh Không Chân Dung Kh芍nh H角
25822.00 Người T足nh Không Đến Thanh H角
25830.00 Người T足nh Ơi Mơ G足 Đ角m Vĩnh Hưng & Mỹ Tâm
25832.00 Người T足nh Tôi Y那u Thanh Th迆y
25836.00 Người T足nh Trăm Năm Nam ca
25847.00 Người T足nh V角 Qu那 Hương Nhã Thanh
25851.00 Người T足nh Xa Huy Vũ
25852.00 Người Trong Mộng Mộng Ngọc
25855.00 Người Về Cuối Phố Minh Tuyết
25857.00 Người Về Đơn Vị Mới Trường Vũ
25858.00 Người Về Th角nh Phố Trường Vũ
25860.00 Người Về Từ L辰ng Đất Đôn Hồ
25862.00 Người Về Từ L辰ng Đất Minh Tuyết
25867.00 Người Viết Nhạc Buồn Elvis Phương
25868.00 Người Vượt Gian Khổ Hồng Tr迆c
25874.00 Người Y那u Cô Đơn Sơn Tuyền
25876.00 Người Y那u Cô Đơn Trường Vũ
25881.00 Người Y那u Dấu Hạ Vy
25886.00 Người Y那u Lý Tưởng Shayla
25888.00 Người Y那u Tôi Đâu Cao Thanh
25893.00 Nguyện Cầu Cho Người Thế Vũ
25894.00 Nguyệt Ca Trần Thu H角
25895.00 Nguyệt Cầm Kh芍nh H角
25896.00 Nh角 Anh Nh角 Em Hạ Vy
25897.00 Nh角 Anh Nh角 Em Ngọc Hân
25929.00 Nha Trang Sơn Ca
25931.00 Nha Trang Ng角y Về Kim Anh
25932.00 Nha Trang Ng角y Về L那 To角n
25933.00 Nha Trang Ng角y Về Thi那n Kim
25898.00 Nhạc Kh迆c T足nh Y那u Lý Hải
25901.00 Nhắn C芍nh Chim Chiều Hạ Vy
25902.00 Nhân Chứng Thanh Lan
25904.00 Nhẫn Cỏ Cho Em Trường Vũ
25907.00 Nh角nh Cây Trứng C芍 Ho角i Nam
25910.00 Nhặt C芍nh Hoa Rơi Song Hằng
25912.00 Nhật Ký Đời Tôi Bruce Đo角n
25914.00 Nhật Ký Đời Tôi Phi Nhung
25919.00 Nhật Ký Hai Đứa M足nh Nhã Thanh
25922.00 Nhạt Nắng Mỹ Huyền
25925.00 Nhạt Nắng Vũ To角n
25927.00 Nhạt Nh辰a Trần Th芍i H辰a
25936.00 Nh足n Anh Nh足n Em Hồng Nhung & Trung Ki那n
25937.00 Nh足n Nhau Lần Cuối Lâm Minh
25938.00 Nhin Những M迄a Thu Đi Christiane L那
25945.00 Nhịp Đập Con Tim Tr迆c Linh, Tommy Ngô
25951.00 Nhớ Sơn Tuyền
25953.00 Nhớ Trường Vũ
25957.00 Nhớ Anh Thủy Ti那n
25959.00 Nhớ Anh Nhiều Hơn Ho角ng Châu
25964.00 Nhớ Em Lý Bông Mai H角 Phương
25969.00 Nhớ Mãi Nhau Thôi Huy Vũ & Diễm Li那n
25972.00 Nhớ Mẹ Gia Huy & L那 Tâm
25978.00 Nhớ Một M迄a Xuân Chung Tử Lưu
25979.00 Nhớ Một Người Hồng Tr迆c
25980.00 Nhớ Một Người Tuấn Vũ
25985.00 Nhớ M迄a Thu H角 Nội Trịnh Vĩnh Trinh
25987.00 Nhớ Người Diễm Li那n
25992.00 Nhớ Người T足nh Phụ Tuấn Vũ
25993.00 Nhớ Người Y那u Như Quỳnh & Trường Vũ
25994.00 Nhớ Người Y那u Trường Vũ
25996.00 Nhớ Nhau Ngọc Hạ
25998.00 Nhớ Nhau Ho角i Duy Vũ
25999.00 Nhớ Nhau Ho角i Tuấn Vũ & Lan Thanh
26003.00 Nhớ Nhau L角m G足 Thế Sơn
26004.00 Nhớ Nhau Trong Đời Thanh Thanh
26008.00 Nhớ S角i G辰n Ho角i Nam
26010.00 Nhớ S角i G辰n L那 Tâm
26014.00 Nhớ Th角nh Đô Th芍i Châu
26016.00 Nhớ Về Em Nguyễn Hưng
26020.00 Nhớ Về Hội Lim Ái Vân
26024.00 Như C芍nh Vạc Bay Anh Thư
26030.00 Như Chiếc Que Di那m Nhật Trung
26036.00 Như Đã Dấu Y那u Ho角ng Lan & Nguyễn Hưng
26039.00 Như Đã Dấu Y那u Lily Huệ
26041.00 Như Đã Dấu Y那u Vũ Khanh
26046.00 Như Giọt Sầu Rơi Christiane L那
26047.00 Như Giọt Sầu Rơi Mạnh Quỳnh
26056.00 Như Một Cơn M那 Thanh Thanh
26060.00 Như Một Lời Chia Tay Trịnh Vĩnh Trinh
26134.00 Như Thể T足m Chim Trường Vũ
26137.00 Như Vạt Nắng Gia Huy & Như Quỳnh
26061.00 Những Anh Ch角ng Ngộ Nhận Cẩm Ly
26062.00 Những Bước Chân Âm Thầm Th芍i Châu
26069.00 Những C芍nh Hoa T足nh Tứ Ca Ngẫu Nhi那n
26071.00 Những Chiều Không C車 Em Trường Vũ
26073.00 Những Chuyến Xe Trong Cuộc Đời Mạnh Quỳnh
26075.00 Những Con Đường T足nh Sử Trường Vũ
26078.00 Những Đ那m Chờ S芍ng Lâm Nhật Tiến
26087.00 Những Đồi Hoa Sim Trường Vũ
26093.00 Những Đứa Trẻ Đường Phố Huyền Thoại
26094.00 Những Giai Điệu Không Qu那n Nhã Thanh
26097.00 Những Giọt Mưa Sầu Yến Phương
26100.00 Những Lời Dối Gian Huy Vũ
26101.00 Những Lời Dối Gian Minh Tuyết
26103.00 Những Lời M那 Hoặc Minh Tuyết & Trần Th芍i H辰a
26119.00 Những Ng角y Thơ Mộng Thanh H角
26123.00 Những Ng角y Xưa Thân Ái Quang L那
26129.00 Những Tâm Hồn Cô Đơn Nam ca
26131.00 Những V足 Sao Y那u Dấu Nguyễn Phi H迄ng
26132.00 Những V辰ng Tay Xuôi Thế Sơn
26141.00 Niềm Đau Lý Hải
26145.00 Niềm Đau Của C芍t Lưu B赤ch
26146.00 Niềm Đau Giã Từ Jenny Loan
26149.00 Niệm Kh迆c Cuối Dalena
26153.00 Niệm Kh迆c Cuối Song Ca
26157.00 Niềm Nhớ Thương Th芍i Hiền
26161.00 Niềm Thương Nhớ (Nostagie) L那 To角n
26162.00 Niềm Tin Nguyễn Phi H迄ng
26166.00 Niềm Vui Không Trọn Vẹn Như Quỳnh
26168.00 Ninh Kiều Em G芍i Cần Thơ Ngọc Hồ & Thục Oanh
26170.00 N赤u Tay Ngh足n Tr迄ng Hồng Hạnh
26173.00 N車 Tuấn Vũ
26291.00 Nỡ Phụ T足nh Nhau Trần Tâm
26292.00 N車 V角 Tôi Bảo Tuấn
26299.00 Nợ Y那u Phan Đ足nh T迄ng
26175.00 Nơi Ấy Binh Y那n Lam Trường
26180.00 Nỗi Buồn Diễm Li那n
26187.00 Nỗi Buồn Chim S芍o Cẩm Ly
26188.00 Nỗi Buồn Chim S芍o Phi Nhung
26191.00 Nỗi Buồn Con G芍i Thanh Thanh
26192.00 Nỗi Buồn Con G芍i T迆 Quy那n
26195.00 Nỗi Buồn G芍c Trọ Tâm Đoan
26200.00 Nỗi Buồn Hoa Phượng Ngọc Hồ
26207.00 Nỗi Buồn Lãng Qu那n Lâm Ch赤 Khanh
26208.00 Nỗi Buồn Ng角y Vu Quy Thảo Sương
26217.00 Nỗi Đau Hoang Vắng Lý Hải
26219.00 Nỗi Đau Muộn M角ng Tuấn Ngọc
26222.00 Nỗi Đau Ng角y Qua Minh Tuyết
26227.00 Nỗi Đau Người Để Lại Đôn Hồ & Lương T迄ng Quang
26232.00 Nỗi Đau Từ Đây Trần Th芍i H辰a
26235.00 Nối Lại T足nh Xưa Mạnh Đ足nh
26236.00 Nối Lại T足nh Xưa Song Ca
26238.00 Nỗi L辰ng B赤ch Chi那u
26240.00 Nỗi L辰ng Nam ca
26243.00 Nỗi L辰ng Người Đi Kh芍nh H角
26244.00 Nỗi L辰ng Người Đi Trần Th芍i H辰a
26255.00 Nỗi Nhớ Con Tim Mồ Côi Tứ Ca
26258.00 Nỗi Nhớ Dịu Êm Lâm Nhật Tiến
26263.00 Nỗi Nhớ Khôn Nguôi T迆 Quy那n
26265.00 Nỗi Nhớ Ng角n Năm Huy Vũ
26276.00 Nỗi Niềm Chưa Trọn Mạnh Quỳnh
26277.00 Nỗi Niềm Chưa Trọn Mỹ Huyền
26281.00 N車i Với Người T足nh Khả T迆
26284.00 N車i Với Người T足nh Tr迆c Lam & Tr迆c Linh
26289.00 Nơi Xưa Anh Chờ Phan Đ足nh T迄ng
26338.00 Nụ Cười N角o Đ車 Ý Lan
26341.00 Nụ Hôn B那n Anh Khả T迆
26344.00 Nụ Hôn Đầu Ti那n Lưu B赤ch
26347.00 Nụ Hôn Giã Từ Ho角ng Nam
26357.00 Nụ Hôn Ly Biệt Tommy Ngô
26350.00 Nụ Hồng Mong Manh Minh Tuyết
24219.00 Li那n kh迆c Nụ Tầm Xuân & B角i Ca S芍o Ý Lan & Th芍i Thanh
26386.00 Nụ T足nh Phai Mai Linh
26388.00 Nụ T足nh Xanh (Tous Garcons Et Les Filles) Christiane L那
26224.00 Nỗi Đau Ngọt Ng角o Đ角m Vĩnh Hưng
26306.00 Nửa Đ那m Ngo角i Phố Thanh Th迆y
26307.00 Nửa Đ那m Ngo角i Phố Trường Vũ
26308.00 Nửa Đ那m Nguyện Cầu Khả T迆
26313.00 Nửa Đời Y那u Anh Nữ ca
26316.00 Nửa Đời Y那u Em Đôn Hồ
26324.00 Nửa Hồn Thương Đau Julie
26325.00 Nửa Hồn Thương Đau Kh芍nh H角
26327.00 Nửa Kiếp Cô Đơn Mạnh Đ足nh
26335.00 Nửa V辰ng Tr芍i Đất Trường Vũ
26365.00 Nước Mắt Cho S角i G辰n Lệ Thu
26367.00 Nước Mắt Mẹ Hiền Ngọc Sơn
26369.00 Nước Mắt M迄a Thu Kh芍nh Ly
26373.00 Nước Non Ng角n Dặm Ra Đi Mai Thi那n Vân & Quang L那
26374.00 Nước Trôi Qua Ghềnh Quang Linh
26375.00 Nuối Tiếc Đ角m Vĩnh Hưng
26376.00 Nuối Tiếc Diễm Li那n
26378.00 Nuối Tiếc L那 Tr赤 & Christiane L那
26382.00 Nuối Tiếc Thế Sơn & Loan Châu
26390.00 Ở Đâu Cũng C車 Em Vũ Khanh
26392.00 Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ Ho角i Nam
26421.00 Ở Nơi Đ車 Em Cười Đan Trường
26389.00 Oanh (Chuyện T足nh Của Thảo) Ưng Ho角ng Ph迆c
26396.00 Ôi Qu那 Nh角 Nguyễn Hưng
26400.00 Ôi T足nh Y那u Minh Tuyết
26412.00 Ơn Em L那 To角n
26419.00 Ơn Nghĩa Sinh Th角nh Cao Thanh
26415.00 Ông L芍i Đ辰 Th芍i Châu
26426.00 Paris C車 G足 Lạ Không Em Ái Vân
26429.00 Paris C車 G足 Lạ Không Em Nam ca
26432.00 Phận Buồn Phi Nhung
26433.00 Phận G芍i Thuyền Quy那n Phi Nhung
26435.00 Phận G芍i Thuyền Quy那n Tuấn Vũ
26436.00 Phận M芍 Hồng Hồng Tr迆c
26438.00 Phận Tơ Tằm Khả T迆
26441.00 Ph芍o Hồng Ng角y Cưới Ngọc Hồ
26442.00 Ph芍t T角i Tuấn Đạt
26443.00 Ph谷p Lạ Lương T迄ng Quang
26444.00 Phi那n Đ芍 Sầu Đôn Hồ
26454.00 Phi那n G芍c Đ那m Xuân Tuấn Vũ
26457.00 Phi那n Kh迆c Chiều Mưa Trường Vũ
26459.00 Phi那n Kh迆c M迄a Đông Nam ca
26460.00 Phi那u Du Đan Trường
26463.00 Phố Biển Hồng Hạnh
26466.00 Phố Buồn Nữ ca
26467.00 Phố Buồn Thanh Th迆y
26468.00 Phố Củ Vắng Anh Cẩm Ly
26470.00 Phố Đ那m Phi Nhung
26472.00 Phố Hoa Cẩm Ly
26489.00 Phố Vẫn Xưa Lưu B赤ch
26486.00 Phố Vắng Em Tuấn Vũ
26492.00 Phố Xa Th迄y Dương
26493.00 Phố Xuân Cẩm Ly
26475.00 Phôi Pha Nguy那n Khang
26478.00 Phôi Pha Thanh Lam
26480.00 Phôi Pha Ý Lan
26518.00 Phủ Ph角ng Châu Gia Kiệt
26497.00 Phượng Buồn Th芍i Châu & Kh芍nh Lan
26498.00 Phượng Buồn Thanh Đỗ
26505.00 Phượng Hồng Vũ Khanh
26508.00 Phượng S角i G辰n Trường Vũ
26511.00 Phương Trời Xa Lạ Trường Vũ
26514.00 Phượng Y那u Diễm Li那n
26524.00 Ph迆t Cuối Bằng Kiều
26528.00 Ph迆t Cuối Nữ ca
26532.00 Power Of Love ( Lời Việt) Thanh H角
26534.00 Qua Cầu Gi車 Bay Song Ca
26536.00 Qua Cơn M那 Ho角ng Lan
26565.00 Qua X車m Nhỏ Tuấn Vũ
26546.00 Qu芍n Gấm Đầu L角ng Tr迆c Quy那n
26557.00 Qu芍n Vắng Bi那n Th迄y Hồng Tr迆c
26558.00 Qu芍n Vắng Bi那n Th迄y Trường Vũ
26559.00 Qu芍n Vắng Một M足nh Đan Huy
26561.00 Qu芍n Vắng Xa Rồi Tứ Ca Ngẫu Nhi那n
26566.00 Quay Lưng M角 Đi Th芍i Phong Vũ
26567.00 Quay Về Lối Xưa Đ角m Vĩnh Hưng & Mỹ Tâm
26577.00 Qu那 Mẹ Ho角i Nam
26578.00 Qu那 Mẹ Hồng Tr迆c
26602.00 Qu那 Ngoại Hương Lan
26579.00 Qu那n Đinh Vũ
26580.00 Qu那n Lynda Trang Đ角i
26590.00 Qu那n Đi Cuộc T足nh Châu Ngọc, Lương T迄ng Quang
26591.00 Qu那n Đi Hết Đam M那 Bằng Kiều & Thủy Ti那n
26593.00 Qu那n Đi T足nh Xưa Nhật Quân
26597.00 Qu那n Đi T足nh Y那u Củ L那 Tr赤
26599.00 Qu那n Được Th足 Qu那n Kh芍nh Đặng
26605.00 Quen Nhau Tr那n Đường Về Tâm Đoan
26608.00 Quỳnh Hương Nữ ca
26609.00 Quỳnh Hương Quỳnh Lan
26614.00 Radio Buồn Lynda Trang Đ角i & Tommy Ngô
26622.00 Rằng Th足 L角 Chung Tử Lưu
26626.00 Rau Đắng Mọc Sau H豕 Tuấn Vũ
26628.00 Reasons In The Sun (Lời Việt) Bruce Đo角n
26629.00 R那u Phong Diễm Li那n
26633.00 R那u Phong Tuấn Khang
26639.00 Rồi 20 Năm Sau Tr迆c Quy那n
26641.00 Rồi Anh Sẽ Qu那n Đ角m Vĩnh Hưng
26644.00 Rồi C車 Một Ng角y Đức Phương
26647.00 Rồi Em Cũng Bỏ Tôi Đi Th芍i Châu
26649.00 Rồi Em Sẽ Hiểu L辰ng Tôi Trinh Tuan Vy
26660.00 Rồi Một Ng角y Elvis Phương
26662.00 Rồi Ng角y Mai Xa Nhau Quan Kim Thủy
26665.00 Rồi Như Đ芍 Ngây Ngô Nữ ca
26663.00 Rồi Như Đ芍 Ngây Ngô Hồng Nhung
26668.00 Rong Chơi Cuối Trời Qu那n Lãng Thi那n Kim
26672.00 Rong R那u Nam ca
26676.00 Ru Anh Đôn Hồ
26679.00 Ru Con Thuyền Mộng Phi Nhung
26683.00 Ru Em Phi Nhung
26684.00 Ru Em Vũ Khanh
26686.00 Ru Em Từng Ng車n Xuân Nồng Ngọc Hương
26688.00 Ru Em V角o Mộng Hương Lan
26689.00 Ru Em V角o Mộng Thế Vũ
26691.00 Ru Lại Câu H辰 Cẩm Ly
26721.00 Ru Nửa Vầng Trăng Lam Truyền
26731.00 Ru Ta Ngậm Ng迄i Kh芍nh Ly
26738.00 Ru T足nh Lãng Qu那n Lây Minh,Tr迆c Lam
26740.00 Ru Tôi Giấc Mộng Kh芍nh H角
26698.00 Rừng Chưa Thay L芍 Quốc Tuấn
26703.00 Rừng L芍 Thấp B赤ch Ngọc & Ho角i Linh
26707.00 Rừng L芍 Thấp Phi Nhung
26702.00 Rừng Lạng Sơn Elvis Phương
26712.00 Rừng Thu Khả T迆
26714.00 Rừng Xưa Đã Kh谷p Mỹ Linh
26723.00 Rước Dâu Về L角ng Bruce Đo角n & Khả T迆
26725.00 Rước T足nh Về Với Qu那 Hương L那 Trâm & Lily Huệ
26775.00 Sa Mưa Giông Đoan Thy
26743.00 Sắc Hoa M角u Nhớ Như Quỳnh & Thế Sơn
26744.00 Sắc Hoa M角u Nhớ Phi Nhung
26745.00 Sắc Hoa M角u Nhớ Tâm Đoan
26746.00 Sắc M角u Quang Linh
26749.00 S角i G辰n Loan Châu
26754.00 S角i G辰n Đẹp Lắm Christiane L那
26755.00 S角i G辰n Niềm Nhớ Không T那n Hương Lan
26760.00 S角i G辰n Ơi! Vĩnh Biệt Kiều Nga
26764.00 S角i G辰n Thứ Bảy Trường Vũ
26766.00 S角i G辰n Vẫn Mãi Trong Tôi Lâm Nhật Tiến
26768.00 Sai Lầm Vẫn L角 Anh Johny Dũng
26774.00 S芍m Hối Vũ Khanh
26815.00 Sao Em Nỡ Đ角nh Qu那n Mạnh Quỳnh
26793.00 Sao Anh Nỡ Phân Ly Phi Nhung
26797.00 Sao Chưa Thấy Hồi Âm Nữ ca
26798.00 Sao Chưa Thấy Hồi Âm Tuấn Vũ
26803.00 Sao Đ角nh Xa Em Christiane L那
26809.00 Sao Đổi Ngôi Trường Vũ
26811.00 Sao Em Không N車i Trường Vũ
26814.00 Sao Em Lỡ Hẹn Tuấn Vũ
26816.00 Sao Em Nỡ Đ角nh Qu那n Trường Vũ
26825.00 Sao Em Nỡ Vô T足nh Quang L那
26819.00 Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng Duy Kh芍nh
26820.00 Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng Phi Nhung
26828.00 Sao Không Đến B那n Em Thi那n Kim
26832.00 Sao L辰ng C辰n Thương Mộng Thi
26833.00 Sao Người Nỡ Qu那n Nguyễn Hưng
26836.00 Sao Nỡ Đ角nh Phụ Nhau Trường Vũ
26841.00 Sao Qu芍 Mềm L辰ng Lam Trường
26845.00 Sao Vẫn C辰n Mưa Rơi Tami L那
26847.00 Sao Vội Nhạt Phai Tuấn Ngọc
26848.00 Sầu Cố Đô Phi Nhung
26850.00 Sầu Đ那m Nay Ưng Ho角ng Ph迆c
26851.00 Sầu Đông Công Th角nh & Lynn
26853.00 Sầu Đông L那 To角n
26856.00 Sầu Kh車c M迄a Đông Kh芍nh Du
26859.00 Sau Lần Hẹn Cuối Quốc Tuấn
26865.00 Sầu Lẽ B車ng Trường Vũ
26869.00 Sau Một Lời N車i Dối Ho角ng Châu
26871.00 S芍u Mươi Năm Cuộc Đời Nữ ca
26873.00 Sau Ng角y H角nh Quân Phi Nhung
26876.00 Sau Những Lần Gối Mỏi Phi Nhung
26879.00 Sầu Thi那n Thu Lâm Ch赤 Khanh
26881.00 Sầu T赤m Thiệp Hồng Nd Th迆y Hằng
26885.00 Sầu Vương Kh車i Mây Ho角ng Nam
26887.00 Say L那 Minh
26889.00 Say Thanh Lộc & Hồng Vân
26892.00 Say T足nh Đ角m Vĩnh Hưng
26891.00 Sayonara Em Y那u Dấu Tommy Ngô
26899.00 Sẽ Nhớ Mãi Một Ng角y Shayla
26902.00 Shalala Lilian
26903.00 Shalala Ngọc Huệ
26904.00 Si Lamour Existe Encore ( Lời Việt) L那 To角n
26905.00 Si M那 T足nh Em L那 To角n
26906.00 Sinh Nhật Em Tommy Ngô
26916.00 Số Ngh豕o Mạnh Quỳnh
26931.00 Số Phận Hạ Vy
26932.00 Sợ T足nh Ta Dang Dỡ Trường Vũ
26908.00 Sỏi Đ芍 Buồn T那nh Ngọc B赤ch
26929.00 Sơn Nữ Ca Tuấn Vũ
26920.00 S車ng Qu那 2 Tâm Đoan & Mạnh Quỳnh
26921.00 Sống Trong Cô Đơn Lưu Minh Thắng
26926.00 S車ng Về Đâu Thu Phương
26927.00 S車ng Về Đâu Vũ Khanh
26935.00 Suối Mơ Thanh Th迆y
26937.00 Suối T車c Ngọc B赤ch
26943.00 Sương Lạnh Chiều Đông Phi Nhung
26945.00 Sương Trắng Miền Qu那 Ngoại Phi Nhung
26946.00 Sương Trắng Miền Qu那 Ngoại Quang L那
26950.00 Ta Quang Dũng
26951.00 T角 Áo Cưới Bruce Đo角n
26962.00 Ta H芍t T足nh Thương Về Biển Đông Hợp Ca
27117.00 Tạ Ơn Con G芍i Quốc Việt
27124.00 Ta Trở Về Jimmy Jc Nguyễn
27144.00 Ta Y那u Em Lầm Lỡ L那 Tr赤
26964.00 Tại Sao Ưng Ho角ng Ph迆c
26970.00 Tấm Ảnh Không Hồn Tâm Đoan
26971.00 Tấm Ảnh Không Hồn Tường Nguy那n
26972.00 Tấm Ảnh Ng角y Xưa L那 To角n
26984.00 Tâm Hồn Xao Động Lay Minh
26987.00 Tấm Lụa Đ角o Nhã Thanh
26988.00 T芍m Nẻo Đường Th角nh Trường Vũ
26993.00 Tâm Sự Đời Tôi Mộng Thi
26995.00 Tâm Sự Đời Tôi Trường Vũ
26996.00 Tâm Sự Gởi Về Đâu Elvis Phương
26997.00 Tâm Sự Ng角y Xuân Phương Dung
26999.00 Tâm Sự Người Ca Sĩ Huy Vũ
27000.00 Tâm Sự Người H芍t B角i Qu那 Hương Trường Vũ
27001.00 Tâm Sự Người H芍t Nhạc Buồn Vũ Tuấn
27006.00 Tâm Sự Người Thương Binh Trường Vũ
27007.00 Tâm Sự Người Y那u Hồng Tr迆c
27011.00 Tâm Sự Với Anh Tuấn Vũ
27012.00 Tâm Sự Với Em Trường Vũ
27015.00 Ai Về Sông Tương-Tân Cổ Chi那u H迄ng & Ngọc Huyền
27017.00 Ăn Năn-Tân Cổ Mỹ Châu
27016.00 Anh S芍u Về Qu那-Tân Cổ Vũ Luân & Thanh Ngân
27019.00 Ba Th芍ng Tạ Từ-Tân Cổ Quốc Kiệt & Phương Huệ
27018.00 B芍nh Bông Lan-Tân Cổ Hương Lan & Ch赤 Tâm
27020.00 Bến Thượng Hải-Tân Cổ Nam ca
27021.00 Biển Của Ri那ng Em-Tân Cổ Phương H Thủy & Út Bạch Lan
27023.00 Bông B赤 V角ng-Tân Cổ Phương Hồng Thủy
27024.00 B車ng Chiều-Tân Cổ Minh Cảnh & Ngân Huệ
27027.00 Chuyến Đ辰 Không Em-Tân Cổ Thanh Hang
27028.00 Chuyện Hợp Tan-Tân Cổ Kim Tử Long & Vân H角
27029.00 Chuyện Ng角y Xưa-Tân Cổ Mỹ Châu & Lệ Thủy
27031.00 Đ那m Cưới-Tân Cổ Phi Nhung & Mạnh Quỳnh
27032.00 Điệu Buồn Phương Nam-Tân Cổ Thanh Ngân
27033.00 Đoạn Cuối T足nh Y那u-Tân Cổ Phi Nhung & Mạnh Quỳnh
27034.00 Đ車n Xuân-Tân Cổ Vũ Linh & Ngọc Huyền
27035.00 Đ車n Xuân N角y Nhớ Xuân Xưa-Tân Cổ Phi Nhung & Mạnh Quỳnh
27037.00 Duy那n T足nh-Tân Cổ Châu Thanh & Thanh Ngân
27038.00 Em B谷 Đ芍nh Gi角y-Tân Cổ Vũ Luân & Thanh Ngân
27039.00 Em Về Kẻo Mưa-Tân Cổ Vũ Luân & Ngọc Huyền
27041.00 Gõ Cửa Tr芍i Tim-Tân Cổ Linh Tâm & Cẩm Thu
27042.00 Hai Chuyến T角u Đ那m-Tân Cổ Minh Vương & Thanh Hằng
27043.00 Hai Đứa Giận Nhau-Tân Cổ Mạnh Quỳnh & Phi Nhung
27045.00 Hoa Cau Vườn Trầu-Tân Cổ Thoại Mỹ & Chi那u H迄ng
27046.00 Hoa T赤m Ng角y Xưa-Tân Cổ Trọng Ph迆c & Ngọc Huyền
27047.00 Hờn Anh Giận Em-Tân Cổ Phi Nhung & Mạnh Quỳnh
27048.00 Hờn Ghen-Tân Cổ Kim Tử Long & Ngọc Huyền
27049.00 Hồn Vọng Phu-Tân Cổ Trọng Ph迆c & Ngọc Huyền
27050.00 Hương T車c Mạ Non-Tân Cổ Thanh Ngân & Quốc Kiệt
27051.00 Kẻ Đến Sau-Tân Cổ Ngọc Huyền
27052.00 Kh迆c H芍t Ân T足nh-Tân Cổ Châu Thanh & Phượng Hằng
27053.00 Kỷ Niệm Buồn-Tân Cổ Phương Hồng Thủy
27055.00 Lời Nhớ Lời Thương-Tân Cổ Trọng Nghĩa & L那 Thu Thảo
27056.00 L辰ng Mẹ-Tân Cổ Mỹ Châu & Vũ Linh
27057.00 Lý Bông Hồng-Tân Cổ Thanh Ngân & Thanh Lợi
27058.00 Lý Chiều Chiều-Tân Cổ Trọng Hửu
27059.00 Mang Theo Tr芍i Tim-Tân Cổ Cẩm Ti那n & Trọng Nghĩa
27060.00 Mây Biển-Tân Cổ Mạnh Quỳnh
27061.00 Mời Anh Về Thăm Qu那 Em-Tân Cổ Vũ Luân & Thanh Ngân
27062.00 Một Lần Dang Dở-Tân Cổ Tố Châu & L那 Thu Thảo
27063.00 Mưa Phi Trường-Tân Cổ Chế Thanh & Ngọc Huyền
27066.00 Ngẫu Hứng Ru Con-Tân Cổ Ngọc Huyền
27067.00 Ngựa Phi Đường Xa-Tân Cổ Vũ Linh & Ngọc Huyền
27068.00 Người Y那u Cô Đơn-Tân Cổ Nam ca
27069.00 Nhớ Ai-Tân Cổ Ch赤 Linh
27070.00 Những Bước Chân Âm Thầm-Tân Cổ Linh Tâm & Phương Hồng Thủy
27071.00 Ông L芍i Đ辰-Tân Cổ Trọng Ph迆c
27072.00 Phận G芍i Thuyền Quy那n-Tân Cổ Mạnh Quỳnh & Phi Nhung
27073.00 Phận Tơ Tằm-Tân Cổ Ngọc Huyền
27074.00 Phố Vắng Em Rồi-Tân Cổ Vũ Luân
27075.00 Phương Trời Xứ Lạ-Tân Cổ Mạnh Quỳnh & Hương Thủy
27076.00 Sao Anh Nỡ Đ角nh Qu那n-Tân Cổ Ngọc Huyền
27077.00 Sao Chưa Thấy Hồi Âm-Tân Cổ Ngọc Huyền
27078.00 Sao Đổi Ngôi-Tân Cổ Thanh Hang & Thai Binh
27079.00 Sông Qu那 1-Tân Cổ Vũ Linh
27080.00 Sông Qu那 2-Tân Cổ Mỹ Châu & Vũ Linh
27081.00 Sông Qu那 3-Tân Cổ Lệ Thủy & Đức Minh
27082.00 Tâm Sự Vương Phi-Tân Cổ Yến Nhung
27083.00 Th角nh Phố Buồn-Tân Cổ Phi Nhung & Mạnh Quỳnh
27084.00 Thôi-Tân Cổ Quốc Kiệt & Thanh Ngân
27085.00 Thương Được Th足 Thương-Tân Cổ Tuấn Anh & Thanh Th迆y
27086.00 Thuyền Hoa-Tân Cổ Ngân Tuấn & Trinh Trinh
27087.00 Tiếng H芍t Chim Đa Đa-Tân Cổ Kim Tử Long & Ngọc Huyền
27089.00 Trai T角i G芍i Sắc-Tân Cổ Linh Tâm & Cẩm Thu
27091.00 Trăng Về Thôn Dã-Tân Cổ Ngân Tuấn & Trinh Trinh
27092.00 Trương Chi-Tân Cổ Minh Vương & Ngọc Huyền
27095.00 Xin Nhớ T足m Nhau-Tân Cổ Thanh Ngân
27096.00 X車m Đ那m-Tân Cổ Ngọc Huyền
27109.00 Tan T芍c Ngọc B赤ch
27113.00 Tan Vỡ T角i Linh
27099.00 Tango Dĩ Vãng Ngọc Đan Thanh
27100.00 Tango Dĩ Vãng Ý Lan
27123.00 T芍t Nước Đầu Đ足nh Tốp Ca
27138.00 T角u Đ那m Năm Củ Phi Nhung
27142.00 T角u Về Qu那 Hương Quang B足nh & Trang Thanh Lan
27150.00 Th角 Đừng Y那u Nhau Đan Huy
27155.00 Th角 L角m Hạt Mưa Bay 3 Con M豕o
27168.00 Th角 Một Lần Đầu Phan Đ足nh T迄ng
27189.00 Th角 Người Đừng N車i Đan Trường
27211.00 Th角 Như Giọt Mưa Bruce Đo角n
27213.00 Th角 Như Giọt Mưa Diễm Li那n
27214.00 Th角 Như Giọt Mưa L那 Uy那n
27222.00 Th角 Rằng Chia Tay Cẩm Ly
27223.00 Th角 Rằng Như Thế Tứ Ca
27233.00 Th角 Trắng Th角 Đen Hạ Vy
27236.00 Th角 Trắng Th角 Đen Th迆y Hằng
27162.00 Thầm Gọi T那n Anh Minh Tuyết
27170.00 Thầm Th足 Vũ Khanh
27172.00 Thầm Y那u Cardin
27175.00 Thần Đi那u Đại Hiệp Lucia Kim Chi
27181.00 Th芍ng Ch赤n D辰ng Sông Tr迆c Quỳnh
27182.00 Th芍ng Ch赤n D辰ng Sông Vũ Khanh
27179.00 Thằng Bờm Ái Vân & Kiều Hưng
27184.00 Thằng Cuội Tốp Ca
27188.00 Th芍ng S芍u Trời Mưa Thanh Mai
27190.00 Th角nh Phố Buồn Bruce Đo角n
27191.00 Th角nh Phố Buồn La Sương Sương & Kỳ Anh
27195.00 Th角nh Phố Buồn Trường Vũ
27198.00 Th角nh PhốCuồng Nhiệt Ngọc B赤ch
27207.00 Th角nh Phố Sau Lưng Hồng Tr迆c
27208.00 Th角nh Phố Sau Lưng Quang L那
27227.00 Thật L辰ng Anh Nhớ Em Châu Gia Kiệt
27238.00 Thất T足nh Tommy Ngô
27242.00 Thế Giới Không T足nh Y那u Lâm Nhật Tiến
27246.00 Thế Rồi Một M迄a H豕 Tâm Đoan
27279.00 Th足 Thầm M迄a Xuân Kh芍nh Lan
27280.00 Th足 Thầm M迄a Xuân Minh Tuyết
27289.00 Thị Trấn Về Đ那m Lâm Gia Minh
27248.00 Thi那n Đ角ng Ái Ân Nữ ca
27251.00 Thi那n Đường Chờ Anh Hồng Ngọc
27254.00 Thi那n Đường Mong Manh Cẩm Vân
27257.00 Thi那n Đường M迄a Xuân Mỹ Tâm
27259.00 Thi那n Đường T足nh Ái Vũ To角n
27261.00 Thi那n Duy那n Tiền Định Du Minh & Ngọc Đ角i
27262.00 Thi那n Duy那n Tiền Định Kim Huyền & Hải Phong
27267.00 Thi那n Nhi那n Tứ Ca Ngẫu Nhi那n
27268.00 Thi那n Thai Kh芍nh Lan
27272.00 Thi那n Thần Tội Lỗi Sỹ Đan
27274.00 Thiệp Hồng Anh Viết T那n Em Trường Vũ
27275.00 Thiệp Hồng B芍o Tin Hồng Tr迆c
27842.00 T足nh Đơn Phương (Nhạc Hoa) Nguy那n Khương
27296.00 Thơ Chảy Hồn Tôi N谷t T那n Em Vũ Khanh
27300.00 Thôi Nam ca
27301.00 Thôi Th芍i Châu
27303.00 Thôi Anh Hãy Về Đan Huy
27305.00 Thôi Anh Hãy Về La Sương Sương
27307.00 Thôi Anh Hãy Về Minh Tuyết & Johny Dũng
27311.00 Thôi Đ角nh Chia Tay Lý Hải
27316.00 Th車i Đời Trường Vũ
27323.00 Thoi Tơ Christiane L那
27328.00 Thu Ca Đoan Thy
27331.00 Thu Ca Điệu Ru Con Th芍i Hiền
27332.00 Thư Chiến Binh Trường Vũ
27334.00 Thư Cho Vợ Hiền Quang L那
27336.00 Th迆 Cô Li那u Hồng Nhung
27340.00 Thư Gửi Miền Xa Hồng Tr迆c
27342.00 Thu H芍t Cho Người Chung Tử Lưu
27437.00 Thu Quyến Rủ L那 To角n
27438.00 Thu Sầu Đinh Vũ
27441.00 Thu Sầu Yến Phương
27448.00 Thu V角ng Nữ ca
27452.00 Thư Về X車m Nhỏ Kh芍nh Ho角ng
27454.00 Thư Xuân Cho Em Phương Hồng Quế
27456.00 Thư Xuân Tr那n Rừng Cao Quang L那
27348.00 Thung Lũng Hồng Ý Lan
27352.00 Thuở Ấy C車 Em Vũ Khanh
27356.00 Thuở Ấy Y那u Nhau Như Quỳnh
27366.00 Thuở B車ng L角 Người Bảo Ph迆c
27370.00 Thương Anh Mắt Đợi Mắt Chờ Phi Nhung
27380.00 Thương Hận Thanh Thanh
27381.00 Thương Hận Trường Vũ
27385.00 Thương Ho角i Ng角n Năm Sơn Tuyền
27388.00 Thương Một Người Tr迆c Quỳnh
27395.00 Thương Nhau Ng角y Mưa L那 To角n
27401.00 Thương Nhớ Mỹ Linh
27402.00 Thương Nhớ Người Dưng Hồng Nhung
27404.00 Thương Nhớ Qu那 Nh角 Khả T迆 & Bruce Đo角n
27407.00 Thương Qu芍 Qu那 Hương Ơi! Đ足nh Văn
27411.00 Thương Thầm Tường Nguy那n
27413.00 Thương T足nh Nhân Ngọc Hồ
27415.00 Thương Về Miền Đất Lạnh Hương Lan
27421.00 Thương Về Miền Trung Như Quỳnh
27425.00 Thương Về Miền Trung Trường Vũ
27426.00 Thương Về M迄a Đông Bi那n Giới Hồng Tr迆c
27428.00 Thương Về Qu芍n Trọ Trường Vũ
27459.00 Thuyền Giấy Chiều Mưa Ho角i Nam
27463.00 Thuyền Hoa Hương Lan
27464.00 Thuyền Hoa Mạnh Quỳnh & Th迆y Hằng
27470.00 Thuyền Không Bến Đổ Giao Linh
27471.00 Thuyền Nhỏ Ng角y Xưa Mỹ Linh
27473.00 Thuyền T足nh Tr那n Sông Hương Lan
27477.00 Thuyền Viễn Xứ Kh芍nh H角
27482.00 Thuyền Xa Bến Đổ Phi Nhung
27483.00 Thuyền Xa Bến Đổ Trường Vũ
27638.00 T赤 Ngọ Của Tôi Trường Vũ
27486.00 Tiamo T迆 Quy那n
27488.00 Tiếc Bruce Đo角n
27489.00 Tiếc L角m G足 Thi那n Kim
27499.00 Tiền Thế Sơn
27500.00 Tiễn Anh Minh Tuyết
27501.00 Tiễn Anh Chiều Mưa Huy Tâm
27506.00 Tiễn Biệt Kh芍nh Ho角ng
27508.00 Tiễn Biệt Mỹ Hảo & Kỳ Vương
27512.00 Tiễn Bước Sang Ngang Nữ ca
27518.00 Tiễn Đưa Phi Nhung
27524.00 Tiễn Em L那 Tr赤
27525.00 Tiễn Em Chiều Mưa Ý Lan
27527.00 Tiễn Em Theo Chồng Trường Vũ
27594.00 Tiễn Một Người Đi Ngọc Đan Thanh
27596.00 Tiễn Người Đi Hương Lan
27530.00 Tiếng Ca Đ車 Về Đâu Trường Vũ
27542.00 Tiếng H芍t Chim Đa Đa Quang L那
27555.00 Tiếng H芍t Nửa Vời Tami L那
27562.00 Tiếng H辰 Miền Nam Phi Nhung
27563.00 Tiếng L辰ng Nỉ Non Tâm Đoan
27567.00 Tiếng Mưa Đ那m Duy Quang
27568.00 Tiếng Quốc Đ那m Trăng Nhã Thanh
27570.00 Tiếng Rao Minh Tuyết
27573.00 Tiếng Ru Ng角n Đời Th芍i Châu
27579.00 Tiếng S芍o Thi那n Thai Thanh H角
27583.00 Tiếng Sông Hương Ngọc Hạ
27584.00 Tiếng Thạch S迄ng Minh Tuyết & Cẩm Ly
27586.00 Tiếng Thu Kh芍nh Ly & Lệ Thu
27589.00 Tiếng X谷t Nơi Vuờn Hoang Phương Thanh
27588.00 Tiếng X谷t Nơi Vuờn Hoang Ngọc Anh
27591.00 Tiếng Xưa Tâm Đoan
27603.00 T足m Anh Ho角ng Lan
27606.00 Tim Buồn L那n Tiếng Gọi Anh Dũng
27607.00 T赤m Cả Chiều Hoang Bảo Tuấn
27608.00 T赤m Cả Rừng Chiều Hồng Tr迆c
27609.00 T赤m Cả Rừng Chiều Trường Vũ
27612.00 T足m Đâu Ng角y Thơ Trường Vũ
27614.00 T足m Em Lý Hải
27617.00 T足m Lại Dấu Y那u Lam Trường
27622.00 T足m Mãi Mong Chờ Duy Linh
27623.00 T足m Mãi Thương Y那u Mạnh Quỳnh
27624.00 T足m Mãi Thương Y那u Mỹ Huyền
27625.00 T足m Qu那n Trường Vũ
27627.00 T足m Về Chốn Củ Nguyễn Phi H迄ng
27629.00 T足m Về Chốn Hoang Vu Tuấn Ngọc
27639.00 T足nh Christiane L那
27647.00 T足nh 2000 Diễm Li那n
27649.00 T足nh Anh L赤nh Chiến L那 Tr赤
27658.00 T足nh Bạn B豕 Lâm Gia Minh
27666.00 T足nh Bạn Quang Trung Trường Vũ
27667.00 T足nh Bạn Quang Trung Trường Vũ & Lâm Gia Minh
27669.00 T足nh Bạn T足nh L赤nh Trường Vũ
27663.00 T足nh Băng Gi芍 Vũ Khanh & La Sương Sương
27672.00 T足nh Bọt Nước Mai Tuấn&Yến Khoa
27685.00 T足nh Ca Đất Phương Nam Mộng Thi
27686.00 T足nh Ca Du Mục Ngọc B赤ch
27691.00 T足nh Ca M迄a Hạ Vũ Tuấn
27696.00 T足nh Ca Qu那 Hương Phi Nhung
27697.00 T足nh Ca Shalala Kevin Khoa
27688.00 T足nh Câm Vũ Khanh
27704.00 T足nh Cha Ngọc Sơn
27706.00 T足nh Cha Quang L那
27710.00 T足nh Ch角ng Ý Thiếp Trường Vũ
27716.00 T足nh Chỉ Đẹp Trường Vũ
27718.00 T足nh Chỉ Đẹp Khi C辰n Dang Dở Thanh Tuyền
27723.00 T足nh Chung Đôi Lương Gia Huy
27727.00 T足nh Cờ Lilian
27732.00 T足nh Cờ Song Ca
27735.00 T足nh Cố Đô Hồng Tr迆c
27736.00 T足nh Cờ Gặp Nhau Đỗ Thanh
27739.00 T足nh Cờ Gặp Nhau Phi Nhung
27742.00 T足nh C車 Như Không Nam ca
27746.00 T足nh Củ Chưa Qu那n Ngọc Hồ
27748.00 T足nh Cuối M迄a Đông Cẩm Ly
27751.00 T足nh Cuối X車t Xa Vũ Khanh & Thanh H角
27754.00 T足nh Cuồng Đi那n Ý Lan
27756.00 T足nh Cuồng Say Lâm Ch赤 Khanh
27758.00 T足nh Đã Bay Xa Kevin Khoa
27759.00 T足nh Đã Bay Xa Tr迆c Quy那n
27793.00 T足nh Đã Xa 2 Minh Tuyết
27794.00 T足nh Đã Xa Huy Vũ
27795.00 T足nh Đã Xa T迆 Quy那n
27760.00 T足nh Dại Khờ Ngọc Sơn
27764.00 T足nh Đắng Lý Khổ Qua Cẩm Ly
27772.00 T足nh Đầu Chưa Nguôi Minh Tuyết
27780.00 T足nh Đầu Muôn Thuở Giao Linh & Trường Hải
27783.00 T足nh Đầu T足nh Cuối Kh芍nh Ho角ng
27786.00 T足nh Đầu T足nh Cuối Mỹ Linh
27798.00 T足nh Đến Rồi Đi Tuấn Vũ
27806.00 T足nh Đẹp Muôn Thuở Kh芍nh Ho角ng
27808.00 T足nh Đẹp Như Mơ Thanh H角
27809.00 T足nh Đẹp X車t Xa Thanh Tr迆c
27810.00 T足nh Đi那n Huy Tâm
27818.00 T足nh Đời 2 Khương Vĩ
27814.00 T足nh Đời Song Ca
27812.00 T足nh Đời Mạnh Quỳnh
27820.00 T足nh Đời Ca Sĩ Lưu B赤ch
27828.00 T足nh Đơn Côi Johny Dũng
27831.00 T足nh Đơn Côi Nguyễn Phi H迄ng
27837.00 T足nh Đơn Phương Lưu Minh Thắng
27841.00 T足nh Đơn Phương 2 Lưu Minh Thắng
27835.00 T足nh Đơn Phương Lâm Nhật Tiến
27846.00 T足nh Em Biển Rộng Sông D角i Trường Vũ
27847.00 T足nh Em B迆p B那 Lâm Gia Minh
27848.00 T足nh Em C辰n Mãi T迆 Quy那n
27854.00 T足nh Em Ngọn Nến Minh Nhi
27857.00 T足nh Em Trao Anh Ngọc Th迆y
27862.00 T足nh Gian Dối Ni Ni
27866.00 T足nh Hậu Phương Sơn Tuyền
27867.00 T足nh Hờ Ho角ng Li那m
27869.00 T足nh Ho角ng Hôn Phương Thanh
27873.00 T足nh Kh芍t Vọng Huy Vũ
27878.00 T足nh Khờ ( Trở Về Phố Củ) Minh Tuyết
27875.00 T足nh Không Dể Phai Minh Thuận
27884.00 T足nh Kh迆c Buồn Nam ca
27887.00 T足nh Kh迆c Chiều Mưa Thanh Tr迆c
27891.00 T足nh Kh迆c Cuối Đan Trường
27895.00 T足nh Kh迆c Dối Gian Thanh Th迆y
27897.00 T足nh Kh迆c M迄a Xuân Đ角i Trang
27904.00 T足nh Kh迆c Thứ Nhất Vũ Khanh
27908.00 T足nh L角 Cơn Mơ Anh T迆
27921.00 T足nh L角 Thế Đ車 Đôn Hồ
27911.00 T足nh Lầm Lỡ Lam Trường & Châu Khanh
27917.00 T足nh Lảng Tử Trường Vũ
27929.00 T足nh L赤nh Trish Th迄y Trang
27933.00 T足nh Lỡ C芍ch Xa Minh Tuyết
27934.00 T足nh Lỡ Trăm Năm Ái Vân & Nguyễn Hưng
27938.00 T足nh Mãi B那n Anh Mai Linh
27942.00 T足nh Mãi Mong Chờ Duy Linh
27943.00 T足nh M那 Nhã Thanh
27947.00 T足nh Một Chiều Lưu B赤ch
27948.00 T足nh M迄a Hoa Đ角o Hương Lan
27953.00 T足nh Ngăn Đôi Bờ Hồng Tr迆c
27961.00 T足nh Nghệ Sĩ Hằng Nga
27959.00 T足nh Ngh豕o C車 Nhau Quan Kim Thủy & Trường Vũ
27965.00 T足nh Nghĩa Đôi Ta L那 Tr赤 & Christiane L那
27966.00 T足nh Nghĩa Đôi Ta Vũ Khanh & Ý Lan
27977.00 T足nh Nhớ Đôn Hồ
27985.00 T足nh Nhớ Mau Qu那n Quang L那 & Hương Thủy
27986.00 T足nh Nhớ Mau Qu那n Tâm Đoan
27995.00 T足nh Như Mây Kh車i Th芍i Châu
27999.00 T足nh Nồng Thanh Th迆y
28001.00 T足nh Nồng Ch芍y Kiều Nga
28005.00 T足nh Ơi! Bảo Hân
28009.00 T足nh Ơi! Vĩnh Biệt Chung Tử Lưu
28012.00 T足nh Ơi! Xin Ngủ Y那n Đ角m Vĩnh Hưng
28013.00 T足nh Phai Huy Tâm
28017.00 T足nh Phai Quốc Anh
28019.00 T足nh Phi那u Lãng L谷 Uy谷n Nhi
28025.00 T足nh Phụ Nam ca
28027.00 T足nh Quay G車t Huy Tâm
28031.00 T足nh Qu那 Hương Thế Sơn
28032.00 T足nh Qu那n Lãng Song Ca
28034.00 T足nh Quyến Luyến Nam ca
28040.00 T足nh Si Minh Tuyết
28047.00 T足nh Sử Huyền Trân Trường Vũ
28048.00 T足nh Sương Kh車i Hồng Ngọc
28051.00 T足nh Ta Thấm Thiết Minh Tuyết & Johny Dũng
28054.00 T足nh Ta Với M足nh Ý Nhi
28055.00 T足nh Thắm Duy那n Qu那 Đoan Thy & Quốc Tuấn
28061.00 T足nh Thắm Muôn M角u Mỹ Hảo
28063.00 T足nh Thi那n Thu Thanh Tuyền
28066.00 T足nh Thơ Minh Thuận
28080.00 T足nh Thư Của L赤nh L那 Tr赤
28089.00 T足nh Trong Dĩ Vãng Phi Khanh
28090.00 T足nh Trong Mơ Cẩm Ly
28093.00 T足nh Tự M迄a Xuân Phi Khanh
28094.00 T足nh Tuổi Học Tr辰 Kiều Nga
28100.00 T足nh Vẫn Hẹn Đoan Trang
28103.00 T足nh Vỗ C芍nh Bay Đan Trường
28109.00 T足nh Xa Khuất Văn Khanh
28111.00 T足nh Xanh Thanh Th迆y
28112.00 T足nh X車t Xa Lưu B赤ch
28120.00 T足nh Xưa Nghĩa Củ H角 Phương
28116.00 T足nh Xuân Anh Dũng
28119.00 T足nh Xuân Ngọc B赤ch
28129.00 T足nh Y那u C芍ch Trở Trường Vũ
28131.00 T足nh Y那u Cho Đến Mai Sau Thi那n Kim
28137.00 T足nh Y那u C辰n Đây Thế Sơn
28142.00 T足nh Y那u Đắm Say Nữ ca
28143.00 T足nh Y那u Đến Trong Giã Từ Ho角ng Nam
28144.00 T足nh Y那u Đến Trong Giã Từ Th芍i Hiền
28149.00 T足nh Y那u Đơn Phương Trường Vũ
28155.00 T足nh Y那u Kh車 Qu那n Thu Trang
28151.00 T足nh Y那u Không Lời Châu Ngọc
28156.00 T足nh Y那u L角 G足 Châu Ngọc
28159.00 T足nh Y那u Lừa Dối Thanh Th迆y
28161.00 T足nh Y那u Mắt Nai Gia Huy
28163.00 T足nh Y那u M角u L芍 Xanh Ho角ng Châu & Kh芍nh Đăng
28164.00 T足nh Y那u M角u T赤m Ho角ng Lan
28166.00 T足nh Y那u Mong Manh Cẩm Ly
28169.00 T足nh Y那u Muôn Thuở Lâm Nhật Tiến & T迆 Quy那n
28170.00 T足nh Y那u Muôn Thuở Thi那n Kim
28173.00 T足nh Y那u Ng角y Mai Cảnh H角n & T迆 Châu
28175.00 T足nh Y那u Như Mủi T那n Tuấn Ngọc
28177.00 T足nh Y那u Nồng Thắm L那 To角n
28181.00 T足nh Y那u Ơi T足nh Y那u Chung Tử Lưu
28179.00 T足nh Y那u Ơi Giã Biệt Khả T迆
28183.00 T足nh Y那u Sỏi Đ芍 Lâm Ch赤 Khanh
28185.00 T足nh Y那u Thiết Tha Nam ca
28193.00 T足nh Y那u Tr那n D辰ng Sông Quan Họ Phi Nhung
28194.00 T足nh Y那u Tuyệt Vời Shayla
28186.00 T足nh Y那u & Tr芍i Đắng Sỹ Đan
28198.00 T足nh Y那u Vỗ C芍nh Như Quỳnh & Mạnh Đ足nh
28200.00 T足nh Y那u Vụng Dại Mạnh Quỳnh
28219.00 Tơ Duy那n Khả T迆
28226.00 Tơ Hồng Sơn Ca
28284.00 Tơ Tằm Như Quỳnh
28204.00 T車c Em Đuôi G角 La Sương Sương
28207.00 T車c Em Đuôi G角 Vũ Tuấn
28209.00 T車c Gi車 Thôi Bay Mỹ Linh
28211.00 T車c Mây Tami L那
28216.00 T車c Mây Sợi Vắn Sợi D角i Ngọc Huệ
28228.00 Tôi B芍n Đường Tơ L那 To角n
28235.00 Tôi Đã Y那u Lầm Th芍i Phong Vũ
28234.00 Tôi Đâu Muốn Kh車c Ưng Ho角ng Ph迆c
28243.00 Tôi Đưa Em Sang Sông Nguyễn Hưng
28245.00 Tôi Đưa Em Sang Sông Ý Lan
28248.00 Tôi Muốn Nam ca
28249.00 Tôi Muốn Ni Ni Khanh
28256.00 Tôi Nhớ T那n Anh Mỹ Huyền
28263.00 Tội T足nh Ngọc Hồ
28267.00 Tôi Vẫn Cô Đơn Mạnh Đ足nh
28272.00 Tôi Vẫn Nhớ Kỳ Vương
28278.00 Tôi Với Trời Bơ Vơ Đinh Ngọc
28281.00 Tôi Y那u Em Ho角i Nam
28282.00 Tôi Y那u Tôi Đ足nh Văn
28289.00 Trả Hết Cho Người Nguyễn Hưng
28372.00 Trả Lại Em Bruce Đo角n
28381.00 Trả Lại Tho芍ng Mây Bay Vũ Khanh
28383.00 Trả Lại Thời Gian Ngọc Đan Thanh
28387.00 Trả Lời Thư Em Hải Triều
28430.00 Trả Nợ T足nh Xa Elvis Phương
28437.00 Trả Nợ T足nh Xa Tr迆c Quỳnh
28285.00 Tr芍ch Người Trong Mộng Song Ca
28286.00 Tr芍ch Người Trong Mộng Trường Vũ
28292.00 Tr芍i Đắng Lương T Quang & Như Loan
28294.00 Tr芍i Mồng Tơi Mộng Thi
28300.00 Tr芍i Tim B那n Lề Bằng Kiều
28304.00 Tr芍i Tim Bụi Đời Thế Sơn & Lương T迄ng Quang
28307.00 Tr芍i Tim Buồn Minh Tuyết
28308.00 Tr芍i Tim Buốt Gi芍 Nhật Trung & La Sương Sương
28311.00 Tr芍i Tim C辰n Trinh Nam ca
28316.00 Tr芍i Tim Đ角n B角 Nguyễn Hưng
28317.00 Tr芍i Tim Đang Y那u Lam Trường
28321.00 Tr芍i Tim Hoang Đường Châu Ngọc
28328.00 Tr芍i Tim Không Ngủ Y那n Đan Huy
28330.00 Tr芍i Tim Không Ngủ Y那n Lilian
28334.00 Tr芍i Tim Không Ngủ Y那n Vũ Khanh & Diễm Li那n
28339.00 Tr芍i Tim Lầm Lỡ Kỳ Vương
28341.00 Tr芍i Tim Lầm Lỡ Ngọc Hương
28349.00 Tr芍i Tim M迄a Đông Đôn Hồ
28352.00 Tr芍i Tim Ngục T迄 Bruce Đo角n
28361.00 Tr芍i Tim Thôi Hết Cô Đơn Johny Dũng
28362.00 Tr芍i Tim Thổn Thức Ngọc Th迆y
28368.00 Tr芍i Tim Vẫn C辰n Trinh Ngọc Hồ & Thục Oanh
28371.00 Tr芍i Tim Vô T足nh Lâm Ch赤 Khanh
28388.00 Trăm Mến Ng角n Thương Mạnh Quỳnh
28390.00 Trăm Năm Bến Củ Kh芍nh Ho角ng
28393.00 Trăm Nhớ Ng角n Thương Lily Huệ
28404.00 Trăng S芍ng Vườn Ch豕 Ái Vân
28411.00 Trăng Sơn Cước Tuấn Vũ & Sơn Ca
28417.00 Trăng T角n Tr那n Phố Diệp Thanh Thanh
28418.00 Trăng Thề Anh Dũng
28424.00 Trăng Úa Sao Mờ Vũ Tuấn Đức
28426.00 Trăng Vỡ Đan Trường
28440.00 Trao Người Ở Lại Trường Vũ & Hồng Tr迆c
28446.00 Trầu Ơi! Quang Linh
28450.00 Tr那n Bốn V迄ng Chiến Thuật Duy Vũ
28452.00 Tr那n Chuyến T角u Vui Thanh Huyền & Chung Tử Lưu
28453.00 Tr那n Con T角u Về Qu那 Hương Th迆y Hương & Ho角ng Tâm
28454.00 Tr那n Đ角 T足nh Y那u L那 Uy那n Phương
28455.00 Tr那n Đỉnh M迄a Đông Hải Lý
28456.00 Tr那n Đỉnh M迄a Đông Ngọc Huệ
28459.00 Tr那n Gi辰ng Sông Nhỏ Phi Nhung
28461.00 Tr那n Ngọn T足nh Sầu Ý Lan
28465.00 Tr那n Th芍ng Ng角y Đã Qua Loan Châu
28469.00 Triệu Đ車a Hoa Hồng Bruce Đo角n
28474.00 Tr辰 Chơi One Two Three La Sương Sương & Kỳ Anh
28479.00 Trở Lại Bạc Li那u Phi Nhung
28480.00 Trở Lại Phố Củ Cẩm Ly
28526.00 Trở Về Thi那n Kim
28528.00 Trở Về Bến Mơ Đinh Ngọc
28532.00 Trở Về C芍t Bụi Trường Vũ
28535.00 Trở Về Gi辰ng Sông Tuổi Thơ Mỹ Linh
28536.00 Trở Về Huế Nguyễn Hưng
28538.00 Trở Về M芍i Nh角 Xưa L那 Tr赤
28539.00 Trở Về M芍i Nh角 Xưa Ngọc Hạ & Trần Th芍i H辰a
28541.00 Trở Về Phố Củ Minh Tuyết & Huy Vũ
28476.00 Trời Qu那 Mẹ Trường Vũ
28483.00 Trộm Nh足n Nhau Ho角ng Oanh
28521.00 Trọn Ng角y Y那u Nhau Nam ca
28488.00 Trống Cơm L那 To角n
28491.00 Trống Cơm Tr迆c Lam & Tr迆c Linh
28496.00 Trong Em T足nh Vẫn S芍ng T迆 Quy那n
28499.00 Trong Nổi Đau T足nh Cờ Khắc Triệu
28500.00 Trong Nổi Đau T足nh Cờ Trịnh Vĩnh Trinh
28501.00 Trong Nổi Nhớ Muộn M角ng Ý Lan
28503.00 Trong Tầm Mắt Đời Lâm Gia Minh
28508.00 Trong Tay Th芍nh Nữ C車 Đời Tôi Diễm Li那n
28509.00 Trong Tay Th芍nh Nữ C車 Đời Tôi Đinh Ngọc
28513.00 Trống Vắng Ngọc B赤ch
28514.00 Trống Vắng Phương Thanh
28525.00 Tr車t Y那u Phương Thanh
28549.00 Tr迆c Đ角o Nữ ca
28547.00 Tr迆c Đ角o Kh芍nh Ho角ng
28552.00 Trưng Vương Khung Cửa M迄a Thu Nữ ca
28557.00 Trước Giờ Tạm Biệt Hồng Tr迆c
28559.00 Trước Giờ Tạm Biệt Trường Vũ
28566.00 Truyện T足nh Ngh豕o Tường Nguy那n & Yến Phương
28569.00 Từ Đ車 Ánh Trăng T角n Lâm Nhật Tiến
28574.00 Từ Đ車 Em Buồn Tâm Đoan
28575.00 Từ Đ車 Em Buồn Trường Vũ
28578.00 Từ Em Buổi Đ車 Ra Đi Duy Khi那m & Th迆y Vi
28581.00 Từ Giã Thơ Ngây Hải Lý
28583.00 Từ Giã Thơ Ngây Mỹ Huyền
28588.00 Từ Giọng H芍t Em Nam ca
28596.00 Tự Kh迆c M迄a Đông Lâm Nhật Tiến & Như Loan
28601.00 Từ L迆c Em Đi Vũ Khanh
28602.00 Từ L迆c Vắng Em Chung Tử Lưu
28604.00 Từ Ng角y T足nh Bỏ Ta Đi Kỳ Vương
28642.00 Tự T足nh Lý Cây Bông Hương Lan
28644.00 Tự T足nh Trong Đ那m Hồng Tr迆c
28567.00 Tựa C芍nh B豕o Trôi Phi Nhung
28568.00 Tuần Trăng Mật Ý Lan
28589.00 Tủi Phận Randy
28605.00 Từng Giọt Caf谷 Nguy那n Khang
28607.00 Tuổi 13 Th芍i Hiền
28609.00 Tuổi 17 Nd Th迆y Hằng
28613.00 Tuổi Đ芍 Buồn Nữ ca
28616.00 Tuổi Đôi Mươi Mộng Ngọc
28617.00 Tuổi Học Tr辰 Mộng Thi
28621.00 Tuổi N角o Xuân Qua Phương Thủy
28624.00 Tuổi Thần Ti那n Ý Lan
28626.00 Tuổi Xa Người Ý Lan
28634.00 Tưởng Rằng Đã Qu那n Nữ ca
28636.00 Tương Tư 4 L那 To角n
28638.00 Tương Tư Kh迆c Mỹ Huyền
28640.00 T迆p Lều Lý Tưởng Christiane L那
28648.00 T迆y Ca Trường Vũ
28660.00 Tuyệt T足nh Ngọc Đ角i
28663.00 Tuyết Trắng Nam ca
28671.00 Ước Hẹn Kiều Nga
28676.00 Ước Mộng Đôi Ta Quan Kim Thủy & Trường Vũ
28678.00 Ước Mộng Không Th角nh Trường Vũ
28679.00 Ước Mộng T足nh Xuân Khả T迆
28683.00 Ước Thầm Quang L那
28688.00 Ướt Mi Thanh H角
28695.00 V角 Con Tim Đã Vui Trở Lại Nam ca
28756.00 V角 Tôi Cũng Y那u Em Nam ca
28757.00